M.A.G.U.S.

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
M.A.G.U.S.*
(avagy a Kalandozók Krónikái)
Tervező Novák Csanád, Nyulászi Zsolt
Illusztrátor Zsilvölgyi Csaba (Max)
Forgalmazó Valhalla Páholy, Tuan, Delta Vision
Nyelv magyar
Műfaj fantasy
Véletlen szerepe kocka, 6 vagy 10
Sorozat Első kiadás (1993)
Első törvénykönyv (1997)
Új Tekercsek (1999)
Alapkönyv (2004) - k20 változat
Új Törvénykönyv (2007)

Változata a Kiválasztottak kártyajáték
* Mozaikszó, a Miracle Adeptia Guns Urrus Sorrate kifejezést takarja.

A M.A.G.U.S. egy, az 1993-as, első kiadása óta nagy magyarországi népszerűségnek örvendő magyar fejlesztésű szerepjáték a Valhalla Páholy gondozásában. Többször átdolgozott és kiegészítőkkel bővült játékrendszere a 100 oldalú (fiktív) dobókockára (röviden: k100) épül, eltekintve a 20 oldalút használó 2004-es kiadású Alapkönyvtől. Az egyebek között emberek, orkok, törpék és elfek lakta komplex fantáziavilága, Satralis, azon belül is elsősorban Ynev számos – a játékot támogató céllal íródott – regényben és novellában köszön vissza. Társas és gyűjtögetős kártyajáték változata is készült.

A játék elnevezése[szerkesztés]

A M.A.G.U.S. egy mozaikszó, feloldása: Miracle Adeptia Guns Urrus Sorrate. Ez a játék világában egy északi kolostor, amelyben a kalandozó tetteit jegyzik. Innen ered a játék alcíme: Kalandozók Krónikái.

A karakterek[szerkesztés]

A M.A.G.U.S. karaktereinek leírására négy fő sablont használ: minden játékos karakternek van kasztja, faja, jelleme és kora; ezekből vezethetőek le a karakter számszerűsíthető értékei és alapvető beállítottsága. Ezt árnyalja tovább az úgynevezett előtörténet, amely a karakter eddigi életútját foglalja össze, leírja családi környezetét, pátriáját és megtalálhatóak benne azon sorsdöntő események, amelyek egy adott kaszt és jellem felé terelték személyiségét. Ezt alapvetően játékos írja meg és a kalandmester azt jóváhagyja vagy – hogy a játék egyensúlyát megtartsa – javításokat eszközöltet rajta. Különleges esetekben az előtörténet bizonyos eseményeit a kalandmester lejátszatja a játékossal, mielőtt az használatba vehetné karakterét. Az olyan játékmódokban, ahol az előtörténet a harcközpontúság miatt annyira nem hangsúlyos, annak megírásától a kalandmesterek és a játékosok általában eltekintenek; ilyenek például a viadal- és gladiátorjátékok. A hosszú játékokban azonban fontos szerepet kap a személyiség és az emberi kapcsolatok, így az előtörténet nem elhagyható. Az úgynevezett életút-játék karakterei a szokásosnál jóval összetettebbek, leírásuk több tíz, esetenként száz oldal – egy átlagos történet azonban nem több 2-8 oldalnál. Az előtörténetnek szigorúan része a karakter kora: a leírt életútnak arányban kell azzal állnia. A rendszer öt életkorszakot különböztet meg, s a felnőtt kivételével mind módosító hatással van a karakter játéktulajdonságaira.

A karakter számszerűsíthető értékeinek meghatározása – a képzettségek kivételével – a karakteralkotás folyamán kockadobásokkal történik.

