Ugrás a tartalomhoz

Peptidoglikán

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

A peptidoglikán, más néven murein cukrokból és aminosavakból álló polimer, ami a baktériumok sejtmembránján kívül hálószerű peptidoglikánréteget alkot, amely a legtöbb baktériumra (Bacteria domén)[1] [2]:66–67 jellemző. A cukorkomponens felváltva áll β-(1,4)-kötött N-acetilglükózaminból (NAG) és N-acetilmuraminsavból (NAM). Az N-acetilmuraminsavhoz három-öt aminosavból álló peptidlánc kapcsolódik. A peptidlánc egy másik szál peptidláncával keresztkötéseket alkothat, így létrehozva a térhálós szerkezetet.[2][3] A peptidoglikán a baktérium sejtfalának szerkezetében fontos szerepet játszik: megerősíti azt, és a sejtplazma ozmózisnyomását ellensúlyozza. A peptidoglikán a baktériumsejtek osztódásában is szerepet játszik. Ez az ismétlődő kapcsolódás sűrű peptidoglikán-réteget eredményez, ami fontos a sejt alakjának megőrzéséhez és a magas ozmózisnyomásnak való ellenálláshoz, és folyamatosan cserélődik a peptidoglikán-termelődés révén. A peptidoglikán-hidrolízis és -szintézis két folyamat, amelyek a sejtnövekedéshez és -osztódáshoz szükségesek, amely a meglévő anyag felosztásából, az új anyag beillesztéséből és a meglévő anyag új anyaghoz való kötéséből álló folyamat.[4]

A peptidoglikán-réteg sokkal vastagabb Gram-pozitív baktériumokban (20-80 nm), mint a Gram-negatívakban (7-8 nm).[5] A pH-értéktől függően a peptidoglikán a sejtfal száraz tömegének 40-90%-át alkotja Gram-pozitív baktériumokban, de csak mintegy 10%-át Gram-negatívakban. Így a peptidoglikán magas szintje alapján megállapítható, hogy a baktérium Gram-pozitív.[6] A Gram-pozitív törzsekben fontos szerepet játszik a csatolásban és a szerotípusok elkülönítéséhez.[7] Mind Gram-pozitív, mind Gram-negatív baktériumok esetén áthaladhatnak a peptidoglikánon kb. 2 nm-es részecskék.[8]

Szerkezet[szerkesztés]

Peptidoglikán

A baktérium sejtfalának peptidoglikán-rétege egy két aminocukorból (N-acetilglükózaminból (GlcNAc vagy NAGA) és N-acetilmuraminsavból (MurNAc vagy NAGA)) álló réteg. A cukrokat β-(1,4)-glikozidos kötés köti össze. A MurNAc rövid (4–5 tagú) aminosavlánchoz csatlakozik, mely l-alanint, d-glutaminsavat, mezo-diaminopimelinsavat és d-alanint tartalmaz a Gram-negatív Escherichia coli esetén, illetve l-alanint, d-glutamint, l-lizint és d-alanint tartalmaz a tetrapeptidek közti 5 glicines híddal a Gram-pozitív Staphylococcus aureus esetén.

Az aminosavak közti keresztkötéseket a különböző lineáris aminocukorláncokban a DD-transzpeptidáz hozza létre, erős, rideg térszerkezetet eredményezve. Az aminosav-sorozat és molekuláris szerkezet fajról fajra változik.[9]

A membrán elzárásával a peptidoglikán megvédi a sejtet turgornyomása okozta lízisétől. A sejtfal alakját megőrzi növekedésekor, mivel a frissen hozzáadott anyag félgömb alakú fallá válik az utódsejtekben.[10]

A peptidoglikán típusairól és taxonómiai következményeikről beszámoltak K. H. Schleiferék.[11]

Bioszintézis[szerkesztés]

