Briton uralkodók listája

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

A britonok királya címet ókori és középkori uralkodók birtokolták, akik Nagy-Britannia területének déli részén uralkodtak. A britonok uralkodóinak névsorát több évezreden keresztül vezették, és nagyrészt nem alapozható valódi történelmi eseményekre. A régi uralkodók listája erősen keveredett mitológiai alakokkal, sokan közülük más kelta uralkodók, földbirtokosok és hősök közül kerültek ki, sőt a római császárok is könnyen belekerülhettek ebbe a névsorba. Ezek az uralkodók mégis igen fontos szereppel bírtak a középkori Anglia történetében. A hagyományok és mitológiai törvények gyakran befolyásolták a valós történelem eseményeit. Ezért fontos, hogy ismerjük ezen uralkodók sorát.

A következő listát 1136-ban írta meg Geoffrey of Monmouth. Eszerint az első uralkodót Brutusnak nevezték, és a trójai Aeneas leszármazottja volt. Innen eredeztetik magukat a britonok királyai.

A Trójai-ház királyai
Dinasztia
Uralkodó
Uralkodott
Más név
Megjegyzések
Trójai I. Brutus Kr. e. 1149-1125 Brute A legendák szerint Aeneas szépunokája volt, aki először összefogta a kelta törzseket, és királyként élükre állt. Brutus nevéből származik a brit elnevezés is.
Trójai Locrinus Kr. e. 1125-1105 Locrine Brutus idősb fia.
Trójai Gwendolen Kr. e. 1105-1090 - Locrinus felesége.
Trójai Maddan Kr. e. 1105-1065 Madan Locrinus és Gwendolen fia.
Trójai Mempricius Kr. e. 1065-1045 Membyr Maddan fia.
Trójai Ebraucus Kr. e. 1045-1005 Ebranck, Efrawg, Efrog Mempiricus fia.
Trójai II. Zöldpajzsú Brutus Kr. e. 1005-993 - Ebraucus fia.
Trójai Leil Kr. e. 993-968 - II. Brutus fia.
Trójai Rud Hud Hudibras Kr. e. 968-929 Run baladr bras Leil fia.
Trójai Bladud Kr. e. 929-909 Blædud, Blaiddyd Rud fia.
Trójai Leir Kr. e. 909-855 Lear Bladud fia. Elveszítette trónját az Albany-házhoz tartozó urakkal szemben.
Albany Maglaurus Kr. e. 855-852 - Együtt uralkodott Cornwalli Henwinusszal.
Cornwalli Henwinus Kr. e. 855-852 - Leir veje. Maglaurus társkirálya.
Trójai Leir Kr. e. 852-849 ld. fent Másodjára a trónon.
Trójai Cordelia Kr. e. 849-844 Cordeilla Leir leánya. Vele kihal a Trójai-ház, és az Albany urak ismét rövid időre megszerzik a trónt.
Albany I. Marganus Kr. e. 844-842 Margan Leir leányági unokája. Cunedagiusszal együtt uralkodik.
A Cornwalli-ház királyai
Cornwalli Cunedagius Kr. e. 844-811 Cunedag, Cunneda Henwinus fia.
Cornwalli Rivallo Kr. e. 811-765 Rival, Rhiwallon Cunedagius fia.
Cornwalli Gurgustius Kr. e. 765-681 Gurgust, Gorust Rivallo fia.
Cornwalli I. Silvius Kr. e. 681-632 Sisilius, Seisyll ?
Cornwalli Jágó Kr. e. 632-604 Iago, Jaygo, James Gurgustius unokaöccse.
Cornwalli Kimarcus Kr. e. 604-550 Kimmacus, Cynfarch I. Silvius fia.
Cornwalli Gorboduc Kr. e. 550-487 Gorbodug, Gorwy, Goronwy ?
Cornwalli Ferrex Kr. e. 487 - Gorbudoc fia. Perrex társkirálya.
Cornwalli I. Perrex Kr. e. 487-482 Porrex Gorbudoc fia.