Kasztok[szerkesztés]

A kaszt a játékrendszerben alapvetően a karakter foglalkozás(csoportj)át, illetve – az alapképzettségek és az úgynevezett képzettségpontok hozzárendelésén keresztül – fejlődési lehetőségeit határozza meg. A karakteralkotás során megszabja továbbá a kockadobások menetét, kizár bizonyos fajokat, esetleg előírja a leendő JK nemét. Minden karakternek van legalább egy kasztja, s bizonyos megkötésekkel, ha nem áll fenn összeférhetetlenség, akkor ez kettőre bővíthető. Ez az úgynevezett ikerkasztúság. A karakter életútja folyamán valamilyen erőteljes behatásra felhagyhat addigi kasztjának ápolásával és más kasztba térhet, de ezzel veszít eredeti kasztjából eredő képességeiből: ez a váltottkasztúság. Ikerkasztúság esetén az egyes kasztok szintjén külön zajlik a szintlépés, vagyis mindkét kasztnál külön el kell érni a szükséges tapasztalati pontokat a fejlődéshez, s ez a későbbiekben halmozódó hátrányokat jelent a többi játékossal szemben. Váltottkasztúság esetén a korábbi kaszt egy korábbi szintre esik vissza és megreked a fejlődésben, s az új kaszt az első szintről indul. A képzettségpontok felhasználásával a karakter felvehet további képzettségeket, így akár másik foglalkozást is, de ez nem jelenti azt, hogy másik kasztba lépett volna.

Az Első Törvénykönyv öt főkasztot és összesen tizennégy alkasztot különböztetett meg, amit a kiegészítők később tovább bővítettek. A 2004-es kiadás a megszokott rendszert átvariálta.

Az Első Törvénykönyv rendszere[szerkesztés]

A harcos főkaszt a harcot, háborút foglalkozásként űzők gyűjtőfogalma. Azonos nevű alkasztja a legnagyobb fejlődési rugalmasságú a játékban, így a legszerteágazóbb lehetőségeket rejtő is, ezzel együtt a legnépesebb és a legközönségesebb csoport. A gladiátorok a mások szórakoztatása végett porondra lépő, míg a fejvadászok származásuk (előtörténetük) miatt rendkívül kötött, de jó lopakodó és egyéb különleges képezettségekkel bíró harcosok. Utóbbiak szellemiségbeli ellentéte a lovag, a középkorból jól ismert lovas harcmodort folytató harcos.

A szerencsevadász főkaszt alkasztjai a „közönséges” tolvaj, illetve az ugyanezen foglalkozást általában nemesebb körökben, intrikával űző bárd.

A papi főkaszt magában foglalja a lelki pásztorként, térítőként és isteni szolgálóként ténykedő papokat, továbbá a paplovagokat, akik a papi és a lovagi virtusokat ötvözik.

A harcművész főkaszt a harcot művészetként űzők csoportja; maga a harcművész több fegyver forgatásában járatos, míg a másik alkaszt, a kardművész névadó fegyverére specializálódott.

A varázshasználó főkaszt tagjai az intrikával és bűbájjal élő boszorkányok, a velük össze nem keverendő, sötét mágiával foglalkozó boszorkánymesterek, illetve a varázslók és a tűzvarázslók.

A Második Törvénykönyv kiegészítései[szerkesztés]

 • Dzsad papok

A három főbb dzsad isten papjainak első kidolgozása, később, a Papok paplovagok I. szabálykönyvben részletesebben tárgyalják őket.

 • Dzsah-pap - A polgárok istenének letelepedve élő papjai - itt még NJK kaszt.
 • Doldzsah-pap - A tolvajok és katonák istenének - legtöbbször ezen kasztokból kikerülő - papjai, a társadalom, és kasztjuk megbecsült tagjai.
 • Galradzsa pap - A kalandozók és utazók, kereskedők istenének papjai, közéjük a letelepedve élő dzsad papok, sokszor vezető papok, valamint a vándorló dervisek tartoznak.
 • Sámán

A déli pusztákon élő nomádok (itt külön emberfajta) varázshasználó, vezető rétege. Hitük és mágiájuk túlvilági patrónusokhoz, szellemekhez és démonokhoz köti őket.

 • Szerzetes

A szerzetesek bizonyos istenek szolgái, a papoknál alacsonyabb rangban vannak. Elveik szerint tökéletes uralmat igyekszenek megvalósítani saját testük és elméjük felett, hatalmuk ritkán terjed ezen túl.

 • Benignus-rendi szerzetes - Shadon legjelentősebb szerzetesrendjének tagja. A gonosz, a démonok elleni harc tartópilléreinek is tekinthetők.
 • Pyarronita-rendi szerzetes - Ó-Pyarron városának pusztulásával, annak romjain létrejött szerzetesrend, mely a Pyarroni istencsalád valamennyi tagját egyszerre szolgálja (kivéve természetesen a kitaszított Orwellát) és az egyszerű életet követi, vallva, a fényűzés okozta a Szent Város vesztét.
 • Tűzvarázsló

Az Első Törvénykönyv tűzvarázslóját bontja (5. Tsz fölött) három irányzatra ez a fejezet, és részletesen ír a renegátokról is.

