A citrusfa levelestől, ágastól

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
A citrusfa levelestől, ágastól
Műfaj magyar népdal
Stílus régi
Hangfaj nagyterces fríg
Sorok A B C D
Hangterjedelem 4–8 5–8 VII– 1–7
Kadencia 4 (5) VII
Szótagszám 11 11 11 11
Előadásmód Allegretto
Előadási tempó 92
A gyűjtés adatai
Gyűjtő Kodály Zoltán
A gyűjtés helyeIstensegíts
A gyűjtés ideje 1914
(Vár)megyeBukovina
Kiemelt források
Bartók-rend 5101
Dobszay443
Kodály–Vargyas 346
Népdaltípus3342

Az A citrusfa levelestől, ágastól kezdetű magyar népdalt Kodály Zoltán gyűjtötte a Bukovinai Istensegítsben 1914-ben. Székelyfonó című művében dolgozta fel. A dalbetét szövegéhez felhasználta Kriza János és Sebestyén Gyula gyűjtését.[1][2]

A dal szövegét éneklik a Kifeküdtem én a magas tetőre dallamára is.

A dal hangneme szokatlan. Nem illeszkedik az ún. diatonikus hangsorba (mint pl. a dúr, moll, fríg, stb.), mert alaphangsorában bővített szekund van (az esz és fisz között nincs másik hang). Többféle bővített szekundos hangnem van; A citrusfa hangnemét nagyterces frígnek nevezik.[3] A dal ritmusa alkalmazkodó.

Feldolgozás:

Szerző Mire Előadás
Jandek Gusztáv két szólamú vegyeskar Megkötöm lovamat..., 2. dal
Kodály Zoltán daljáték Székelyfonó, 3. dal [4]

Kotta és dallam[szerkesztés]


{
  <<
  \relative c' {
  \set Staff.keySignature = #`(((0 . 3) . ,SHARP)
                ((0 . 6) . ,FLAT)
                ((0 . 2) . ,FLAT))
   \time 2/4
   \tempo 4 = 60
   \set Staff.midiInstrument = "electric guitar (jazz)"
   \transposition c'
%    A citrusfa levelestől, ágastól,
    d'8 d d d d d d d d4 bes g r \bar "||"
%    kisangyalom, hogy válunk el egymástól?
    c8 c c c bes bes d bes a4 a a r \bar "||" \break
%    Úgy elválunk, kisangyalom, egymástól
    fis g a bes c8 bes a g fis4 es c r \bar "||"
%    mint a csillag fényes ragyogásától
    c'8 bes a g fis fis g es d4 d d r \bar "|."
   }
  \addlyrics {
    A cit -- rus -- fa le -- ve -- les -- től, á -- gas -- tól,
    kis -- an -- gya -- lom, hogy vál -- junk el ëgy -- más -- tól?
    Úgy el -- vá -- lunk, kis -- an -- gya -- lom, ëgy -- más -- tól,
    mint a csil -- lag fé -- nyës ra -- gyo -- gá -- sá -- tól.
   }
  >>
}

A citrusfa levelestől, ágastól,
kisangyalom, hogy váljunk el egymástól?
Úgy elválunk, kisangyalom, egymástól,
mint a csillag fényes ragyogásától.

Házam előtt csak egy csillag ragyogott,
annak a csillagnak sor irigye volt.
Eltiltották tőlem azt a csillagot,
ki az én bús életemre ragyogott.

Édesanyám gyengén nevelt engemet,
mégsem tudja az én bús életemet,
mert ha tudná az én bús életemet,
éjjel-nappal siratgatna engemet.

Jegyzetek[szerkesztés]

 1. Kriza János: Vadrózsák. Kolozsvár: (kiadó nélkül). 1863. 199., 299., 320 és 321. o.  
 2. Sebestyén Gyula: Dunántúli gyüjtés. Budapest: (kiadó nélkül). 1906. 275. o. = Magyar Népköltési Gyüjtemény. Uj folyam, VIII. kötet,  
 3. Heptatoniák
 4. Kodály Zoltán: Székely fonó: A citrusfa levelestől. Tiszay Magda és a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara Vajda Cecília vezényletével YouTube (1957. aug. 5.) (Hozzáférés: 2016. ápr. 28.) (audió)

Források[szerkesztés]

Weblapok:

Népdalgyűjtemények:

 • Béres József: Szép magyar ének. Negyedik kiadás. (hely nélkül): Akovita Könyvkiadó Kft. 2016. I kötet., 163. o. ISBN 978 963 88686 9 5  
 • Százszorszép: 100 magyar népdal Kodály Zoltán gyűjtéséből. Közreadja: Bárdos Lajos. Budapest: Zeneműkiadó. 97. o. 71. kotta  
 • Madárka, madárka: Magyar népdalcsokor-gyűjtemény. Szerkesztette Tóth Mihály. Budaörs: Polifon Zeneműkiadó Bt. 2004. 28. o.  
 • A mi dalaink. Összeállította: Ugrin Gábor. Budapest: Tankönyvkiadó. 36. o.  

Tankönyvek:

 • Iskolai énekgyüjtemény II: 11–14 éves tanulóknak. Szerkesztette: Kodály Zoltán. Budapest: Országos Közoktatási Tanács. 1944. 122. o. 470. kotta  

Feldolgozások:

 • Kétszólamú – kíséret nélküli – kórusgyűjtemény. Kiss Lajos. Budapest: Zeneműkiadó Vállalat. 1954. 85. o.  

Zenetudomány:

 • Bereczky János – Domokos Mária – Olsvai Imre–Paksa Katalin–Szalay Olga: Kodály népdalfeldolgozásainak dallam- és szövegforrásai. Budapest: Zeneműkiadó. 1984. ISBN 963 330 478 4 168–169. kotta  
 • Támlap a Kodály-rendben. MTA Zenetudományi Intézet (Hozzáférés: 2017. dec. 14.)

Felvételek[szerkesztés]

Kapcsolódó lapok[szerkesztés]

 • Zene Zeneportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap