Ugrás a tartalomhoz

M.A.G.U.S.

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
M.A.G.U.S.*
(avagy a Kalandozók Krónikái)
TervezőNovák Csanád, Nyulászi Zsolt
IllusztrátorZsilvölgyi Csaba (Max)
ForgalmazóValhalla Páholy, Inomi, Tuan, Delta Vision
Nyelvmagyar
Műfajfantasy
Véletlen szerepekocka, 6 vagy 10
SorozatElső kiadás (1993)
Első Törvénykönyv (1997)
Új Tekercsek (1999)
Alapkönyv (2004) - k20 változat
Új Törvénykönyv (2007)

Változata a Kiválasztottak kártyajáték
* Mozaikszó, a Miracle Adeptia Guns Urrus Sorrate kifejezést takarja.

A M.A.G.U.S. egy, az 1993-as, első kiadása óta nagy magyarországi népszerűségnek örvendő, magyar fejlesztésű szerepjáték a Valhalla Páholy gondozásában. Többször átdolgozott és kiegészítőkkel bővült játékrendszere a 100 oldalú (fiktív) dobókockára (röviden: k100) épül, eltekintve a 20 oldalút használó 2004-es kiadású Alapkönyvtől. Az egyebek között emberek, orkok, törpék és elfek lakta komplex fantáziavilága, Satralis, azon belül is elsősorban Ynev számos – a játékot támogató céllal íródott – regényben és novellában köszön vissza. Társas és gyűjtögetős kártyajáték változata is készült.

A játék elnevezése

[szerkesztés]

A M.A.G.U.S. egy mozaikszó, feloldása: Miracle Adeptia Guns Urrus Sorrate. Ez a játék világában egy északi kolostor, amelyben a kalandozók tetteit jegyzik. Innen ered a játék alcíme: Kalandozók Krónikái.

A karakterek

[szerkesztés]

A M.A.G.U.S. karaktereinek leírására négy fő sablont használ: minden játékos karakternek van kasztja, faja, jelleme és kora; ezekből vezethetőek le a karakter számszerűsíthető értékei és alapvető beállítottsága. Ezt árnyalja tovább az úgynevezett előtörténet, amely a karakter eddigi életútját foglalja össze, leírja családi környezetét, eredetét és megtalálhatóak benne azon sorsdöntő események, amelyek egy adott kaszt és jellem felé terelték személyiségét. Ezt alapvetően játékos írja meg és a kalandmester azt jóváhagyja vagy – hogy a játék egyensúlyát megtartsa – javításokat eszközöltet rajta. Különleges esetekben az előtörténet bizonyos eseményeit a kalandmester lejátszatja a játékossal, mielőtt az használatba vehetné karakterét. Az olyan játékmódokban, ahol az előtörténet a harcközpontúság miatt annyira nem hangsúlyos, annak megírásától a kalandmesterek és a játékosok általában eltekintenek; ilyenek például a viadal- és gladiátorjátékok. A hosszú játékokban azonban fontos szerepet kap a személyiség és az emberi kapcsolatok, így az előtörténet nem elhagyható. Az úgynevezett életút-játék karakterei a szokásosnál jóval összetettebbek, leírásuk több tíz, esetenként száz oldal – egy átlagos történet azonban nem több 2-8 oldalnál. Az előtörténetnek szigorúan része a karakter kora: a leírt életútnak arányban kell azzal állnia. A rendszer öt életkorszakot különböztet meg, s a felnőtt kivételével mind módosító hatással van a karakter játéktulajdonságaira.

A karakter számszerűsíthető értékeinek meghatározása – a képzettségek kivételével – a karakteralkotás folyamán kockadobásokkal történik.

Kasztok

[szerkesztés]

A kaszt a játékrendszerben alapvetően a karakter foglalkozás(csoportj)át, illetve – az alapképzettségek és az úgynevezett képzettségpontok hozzárendelésén keresztül – fejlődési lehetőségeit határozza meg. A karakteralkotás során megszabja továbbá a kockadobások menetét, kizár bizonyos fajokat, esetleg előírja a leendő JK nemét. Minden karakternek van legalább egy kasztja, s bizonyos megkötésekkel, ha nem áll fenn összeférhetetlenség, akkor ez kettőre bővíthető. Ez az úgynevezett ikerkasztúság. A karakter életútja folyamán valamilyen erőteljes behatásra felhagyhat addigi kasztjának ápolásával és más kasztba térhet, de ezzel veszít eredeti kasztjából eredő képességeiből: ez a váltottkasztúság. Ikerkasztúság esetén az egyes kasztok szintjén külön zajlik a szintlépés, vagyis mindkét kasztnál külön el kell érni a szükséges tapasztalati pontokat a fejlődéshez, s ez a későbbiekben halmozódó hátrányokat jelent a többi játékossal szemben. Ezzel az ikerkasztból adódó előnyöket szeretnék kompenzálni a játékegyensúly érdekében. Váltottkasztúság esetén a korábbi kaszt egy korábbi szintre esik vissza és megreked a fejlődésben, s az új kaszt az első szintről indul. A képzettségpontok felhasználásával a karakter felvehet további képzettségeket, így akár másik foglalkozást is, de ez nem jelenti azt, hogy másik kasztba lépett volna.

Az Első Törvénykönyv öt főkasztot és összesen tizennégy alkasztot különböztetett meg, amit a kiegészítők később tovább bővítettek. A 2004-es kiadás a megszokott rendszert átvariálta.

Az Első Törvénykönyv rendszere

[szerkesztés]

A harcos főkaszt a harcot, háborút foglalkozásként űzők gyűjtőfogalma. Azonos nevű alkasztja a legnagyobb fejlődési rugalmasságú a játékban, így a legszerteágazóbb lehetőségeket rejtő is, ezzel együtt a legnépesebb és a legközönségesebb csoport. A gladiátorok a mások szórakoztatása végett porondra lépő, míg a fejvadászok származásuk (előtörténetük) miatt rendkívül kötött, de jó lopakodó és egyéb különleges képezettségekkel bíró harcosok. Utóbbiak szellemiségbeli ellentéte a lovag, a középkorból jól ismert lovas harcmodort folytató harcos.

A szerencsevadász főkaszt alkasztjai a „közönséges” tolvaj, illetve az ugyanezen foglalkozást általában nemesebb körökben, intrikával űző bárd.

A papi főkaszt magában foglalja a lelki pásztorként, térítőként és isteni szolgálóként ténykedő papokat, továbbá a paplovagokat, akik a papi és a lovagi virtusokat ötvözik.

A harcművész főkaszt a harcot művészetként űzők csoportja; maga a harcművész több fegyver forgatásában járatos, míg a másik alkaszt, a kardművész névadó fegyverére specializálódott.

A varázshasználó főkaszt tagjai az intrikával és bűbájjal élő boszorkányok, a velük össze nem keverendő, sötét mágiával foglalkozó boszorkánymesterek, illetve a varázslók és a tűzvarázslók.

A Második Törvénykönyv kiegészítései

[szerkesztés]
 • Dzsad papok

A három főbb dzsad isten papjainak első kidolgozása, később, a Papok, Paplovagok Kézikönyve – I. kötetében részletesebben tárgyalják őket.

 • Dzsah-pap – A polgárok istenének letelepedve élő papjai – itt még NJK kaszt.
 • Doldzsah-pap – A tolvajok és katonák istenének – legtöbbször ezen kasztokból kikerülő – papjai, a társadalom, és kasztjuk megbecsült tagjai.
 • Galradzsa pap – A kalandozók és utazók, kereskedők istenének papjai, közéjük a letelepedve élő dzsad papok, sokszor vezető papok, valamint a vándorló dervisek tartoznak.
 • Sámán

A déli pusztákon élő nomádok (itt külön emberfajta) varázshasználó, vezető rétege. Hitük és mágiájuk túlvilági patrónusokhoz, szellemekhez és démonokhoz köti őket.

 • Szerzetes

A szerzetesek bizonyos istenek szolgái, a papoknál alacsonyabb rangban vannak. Elveik szerint tökéletes uralmat igyekszenek megvalósítani saját testük és elméjük felett, hatalmuk ritkán terjed ezen túl.

 • Benignus-rendi szerzetes – Shadon legjelentősebb szerzetesrendjének tagja. A gonosz, a démonok elleni harc tartópilléreinek is tekinthetők.
 • Pyarronita-rendi szerzetes – Ó-Pyarron városának pusztulásával, annak romjain létrejött szerzetesrend, mely a Pyarroni istencsalád valamennyi tagját egyszerre szolgálja (kivéve természetesen a kitaszított Orwellát) és az egyszerű életet követi, vallva, a fényűzés okozta a Szent Város vesztét.
 • Tűzvarázsló

Az Első Törvénykönyv tűzvarázslóját bontja (5. Tsz fölött) három irányzatra ez a fejezet, és részletesen ír a renegátokról is.