A peptidoglikán monomerei a citoszolban szintetizálódnak, majd egy szállítómembránhoz, a baktoprenolhoz kapcsolódnak. A baktoprenol a sejtmembránon keresztül szállítja a monomereket, ahol a meglévő peptidoglikánhoz kapcsolódnak.[12]

 1. A peptidoglikán szintézisének első lépésében a glutamin aminocsoportot ad át a fruktóz-6-foszfátnak.[13] Ez a reakció, melyet az EC 2.6.1.16 (GlmS) katalizál, a fruktóz-6-foszfátot glükózamin-6-foszfáttá alakítja.
 2. A második lépésben egy acetilcsoport kerül át az acetil-CoA-ról a glükózamin-6-foszfát aminocsoportjára, így N-acetil-glükózamin-6-foszfát keletkezik.[14]
 3. A harmadik lépésben az N-acetil-glükózamin-6-foszfát izomerizálódik, így az átalakul N-acetil-glükózamin-1-foszfáttá.[14]
 4. A negyedik lépésben az N-acetil-glükózamin-1-foszfát az UTP-hez kötődik. Az uridin-trifoszfát energiaforrásként is tud működni. Ebben a reakcióban egy szervetlen pirofoszfát eltávozik, helyére a monofoszfát kerül, így keletkezik az UDP-N-acetil-glükózamin (2,4) (ha UDP az energiaforrás, szervetlen foszfát távozik). E kezdeti szakasz során keletkezik az NAG prekurzora a peptidoglikánban.
 5. Az ötödik lépésben néhány UDP-N-acetil-glükózamin (UDP-GlcNAc) átalakul UDP-MurNAc-vá (UDP-N-acetilmuraminsav) egy laktilcsoport hozzáadásával a glükózaminhoz. Szintén e reakcióban a C3-hidroxilcsoport eltávolít egy foszfátot a foszfoenolpiruvát α-szénatomjáról. Ez egy enolszármazékot hoz létre.
 6. Az enol laktil-molekularészletté alakul a hatodik lépésben.[14]
 7. A hetedik lépésben az UDP–MurNAc UDP-MurNAc-pentapeptiddé alakul 5 aminosav hozzáadásával, jellemzően a d-alanil-d-alanin dipeptid felhasználásával.[14] Minden ilyen reakció ATP-t igényel.[14] Ezt nevezik az első szakasznak.

A második szakasz a citoplazmatikus membránban történik. Ez a membránon belül van, ahol a baktoprenol peptidoglikán-prekurzorokat szállít a sejtmembránon keresztül

 1. Az undekaprenil-foszfát megtámadja az UDP-MurNAc pentát, a PP-MurNac pentát, egy lipidet (lipid I) létrehozva.
 2. Az UDP-GlcNAc ezután a MurNAC-hoz kerül, így egy diszacharid keletkezik, a Lipid-PP-MurNAc penta-GlcNAc (lipid II), ami szintén a peptidoglikán prekurzora.[14]
 3. A lipid II-t a flippáz (MurJ) szállítja, melyet 2014-ben fedeztek fel.[15] Ekkor a glikánlánchoz adja hozzá a peptidoglikán-glikoziltranszferáz (GTáz, EC 2.4.1.129). Ez a folyamat a transzglikoziláció. Ekkor A GlcNAc hidroxilcsoportja a glikán MurNAc-jához kötődik, amely a lipid-PP-t eltávolítja a glikánláncról.[14]
 4. Végül a DD-transzpeptidáz (TPáz, EC 3.4.16.4) keresztkötéseket hoz létre a glikánláncok közt. E fehérje ismert még penicillinkötő fehérjeként is. Néhány változata glikoziltranszferázként is működik, míg mások külön enzimnek hagyják ezt.[13]

Immunrendszer általi felismerése[szerkesztés]