 • Főnixek - Lényegében Sogron paplovagjainak tekinthetők, noha valójában nem lovagok, ám mágiával támogatott, fanatikus és fegyelmezett védelmezői ők a Tűzkobrának.
 • Tűz táplálói - Sogron szerzetesei ők, letelepedve élnek, a templomokat gondozzák. (játéktechnikailag nem számít szerzetesnek!)
 • Ordani Lángőrök - Az Ordani rend katonái ők.

Az Alapkönyv által bemutatott újabb rendszer[szerkesztés]

Az új kiadásban ezt a rendszert kicsit átalakították. Az Alapkaszt kifejezés új értelmet nyert: itt ezek a nagyobb egységek, egyfajta általános foglalkozásként foghatóak fel. A kisebb, szűkebb egységeket a Kalandozó-kasztok alkotják, ezek egyfajta specializálódást segítenek elő. Négy alapkaszt és tizennégy kalandozókaszt különül el. Egyes Kalandozó-kasztok, mint például a Kegyeltek, több típusra bomlanak. Ezekkel együtt tizenhét játszható alkaszt létezik.

 • Alapkasztok
  • Fegyverforgató - A legnépesebb kaszt Yneven. Sokféle kalandozó tartozik ide. A név is sugallja: a fegyverek használatára helyezi a hangsúlyt.
  • Szerencsevadász - Tolvajok, rablók és gyilkosok. A szerencsevadász kaszt az alvilág figuráinak, és a szűk utcák árnyainak ad otthont.
  • Novícius - A varászhasználók és tudós fők alapkasztja. Testiekben gyengék, lélek és szellem dolgában viszont bárkinél magasabban állnak.
  • Arisztokrata - A nemesi családok sarjai tartoznak ide, akik kényszerből, vagy önszántukból kalandozásra adták a fejüket.
 • Kalandozó-kasztok
  • Bajvívó - Legtöbbször nemesi származású fegyverforgatók, akik nem a csaták vérgőzös térségein, hanem a nemesi udvarok báltermeiben bizonyítják rátermettségüket és ügyességüket szigorú szabályok szerint vívott párviadalokban.
  • Barbár - A keleti barbárok veszett hírű, bika erejű harcosai. Félelmetes ellenfelek, kitartásuk és akaraterejük határtalan. Egyenesen törnek céljuk felé, nem riadnak meg semmilyen akadálytól. Gyűlölik a mágiát, művelőit gyávának tartják.
  • Bárd - Dalnokok, akik a fény és a hangok mágiájához épp olyan jól értenek, mint az átveréshez, és a nemes hölgyek és -urak szívének meghódításához.
  • Boszorkány - Gyönyörű és gátlástalan nők, akik nem rettennek vissza semmitől, ha azzal nagyobb hatalmat nyerhetnek a férfiak és a világ felett. Méregkeverők és csábítók, akikkel egyetlen épelméjű férfi sem kívánhat többet üzleti kapcsolatnál. A szabályok értelmében csak nők lehetnek tagjai.
  • Boszorkánymester - A sötét praktikák és a fekete mágia beavatottjai, villámvarázslók, halottidézők és méregkeverők. Ha kell késelnek, lopnak, hazudnak vagy éppen járványt idéznek elő, ha érdekeik éppen úgy kívánják.
  • Fejvadász - Tökéletes gyilkosok, akiket egész életükben az ölés különböző módjaira képeztek ki. Rejtőzködnek, hátulról támadnak, vagy éppen besurrannak az őrök között, majd dolguk végeztével épp oly nesztelenül távoznak. Ők a tökéletes gyilkológépek, de klánjuk lekorlátozza mozgásukat a nagyvilágban.
  • Gladiátor - Az arénák szálas izmú, ünnepelt harcosai, a hírnév a mindenük. Vannak köztük szabadok és rabszolgák, de abban mind megegyeznek, a győzelem táplálja bennük az élet szikráját.
  • Harcos - A legváltozatosabb képet mutató fegyverforgató kaszt, éppúgy ide tartoznak a katonák közül kikerült kalandozók, mint a magukat képző kóbor fegyveresek.
  • Kegyeltek
   • Pap - Papok és próféták akik istenük parancsait követve járják a nagyvilágot, és közvetítenek a hívek és a hatalmasság között. Gyógyítanak, és az uruk segítségét kérik ha harcra kerül sor, fohászaikkal csodák végrehajtását kérik istenüktől.
   • Paplovag - Félelmetes harcosok, akik páncélzatba öltözve, és istenük hatalmával megtámogatva pusztítanak az ellenség sorai között. Kisebb a hatalmuk mint a papoké, de ezt ellensúlyozzák közelharci tudásukkal.
   • Lovag - Vértes harcosok, a lovas harcmodor mesterei. Hatalmas fegyvereik, és roppant testi erejük átlagon felüli tudattal párosul. Főként nemesek közül kerülnek ki.
  • Pszi-adeptus - Az elme harcosai, a pyarroni titkosszolgálat emberei. A szellem energiáit hasznosítják, így természetfeletti dolgokat képesek véghezvinni. Letisztult elme, és hideg vér jellemző rájuk.
  • Slanek
   • Harcművész - Niare, Enoszuke és Tiadlan pusztakezes harcosai, akik emberfeletti gyorsaságukról és sziklakemény öklükről híresek. Testük mellett szellemük energiáit is hasznosítják, bár közel sem olyan eredményesen, mint az adeptusok.
   • Kardművész - Az előzőtől csak annyiban különböznek, hogy a kezük helyett tradicionális Slan-kardjukat használják a harcban.
  • Tolvaj - Lopnak, csalnak, hazudnak és késelnek az áhított anyagi javak megszerzése érdekében. Alattomosak és rendkívül ügyesek. Szinte bárhová bejutnak.
  • Tűzvarázsló - A tűz mágiájára specializálódott varázshasználó, manipulálja, teremti, és felhasználja a lángokat.
  • Varázsló - Hatalmas mágusok, akik a mana energiáját akaratuk szerint szabják és rendezik át, hatalmukat Ynev-szerte rettegik és tisztelik.