 • Főnixek – Lényegében Sogron paplovagjainak tekinthetők, noha valójában nem lovagok, ám mágiával támogatott, fanatikus és fegyelmezett védelmezői ők a Tűzkobrának.
 • Tűz táplálói – Sogron szerzetesei ők, letelepedve élnek, a templomokat gondozzák. (játéktechnikailag nem számít szerzetesnek!)
 • Ordani Lángőrök – Az Ordani rend katonái ők.

Az Alapkönyv által bemutatott újabb rendszer

[szerkesztés]

Az új kiadásban ezt a rendszert kicsit átalakították. Az Alapkaszt kifejezés új értelmet nyert: itt ezek a nagyobb egységek, egyfajta általános foglalkozásként foghatóak fel. A kisebb, szűkebb egységeket a Kalandozó-kasztok alkotják, ezek egyfajta specializálódást segítenek elő. Négy alapkaszt és tizennégy kalandozókaszt különül el. Egyes Kalandozó-kasztok, mint például a Kegyeltek, több típusra bomlanak. Ezekkel együtt tizenhét játszható alkaszt létezik.

 • Alapkasztok
  • Fegyverforgató – A legnépesebb kaszt Yneven. Sokféle kalandozó tartozik ide. A név is sugallja: a fegyverek használatára helyezi a hangsúlyt.
  • Szerencsevadász – Tolvajok, rablók és gyilkosok. A szerencsevadász kaszt az alvilág figuráinak, és a szűk utcák árnyainak ad otthont.
  • Novícius – A varászhasználók és tudós fők alapkasztja. Testiekben gyengék, lélek és szellem dolgában viszont bárkinél magasabban állnak.
  • Arisztokrata – A nemesi családok sarjai tartoznak ide, akik kényszerből, vagy önszántukból kalandozásra adták a fejüket.
 • Kalandozó-kasztok
  • Bajvívó – Legtöbbször nemesi származású fegyverforgatók, akik nem a csaták vérgőzös térségein, hanem a nemesi udvarok báltermeiben bizonyítják rátermettségüket és ügyességüket szigorú szabályok szerint vívott párviadalokban.
  • Barbár – A keleti barbárok veszett hírű, bika erejű harcosai. Félelmetes ellenfelek, kitartásuk és akaraterejük határtalan. Egyenesen törnek céljuk felé, nem riadnak meg semmilyen akadálytól. Gyűlölik a mágiát, művelőit gyávának tartják.
  • Bárd – Dalnokok, akik a fény és a hangok mágiájához épp olyan jól értenek, mint az átveréshez, és a nemes hölgyek és -urak szívének meghódításához.
  • Boszorkány – Gyönyörű és gátlástalan nők, akik nem rettennek vissza semmitől, ha azzal nagyobb hatalmat nyerhetnek a férfiak és a világ felett. Méregkeverők és csábítók, akikkel egyetlen épelméjű férfi sem kívánhat többet üzleti kapcsolatnál. A szabályok értelmében csak nők lehetnek tagjai.
  • Boszorkánymester – A sötét praktikák és a fekete mágia beavatottjai, villámvarázslók, halottidézők és méregkeverők. Ha kell késelnek, lopnak, hazudnak vagy éppen járványt idéznek elő, ha érdekeik éppen úgy kívánják.
  • Fejvadász – Tökéletes gyilkosok, akiket egész életükben az ölés különböző módjaira képeztek ki. Rejtőzködnek, hátulról támadnak, vagy éppen besurrannak az őrök között, majd dolguk végeztével épp oly nesztelenül távoznak. Ők a tökéletes gyilkológépek, de klánjuk lekorlátozza mozgásukat a nagyvilágban.
  • Gladiátor – Az arénák szálas izmú, ünnepelt harcosai, a hírnév a mindenük. Vannak köztük szabadok és rabszolgák, de abban mind megegyeznek, a győzelem táplálja bennük az élet szikráját.
  • Harcos – A legváltozatosabb képet mutató fegyverforgató kaszt, éppúgy ide tartoznak a katonák közül kikerült kalandozók, mint a magukat képző kóbor fegyveresek.
  • Kegyeltek
   • Pap – Papok és próféták akik istenük parancsait követve járják a nagyvilágot, és közvetítenek a hívek és a hatalmasság között. Gyógyítanak, és az uruk segítségét kérik ha harcra kerül sor, fohászaikkal csodák végrehajtását kérik istenüktől.
   • Paplovag – Félelmetes harcosok, akik páncélzatba öltözve, és istenük hatalmával megtámogatva pusztítanak az ellenség sorai között. Kisebb a hatalmuk mint a papoké, de ezt ellensúlyozzák közelharci tudásukkal.
   • Lovag – Vértes harcosok, a lovas harcmodor mesterei. Hatalmas fegyvereik, és roppant testi erejük átlagon felüli tudattal párosul. Főként nemesek közül kerülnek ki.
  • Pszi-adeptus – Az elme harcosai, a pyarroni titkosszolgálat emberei. A szellem energiáit hasznosítják, így természetfeletti dolgokat képesek véghezvinni. Letisztult elme, és hideg vér jellemző rájuk.
  • Slanek
   • Harcművész – Niare, Enoszuke és Tiadlan pusztakezes harcosai, akik emberfeletti gyorsaságukról és sziklakemény öklükről híresek. Testük mellett szellemük energiáit is hasznosítják, bár közel sem olyan eredményesen, mint az adeptusok.
   • Kardművész – Az előzőtől csak annyiban különböznek, hogy a kezük helyett tradicionális Slan-kardjukat használják a harcban.
  • Tolvaj – Lopnak, csalnak, hazudnak és késelnek az áhított anyagi javak megszerzése érdekében. Alattomosak és rendkívül ügyesek. Szinte bárhová bejutnak.
  • Tűzvarázsló – A tűz mágiájára specializálódott varázshasználó, manipulálja, teremti, és felhasználja a lángokat.
  • Varázsló – Hatalmas mágusok, akik a mana energiáját akaratuk szerint szabják és rendezik át, hatalmukat Ynev-szerte rettegik és tisztelik.

A játékosok számára csak meghatározott humanoid fajok érhetőek el; a játékrendszer emberalapú, minden faj leírása ehhez viszonyul. Míg az emberek számára minden kaszt nyitott, a fajok többsége egynémely űzésére képtelen. Nem ember fajú lénynél a karakteralkotás során a kaszt szerint kidobott értékeket az úgynevezett faji módosítók korrigálják.

A játékvilág legközönségesebb, de csak újólag elterjedt faja az ember, mellettük számos úgynevezett faj él. Egyike ezeknek a – nem utolsósorban az ember miatt – visszaszorulóban levő, illetve egyre csökkenő jelentőséggel bíró faj az elf; egyedei az embernél alkatilag magasabbak és törékenyebbek, ám jóval ügyesebbek, kiváló íjászok, hosszú életűek és a természettel rendszerint kifejezett harmóniában élnek – ebből eredően általában élet és rend jelleműek. Nem önálló faj, bár a játékrendszerben ekként jelenik meg e kettő keveréke: a félelf. Adottságaik a két faj közöttiek, s egyedeikre jellemzőek a beilleszkedési zavarok. A törpe egy csak az északi részeken élő, bevándorolt, általában föld alatti életmódot folytató faj – ennek folytán kiváló tájékozódási képességekkel rendelkezik a felszín alatt, felépítése zömök, nagy hányaduk pedig az építészet területén helyezkedik el, de legalábbis jártas benne. Az orkok az ember és a farkas mágikus keverékeként, egy tébolyult istennő tevékenysége révén jöttek létre; irtózatos erejük általában csekély intelligenciával párosul, általánosan kiközösítettek, élethosszuk rendszerint rövid, s társadalmi hierarchiájukban a farkasok egyenértékűek magukkal az orkokkal. Ellentétüket képezik az emberek között szolgálóként élő, emberi mágiával „nemesített”, alantasabb létükkel tisztában levő, s éppen ezért melankolikus udvari orkok. A két „faj” annyira megveti a másikat, hogy keveredés közöttük nem fordul elő. Az ember által átszőtt új világrendbe leginkább beilleszkedett ősfaj a törpéknél is kisebb termetű, ám kimagasló intelligenciával megáldott gnóm. A dzsenn egy a sivatagos területeken élőforduló, kivételes mágikus képességekkel bíró, szintén az emberekkel elvegyülve élő ősfaj; ellentétben az eredendően gonosz, hibátlan külsejű, mindig kék szemű amundokkal. A khálok két lábon járó, félelmet a szó szoros értelmében nem ismerő, macskaszerű lények; a játék világában csak egy kis völgyben élnek, a játékos karakterek minden esetben az onnan kitaszítottak közül valók. A játékrendszer külön fajként kezeli továbbá még a kyr-vérűeket és a wiereket, habár lényegében mindkettő ember: a kyrek azonban hosszabb életűek és fehéres-szürkés hajúak, míg a wierek vérivók. A karma a wier kapcsán merülhet fel, mivel a wier lét az előző életben elkövetett súlyos bűnök következménye. Az utódfajok mellett még van sok más, nagyon ritka, de annál rettegettebb varázshatalommal bíró úgynevezett ősfaj, aquir is él, de velük szerencsére csak ritkán lehet találkozni.