A peptidoglikán-felismerés az evolúció során állandó folyamat.[16] Az egyes baktériumfajok esetén a szerkezet hasonló, de bizonyos eltérések növelhetik a diverzitást. Ezek közé tartozik a cukorpolimerek hosszának, szerkezetének eltérése, a keresztkötések eltérése vagy az aminosavak változása (főképp a 3. helyen).[16][17] Ezek célja a sejtfal tulajdonságainak megváltozása, mely fontos szerepet játszik a patogenezisben.[16]

A peptidoglikánokat számos enzim (például lizozim, glükózaminidáz, endopeptidáz) képes lebontani,[16] immunstimuláló töredékeket (más néven muropeptideket) létrehozva,[18]amik fontosak a gazda–patogén interakció létrehozásában,[17] ilyen például az MDP (muramil-dipeptid, NAG (N-acetilglükózamin vagy az iE-DAP (γ-d-glutamil-mezo-diaminopimelinsav).[16][18]

A bélbaktériumok peptidoglikánja fiziológiás körülmények közt is áthalad a bélfalon.[18] A peptidoglikánok és töredékeik áthaladása lehet közvetlen (hordozófüggetlen) és közvetett (hordozófüggő), illetve baktériummediált (szekréciós rendszerek, membránvezikulum-forgalom) vagy gazdasejtmediált (receptormediált, peptidtranszporterek).[18] A bakteriális szekréciós rendszerek a virulenciafaktorok a baktérium sejthártyáján keresztül a külső környezetbe történő szállítására fehérjekomplexek.[19] Az intracelluláris bakteriális patogének az eukarióta sejteket támadják (ami fagolizoszóma-keletkezéshez vagy autofágiához vezethet, vagy a baktériumokat bekebelezik a fagociták (makrofágok, monociták, neutrofilek. A baktériumtartalmú fagoszóma egyesülhet endoszómákkal vagy lizoszómákkal, így a baktérium lebomlik, és peptidoglikán-töredékek és muropeptidek keletkeznek.[18]

Receptorok[szerkesztés]

Az immunrendszer érzékeli a megmaradt peptidoglikánt és peptidoglikán-töredékeket PRR-ekkel (mintafelismerő receptorok), amik kiválasztódnak, sejten belül vagy a sejtfelszínen fejeződnek ki.[16]

Peptidoglikán-felismerő fehérjék[szerkesztés]

A PGLYRP-k állandóak a rovaroktól az emlősökig.[18] Az emlősök 4 oldékony peptidoglikán-felismerő fehérjét (PGLYRP-1, PGLYRP-2, PGLYRP-3, PGLYRP-4) választanak ki, amik felismerik a muramil-penta- vagy tetrapeptidet.[16] Ezek lipopoliszacharidokhoz és más molekulákhoz is kötődhetnek a peptidoglikán-kötő helyen kívüli kötőhelyeken.[19] A peptidoglikán felismerése után a PGLYRP-k aktiválják a polifenol-oxidázokat (PPO), a Toll- vagy az immunhiány- (IMD) jelző útvonalakat. Ez antimikrobiális peptidek (AMP) termeléséhez vezet.[19]

Minden emlős PGLYRP-je egyedi kifejeződési mintázattal rendelkezik. A PGLYRP-1 jellemzően a neutrofilek és eozinofilek granuláiban fejeződik ki.[16] A PGLYRP-3 és 4 fehérjéket többek közt a bőr, a verejtékmirigyek, a szemek és a bélrendszer fejezik ki.[18] A PGLYRP-1, 3 és 4 diszulfidkötött homo- és heterodimereket alkotva fejtik ki baktericid hatásukat.[18] A baktériumsejtfal peptidoglikánjaival való kötés a baktérium sejthalálát okozhatja a különböző bakteriális transzkripciós szabályzófehérjékre való hatása miatt.[16] A PGLYRP-k segíthetik a baktérium elölését más PRR-ekkel való együttműködéssel, így javítva a baktériumok fagociták általi felismerését.[16]