Fajok[szerkesztés]

A játékosok számára csak meghatározott humanoid fajok érhetőek el; a játékrendszer emberalapú, minden faj leírása ehhez viszonyul. Míg az emberek számára minden kaszt nyitott, a fajok többsége egynémely űzésére képtelen. Nem ember fajú lénynél a karakteralkotás során a kaszt szerint kidobott értékeket az úgynevezett faji módosítók korrigálják.

A játékvilág legközönségesebb, de csak újólag elterjedt faja az ember, mellettük számos úgynevezett ősfaj él. Egyike ezeknek a – nem utolsósorban az ember miatt – visszaszorulóban levő, illetve egyre csökkenő jelentőséggel bíró faj az elf; egyedei az embernél alkatilag magasabbak és törékenyebbek, ám jóval ügyesebbek, kiváló íjászok, hosszú életűek és a természettel rendszerint kifejezett harmóniában élnek – ebből eredően általában élet és rend jelleműek. Nem önálló faj, bár a játékrendszerben ekként jelenik meg e kettő keveréke: a félelf. Adottságaik a két faj közöttiek, s egyedeikre jellemzőek a beilleszkedési zavarok. A törpe egy csak az északi részeken élő, bevándorolt, általában föld alatti életmódot folytató faj – ennek folytán kiváló tájékozódási képességekkel rendelkezik a felszín alatt, felépítése zömök, nagy hányaduk pedig az építészet területén helyezkedik el, de legalábbis jártas benne. Az orkok az ember és a farkas mágikus keverékeként, egy tébolyult istennő tevékenysége révén jöttek létre; irtózatos erejük általában csekély intelligenciával párosul, általánosan kiközösítettek, élethosszuk rendszerint rövid, s társadalmi hierarchiájukban a farkasok egyenértékűek magukkal az orkokkal. Ellentétüket képezik az emberek között szolgálóként élő, emberi mágiával „nemesített”, alantasabb létükkel tisztában levő, s éppen ezért melankolikus udvari orkok. A két „faj” annyira megveti a másikat, hogy keveredés közöttük nem fordul elő. Az ember által átszőtt új világrendbe leginkább beilleszkedett ősfaj a törpéknél is kisebb termetű, ám kimagasló intelligenciával megáldott gnóm. A dzsenn egy a sivatagos területeken élőforduló, kivételes mágikus képességekkel bíró, szintén az emberekkel elvegyülve élő ősfaj; ellentétben az eredendően gonosz, hibátlan külsejű, mindig kék szemű amundokkal. A khálok két lábon járó, félelmet a szó szoros értelmében nem ismerő, macskaszerű lények; a játék világában csak egy kis völgyben élnek, a játékos karakterek minden esetben az onnan kitaszítottak közül valók. A játékrendszer külön fajként kezeli továbbá még a kyr-vérűeket és a wiereket, habár lényegében mindkettő ember: a kyrek azonban hosszabb életűek és fehéres-szürkés hajúak, míg a wierek elkárhozott lelkű vérivók.