Az Első Törvénykönyvben még csak az ember, az udvari ork, a törpe, az elf és a félelf jelent meg játszható fajként, a többit a későbbi kiadványok hozták be vagy tették választhatóvá.

Jellem

[szerkesztés]

A karakter az élethez és a rendhez való viszonyát, ezáltal viselkedését alapvetően meghatározza a jellem. Egy karakternek legalább egy és legfeljebb kettő, egymással nem ellentétes jelleme lehet. A cselekedeteket a jellem határozza meg és nem fordítva. Kétjellemű karakterek esetén meg kell határozni az elsődleges jellemet, amely kérdéses esetben dominál. A jellemnek ellentmondó cselekedetek a kalandmester belátása szerint úgynevezett jellemtorzulással, illetve a karakter képességeinek torzulásával járnak. A két jellempár az élet és a halál, illetve a rend és a káosz.

Világ

[szerkesztés]

A M.A.G.U.S. Yneven játszódik, egy kitalált kontinensen, Satralis bolygóján. Két másik kontinens, Calowyn és Anvaria is helyet kap ezen a bolygón, de ezekre a földekre igen ritkán téved kalandor. Satralis bolygójának két holdja – egy vörös és egy kék – van. A vörös hold Ynevről nézve éjközép előtt, míg a kék hold éjközép után bukkan fel az égen. Satralis bolygója 20 óra alatt fordul körbe teljesen a tengelye körül, így egy ynevi nap 20 órából áll. Számos ország kap helyet Ynev kontinensén, melyek mind-mind különlegesek a maguk nemében. A kontinens hatalmas, több mint egymillió négyzetkilométeren terül el, számos tenger és öböl tarkítja partvonalát, hegységek és hegységrendszerek húzódnak szerte Yneven. Északot és Délt a Sheral-hegység választja el, melyen gyalogszerrel vagy lovon -egyszóval mágia nélkül- rendkívül nehéz átjutni. Azonban megkerülhető, keletről a fahéjúton, mely egy nagyon régi kereskedelmi útvonal, nyugatról pedig az ordani hágón keresztül, melyet az ott átmenő kereskedelmi útvonal és Ordan városa által nyújtott biztonság tesz kedvelté. Ynev és Satralis méreteiről, valamint a kontinens és a bolygó népességéről számos, egymásnak ellentmondó adat jelent már meg a M.A.G.U.S. története során; a fenti ismertetés a legelső, eredeti koncepció mérőszámait tartalmazza.

A világkép merített az ókori görög-római és a hindu világból. Például a négy elem az ókori görögökre utal. A lelkek egy nagyon alacsony szinttől kezdve lélekvándorlással fejlődnek, előbb növények, majd állatok, aztán humanoid fajok egyedei lesznek. Még tovább fejlődve több hatalommal rendelkező lények, mágusok, sárkányok vagy aquirok lehetnek. Az istenek előjoga, hogy beleszóljanak a lélekvándorlásba; ha ilyenre halandók vetemednek, akkor az feketemágiának számít. Egy lélek akkor számít kárhozottnak, ha kiszakad a reinkarnációs körforgásból, és nem valamelyik isten saját világában van. A világban sok humanoid faj él, de az ember a domináns. A technikai szint az ókori és a középkori keveréke, a társadalmi berendezkedésben és a tudományban a 18. század idejéig sok mindent bevesznek. A legtöbb varázshasználó kaszt mágiája betanult mozdulatokat, szavakat és egyéb összetevőket használ, ezek egyikét sem hagyhatják el. Ezzel szemben a varázsló tudományos alapon űzi a varázslást is, varázslatait kisebb egységekből, mozaikokból rakja össze. Azonban még ez is halvány utánzata annak, amire a régi korok nagy mágusai képesek voltak. A rendszer nem memorizálós, hanem a rendelkezésre álló mana korlátozza, hogy a varázshasználó mit és hányszor varázsolhat, mielőtt újra fel kell töltődnie. A papok, paplovagok szakrális mágiát használnak, így az istenek hatalma nyilvánvaló; mégis akadnak ateisták, akik tagadják, hogy az istenek beleszólnak a világ alakulásába. A játékosok sokat panaszkodnak a világkép következetlenségeire és ellentmondásaira.

Kiadványok

[szerkesztés]

A játékhoz tartozó kiadványok sokáig a Valhalla Páholy kiadó gondozásában jelentek meg. Sok egymásnak ellentmondó, egymás mellett nem mindig alkalmazható szabály jelent meg, köszönhetően a játék szabályainak kiadványonként eltérő értelmezésének, illetve a RÚNA magazinban és az egyes kiegészítőkben megjelentetett szabályértelmezéseknek és új adalékoknak, kiegészítéseknek. A helyzetet tovább rontotta az egyes regényekben szereplő képességek, lények hiányos integrációja a szabályokba. A M.A.G.U.S. jogvédett tartalmai a mai napig különböző kiadók, cégek tulajdonában van, amelyek közül mindegyik megjelentet saját készítésű kiadványokat és újranyomásokat. Bizonyos regények az alapító írók által létrehozott Ronin, illetve a külsős Inomi kiadók égisze alatt jelentek meg, de a legújabb regények a Delta Vision és Tuan kiadók tulajdonában vannak. Több más szervezet, például a Szürkecsuklyások és a Gameskút Kft., is kiad(ott) anyagokat a játékhoz ezek nem mindig könyv formátumban kerültek forgalomba (Ynev falitérkép, Toroni viadal társasjáték, M.A.G.U.S. kártyajáték).

Szabálykönyvek, kalandmodulok

[szerkesztés]

Alap szabálykönyvek

[szerkesztés]

Az alap szabálykönyv az a kiadvány, ami egy adott szerepjáték alapszabályait tartalmazza. Általában két típusuk létezik. Az egyik – mint amilyen a M.A.G.U.S. is – amikor egy kötet tartalmazza a játékosok és a kalandmesterek számára az összes szükséges információt. A másik pedig az, amikor a játékosoknak és a kalandmestereknek külön kötetben jelennek meg ezek az információk (pl. Dungeons and Dragons).
A M.A.G.U.S.-hoz első kiadása óta az eredetin kívül további négy szabályrendszer is megjelent, ezek az eredetitől eltérő szabályokat tartalmaznak. Az öt különböző rendszer egymással nem kompatibilis. Az Új Tekercsek, az Alapkönyv és az Új Törvénykönyv az eredetitől és egymástól eltérő mágia, képzettség és pszi rendszert alkalmaznak, ahogy sok más lényeges eltérés is található közöttük. A Summarium eredetileg háromkötetesre tervezett szabálykönyveiből csak az első kötet jelent meg, amely a fajok és Ynev történelmével foglalkozik, továbbá helyet kapott benne az egyes fajokhoz tartozó különleges kasztok és mágia ismertetése.