A PGLYRP-2-t elsősorban a máj fejezi ki és választja ki a vérkeringésbe.[16] Ezenkívül kifejeződhet a bőr keratinocitáiban, valamint a száj és a belek epitélsejtjeiben.[18] Szemben a többi PGLYRP-vel, a PGLYRP-2 nem rendelkezik közvetlen baktericid aktivitással. Peptidoglikán-amidázként működik, hidrolizálja a laktil-amid kötést a MurNAc és a peptidoglikán alappeptidjének 1. aminosava közt.[16][18] Feltételezések szerint a PGLYRP-2 célja a túlzott immunválasz, a gyulladás okozta szövetkárosodás megakadályozása a NOD2 ligandumokra, mivel e muropeptideket már nem ismeri fel a NOD2 a peptid és a MurNAc szétválasztása után.[18] Sok tanulmány szerint a peptidoglikán-felismerő fehérjecsalád tagjai fontosak a bél epitélsejtjeinek toleranciájában a kommenzalista baktériumok felé.[19][20] Kimutatták, hogy a PGLYRP-2 és -4 kifejeződése befolyásolhatja a bélbaktériumok összetételét.[19]

2020-ban felfedezték, hogy a PGLYRP-ket és a NOD-típusú receptorokat és peptidoglikán-transzportereket a fejlődő egéragy nagymértékben kifejezi.[21] A PGLYRP-2-t számos agyi rész neuronjai kifejezik, például a prefrontális kéreg, a hippokampusz és a kisagy, így lehetnek közvetlen hatásai a peptidoglikánnak a neuronokra. A PGLYRP-2-t ezenkívül a kisgyermekek nagyagya is kifejezi, de a legtöbb érett kérgi szövet nem. A PGLYRP-1-et is kifejezi az agy, ez azonban felnőttkorban is kifejeződik.[21]

NOD-típusú receptorok[szerkesztés]

A peptidoglikán egyik legismertebb receptorai a NOD-típusú receptorok (NLR-ek), ezen belül főképp a NOD1 és a NOD2. A NOD1 receptor iE-DAP (γ-d-glutamil-mezo-diaminopimelinsav) kötésekor aktiválódik, míg a NOD2 az MDP-t ismeri fel az LRR doménekkel.[19] Az aktiváció önoligomerizációhoz vezet, ami két jelzősorozat aktivációjához vezet. Az egyik az NF-κB-t aktiválja a RIP2-n, TAK1-en és IKK-n keresztül,[22] a másik a MAPK-sorozatot indítja el. Ezen útvonalak aktivációja citokin- és kemokintermelést okoz.[16]

A NOD1-et számos sejttípus kifejezi, például a mieloid fagociták, az epitél-[16] és az idegsejtek.[21] A NOD2-t a monociták, makrofágok, bélepitél-, Paneth-, dendrites, csontsejtek, oszteoblasztok, keratinociták és más epitélsejttípusok fejezik ki.[17] Citoszolszenzorokként a NOD1-nek és NOD2-nek vagy citoszolba lépő baktériumokat kell észlelnie, vagy a peptidoglikánnak kell a citoszolba lépő töredékekre bomlania, amik a szenzorok működésbe lépését előidézik.[16]

2020-ban kimutatták, hogy az NLRP3-at a NOD1-től és NOD2-től független mechanizmussal aktiválja a peptidoglikán.[18] A makrofágokban a peptidoglikán bomlásából képződő N-acetilglükózaminról kimutatták, hogy gátolja a hexokinázaktivitást, és annak felszabadítását okozza a mitokondrium membránján át, és hogy segíti az NLRP3 inflammaszóma aktiválását egy megnövekedett mitokondriális membránpermeabilitás okozta mechanizmus révén.[18]

Az NLRP1-et is citoplazmatikus peptidoglikánszenzornak tekintik. Érzékeli az MDP-t és IL-1-szekréciót erősít a NOD2-höz kötődve.[19][17]