Az első törvénykönyvben még csak az ember, az udvari ork, a törpe, az elf és a félelf jelent meg játszható fajként, a többit a későbbi kiadványok hozták be vagy tették választhatóvá.

Jellem[szerkesztés]

A karakter az élethez és a rendhez való viszonyát, ezáltal viselkedését alapvetően meghatározza a jellem. Egy karakternek legalább egy és legfeljebb kettő, egymással nem ellentétes jelleme lehet. A cselekedeteket a jellem határozza meg és nem fordítva. Kétjellemű karakterek esetén meg kell határozni az elsődleges jellemet, amely kérdéses esetben dominál. A jellemnek ellentmondó cselekedetek a kalandmester belátása szerint úgynevezett jellemtorzulással, illetve a karakter képességeinek torzulásával járnak. A két jellempár az élet és a halál, illetve a rend és a káosz.

Világ[szerkesztés]

A M.A.G.U.S. Yneven játszódik, egy kitalált kontinensen, Satralis bolygóján. Két másik kontinens, Calowyn és Anvaria is helyet kap ezen a bolygón, de ezekre a földekre igen ritkán téved kalandor. Satralis bolygójának két holdja – egy vörös és egy kék – van. A vörös hold Ynevről nézve éjközép előtt, míg a kék hold éjközép után bukkan fel az égen. Satralis bolygója 20 óra alatt fordul körbe teljesen a tengelye körül, így egy ynevi nap 20 órából áll. Számos ország kap helyet Ynev kontinensén, melyek mind-mind különlegesek a maguk nemében. A kontinens hatalmas, több mint egymillió négyzetkilométeren terül el, számos tenger és öböl tarkítja partvonalát, hegységek és hegységrendszerek húzódnak szerte Yneven. Északot és Délt a Sheral-hegység választja el, melyen gyalogszerrel vagy lovon -egyszóval mágia nélkül- rendkívül nehéz átjutni. Azonban megkerülhető, keletről a fahéjúton, mely egy nagyon régi kereskedelmi útvonal, nyugatról pedig az ordani hágón keresztül, melyet az ott átmenő kereskedelmi útvonal és Ordan városa által nyújtott biztonság tesz kedvelté. Ynev és Satralis méreteiről, valamint a kontinens és a bolygó népességéről számos, egymásnak ellentmondó adat jelent már meg a M.A.G.U.S. története során; a fenti ismertetés a legelső, eredeti koncepció mérőszámait tartalmazza.

Lásd még[szerkesztés]

Ynev országai

Kiadványok[szerkesztés]

A játékhoz tartozó kiadványok sokáig a Valhalla Páholy kiadó gondozásában jelentek meg. Sok egymásnak ellentmondó, egymás mellett nem mindig alkalmazható szabály jelent meg, köszönhetően a játék szabályainak kiadványonként eltérő értelmezésének, illetve a RÚNA magazinban és az egyes kiegészítőkben megjelentetett szabályértelmezéseknek és új adalékoknak, kiegészítéseknek. A helyzetet tovább rontotta az egyes regényekben szereplő képességek, lények hiányos integrációja a szabályokba. A M.A.G.U.S. jogvédett tartalmai a mai napig különböző kiadók, cégek tulajdonában van, amelyek közül mindegyik megjelentet saját készítésű kiadványokat és újranyomásokat. Bizonyos regények az alapító írók által létrehozott Ronin, illetve a külsős Inomi kiadók égisze alatt jelentek meg, de a legújabb regények a Delta Vision és Tuan kiadók tulajdonában vannak. Több más szervezet, például a Szürkecsuklyások és a Gameskút Kft., is kiad(ott) anyagokat a játékhoz ezek nem mindig könyv formátumban kerültek forgalomba (Ynev falitérkép, Toroni viadal társasjáték, M.A.G.U.S. kártyajáték).