Alap szabálykönyvek listája

Cím Eredeti megjelenés Rendszer rövid leírása Kiadás(ok)
Kézikönyv kalandozóknak és útmutató kalandmestereknek 1993 Az eredeti k100-as alapú rendszer, a képzettségekben két szintet (Alap- és Mesterfok), illetve százalékos képzettségeket különböztet meg. ISBN 963-7632-28-X (1993)
ISBN 963-8353-10-4 (1993)
ISBN 963-8353-49-X (1994)
Summarium (befejezetlen) 1996 A k100-as, eredeti rendszer második változata, öt fokozatú képzettségrendszerrel, egy kicsit eltérő karakteralkotással. ISBN 963-9039-13-6
Első Törvénykönyv 1997 Az első kiadással azonos, javított rendszer. ISBN 963-9039-30-6 (1997)
ISBN 963-9238-27-9 (2001)
Új Tekercsek 1999 A k100-as, eredeti rendszer harmadik változata, öt fokozatú képzettségrendszerrel, eltérő karakteralkotással. ISBN 963-9238-06-6
Alapkönyv 2004 k20-as változat. ISBN 963-86435-4-4
Új Törvénykönyv 2007 A k100-as, eredeti rendszer negyedik változata, attól eltérő képzettség és karakteralkotási rendszerrel. ISBN 978-963-87672-1-9

Kiegészítő szabálykönyvek

[szerkesztés]

A kiegészítők minden esetben arra hivatottak, hogy az alapjátékot színesebbé, a választási lehetőségeket bővebbé tegyék. Egyes kiegészítők (pl. Bestiárium) szörnyeket és azok játékbeli adatait tartalmazza, mások (pl. Harcosok, Gladiátorok, Barbárok) új játszható kasztokat írnak le. Vannak olyan kiegészítők is (pl. Második Törvénykönyv), amik a játék majdnem minden eleméhez adnak hozzá.

Cím Eredeti megjelenés Melyik rendszerhez Kiadás(ok)
Bestiárium 1994 Eredeti, Első Törvénykönyv ISBN 963-8353-54-6 (1994)
ISBN 963-9039-09-8 (1996)
ISBN 963-9238-28-7 (2000)
Második Törvénykönyv 1995 Eredeti, Első Törvénykönyv ISBN 963-9007-32-3
Harcosok, Gladiátorok, Barbárok 1995 Eredeti, Első Törvénykönyv ISBN 963-8529-17-2
Titkos Fóliáns[1] 1999 Eredeti, Első Törvénykönyv ISBN 963-9238-08-2
Papok, Paplovagok Kézikönyve – I. kötet – A pyarroni és a dzsad vallás 1999 Eredeti, Első Törvénykönyv ISBN 963-85932-1-0
Papok, Paplovagok Kézikönyve – II. kötet – Egyistenhitek és a kyr vallás 1999 Eredeti, Első Törvénykönyv ISBN 963-85957-2-8
Örökség[2] 2003 Eredeti, Első Törvénykönyv
Új Bestiárium 2008 Új Törvénykönyv ISBN 978-963-88129-1-9
Segédletek
[szerkesztés]

Ezek a kiadványok – a kiegészítők egy speciális csoportja – általában a karakteralkotáshoz és a játék közben a játéktechnikai kérdésekben nyújt gyors segítséget azzal, hogy az ide vonatkozó részletek tömören, sűrítve tartalmazza, néha csak a szükséges táblázatokat. Akkor lehet hasznos, ha a játékosok a játékot már jól ismerik, csak a pontos adatokat nem ismerik.

Cím Eredeti megjelenés Melyik rendszerhez Kiadás(ok)
Készlet játékosoknak 1994 Eredeti, Első Törvénykönyv (a katalógusokban formailag hibás ISBN-nel szerepel) ISBN 963-8355-22-8 (1994)
ISBN 963-9039-40-3 (1998)
Játékosok készlete 1996 Eredeti, Első Törvénykönyv ISBN 963-9039-06-3
Világleírások
[szerkesztés]

A világleírás a kiegészítők egy másik speciális csoportja. Ezzel a jelzővel azokat a köteteket szokás illetni, melyek a játék alapjául szolgáló világot, vagy annak egy részét mutatja be, egy-egy birodalom történelmét, a jelenben elfoglalt helyzetét, politikáját tartalmazza.

Kötet címe Kiadás éve Kiadás
Geofrámia kivonatok: Enoszuke 2002 ISBN 963-204-465-7
Geoframia 2004 ISBN 963-86435-1-X
Népek és birodalmak: Toron 2008 ISBN 978-963-9890-05-3
Népek és birodalmak: Az Északi Szövetség 2009 ISBN 978-963-9890-52-7

Kalandmodulok

[szerkesztés]

A kalandmodulok olyan kiadványok, melyek egy vagy több előre elkészített kalandot, vagy kalandvázat tartalmaznak. Ezekben a főbb szereplők és helyszínek általában részletesen kidolgozásra kerülnek, valamint a kisebb fontosságú események is kifejtésre kerülnek.

Kötet címe Kiadás éve Kiadás
A démon átka[3] 1994 ISBN 963-8353-42-2
A kísértetjárta ház[4] 1994 ISBN 963-8353-32-5
Láplidérc[5] 1994 ISBN 963-8353-51-1
Ynevi kóborlások[6] 1998 ISBN 963-9039-35-7
Ynevi kalandozások[7] 2000 ISBN 963-9238-19-8

Regények, novellák

[szerkesztés]

Az írók a 90-es évek divatjának megfelelően külföldi álneveken írtak. Ezek a regények kifejezetten azzal a céllal íródtak, hogy megteremtsék a játék hátterét.

A játék világának alapjául szolgáló regények

[szerkesztés]

Ynev világát Wayne Chapman két műve alapozta meg, mivel e két művet adták ki az első szabálykönyv megjelenése előtt.

Cím Sorozat Szerző Eredeti megjelenés Kiadások
A Halál havában Tier nan Gorduin ciklus 2. Wayne Chapman 1990 ISBN 963-7519-14-9 (1990)
ISBN 963-8353-13-9 (1994)
ISBN 963-8193-15-8 (2002)
ISBN 978-963-9679-79-5 (2008)
Észak lángjai Tier nan Gorduin ciklus 3. Wayne Chapman 1992 ISBN 963-7632-02-6 (1992)
ISBN 963-8353-64-3 (1995)
ISBN 963-8193-16-6 (2002)
ISBN 978-963-9679-80-1 (2008)

Klasszikus regények, antológiák és novelláskötetek

[szerkesztés]

Ebbe a kategóriába tartoznak azok a Valhalla Páholy gondozásában megjelent kötetek, melyek ugyan az alapszabálykönyv megjelenése után jelentek meg, de mára kanonizáltan ezekből a művekből merítették Ynev világát és történelmét.

Cím Sorozat Szerző Eredeti megjelenés Kiadás(ok)
Acél és oroszlán Geor dar Khordak ciklus 1. Raoul Renier 1994 ISBN 963-8353-35-X (1994)
ISBN 963-9238-48-1 (2002)
ISBN 978-963-9679-83-2 (2008)
Két hold Wayne Chapman 1994 ISBN 963-8353-55-4 (1994)
ISBN 963-8193-17-4 (2002)
ISBN 978-615-5314-84-1 (2013)
A renegát Dale Avery 1995 ISBN 963-85406-1-3 (1995)[8]
ISBN 963-85932-9-6 (1999)
ISBN 978-963-87672-0-2 (2007)
Farkasének Beriquel-ciklus 1. Ryan Hawkwood 1995 ISBN 963-85475-3-7 (1995)[8]
ISBN 963-9238-42-2 (2001)
Korona és kehely Geor dar Khordak ciklus 2. Raoul Renier 1995 ISBN 963-85291-8-0 (1995)[8]
ISBN 963-9238-49-X (2002)
ISBN 978-963-9679-86-3 (2009)
Shadoni krónika Martin Clark Ashton 1995 ISBN 963-8353-70-8
Sötét zarándok Airun Al-Marem ciklus 1. Ray O'Sullivan 1995 ISBN 963-85406-3-X (1995)[8]
ISBN 963-9238-37-6 (2001)
ISBN 978-963-9890-12-1 (2008)
A holtak légiója (antológia)[9] Legendák és Enigmák 1. Gáspár András (szerk.) 1996 ISBN 963-9039-04-7
Árnyjáték Beriquel-ciklus 2. Ryan Hawkwood 1996 ISBN 963-9039-00-4
Csepp és tenger Tier nan Gorduin ciklus 1. Wayne Chapman 1996 ISBN 963-9039-02-0 (1996)
ISBN 963-87271-0-1 (2006)[10]
ISBN 978-615-5314-60-5 (2013)[10]
Jó széllel toroni partra Jan van den Boomen 1996 ISBN 963-9007-04-8 (1996)
ISBN 963-9238-38-4 (2001)
Kráni krónikák (antológia)[11] Legendák és Enigmák 2. Kornya Zsolt (szerk.) 1996 ISBN 963-9039-12-8
A Fekete Dalnok Tier nan Gorduin ciklus 1–3. Wayne Chapman 1997 ISBN 963-9039-26-8
Karnevál I. és II. kötet Tier nan Gorduin ciklus 4. Wayne Chapman 1997 ISBN 963-9039-19-5 (1997) (I. kötet)
ISBN 963-9039-20-9 (1997) (II. kötet)
ISBN 963-86435-7-9 (2004) (egybekötött)
ISBN 978-963-9890-63-3 (2010) (egybekötött)
Kyria örök (antológia)[12] Legendák és Enigmák 3. Gáspár András (szerk.) 1997 ISBN 963-9039-24-1
Renegátok – A kardok könyve W. Hamilton Green 1997 ISBN 963-9039-23-3
Erioni regék (antológia)[13] Legendák és Enigmák 4. Gáspár András (szerk.) 1998 ISBN 963-9039-31-4
Átkozott esküvések (antológia)[14] Legendák és Enigmák 5. Gáspár András (szerk.) 1998 ISBN 963-9039-38-1
Garmacor címere (novelláskötet)[15] Rudrig Ves Garmacor ciklus 1. Wayne Chapman 1998 ISBN 963-590-120-8 (1998)
ISBN 978-963-86913-5-4 (2007)
ISBN 978-963-9890-92-3 (2011)
Morgena könnyei Morgena ciklus 1. Jan van den Boomen 1998 ISBN 963-85932-0-2 (1998)
ISBN 978-963-9890-46-6 (2009)
Sárkányháború A távoli világok sorozat 1. Roland Morgan 1998 ISBN 963-9039-33-0
Fekete vizek (novelláskötet)[16] Jan van den Boomen 1999 ISBN 963-9238-04-X (1999)
ISBN 978-615-5161-04-9 (2011)
Hideg karok ölelése (antológia)[17] Legendák és Enigmák 6. Gáspár András (szerk.) 1999 ISBN 963-8353-86-4
Keleti szél I. kötet Tier nan Gorduin ciklus 5. Wayne Chapman 1999 ISBN 963-9238-05-8 (1999)
ISBN 963-06-0160-5 (2006)
Mágikus vihar A távoli világok sorozat 2. Roland Morgan 1999 ISBN 963-85932-8-8
Pokol Raoul Renier 1999 ISBN 963-85932-5-3 (1999)
ISBN 963-229-842-X (2006)
A halál hét arca (antológia)[18] Legendák és Enigmák 7. Gáspár András (szerk.) 2000 ISBN 963-9238-07-4
Kék éjszakák árnyai Sianis ciklus 4. Alan O'Connor 2000 ISBN 963-9238-20-1 (2000)
ISBN 978-963-87672-7-1 (2008)
Sogron lángjai I. kötet Morgena ciklus 2. Jan van den Boomen 2000 ISBN 963-9238-21-X
Sötét térítő Airun Al-Marem ciklus 2. Ray O'Sullivan 2000 ISBN 963-9238-16-3 (2000)
ISBN 978-963-9890-10-7 (2009)
A vándorló dalnok[19] Tier nan Gorduin ciklus 1. Wayne Chapman 2001 ISBN 963-00-8636-0
Holdak és vándorok (antológia)[20] Legendák és Enigmák 1–3.[21] Novák Csanád (szerk.) 2001 ISBN 963-9238-39-2
Hollóidők Hollóidők sorozat 1. Alan O'Connor 2001 ISBN 963-9238-33-3
Homályhozó (antológia)[22] Legendák és Enigmák 8. Novák Csanád (szerk.) 2001 ISBN 963-9238-30-9
A Tizedik Peter McSky 2002 ISBN 963-9238-50-3

További regények

[szerkesztés]
Cím Sorozat Szerző Eredeti megjelenés Kiadás(ok)
Síró fém Sianis ciklus 1. Alan O'Connor 2002 ISBN 963-202-862-7
A vas ideje Hollóidők sorozat 2. Alan O'Connor 2003 ISBN 963-212-355-7
Bábjáték és más elbeszélések[23] Eric van Dien 2003 ISBN 963-212-283-6
Fogadalom Ősi vér 1. Ian Russel 2003 ISBN 963-212-704-8
Homokszem csupán… Aalish D'mohlen 2003 ISBN 963-210-326-2
Por a porhoz Keith Alanson 2003 ISBN 963-212-633-5
Ryeki tűz Vinidis ciklus 1. Eric Crowe 2003 ISBN 963-206-792-4
Gorviki pokol Vinidis ciklus 2. Eric Crowe 2003 ISBN 963-212-702-1
Hőseposz John J. Sherwood 2004 ISBN 963-86435-3-6
Shajaran – Sorsvető Indira Myres 2004 ISBN 963-86568-0-8
Abbitkirálynő John J. Sherwood 2005 ISBN 963-86913-0-1
Csillagvető Sianis ciklus 2. Alan O'Connor 2005 ISBN 963-86568-4-0 (2005)
ISBN 978-963-9940-21-5 (2011)
Aquir gyűrű Sianis ciklus 3. Alan O'Connor 2006 ISBN 963-87271-1-X
Godorai őrjárat Eric van Dien 2006 ISBN 963-87271-2-8
Keleti szél II. kötet Tier nan Gorduin ciklus 6. Wayne Chapman 2006 ISBN 963-06-0120-6
Ranagol áldásával Ian Russel–Harold Barouche 2006 ISBN 963-229-822-5
Szellemtánc Beriquel-ciklus 3. Ryan Hawkwood 2007 ISBN 978-963-87271-7-6
Gorviki vér Alan O'Connor 2008 ISBN 978-963-88129-3-3
Uwel nevében Eric van Dien 2008 ISBN 978-963-9890-07-7
Della bábjai Luis Saul 2009 ISBN 978-963-9940-08-6
Boszorkányhadúr Luis Saul 2010 ISBN 978-963-9940-14-7
Ifini éjszakák I. kötet Ifini éjszakák 1. Boruzs Gergely Gábor 2010 ISBN 978-963-9890-80-0
Százháború John J. Sherwood 2010 ISBN 978-963-9890-78-7
Tűzön, vízen, árnyékban Jan van den Boomen 2010 ISBN 978-963-9890-74-9
Egyezség Ian Russel 2011 ISBN 978-963-9940-22-2
Ifini éjszakák II. kötet Ifini éjszakák 2. Boruzs Gergely Gábor 2011 ISBN 978-963-9890-95-4
Garmacor vére Rudrig Ves Garmacor ciklus 2. Wayne Chapman 2011 ISBN 978-963-9890-91-6
Syburr csillaga Shíl-Dasantes-legenda 1. Luis Saul 2011 ISBN 978-963-9940-25-3
Keleti szél I. és II. kötet Tier nan Gorduin ciklus 5–6. Wayne Chapman 2013 ISBN 978-615-5314-36-0
A korona árnyékában I. kötet Ifini éjszakák 3. Boruzs Gergely Gábor 2013 ISBN 978-615-5314-18-6
Bosszúangyal Malcolm J. Hunt 2016 ISBN 978-963-395-179-8
Kígyószív Malcolm J. Hunt 2016 ISBN 978-963-395-192-7
Ősi titkok láza, acélnak vihara Wayne Chapman 2018-06-07 ISBN 978-963-395-256-6
Krán Raoul Renier 2018-07-20 ISBN 978-963-395-260-3
Szörnyek családja Malcolm J. Hunt 2018-11-25 ISBN 978-963-395-287-0
Tűnt napok aranya, élők dicsősége Wayne Chapman 2020-04-30 ISBN 978-963-395-331-0
Istenítélet Jan van den Boomen 2020-12-22 ISBN 978-963-3952-83-2
Homoki história Malcolm J. Hunt 2022-02-22 ISBN 978-963-395-375-4

További antológiák

[szerkesztés]
Cím Sorozat Szerkesztő Kiadás ideje Kiadás
Anyrok alkonya[24] Novellák a Hatodkorból sorozat 1. Pálinkás Imre 2003 ISBN 963-210-209-6
Hadak árja[25] Legendák és Enigmák 9. Pálinkás Imre 2003 ISBN 963-212-398-0
Lobogók hajnala[26] Novellák a Hatodkorból sorozat 2. Pálinkás Imre 2003 ISBN 963-210-564-8
Hallgat az ég[27] Legendák és Enigmák 10. Mord Boglárka 2007 ISBN 978-963-06-3830-2
A fogadás[28] Bíborgyöngyök-trilógia 1. Kornya Zsolt 2008 ISBN 978-963-9679-81-8
A hit városa[29] Legendák és Enigmák 11. Borus Hella 2008 ISBN 978-963-9890-04-6
Alidax gyöngyei[30] Legendák és Enigmák[31] Kornya Zsolt 2008 ISBN 978-963-87672-3-3
Gro-Ugon farkasai[32] Legendák és Enigmák[31] Bayer Tibor 2008 ISBN 978-963-86913-7-8
A végzet masinériái[33] Legendák és Enigmák 12. Csaba Tamás 2009 ISBN 978-963-9890-39-8
Ármányok és álcák[34] Bíborgyöngyök-trilógia 2. Kornya Zsolt 2009 ISBN 978-963-9890-47-3
Orwella árnyéka[35] Legendák és Enigmák[31] Pálinkás Imre 2009 ISBN 978-963-9940-06-2
Vihar Ibara felett[36] Manifesztációs háború sorozat 1. Gáspár András 2009 ISBN 978-963-9890-48-0
A számadás[37] Bíborgyöngyök-trilógia 3. Erdélyi István 2010 ISBN 978-963-9890-70-1
A világ közepe[38] Erion 1. Galántai János 2010 ISBN 978-963-9890-64-0
Karr-Khazad kapui[39] Legendák és Enigmák 13. Csaba Tamás–Borus Hella 2010 ISBN 978-963-9890-56-5
Kardok a ködben[40] Legendák és Enigmák 14. Gáspár András 2011 ISBN 978-963-9679-97-9
A kos és a kobra éve[41] Manifesztációs háború sorozat 2. Gáspár András 2012 ISBN 978-615-5161-40-7
A sötétség szíve[42] Kornya Zsolt 2012 ISBN 978-615-5161-75-9
Merész álmok, sötét titkok I. kötet[43] Merész álmok, sötét titkok 1. Erdélyi István 2014 ISBN 978-963-395-027-2
Merész álmok, sötét titkok II. kötet[44] Merész álmok, sötét titkok 2. Erdélyi István 2015 ISBN 978-963-3950-31-9

További novelláskötetek

[szerkesztés]
Cím Sorozat Szerző Kiadás ideje Kiadás
A bárd és a démonok[45] Tier nan Gorduin ciklus[46] Wayne Chapman 2007 ISBN 978-963-87271-9-0
Kyr históriák[47] Kyr ciklus 1. Jan van den Boomen 2007 ISBN 978-963-87271-4-5
Toroni krónikák[48] Kyr ciklus 2. Jan van den Boomen 2007 ISBN 978-963-87271-8-3
Árnyak könyve[49] Raoul Renier 2011 ISBN 978-615-5161-11-7
Opálhajós[50] Jan van den Boomen 2011 ISBN 978-963-7041-05-1
Halk szókkal, sötét húrokon[51] Wayne Chapman 2013 ISBN 978-615-5314-56-8
Megkövült napvilág[52] Wayne Chapman 2013 ISBN 978-615-5314-55-1
Számoknak ideje[53] Jan van den Boomen 2014 ISBN 978-963-3950-30-2
Ladyr árnyai[54] Jan van den Boomen 2015 ISBN 978-963-3951-05-7
Sziréndal[55] Körtvélyes Ákos 2016 ISBN 978-963-395-208-5
Kőerdő, szellőkör és más történetek[56] Jan van den Boomen 2018-12-03 ISBN 978-963-3952-83-2
Komisz mesék[57] John J. Sherwood 2021-09-13 ISBN 978-963-395-368-6

További kiadványok

[szerkesztés]

Kalandorkrónikák

[szerkesztés]

A M.A.G.U.S. Kalandorkrónikák a Delta Vision kiadó által a M.A.G.U.S., avagy a kalandorok krónikája című szerepjátékhoz és annak világához (Ynevhez) megjelentetett sorozatok egyike, amely ún. „lapozgatós könyvekből” – interaktív játékra lehetőséget nyújtó játékkönyvekből – áll. Szerkesztője Igrain Reval.

A sorozatban a kiadó gondozásában eddig megjelent művek:

Cím Sorozat Szerző Kiadás éve Kiadás
A Viharfaló titka Kalandorkrónikák 1. Indira Myles 2009 ISBN 978-963-9890-49-7
Kígyófészek Kalandorkrónikák 2. Shane Carrson 2010 ISBN 978-963-9890-55-8
A kincses térkép Kalandorkrónikák 3. Nagy Dániel 2011 ISBN 978-963-9890-75-6

Művészeti album

[szerkesztés]
Cím Sorozat Szerző Kiadás éve Kiadás
Szinergium Wayne Chapman–Meszlényi Péter 2009 ISBN 978-963-9890-57-2

Rúna magazin

[szerkesztés]

A Rúna fantasy & SF szerepjáték magazin 1994. februárjában jelent meg először. Fő profilja az azt megelőző évben megjelenő M.A.G.U.S. hibáinak javítása, kiegészítő anyagok, novellák megjelentetése. A magazin hasábjainak nagy részén a M.A.G.U.S.-é volt a főszerep, azonban minden esetben foglalkoztak más szerepjátékokkal (pl. Dungeons and Dragons) is. A magazin összesen 29. számot élt meg, valamint egy a Kiválasztottak kártyajátékkal foglalkozó különszámot.

