Gromon Dezső

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Gromon Dezső
Gromon Dezső Ellinger.jpg
Született 1838. február 2.
Vajszka
Elhunyt 1912. július 25. (74 évesen)
Budapest
Állampolgársága magyar
Foglalkozása politikus
Commons
A Wikimédia Commons tartalmaz Gromon Dezső témájú médiaállományokat.

Vajszkai és bogyáni báró Gromon Dezső (Vajszka, 1838. február 2.Budapest, 1912. július 25.) politikus, képviselő, honvédelmi államtitkár.

Életútja[szerkesztés]

1838-ban született Vajszkán, Bács vármegyében. Atyja Gromon Mór, anyja szentkatolnai Cseh Emilia. Családja francia eredetű; 1739-ben nyerte a magyar indigenátust. Dédatyja, Zsigmond, a magyar nemestestőrség felfutásakor, 1760-ban annak tagja volt. Ez az őse telepedett meg Bácsmegyében, a vajszkai és bogyáni uradalmat kapván adományozás útján s innen lett a család előneve vajszkai és bogyáni Gromon.

Gyermekéveit szüleivel falun töltötte. 1847-ben apja elhunyt és édesanyja 1849-ben Bécsbe költözött. Ott és a külföldön a leggondosabb nevelésben részesült és végül a Magyaróvári Császári és Királyi Gazdasági Felsőbb Tanintézetet is elvégezvén, 1861-ben átvette birtokát és letelepedett, majd mint a bács megyei jegyzői karnak tiszteletbeli tagja, a megyei életben és a politikai küzdelmekben is élénk részt vett és az ellenzéknek lett a vezére. A provizórium alatt egészen gaz­daságának élt. Az alkotmány visszaállítása után újra a küzdőtérre lépett, megválasztatván a megyei balközéppárt elnökének. 1869-ben választatott meg első ízben országgyűlési képviselőnek a hódsági kerületben nagy többség­gel, miután a bácsi — később tovarisovai — kerületet, melynek terüle­tén birtokai is feküdtek, Vukovics Sebőnek engedte át. Az 1872-75. évi országgyűlésen nem vett részt, s ezen évek legnagyobb részét külföl­dön töltötte. 1875-ben a bácsi kerü­letben választatott meg képviselővé és ezt képviselte, ki­véve azt az időt, melyet főispáni állásában töltött el, mikor a főren­diháznak is tagja és jegyzője volt. A delegációban úgy is mint a képvi­selőház, s úgy is mint a főrendi­ház választottja részt vett. 1876-ban, a bács megyei rendkí­vüli árvizek alkalmából, mint kor­mánybiztos volt kiküldve s feladatainak sikeres megoldása után a király elismerését nyerte ju­talmul. Ugyanez év augusztus havában Bács megye, Zombor és Szabadka városok főispánjává nevez­ték ki. Mint ilyen, nagy érdemeket szerzett a túlzó szerb törekvések elnyomása körül általában, különösen pedig Zomborban. 1878-ban a Bosznia megszállása alkalmából foganatosított részleges mozgósítás körül szerzett érdemeiért a Szent István-rend kiskeresztjét nyerte.

Gromon Dezső sírja Budapesten. Új köztemető: 28-1-212/213.

1880-ban visszalépett a főispánságtól. 1881-ben saját kérelmére, ő felsége által buzgó s hű szolgálatainak és kiváló érdemeinek elismerése mellett, a főispáni állástól fölmente­tett; a belügyminiszter pedig állásától való meg­válása fölött sajnálatát, s eddigi támogatásáért köszönetét fejezte ki. 1882-ben ismét képviselővé választatott, s mint ilyen, a mentelmi bizottság elnöki állását töltötte be, amire általánosan elismert lovagias jelleme kiválóan alkalmassá tette. Ugyanezen év őszén kormánybiztosi minőségben Pancsovára külde­tett ki a csángók visszatelepítésének vezetésére és egyúttal a pancsova-kubini ármentesítési és vízszabályozási társulat kormánybiztosságával bízatott meg. Itt érte 1884-ben honvédelmi államtitkárrá történt kineveztetése. Valamint Zombor városa a főispáni állástól történt megválásakor a törvényhatóság érdeké­ben szerzett érdemei elismeréséül egyik utcáját ő róla nevezte el: úgy Pancsova városa is hasonló módon fejezte ki kormánybiztosi működése iránti elismerését, s hogy mennyi vonzalmat és ragaszkodást tudott maga iránt kelteni a kormányzatára bízott területek lakosságánál, mu­tatja az is, hogy még később is évenként százával keresték fel ezen vidékek lakosai ügyes-bajos dol­gaikban, tőle várván jó tanácsot és igazságot.

Államtitkári működésének elismeréséül ő felsége a másodosztályú Vaskorona-renddel tüntette ki. 1894. november 10-én valóságos belső titkos tanácsosi rangot kapott. 1906-ban a Fővárosi Közmunkák Tanácsának alelnöke lett, egyszersmind a bárói rangot is elnyerte. Elhunyt 1912. július 25-én, örök nyugalomra helyezték 1912. július 27-én délután a kerepesi úti temetőben a családi sírboltba.

Források[szerkesztés]