Szabálykönyvek[szerkesztés]

A M.A.G.U.S.-hoz első kiadása óta az eredetin kívül további két szabályrendszer is megjelent, ezek az eredetitől eltérő szabályokat tartalmaznak. A négy különböző rendszer egymással nem kompatibilis, bár ezek közül kettőhöz egyes kiegészítőkben (például Summarium, Játékosok kézikönyve) megjelent átváltási módszer. Az Új Tekercsek, az Alapkönyv és az Új Törvénykönyv az eredetitől és egymástól eltérő mágia, képzettség és pszi rendszert alkalmaznak, ahogy sok más lényeges eltérés is található közöttük.

Szabálykönyvek listája[szerkesztés]

 • Első kiadás (1993) - az eredeti k100-as alapú rendszer, a képzettségekben két szintet (Alap- és Mesterfok), illetve százalékos képzettségeket különböztet meg.
 • Első törvénykönyv (1997) - Az első kiadással azonos, javított rendszer.
 • Új Tekercsek (1999) - A k100-as rendszer második változata, öt fokozatú képzettségrendszerrel, eltérő karakteralkotással.
 • Alapkönyv (2004) - k20 változat
 • Új Törvénykönyv (2007) - A k100-as rendszer harmadik változata, attól eltérő képzettség és karakteralkotási rendszerrel.
 • Örökség (fejlesztés alatt) - Ismeretlen tulajdonság.[1]

Kiegészítők[szerkesztés]

Kiadó Kötet címe Kiadás éve
Valhalla Páholy Bestiárium 1994
Valhalla Páholy Készlet játékosoknak 1994
Valhalla Páholy A démon átka 1994
Valhalla Páholy Gyilkosság Caedonban 1994
Valhalla Páholy Láplidérc 1994
Valhalla Páholy Második Törvénykönyv 1995
Valhalla Páholy Harcosok, barbárok, gladiátorok 1995
Valhalla Páholy Játékosok készlete 1996
Valhalla Páholy Summarium – A teremtés könyvei 1996
Valhalla Páholy Ynevi kóborlások 1998
Valhalla Páholy Titkos Fóliáns 1999
Valhalla Páholy Papok, paplovagok kézikönyve, Első kötet 1999
Valhalla Páholy Papok, paplovagok kézikönyve, Második kötet 1999
Valhalla Páholy Ynevi kalandozások 2000
Fekete Torony Enoszuke 2002
Inomi Geoframia 2004
Tuan Új Bestiárium 2008
Delta Vision Toron 2008
Delta Vision Az Északi Szövetség 2009

Regények[szerkesztés]

A játék világát néhány magyar szerző műveire alapozták, az írók a 90-es évek divatjának megfelelően külföldi álneveken írtak. Ezek a regények kifejezetten azzal a céllal íródtak, hogy megteremtsék a játék hátterét.

A játék világának alapjául szolgáló regények[szerkesztés]