Jegyzetek

[szerkesztés]
 1. Ez a kötet egyben és változatlan formában tartalmazza a Második Törvénykönyv és a Harcosok, Gladiátorok, Barbárok című kiadványokat.
 2. Udvari Norbert, Gáspár András: M.A.G.U.S. Örökség szerepjáték kiegészítő kötet (magyar nyelven) (pdf) pp. 1–14. Delta Vision kiadó, 2013
 3. A kötetben szereplő kalandmodulok:
  • A démon átka
  • A törpék kincsestára
 4. A kötetben szereplő kalandmodulok:
  • A kísértetjárta ház
  • Gyilkosság Caedonban
 5. A kötetben szereplő kalandmodulok:
  • Láplidérc
  • Az úrnő bajnokai avagy megcsalatva
 6. A kötetben szereplő kalandmodulok:
  • Árnyak Shadon felett
  • Testvérviszály
  • Árnyékháború
  • Vihar a hágon
  • Jó széllel toroni partra
  • Veszélyes Vizeken
  • Véridő
  • Sodrásban
  • Rossz csillagzat alatt
  • Kürtszó a ködben
  • Látogató a sötétségből
 7. A kötetben szereplő kalandmodulok:
  • Álmodó kövek
  • Az elrabolt királykisasszony
  • Szent Marcus bajnokai
  • A Hetedik
  • Vérszín hold alatt
 8. a b c d Ez a kötet nem a Valhalla Páholy gondozásában jelent meg először, ettől függetlenül a klasszikus M.A.G.U.S. regények között tartják nyilván.
 9. A kötetben szereplő novellák:
  Wayne Chapman: Jutalomjáték
  Wayne Chapman: Toroni vér
  • Jan van den Boomen: Téli égből
  Raoul Renier: Tűzvihar
  • Bridget Winters: Messzi part
  • Jan van den Boomen: Az árnyékfestő
  • Jan van den Boomen: Számoknak ideje
  • Ray O’Sullivan: Tagore labirintusa
  • Ed Fisher: Holtak légiója
  • Ryan Hawkwood: Éjvarázs
  Wayne Chapman: A bárd és a démonok
 10. a b A kötet a Csepp és tenger regényen kívül tartalmazza a Jutalomjáték és a Toroni vér című novellákat is, melyek Ynev történelmében a regény előtt játszódnak.
 11. A kötetben szereplő novellák:
  • Jan van den Boomen: Hol egykor majd a Kos országa elterül
  Raoul Renier: Kráni krónika
  • Jan van den Boomen: Homokszem, mind megannyi…
  • Adrian T. Smithers: Csontok és kövek
 12. A kötetben szereplő novellák:
  • W. Hamilton Green: Kőbúvár
  Wayne Chapman: Leviatán
  • Csigás Gábor: Fekete farkasok
  • Juhász Viktor: A hősök hazatérnek
  • Juhász Viktor: Szélvihar
  • Novák Csanád: Alkony
  • Csigás Gábor: Átutazók
  • Jan van den Boomen: S éjre vált a nap
  • Jan van den Boomen: A vérgázlónál
 13. A kötetben szereplő novellák:
  • Aalish D’Mohlen: Ragadozók
  • Juhász Viktor: Varjúszárnyak
  • Novák Csanád: Ricaro tévedése
  • Jan van den Boomen: Lágy szélben, lazacszín hold alatt
  • Aalish D’Mohlen: Fekete vér
 14. A kötetben szereplő novellák:
  Raoul Renier: Fattyúrege
  • Jan van den Boomen: Megtartó varázs
  • Damien Forrestal: Rejtőző hold, éji szem
  • Alish D' Mohlen: Hazatérés
  Wayne Chapman–Ed Fisher: Odalent
  • Roland Morgan: Forró nyomon
  Raoul Renier: Becsület dolga
 15. A kötetben szereplő novellák:
  • Holtak légiója
  • Miasszonyunk
  • Garmacor címere
  • Úri passzió
  • Garmacor vére
 16. A kötetben szereplő novellák:
  • És azok hideg fellegekkel járnak
  • Örökség
  • Szüret
  • Fekete vizek
 17. A kötetben szereplő novellák:
  Wayne Chapman: Prófécia
  • Jan van den Boomen: Kadal kedve szerint
  Raoul Renier: Hideg karok ölelése
  • Jan van den Boomen: Akár a csillagok
  • Alan O' Connor: Darton nevében
  • Jan van den Boomen: Fattyúgyík, Villám, Szerzetes
 18. A kötetben szereplő novellák:
  Wayne Chapman: Holtszezon
  • Alan O' Connor
     °: A halál hét arca
     °: A Kígyó éjszakája
     °: Harcművész a háztetőn
     °: Halált énekelek
     °: Haonwell karcsú tornyain
     °: Vezéráldozat
     °: Holt teher
     °: Úr lesz övéi közt
  • Jan van den Boomen: Hősi kard
  • Csigás Gábor: Büntetés
  • Jan van den Boomen: Üstökösláng
  Wayne Chapman: Megkövült napvilág
 19. A kötet tartalmazza a Csepp és tenger című regényt, a Toroni vér és a Jutalomjáték című novellákat, továbbá történeti összefoglaló emblémákat az első hétszáz évből, ízelítőt a Keleti szél II. kötetéből és az Ezüst Félhold Blues című kötetből
 20. A kötetben szereplő novellák:
  • Jan van den Boomen: Téli égből
  Raoul Renier: Tűzvihar
  • Bridget Winters: Messzi part
  • Jan van den Boomen: Az árnyékfestő
  • Jan van den Boomen: Számoknak ideje
  • Ray O’Sullivan: Tagore labirintusa
  • Ryan Hawkwood: Éjvarázs
  • Jan van den Boomen: Hol egykor majd a Kos országa elterül
  Raoul Renier: Kráni krónika
  • Jan van den Boomen: Homokszem, mind megannyi…
  • Adrian T. Smithers: Csontok és kövek
  • W. Hamilton Green: Kőbúvár
  • Csigás Gábor: Fekete farkasok
  • Juhász Viktor: A hősök hazatérnek
  • Juhász Viktor: Szélvihar
  • Novák Csanád: Alkony
  • Csigás Gábor: Átutazók
  • Jan van den Boomen: S éjre vált a nap
  • Jan van den Boomen: A vérgázlónál
 21. A kötet az első három Legendák és Enigmák válogatott novelláit tartalmazza.
 22. A kötetben szereplő novellák:
  • Alan O'Connor: Homályhozó
  • Csigás Gábor: Ynevi dialógus
  • Christopher H. Wearmouth: Halálnak született
  • Jan van den Boomen: Az idők peremén
  • Juhász Viktor: Hős
 23. Ez a kötet egy regényt és öt novellát tartalmaz. A kötetben az alábbi művek szerepelnek:
  • Bábjáték (regény)
  • Árva
  • Bosszú
  • Az utolsó szentély
  • Beriqueli szél
  • Út
 24. A kötetben szereplő novellák:
  • Marcus Flain: Pusztító
  • Marcus Flain–Heidel Dan: Vándor
  • Heidel Dan: Lázadó
  • Norman Fellings: Sorsfordító
  • Heidel Dan: Beavatott
  • Heidel Dan: Ítész
  • Thomas C. B. Muggins: Látnok
  • Alan O’Connor: Vetélytárs
 25. A kötetben az alábbi novellák szerepelnek:
  • Thomas Norm: Hadak árja
  • Csigás Gábor: Vérszívók
  • Patrick Feline: Raggar
  • Norman Fellings: Hosszútávú befektetés
  • Juhász Viktor: Amíg meg nem halnak
  • Jan van den Boomen: Kárhozottak
  • A. A. Ravenwood: A hamvakból
  • John Done: A csótány neve
  • Gabriel Wayland: Bevégeztetett
  • Stöckert Gábor: Túlélők
 26. A kötetben szereplő novellák:
  • A. A. Ravenwood: Vezércsel
  • Sean Roberts–Adrian Wilford: Viharhozó
  • Eric van Dien: Útvesztő
  • Gale Ryan: Unikornis
  • Jan van den Boomen: Éjre vált a nap
  • G. L. Seemann: Az én Kyriám halott
 27. A kötetben az alábbi novellák szerepelnek:
  • John J. Sherwood: Herón könyve
  • Sean Malory: Királyok végzete
  • Dományi Bálint: Az utolsó széllovas
  • Raoul Renier: Végórán
  • Malcolm J. Hunt: Istentelenek
  • John J. Sherwood: Istenek árvái
  • Thomas Norm: Tükrök…
  • Thomas Norm: …és szilánkok
 28. A kötetben szereplő novellák:
  Raoul Renier: A fogadás
  • John J. Sherwood: Farkas a ködben
  Raoul Renier: Hívatlan vendég
  • Süle György: Szülőföld
  Raoul Renier: Vezeklés
  • Jan van den Boomen: Bolond beszéd
  Raoul Renier: Éjszaka, nesztelen lépteken
  Raoul Renier: Az ószeres
  Raoul Renier: Narvani meglepetés
  • Mira Sandoval: Csodára várva
  Raoul Renier: Bizalom kérdése
  • Indira Myles: Bíbor és kék
  Raoul Renier: Női dolgok
  Raoul Renier: Az örökös
 29. A kötetben az alábbi novellák szerepelnek:
  • Malcolm J. Hunt: Ellenségem ellensége
  • John J. Sherwood: Zarándoklat
  • Indira Myles: Sólyom és lótusz
  • Csaba Tamás: Hadtáp
  • Csigás Gábor: Belülről rág
  • Süle György: Lovas
  • Jan van den Boomen: Istenek és emberek
  • Süle György: Rokon lelkek
  • Malcolm J. Hunt: Tárgyalások
 30. A kötetben az alábbi novellák szerepelnek:
  • Raoul Renier: A fogadás
  • John J. Sherwood: Farkas a ködben
  • Raoul Renier: Hívatlan vendég
  • Süle György: Szülőföld
  • Raoul Renier: Vezeklés
  • Alan O'Connor: Alkalmi vétel
  • Raoul Renier: Narvani meglepetés
  • Jan van den Boomen: Bolond beszéd
  • Alan O'Connor: Vörös hegyek
  • Raoul Renier: A vihar szemében
  • Indira Myles: Bíbor és kék
  • Raoul Renier: Női dolgok
  • Ynevi szavak és kifejezések
