Eltolás

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Eltolás

A geometriában az eltolás az egybevágósági transzformációk közé tartozik. Ha a sík vagy a tér minden pontjának képe ugyanabban az irányban, ugyanakkora távolságban fekszik, akkor a transzformáció eltolás. Ha adva van a vektor, akkor a vele való eltolásban minden pont képére teljesül, hogy a vektor egyenlő -vel. Az identitás is felfogható eltolásnak; ekkor az eltolásvektor a nullvektor.

Tulajdonságok[szerkesztés]

 • antiszimmetria
 • nincs fixpontja, kivéve, ha identitás
 • az eltolás irányával párhuzamos egyenesek, síkok invariánsak
 • az egyenesek, síkok, … párhuzamosak képükkel
 • megtartja a körüljárási irányt
 • több egymás utáni eltolás szorzata egy eltolással helyettesíthető
 • előáll két, az eltolás irányára merőleges tengelyű (síkra) tükrözés szorzataként, amely tengelyek (síkok) távolsága egyenlő az eltolási vektor hosszának felével
 • a síkban eltolás és forgatás szorzata forgatás; a térben csavarmozgás
 • egy adott sík vagy tér forgatásai csoportot alkotnak
 • az eltolás inverze az ellentett vektorral vett eltolás
 • megadható eltolásvektorral vagy (pont, pont képe) párral

Algebra[szerkesztés]

Az n-dimenziós tér eltolásai Abel-csoportot alkotnak, amiben a művelet az eltolások egymás utáni elvégzése. Ebben a csoportban a kompozíciós (○) helyett inkább az additív (+) jelölést használják, mert így elmondható, hogy az eltolások összegének vektora az összeadandó eltolások vektorainak összege.

Több is igaz. Az n dimenziós test fölötti vektortér eltolásai mint leképezések vektorteret alkotnak az összeadás és a skaláris szorzás műveleteivel, hiszen egy eltolási leképezést megfeleltethetünk az eltolási vektorának. Ezért az eltolások mint leképezések halmazának struktúrája az irányított szakaszok osztályainak struktúrájával ekvivalens: vektortér, ahol a skalárok a test elemei. Ennek a vektortérnek a dimenziója n, ugyanúgy, mint a kiindulási vektortéré.

Fontos megjegyezni, hogy valódi eltolás nem lineáris leképezés, mert a nullvektort nem hagyja helyben.

Eltolás homogén koordinátákban[szerkesztés]

Ha a derékszögű koordinátákhoz hozzáveszünk még egy koordinátát, és azonosnak tekintjük azokat a pontokat, amik skalárszorosai egymásnak. Tehát homogén koordinátákban .

A homogén koordináták használatával

 • kezelhetővé válik az n dimenziós tér projektív lezártja
 • a geometriai transzformációk mátrixszorzással hajthatók végre: egységesen lehet kezelni az eltolást és a lineáris leképezéseket
 • a transzformációk több dimenzióra is általánosíthatók
 • több transzformáció egymásutánja a megfelelő mátrixok szorzatával helyettesíthető

Mindezekkel csökken a számítási igény, ami fontos például a képalkotásban.

Három dimenzió esetén az eltolás homogén koordinátákban megadott mátrixa így néz ki:

ahol rendre a v eltolásvektor x,y,z koordinátája.

A képalkotó eljárásokban balról szokták szorozni a mátrixokat: ha az A mátrixot szorozzák az x vektorral, akkor az szorzatot veszik. Ezért az eltolásvektor koordinátái az utolsó sorba kerülnek:

A sík eltolásai reprezentálhatók a komplex számok összeadásával, a tér eltolásai pedig a kvaterniók segítségével.

Források[szerkesztés]