Kiadó Cím Szerző Kiadás éve Megjegyzés
Zrínyi kiadó A Halál havában Wayne Chapman 1990 alapkiadás
Walhalla Bt. Észak lángjai Wayne Chapman 1991 alapkiadás
Valhalla Páholy A Halál havában Wayne Chapman 1994 2. bővített kiadás
Valhalla Páholy Észak lángjai Wayne Chapman 1994 2. bővített kiadás
Valhalla Páholy Karnevál (1. kötet) Wayne Chapman 1997
Valhalla Páholy Karnevál (2. kötet) Wayne Chapman 1997
Valhalla Páholy Acél és oroszlán Raoul Renier 1994
Valhalla Páholy Két hold Wayne Chapman 1994
Valhalla Páholy Korona és kehely Raoul Renier 1995
Valhalla Páholy Sötét zarándok Ray O'Sullivan 1995
Valhalla Páholy A renegát Dale Avery 1995
Valhalla Páholy Morgena könnyei Jan van den Boomen 1998
Valhalla Páholy Sogron lángjai Jan van den Boomen 2000
Valhalla Páholy Sötét térítő Ray O'Sullivan 2000
Ronin műhely A Halál havában Wayne Chapman 2002
Ronin műhely Észak lángjai Wayne Chapman 2002
Inomi Karnevál Wayne Chapman 1997 egybekötött kiadás
Delta Vision A Halál havában Wayne Chapman 2008 keménykötésű, M.A.G.U.S. Klasszikusok-sorozat
Delta Vision Acél és oroszlán Raoul Renier 2008 keménykötésű, M.A.G.U.S. Klasszikusok-sorozat
Delta Vision Észak lángjai Wayne Chapman 2008 keménykötésű, M.A.G.U.S. Klasszikusok-sorozat
Delta Vision Sötét zarándok Ray O'Sullivan 2008 keménykötésű, M.A.G.U.S. Klasszikusok-sorozat
Delta Vision Morgena könnyei Jan van den Boomen 2009 keménykötésű, M.A.G.U.S. Klasszikusok-sorozat
Delta Vision Korona és kehely Raoul Renier 2009 keménykötésű, M.A.G.U.S. Klasszikusok-sorozat
Delta Vision Sötét térítő Ray O'Sullivan 2009 keménykötésű, M.A.G.U.S. Klasszikusok-sorozat
Delta Vision Karnevál Wayne Chapman 2010 keménykötésű, M.A.G.U.S. Klasszikusok-sorozat

További regények[szerkesztés]

Kiadó Cím Szerző Kiadás éve
Valhalla Páholy Shadoni krónika Martin Clark Ashton 1995
Valhalla Páholy Farkasének Ryan Hawkwood 1995
Valhalla Páholy Jó széllel toroni partra Jan van den Boomen 1996
Valhalla Páholy Árnyjáték Ryan Hawkwood 1996
Valhalla Páholy Csepp és tenger Wayne Chapman 1996
Valhalla Páholy Karnevál (1. kötet) Wayne Chapman 1997
Valhalla Páholy Karnevál (2. kötet) Wayne Chapman 1997
Valhalla Páholy Renegátok W. Hamilton Green 1997
Valhalla Páholy Keleti szél (1. kötet) Wayne Chapman 1999
Valhalla Páholy Pokol Raoul Renier 1999
Valhalla Páholy Kék éjszakák árnyai Alan O'Connor 2000
Valhalla Páholy Hollóidők Alan O'Connor 2001
Ronin Síró fém Alan O'Connor 2002
Valhalla Páholy A Tizedik Peter McSky 2002
Inomi Ryeki tűz Eric Crowe 2003
Inomi Gorviki pokol Eric Crowe 2003
Inomi Por a porhoz Keith Alanson 2003
Inomi Fogadalom Ian Russel 2003
Tuan Egyezség Ian Russel 2011
Inomi A vas ideje Alan O'Connor 2003
Inomi Homokszem csupán... Aalish D'mohlen 2003
Inomi Hőseposz John J. Sherwood 2004
Inomi Sharajan-Sorsvető Indira Myres 2004
Tuan Abbitkirálynő John J. Sherwood 2005
Tuan Csillagvető Alan O'Connor 2005
Tuan Keleti szél (2. kötet) Wayne Chapman 2006
Tuan Godorai őrjárat Eric Van Dien 2006
Tuan Ranagol áldásával Ian Russel & Harold Barouche 2006
Tuan Aquir gyűrű Alan O'Connor 2006
Tuan Szellemtánc Ryan Hawkwood 2007
Tuan Gorviki vér Alan O'Connor 2007
Delta Vision Uwel nevében Eric Van Dien 2008
Tuan Della bábjai Luis Saul 2009
Tuan Boszorkányhadúr Luis Saul 2010
Pirate publishing Syburr csillaga Luis Saul 2011
Delta Vision Tűzön, vízen, árnyékban Jan van den Boomen 2010
Delta Vision Ifini éjszakák (1. kötet) Boruzs Gergely Gábor 2010
Delta Vision Ifini éjszakák (2. kötet) Boruzs Gergely Gábor 2011