C-típusúlektin-receptorok (CLR-ek)[szerkesztés]

A C-típusú lektinek nagyrészt Ca2+-függő fehérjék, melyek számos szénhidráthoz kötődnek, beleértve a peptidoglikán glikánvázát), és nem specifikus immunreceptorokként funkcionálnak.[18] A peptidoglikánhoz kötődő CLR-ek közé tartoznak az MBL (mannózkötő lektin), a fikolinok, a Reg3A (regenerációsgén-családbeli fehérje 3A) és a PTCLec1.[19] Az emlősökben ők indítják be a komplementsorozat lektinútvonalát.[18]

Toll-típusú receptorok[szerkesztés]

A TLR-ek funkciója a közvetlen peptidoglikán-felismerésben vitatott.[16] Egyes tanulmányok szerint a peptidoglikánt a TLR2 érzékeli.[23] De ezt okozhatják a sejtfali lipoproteinek és lipoteichoinsavak, amik gyakran együtt választódnak ki a peptidoglikánnal. Ezenkívül a peptidoglikán szerkezetének eltérései is okozhatják az eltérő eredményeket.[16][18]

Vakcinaként vagy adjuvánsként[szerkesztés]

A peptidoglikán immunológiailag aktív, ami az immunsejteket megnövekedett citokinexpresszióra és az antitestfüggő specifikus immunválasz segítésére sarkallhatja vakcinával együtt vagy adjuvánsként.[19] A peptidoglikán alapegységét, az MDP-t használták eredetileg a Freund-adjuváns aktív komponenseként.[19] A Staphylococcus aureus peptidoglikánját egereket védő vakcinaként használva kimutatták, hogy a vakcinainjekció után 40 hétig megnövekedett a S. aureus halálos dózisa.[24]

Inhibíció és bontás[szerkesztés]

Néhány antibiotikum, például a penicillin hat a peptidoglikán-termelésre a penicillinkötő fehérjékhez vagy DD-transzpeptidázokhoz kötődve,[7] amelyek a peptidoglikánban az oligopeptidek közti kötéseket létrehozzák. Egy baktérium kettéhasadással való szaporodásához több mint egymillió peptidoglikán-alegységnek (NAM-NAG+oligopeptid) kell kapcsolódnia a meglévő egységekhez.[25] A transzpeptidázkódoló gének antibiotikummal való csökkent kölcsönhatást okozó mutációi fontos okai az antibiotikum-rezisztencia megjelenésének.[26]

A muraimicinek a foszfo-N-acetilmuramoil-pentapeptid-transzlokázt (MraY) UDP-MurNAc-pentapeptiddel (UM5A) kompetitíven gátolják.[27]

A peptidoglikán-szintézis más lépései is megcélozhatók. A bacitracin például a C55-izoprenil-pirofoszfát-felhasználást célozza. A lantibiotikumok, amik közé a nizin is tartozik, a lipid II-t támadják.[28]

A könnyekben található lizozim, a nem specifikus immunrendszer része antibakteriális hatását a β-(1,4)-glikozidos kötések felszakításával éri el (lásd fentebb). A lizozim sokkal hatékonyabb a Gram-pozitív baktériumokban, ahol a peptidoglikán sejtfal szabad, mint a negatívakban, ahol azt lipopoliszacharid veszi körül.[22] Néhány peptidoglikán-módosulat lizozim-rezisztenciát okozhat. A baktériumok bomlékonyságát befolyásolhatja az antibiotikumoknak való kitettség is. A kitett baktériumok rövidebb cukrokat tartalmazó peptidoglikánt állítanak elő, kevés keresztkötéssel, amit könnyebben bont a lizozim.[19]

Pszeudopeptidoglikán[szerkesztés]

Az archeák nem rendelkeznek peptidoglikánnal,[29] helyettük egyes fajaik sejtjei körül pszeudopeptidoglikán (más néven pszeudomurein) található, ahol a szénhidrátok β-(1,3)-kötött N-acetilglükózamin és N-acetiltaloszaminuronsav. Ez a sejtfalaikat ellenállóvá teszi a lizozimmel szemben.[30]

