Manassé júdai király

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Manassé
Manases-Manasseh.jpg
Manassé arcképe a Promptuarii Iconum Insigniorumból

Júda királya
Uralkodási ideje
Kr. e. 687 – Kr. e. 643
Elődje Ezékiás
Utódja Ámón
Életrajzi adatok
Született Kr. e. 709 körül
Jeruzsálem (?)
Elhunyt Kr. e. 643
Jeruzsálem (?)
Gyermekei Ámón júdai király
Édesapja Ezékiás
Édesanyja Hefsiba

Manassé, más írásmóddal Manassze[1], Manasszesz[2] (héberül: מְנַשֶּׁה ['feledékeny'[1]], görögül: Μανασσης, latinul: Manasses), (Kr. e 709 k. – Kr. e. 643) Júda társkirálya Kr. e. 697-től, királya Kr. e. 687-től haláláig; uralkodása alatt újra meghonosodott a bálványimádás[2].

Ezékiás király fia. Gyermekfővel került a trónra; édesapjával ellentétben pártolta a pogány kultuszokat[1], saját fiát is feláldozta Molochnak[1]; üldözte a prófétákat, a hagyomány szerint Ézsaiás prófétát fűrésszel vágatta ketté[1]. Az asszír király elhurcolta Babilonba[1], majd hűségeskü és adófizetés igérete fejében hazaengedte[1]. A fogság megtörte a király gőgjét, – megbánta a vétkeit[1], és megtisztította a Templomot az idegen kultuszok szennyétől[1].

2. [...] gonoszul cselekedék az Úr szemei előtt, a pogányok útálatossága szerint a kiket az Úr kiűzött volt az Izrael fiai elől:
3. Mert újra megépítette a magaslatokat, a melyeket Ezékiás, az ő atyja lerontott, és oltárokat emelt a Baálnak, és állított Aserát, mint a hogy Akháb, az Izrael királya cselekedett volt, és imádta az összes mennyei seregeket és azoknak szolgált.
[...]
16. És Manasse nagyon sok ártatlan vért is ontott ki, úgy hogy Jeruzsálem minden felől megtelt vele, azon a vétkén kívül, a melylyel vétekbe ejtetette Júdát, gonoszul cselekedvén az Úr szemei előtt.
– 2Kir, 22:2–3, 16[3]

Egyéb[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Manassé – a hagyomány szerint – fogsága alatt írta bűnbánó költeményét, az ún. Manassé imáját. Ezt az alábbi Bibliai versre alapozzák:

19. Az ő könyörgése pedig, és hogy az Isten mint kegyelmezett volt meg néki, s az ő minden bűne és vétke; és a helyek a melyeken magaslatokat épített volt, s Aserákat és bálványokat állított fel, minekelőtte megalázta volna magát: ímé meg vannak írva a Hózai beszédei között.
– 2Krón, 33:19[4]

Jegyzetek[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

  1. ^ a b c d e f g h i Tótfalusi István: Ki kicsoda a Bibliában, Anno Könyvkiadó, második kiadás, évszám nélkül, ISBN 963-9199-35-4, 129. oldal
  2. ^ a b Gecse Gusztáv – Horváth Henrik: Bibliai kislexikon (harmadik, részlegesen átdolgozott kiadás), Kossuth Könyvkiadó, 1984, ISBN 963-09-2446-3, 143. oldal
  3. Szent Bibliaazaz Istennek Ó és Új Testamentomában foglaltatott egész Szent Írás, magyar nyelvre fordította Károli Gáspár, Magyar Bibliatársulat, Budapest, 2001, ISBN 963-300-857-3, 411–412. oldal
  4. Szent Biblia, 483. oldal


Előző uralkodó:
Ezékiás
Júda királya
Kr. e. 687Kr. e. 643
Következő uralkodó:
Ámón