Antológiák[szerkesztés]

Kiadó Sorozat Cím Kiadás éve
Valhalla Páholy Legendák és Enigmák  A holtak légiója 1996
Valhalla Páholy Legendák és Enigmák  Kráni krónikák 1996
Valhalla Páholy Legendák és Enigmák  Kyria örök 1997
Valhalla Páholy Legendák és Enigmák  Erioni regék 1998
Valhalla Páholy Legendák és Enigmák  Átkozott esküvések 1998
Valhalla Páholy Legendák és Enigmák  Hideg karok ölelése 1999
Valhalla Páholy Legendák és Enigmák  A halál hét arca 2000
Valhalla Páholy Legendák és Enigmák  Holdak és vándorok 2001
Valhalla Páholy Legendák és Enigmák  Homályhozó 2001
Inomi Legendák és Enigmák  Hadak árja 2003
Fekete Torony Legendák és Enigmák  Hallgat az ég 2007
Tuan Legendák és Enigmák  Alidax gyöngyei 2008
Delta Vision Legendák és Enigmák  A hit városa 2008
Delta Vision Legendák és Enigmák Opálhajós 2011
Tuan Legendák és Enigmák  Gro-Ugon farkasai 2008
Tuan Legendák és Enigmák  Orwella árnyéka 2009
Delta Vision Legendák és Enigmák  A végzet masinériái 2009
Delta Vision Manifesztációs háború Vihar Ibara felett 2009
Delta Vision Manifesztációs háború A kos és a kobra éve 2012
Delta Vision Legendák és Enigmák  Karr-Khazad kapui 2010
Delta Vision Legendák és Enigmák  A világ közepe 2010
Inomi Történetek a Hatodkorból Anyrok alkonya 2003
Inomi Történetek a Hatodkorból Lobogók hajnala 2003
Valhalla Páholy A távoli világok Mágikus vihar 1999
Valhalla Páholy A távoli világok Sárkányháború 1998
Delta Vision Bíborgyöngyök A fogadás 2008
Delta Vision Bíborgyöngyök Ármányok és álcák 2009
Delta Vision Bíborgyöngyök A számadás 2010

Novelláskötetek[szerkesztés]

Kiadó Cím Szerző Kiadás éve
Valhalla Páholy Garmacor címere Wayne Chapman 1998
Valhalla Páholy Fekete vizek Jan van den Boomen 1999
Inomi Bábjáték és más elbeszélések Eric van Dien 2003
Tuan Kyr históriák Jan van den Boomen 2007
Tuan Toroni krónikák Jan van den Boomen 2007
Tuan A bárd és a démonok Wayne Chapman 2007
Delta Vision Százháború John J. Sherwood 2010
Delta Vision Garmacor címere Wayne Chapman 2011
Delta Vision Garmacor vére Wayne Chapman 2011
Delta Vision Fekete vizek Jan van den Boomen 2011

Kalandorkrónikák[szerkesztés]

A M.A.G.U.S. Kalandorkrónikák a Delta Vision kiadó által a M.A.G.U.S., avagy a kalandorok krónikája című szerepjátékhoz és annak világához (Ynevhez) megjelentetett sorozatok egyike, amely ún. „lapozgatós könyvekből” – interaktív játékra lehetőséget nyújtó játékkönyvekből – áll. Szerkesztője Igrain Reval.

A sorozatban a kiadó gondozásában eddig megjelent művek:

 • Indira Myles: A Viharfaló titka
 • Shane Carrson: Kígyófészek
 • Nagy Dániel:A kincses térkép

Művészeti album[szerkesztés]

Szinergium (Fejes László, Fuchs Norbert, Mátéfy Szabolcs, Meszlényi Péter, Sánta Kira, Szádóczki Krisztián, Varga Zsolt, Wayne Chapman, Wégner Raymond)

Jegyzetek[szerkesztés]

 1. Udvari Norbert, Gáspár András: M.A.G.U.S. Örökség szerepjáték kiegészítő kötet (magyar nyelven) (pdf) pp. 1–14. Delta Vision kiadó, 2013

Források[szerkesztés]

Külső hivatkozások[szerkesztés]

Hivatalos oldalak

Rajongói oldalak