Jegyzetek[szerkesztés]

 1. (1990. június 1.) „Towards a natural system of organisms: proposal for the domains Archaea, Bacteria, and Eucarya”. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 87 (12), 4576–4579. o. DOI:10.1073/pnas.87.12.4576. PMID 2112744.  
 2. a b Brock Biology of Microorganisms, 14, Boston: Pearson Education Limited, 66–67. o. (2015). ISBN 978-1-292-01831-7 
 3. Animation of Synthesis of Peptidoglycan Layer. PharmaXChange.info, 2011. március 20.
 4. (2013. június 1.) „Elasticity and biochemistry of growth relate replication rate to cell length and cross-link density in rod-shaped bacteria”. Biophysical Journal 104 (12), 2607–2611. o. DOI:10.1016/j.bpj.2013.04.028. PMID 23790368.  
 5. Purcell A: Bacteria. Basic Biology, 2016. március 18.
 6. Bacteria, Encyclopedia of Earth. Washington DC: National Council for Science and the Environment (2014. október 12.) 
 7. a b szerk.: Baron S: Structure, Structure. In: Baron's Medical Microbiology, 4th, Univ of Texas Medical Branch (1996). ISBN 978-0-9631172-1-2 
 8. Demchick PH, Koch AL (1996. február 1.). „The permeability of the wall fabric of Escherichia coli and Bacillus subtilis”. Journal of Bacteriology 178 (3), 768–73. o. DOI:10.1128/jb.178.3.768-773.1996. PMID 8550511.  
 9. Sherris Medical Microbiology, 4, McGraw Hill (2004). ISBN 978-0-8385-8529-0 
 10. (2008. december 1.) „Cell shape and cell-wall organization in Gram-negative bacteria”. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 105 (49), 19282–19287. o. DOI:10.1073/pnas.0805309105. PMID 19050072.  
 11. (1972. december 1.) „Peptidoglycan types of bacterial cell walls and their taxonomic implications”. Bacteriological Reviews 36 (4), 407–477. o. DOI:10.1128/MMBR.36.4.407-477.1972. PMID 4568761.  
 12. II. THE PROKARYOTIC CELL: BACTERIA. [2010. július 26-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2011. május 1.)
 13. a b (2018. január 1.) „Peptidoglycan in obligate intracellular bacteria”. Molecular Microbiology 107 (2), 142–163. o. DOI:10.1111/mmi.13880. PMID 29178391.  
 14. a b c d e f g White, D.. The physiology and biochemistry of prokaryotes, 3rd, NY: Oxford University Press Inc. (2007) 
 15. L. T. Sham, E. K. Butler, M. D. Lebar, D. Kahne, T. G. Bernhardt, N. Ruiz (2014. július). „Bacterial cell wall. MurJ is the flippase of lipid-linked precursors for peptidoglycan biogenesis”. Science 345 (6193), 220–222. o. DOI:10.1126/science.1254522. PMID 25013077.  
 16. a b c d e f g h i j k l m n o p q A. J. Wolf, D. M. Underhill (2018. április). „Peptidoglycan recognition by the innate immune system”. Nature Reviews. Immunology 18 (4), 243–254. o. DOI:10.1038/nri.2017.136. PMID 29292393.  
 17. a b c d K. L. Bersch, K. E. DeMeester, R. Zagani, S. Chen, K. A. Wodzanowski, S. Liu, S. Mashayekh, H. C. Reinecker, C. L. Grimes (2021. április). „Bacterial Peptidoglycan Fragments Differentially Regulate Innate Immune Signaling”. ACS Central Science 7 (4), 688–696. o. DOI:10.1021/acscentsci.1c00200. PMID 34056099.  