 31. a b c A kötet kiadójának nem volt joga M.A.G.U.S. könyvek kiadásához, emiatt jogilag nem tekinthető a sorozat részének. Ezért nincs sorszáma.
 32. A kötetben az alábbi novellák szerepelnek:
  • Henry Lagharen: Az igazság nevében
  • Alan O’Connor: Holdárnyék (I. rész)
  • Alan O’Connor: Holdárnyék (II. rész)
  • Henry Lagharen: Asszonybeszéd
  • Luis Saul: Rozsda a kardon
  • Henry Lagharen: Félelem
  • John J. Sherwood: Örökség
  • Adrian Caine: Farkas dala szól
  • Henry Lagharen: Orwella Árnyéka
 33. A kötetben az alábbi novellák szerepelnek:
  • Csaba Tamás: Kőnek, tűznek és fémnek titkai
  • Sean Malory: A végzet masinériái
  • Jámbor Attila: Zárak és pecsétek
  • Sean Malory: Gilron haragja
  • John J. Sherwood: Rúfiász, avagy az Első Polgár története
 34. A kötetben szereplő novellák:
  Raoul Renier: Toron
  Raoul Renier: Tiadlan
  • Marcus Flain: Vérvörös álmok
  Raoul Renier: Khasryr
  Wayne Chapman: Mallior mosolya
  Raoul RenierWayne Chapman: Ifin
  Raoul Renier: Antera
  Raoul Renier: Eren
  • Malcolm J. Hunt: A ködök városában
  Raoul Renier: Rumilant
  • Indira Myles: Szelíd tekintet
  Raoul Renier: Askaber
  Raoul Renier: Eldvord
 35. A kötetben szereplő novellák:
  • Adrian Caine: Bosszúhozó
  • Luis Saul: Az éjszaka kardja
  • Alan O’Connor: A démonhegedűs
  • Henry Lagharen: Orwella árnyéka
 36. A kötetben szereplő novellák:
  Wayne Chapman: Holdkelte
  • Jan van den Boomen: Idő mélyiből
  Wayne Chapman: Együttállás
  • Jan van den Boomen: Törésvonal
  • John J. Sherwood: Al-Ajur veszedelme
  • Zelei Gábor: Haladék
  Raoul Renier: Ranagol árnyéka
  • Keith Alanson–Norman Fellings: Ibara arany napja
  • Heidel Dan: Vérlitánia
  • Mira Sandoval: Rózsa és tövis
  • Keith Alanson–Norman Fellings: Tükörkép
  • Csaba Tamás: Pókmajor
 37. A kötetben szereplő novellák:
  • Heidel Dan: Tharr szeret
  • Keith Alanson–Norman Fellings: Az osztó nem játszik
  • Mira Sandoval: Ha nő a tét
  • Zelei Gábor: Préda
  • Heidel Dan: Határon innen, határon túl
  • Harold Barouche: Zenél a szél
  • Indira Myles: Áldozatok
  • Heidel Dan: Boszorkánycsók
  • Boruzs Gergely Gábor: Hínár és gyöngy
  • Heidel Dan: Hagyomány
  • Heidel Dan: Titkos találkozó
  • Eric van Dien: Vad és vadász
  • Heidel Dan: Álomúrnő
  • Heidel Dan: Kétség sem fér hozzá
  • Keith Alanson–Norman Fellings–Heidel Dan: Az osztó mégis játszik
  • Keith Alanson: Profit
 38. A kötetben szereplő novellák:
  • Király Árpád: A megtörhetetlen
  • Boruzs Gergely Gábor: Darton áldása
  • Gali Viktor: Hölgyválasz
  • Antal Igor: Törzsvendégek
  • Urbán Tamás: Bor és bosszú
  • Farkas Dénes: Erioni játszma
  • Harmath Dávid: Apám kardja
  • Zámori Máté: A Sólyom árnyéka
  • Boruzs Gergely Gábor: Könnyű álom
  • Körtvélyes Ákos: A család mindenek felett
  • Bereczki Viktor: Elhívatás
  • Boruzs Gergely Gábor: Gyászmenet
 39. A kötetben szereplő novellák:
  Wayne Chapman: Zászlók hulltán, bálványok dőltekor
  • Jan van den Boomen: Kadal kedve szerint
  • John J. Sherwood: Rőtszakáll
  • Jámbor Attila: Holtak alatt, élők felett
  • Jan van den Boomen: Karr-Khazad kapui
 40. A kötetben szereplő novellák:
  • Szarka Zoltán: Árnyak gyülekezete
  • Jeszenszky Zsuzsanna: Kettesben
  • Márkus Csaba: Észak az ebeké lesz
  • Néma Ákos: Kardok a ködben
  • Czövek Andrea: A klán szava
  • Héja Zsolt: Kiszakítva
  • Sátha László: Vér és árnyék
  • Kiss Attila: A láda
  • Liptay Zoltán Árpad: Átkos szenvedély
  • Szentesi Kadosa–Szentesi Levente: Vihar előtt
  Wayne Chapman: Északfölde embervadászai
 41. A kötetben szereplő novellák:
  • Jan van den Boomen: Doldzsah kegyében
  • Jan van den Boomen: Örvényben
  • Mira Sandoval: Az azúr hold jegyese
  • Király Árpád: Vékony vörös vonal
 42. A kötetben szereplő novellák:
  • Molnár Roland: Öt ezüst
  • Körtvélyes Ákos: Figurák a táblán
  • Jan van den Boomen: Én bárdom, én édes, kicsi bárdom
  • Juhász Viktor: Varjúszárnyak
  • Csaba Tamás: Tilalmas utakon
  • Jan van den Boomen: Éjszín, éjféli illatok
  • Liptay Zoltán Árpád: Erioni sas
 43. A kötetben szereplő novellák:
  • Heidel Dan: Urias Ventar előszava
  • Weisz Attila Róbert: Áldozat lészen
  • Kiss Gyula: A szótlanság súlya
  • Jace Brennan: Gyertyaoltás
  • Körtvélyes Ákos: Napmadár, ha szárnyra kap
  • Csóka Bálint: Toron jussa
  • Boruzs Gergely Gábor: Farkasok vére
  • Mészáros Márton: Senkik Serege
  • Mira Sandoval: A szíveváltó
  • Rónay Péter: Hősök, akikről hallgatni kell
  • Horváth Tamás: Szabad akarat
 44. A kötetben szereplő novellák:
  • Heidel Dan: Henog Canwen előszava
  • Kovács Kristóf: Veteránok
  • Mira Sandoval: Az eskütartó
  • Baraksó Szabolcs: Éjjáró
  • Lili von Weisner: Ha az őrület ideje eljő
  • Chris Santeri: Felhők közt a nap
  • Szalánczi Krisztián: A rutenari cselvetés
  • Szász Attila Gábor: A győztes oldalon
  • Kiss Attila: Lángnyelvek
  • Jace Brennan: Kővirágok
  • Kojer Attila: Ellenség
 45. A kötetben szereplő novellák:
  • Leviatán
  • Halk szókkal, sötét húrokon
  • Prófécia
  • Megkövült napvilág
  • Rejtőző hold, éji szem
  • Odalent
  • Holtszezon
  • A bárd és a démonok
 46. A kötet nyolc novellájából kettőben szerepel Gorduin. Időrendben a Megkövült napvilág című az Észak lángjai és a Karnevál közben, az A bárd és a démonok című pedig a tervezett utolsó Tier nan Gorduin regény után játszódik.
 47. A kötetben szereplő novellák:
  • Ködös völgyeken át
  • Vizeket álmodni
  • S éjre vált a nap
  • Kyr krónika
 48. A kötetben szereplő novellák:
  • Toroni krónika
  • A vérgázlónál
  • Az árnyékfestő
  • Toroni éj
  • Számoknak ideje
  • Hősi kard
 49. A kötetben szereplő novellák:
  • Feliratok egy törött kőtábláról
  • A homály fajzatai
  • A Kos birodalma
  • Becsület dolga
  • Kráni krónika
  • Hideg karok ölelése
  • A Farkasszellem gyermekei
  • A szerelmes madár
 50. A kötetben szereplő novellák:
  • Hol egykor majd a Kos országa elterül
  • Üstökösláng
  • Az idők peremén
  • Homokszem, mind megannyi…
  • Megtartó varázs
  • A hosszúéletűek
 51. A kötetben szereplő novellák:
  • A teremtés titkos története
  • Leviatán
  • Halk szókkal, sötét húrokon
  • Együttállás
  • Prófécia
  • Zászlók hulltán, bálványok dőltekor
 52. A kötetben szereplő novellák:
  • Megkövült napvilág
  • Odalent
  • Rejtőző hold, éji szem
  • Holtszezon
  • Mallior Mosolya
  Raoul RenierWayne Chapman: Utójáték – Hamu és parázs
 53. A kötetben szereplő novellák:
  • S éjre vált a nap
  • A vérgázlónál
  • Az árnyékfestő
  • Toroni éj
  • Számoknak ideje
  • Hősi kard
 54. A kötetben szereplő novellák:
  • Ködös völgyeken át
  • Vizeket álmodni
  • Kyr krónika
  • Toroni krónika
 55. A kötetben szereplő novellák:
  • A hegyi ember
  • Rogún fia Rogg
  • Karkazún sólyma
  • Szigetrév szülötte
 56. A kötetben szereplő novellák:
  • Téli égből
  • Lágy szélben, lazacszín hold alatt
  • Akár a csillagok
  • Fattyúgyík, villám, szerzetes
  • Kárhozottak
  • Istenek és emberek
  • Bolond beszéd
  • Én bárdom, én édes, kicsi bárdom
  • Éjszín, éjféli illatok
  • Törésvonal
  • Kőerdő, szellőkör
 57. A kötetben szereplő novellák:
  • A Zöld Vadász ezerkilencedik meséje
  • A tó szörnyetege
  • Ezekről a dolgokról
  • A Zöld Vadász tizennégyezer-hatszázkettedik meséje
  • A kán testőre
  • Mestervizsga
  • A templom istennője
  • A Zöld Vadász nyolcezer-kilencszázhatvanharmadik meséje
  • Isteni szerencse
  • A jégmező démona
  • A grófkisasszony szeretője
  • A Zöld Vadász kétezer-hatszázharmincharmadik meséje
  • Komisz mese
  • A Zöld Vadász tizenegyezer-kétszázharminchatodik meséje

Források

[szerkesztés]

Külső hivatkozások

[szerkesztés]

Hivatalos oldalak

Rajongói oldalak