Vencellin

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Vencellin lovag, illusztráció a Képes krónikából

Géza magyar fejedelem 995-ben kérte meg fia, Vajk számára II. Henrik bajor herceg Gizella nevű lányának kezét. Az esküvőt 996-ban tartották német földön, a 873. szeptember 27-én felavatott kölni dómban.[1] Gizella ezután követte ifjú férjét új hazájába. Kíséretében több bajor lovag érkezett az országba. A Gizellával érkező bajor lovagok egyike volt Vencellin wasserburgi gróf, aki Vajk szolgálatába állt, akit Géza az utódjának jelölt ki. Érkezését követően Vajk és Koppány vezér konfliktusa miatt – a szeniorátus öröklési rendje szerint Koppánynak kellett volna előlépni trónörökössé – Géza a nyugaton honos primogenitúra alapján választotta ki utódját, ráadásul a sztyeppei szokásjog (levirátus) szerint Koppány feleségül akarta venni a megözvegyült Sarolt fejedelemasszonyt, Géza feleségét és Vajk anyját, ezért elkerülhetetlenül kitört a testvérharc. Vencellin lovag az egyik vezére lett a Koppány ellen indított seregnek Hont és Pázmány lovagokkal együtt. Nyugati szokás szerint a hadjárat megkezdése előtt ők hárman ütötték lovaggá Vajkot.

Vencellin lefejezi Koppányt, illusztráció a Képes krónikából
…Szent István király azonban összehívta főembereit, és Szent Márton hitvalló közbenjárása által kérte az isteni irgalmasság segítségét. Majd összegyűjtötte seregét, és az ellenség elébe indult; a Garam folyó mellett övezték fel először karddal; itt testi épségének őrizetére két főembert rendelt, Hontot és Pázmányt; az egész sereg fejedelmévé és vezérévé pedig német származású vendégét, Vencellint tette meg. Megkezdődött a csata, mindkét részen sokáig és vitézül folyt a viadal; de az isteni irgalmasság segítségével Szent István vezér nyert dicső diadalt. Ebben a harcban Vencellin ispán megölte Koppány vezért, ezért téres jószágokkal jutalmazta őt meg Szent István, aki akkor még vezér volt. Koppányt pedig Szent István néggyé vágatta; egyik részét elküldte az esztergomi, másikat a veszprémi, a harmadikat a győri kapuhoz, a negyediket Erdőelvébe.…
Képes krónika - Szent István király harca Koppány vezér ellen[2]

998-ban a Veszprém környékén vívott csatában a hagyomány szerint Vencellin párbajban megölte Koppányt, akinek a hada szétfutott és Vajk teljes győzelmet aratott. Vencellin dédunokája volt Bátor Opos.

Jegyzetek[szerkesztés]

  1. Pierre Riché: II. Szilveszter, az ezredik év pápája. Fordította Somorjai Gabi. Bp.: Balassi Kiadó, 1999. p.248.
  2. Szent István király harca Koppány vezér ellen. In Képes Krónika: A magyarok régi és legújabb tetteiről, eredetükről és növekedésükről, diadalaikról és bátorságukról. Szerkesztette: Tarján Tamás. Fordította: Geréb László. Budapest: Magyar Hírlap és Maecenas Kiadó. 1993. = Heti Klasszikusok, ISBN 9638164077 Hozzáférés: 2015. jan. 3. (htm)  

Források[szerkesztés]

További információk[szerkesztés]

  • Koppány leverése. In Kristó Gyula: Szent István király. Budapest: Neumann Kht. 2002. Hozzáférés: 2015. jan. 3. (htm)