 18. a b c d e f g h i j k l m n o p P. A. Bastor, R. Wheeler, I. G. Boneca (2021. január). „Uptake, recognition and responses to peptidoglycan in the mammalian host”. FEMS Microbiology Reviews 45 (1), fuaa044. o. DOI:10.1093/femsre/fuaa044. PMID 32897324.  
 19. a b c d e f g h i j k Q. Sun, X. Liu, X. Li (2022. február). „Peptidoglycan-based immunomodulation”. Applied Microbiology and Biotechnology 106 (3), 981–993. o. DOI:10.1007/s00253-022-11795-4. PMID 35076738.  
 20. (2022. december 1.) „Peptidoglycan recognition protein SC (PGRP-SC) shapes gut microbiota richness, diversity and composition by modulating immunity in the house fly Musca domestica”. Insect Molecular Biology 32 (2), 200–212. o. DOI:10.1111/imb.12824. PMID 36522831.  
 21. a b c (2020. augusztus 1.) „Bacterial Peptidoglycans from Microbiota in Neurodevelopment and Behavior”. Trends in Molecular Medicine 26 (8), 729–743. o. DOI:10.1016/j.molmed.2020.05.003. PMID 32507655.  
 22. a b Janeway's immunobiology, Casey Weaver, Charles Janeway, 9th, 45, 96–98. o. (2017). ISBN 978-0-8153-4505-3. OCLC 933586700 
 23. A. Yoshimura, E. Lien, R. R. Ingalis, E. Tuomanen, R. Dziarski, D. Golenbock (1999. július 1.). „Cutting edge: recognition of Gram-positive bacterial cell wall components by the innate immune system occurs via Toll-like receptor 2”. Journal of Immunology 163 (1), 1–5. o. DOI:10.4049/jimmunol.163.1.1. PMID 10384090.  
 24. (2011. december 1.) „The Staphylococcus aureus peptidoglycan protects mice against the pathogen and eradicates experimentally induced infection”. PLOS ONE 6 (12), e28377. o. DOI:10.1371/journal.pone.0028377. PMID 22145040.  
 25. Bauman R. Microbiology with Diseases by Taxonomy, 2nd, Benjamin Cummings (2007). ISBN 978-0-8053-7679-1 
 26. Spratt BG (1994. április 1.). „Resistance to antibiotics mediated by target alterations”. Science 264 (5157), 388–93. o. DOI:10.1126/science.8153626. PMID 8153626.  
 27. Saeid Malek Zadeh (2020. szeptember 2.). „Theoretical Study of Intermolecular Interactions between Critical Residues of Membrane Protein MraYAA and Promising Antibiotic Muraymycin D2”. ACS Omega 5 (36), 22739–22749. o. DOI:10.1021/acsomega.0c01551. PMID 32954121.  
 28. (2017. március 1.) „A review on cell wall synthesis inhibitors with an emphasis on glycopeptide antibiotics”. MedChemComm 8 (3), 516–533. o. DOI:10.1039/c6md00585c. PMID 30108769.  
 29. (1977. május 1.) „Lack of peptidoglycan in the cell walls of Methanosarcina barkeri”. Archives of Microbiology 113 (1–2), 57–60. o. DOI:10.1007/BF00428580. PMID 889387.  
 30. (1998. április 1.) „Cell wall polymers in Archaea (Archaebacteria)”. Cellular and Molecular Life Sciences 54 (4), 305–308. o. DOI:10.1007/s000180050156. PMID 9614965.  

Fordítás[szerkesztés]

Ez a szócikk részben vagy egészben a Peptidoglycan című angol Wikipédia-szócikk ezen változatának fordításán alapul. Az eredeti cikk szerkesztőit annak laptörténete sorolja fel. Ez a jelzés csupán a megfogalmazás eredetét és a szerzői jogokat jelzi, nem szolgál a cikkben szereplő információk forrásmegjelöléseként.

További információk[szerkesztés]