Kifeküdtem én a magas tetőre

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Kifeküdtem én a magas tetőre
Műfaj magyar népdal
Stílus régi
Hangfaj moll
A kotta hangneme D moll
Sorok A B C Cv
Hangterjedelem ♯VII–5 5–9 1–5 1–4
Kadencia 5 (5) 5
Szótagszám 11 11 11 11
Előadásmód Moderato
A gyűjtés adatai
Gyűjtő Kodály Zoltán
A gyűjtés helyeSzékelydobó
A gyűjtés ideje 1910
(Vár)megyeUdvarhely vármegye
Kiemelt források
Kodály–Vargyas 368

A Kifeküdtem én a magas tetőre kezdetű magyar népdalt Kodály Zoltán gyűjtötte az Udvarhely vármegyei Székelydobón 1910-ben.

Tinódi Lantos Sebestyén Egervár viadaláról szóló énekének dallama 1553-ból.[1] Második versszaka azonos az A citrusfa levelestől, ágastól szövegével.

Feldolgozás:

Szerző Mire
Halmos László ének, zongora Pianoforte IV. 19. dal

Kotta és dallam[szerkesztés]


{
  <<
  \relative c' {
   \key d \minor
   \time 4/4
   \tempo 4 = 72
   \set Staff.midiInstrument = "pan flute"
   \transposition c'
%    Kifeküdtem én a magas tetőre,
    d8 cis d e f e f g a a4. a4 r \bar "||"
%    ellopták a kis pej lovam mellőlem,
    d8 d e d c bes a g a a4. a4 r \bar "||"
%    Ha ellopták, nem vallottam nagy kárát,
    a8 g g g f f f f e4 d a' r \bar "||"
%    száz dinnyéből kinyerem én az árát.
    g8 g g g f f f f e d4. d4 r \bar "|."
   }
  \addlyrics {
    Ki -- fe -- küd -- tem én a ma -- gas te -- tő -- re,
    el -- lop -- ták a kis pej lo -- vam mel -- lő -- lem,
    ha el -- lop -- ták, nem val -- lot -- tam nagy ká -- rát,
    száz diny -- nyé -- ből ki -- nye -- rem én az á -- rát.
   }
  >>
}

Kifeküdtem én a magas tetőre,
ellopták a kis pej lovam mellőlem,
ha ellopták, nem vallottam nagy kárát,
száz dinnyéből kinyerem én az árát.


Egervár viadaláról
Műfaj magyar népies dal
Szerző Tinódi Lantos Sebestyén
Hangfaj moll
A kotta hangneme D moll
Sorok A B5 Bv C
Hangterjedelem VII–5 4–9 1–5 VII–4
Kadencia 5 (5) 2
Szótagszám 11 11 11 11
Előadásmód Parlando
Előadási tempó 116

Tinódi Lantos Sebestyén eredeti dallama:[1]


{
  <<
  \relative c' {
   \key d \minor
   \time 4/4
   \tempo 4 = 72
   \set Staff.midiInstrument = "pan flute"
   \transposition c'
%    Ti magyarok már Istent imádjátok,
    d8 c d e f e f g a4 a a2 \bar "||"
%    és őneki nagy hálákat adjatok,
    d8 c e d c bes a g a4 a a2 \bar "||"
%    jelösben Tiszán innét kik lakoztok,
    g8 f a g f e d f e4 e e2 \bar "||"
%    egri vitézeknek sok jót mondjatok.
    f8 g f d c d e f d4 d d2 \bar "|."
   }
  \addlyrics {
    Ti ma -- gya -- rok már Is -- tent i -- mád -- já -- tok,
    és ő -- ne -- ki nagy há -- lá -- kat ad -- ja -- tok,
    je -- lös -- ben Ti -- szán in -- nét kik la -- koz -- tok,
    eg -- ri vi -- té -- zek -- nek sok jót mond -- ja -- tok.
   }
  >>
}

Ti magyarok már Istent imádjátok,
és őneki nagy hálákat adjatok,
jelösben Tiszán innét kik lakoztok,
egri vitézeknek sok jót mondjatok.

Feldolgozás:
Szerző Mire
Ludvig József ének, zongora Hej, Rákóczi, Bercsényi…, 25. kotta

Jegyzetek[szerkesztés]

 1. a b Egervár diadaláról. Pécsi Géza és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola kamarazenekara YouTube (1988. aug. 24.) (Hozzáférés: 2016. ápr. 29.) (audió)

Források[szerkesztés]

Felvételek[szerkesztés]

 • Zene Zeneportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap