Burzsoázia

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

A burzsoázia (eredetileg francia un bourgeois Loudspeaker.svg kiejtése és bourgeoisie ) egy társadalomtudományokban alkalmazott kifejezés, amely a feudális társadalomban a kézműves városi polgárságot, a kapitalizmusban pedig a tőkés uralkodó osztályt jelenti.

Eszmetörténet[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Jean-Jacques Rousseau Társadalmi szerződés c. művében megkülönbözteti a burzsoát és a citoyent. Az előbbi az önérdekét követő egyént, az utóbbi a politikai közösségben a közérdekeit szem előtt tartó állampolgárt jelöli. Rousseau szerint a modern társadalomban a polgár egyszerre mindkettő kell hogy legyen, és a közérdeknek egybe kell esnie a magánérdekkel.

Karl Marx és Friedrich Engels a Kommunista kiáltványban a kapitalizmus leírása során a burzsoákat és a proletárokat különbözteti meg. Mindkettő egy-egy osztályt alkot, és nem csupán szociokulturális csoportok, hanem történelemfilozófiai kategóriák is egyben. Előbbiek a termelési eszközök tulajdonosai, utóbbiaknak azonban csupán saját munkaerejük a tulajdonuk. A megtermelt jövedelem elosztása tekintetében a burzsoák és a proletárok érdekei ellentétesek, ezért közöttük osztályharc dúl. A burzsoák kisebb létszámuk ellenére nagyobb erőforrások fölött rendelkeznek, ezért hatalmuk is nagyobb, képesek a proletariátus elnyomására.

Marxék szerint a burzsoázia mint osztály a feudalizmus megszüntetésével pozitív szerepet játszott, de történelmi feladatát betöltvén immár retrogáddá vált és elérkezett az idő a burzsoák hatalmának megdöntésére. (Lásd még: marxizmus)

Idézetek[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

A nagytőkések osztálya, akik az összes civilizált országokban már most csaknem kizárólagos birtokosai az összes létfenntartási eszköznek és a létfenntartási eszközök előállításához szükséges nyersanyagoknak és szerszámoknak (gépeknek, gyáraknak). Ez a burzsoák osztálya, vagyis a burzsoázia.

Friedrich Engels: A kommunizmus alapelvei

Burzsoázián a modern tőkések osztálya értendő, akik a társadalmi termelési eszközök tulajdonosai és bérmunkát alkalmaznak. Proletariátuson pedig a modern bérmunkások osztályát, akik minthogy nincsenek saját termelési eszközeik, kénytelenek eladni munkaerejüket, hogy megélhessenek.

– Engels jegyzete a Kommunista kiáltványban

Források[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]