Loegria Pinner Kr. e. 482-434 Pinor Az öt király háborújának idején szerezte meg a trónt, de csak rövid ideig, és akkor sem a teljes királyság területére.
A Monmouth-ház királyai
Monmouth Dunvallo Molmutius Kr. e. 434-394 Dyfnwal Moelmud ?
Monmouth Belinus Kr. e. 394-372 - Dunvallo fia. Brennius társkirálya.
Monmouth Brennius Kr. e. 394-389 Brennus Dunvallo fia.
Monmouth Gurguit Barbtruc Kr. e. 372-353 Gurguint, Gwrgant Farfdrwch Belinus fia.
Monmouth Guithelin Kr. e. 353-327 Guintelyn ?
Monmouth Marcia Kr. e. 327-322 - Guithelin felesége. II. Silvius régense.
Monmouth II. Silvius Kr. e. 327-312 Sisilius, Seisyllt map Kyhylyn
Monmouth Kinarius Kr. e. 312-309 Kimarus, Kynvarch map Saessyllt II. Silvius fia.
Monmouth Danius Kr. e. 309-299 Elanius, Dabed map Saessyllt Kinarius testvére.
Monmouth Morvidus Kr. e. 299-290 Morindus, Morydd map Daned Danius fattyú fia.
Monmouth Gorbonianus Kr. e. 290-280 Gorboman, Gorviniaw map Morydd Morvidus fia.
Monmouth Archgallo Kr. e. 280-279 Archigallo, Arthal map Morydd Gorbonianus öccse. Első trónra lépése.
Monmouth Szófogadó Elidurus Kr. e. 279-276 Elidyr map Morydd Morvidus harmadik fia. Első trónra lépése.
Monmouth Archgallo Kr. e. 276-266 ld. fent Második trónra lépése, 266-ban meghalt.
Monmouth Szófogadó Elidurus Kr. e. 266-265 ld. fent Másodjára foglalja el a trónt.
Monmouth Ingenius Kr. e. 265-258 Vigenius, Owain map Morydd Morvidus negyedik fia. Peredurus társkirálya.
Monmouth Peredurus Kr. e. 258-256 Peridurus, Peredur Morvidus ötödik fia.
Monmouth Szófogadó Elidurus Kr. e. 256-252 ld. fent Harmadjára a britonok trónján, 252-ben meghalt.
Monmouth Ismeretlen uralkodó Kr. e. 252-242 - Gorbonianus király gyermeke, akinek neve nem őrződött meg.
Monmouth II. Marganus Kr. e. 242-228 Morgan mab Arthal Arthal fia.
Monmouth Enniaunus Kr. e. 228-221 Emerianus, Einion mab Arthal II. Marganus öccse.
Monmouth Idvallo Kr. e. 221-201 Ydwallo, Eidwal mab Owain Ingenius fia.
Monmouth Runo Kr. e. 201-185 Rimo, Rhun map Peredyr Peredurus fia.
Monmouth Gerennus Kr. e. 185-165 Geruntius, Geraint map Elidyr Elidurus fia.
Monmouth Catellus Kr. e. 165-155 Gatellus, Kadell map Geraint Gerennus fia.
Monmouth Millus Kr. e. 155-145 Coilus Catellus fia.
Monmouth II. Porrex Kr. e. 145-140 Ffervex Millus fia.
Monmouth Cherimus Kr. e. 140-139 Cherimun map Ffervex II. Porrex fia.
Monmouth Fulgenius Kr. e. 139-138 Fulgentius, Ffylginiws map Cherin Cherimus fia.
Monmouth Edadus Kr. e. 138-137 Eldred, Eidal map Cherin Fulgenius öccse.
Monmouth Andragius Kr. e. 137-136 Androgeus, Andras Edadus öccse.
Monmouth Urianus Kr. e. 136-133 Yrien mab Andras Andragius fia.
Sorshúzással választott királyok
Választott király Eliud Kr. e. 133-128 Elihud
Választott király Cledaucus Kr. e. 128-123 Dedantius, Clydog
Választott király Clotenus Kr. e. 123-121 Detonus, Klydno
Választott király Gurgintius Kr. e. 121-118 Girguineus, Gorwst
Választott király Merianus Kr. e. 118-116 Mairiawn
Választott király Bledudo Kr. e. 116-114 Bleduus, Blaiddyd
Választott király Cap Kr. e. 114-111 Capenus, Caff
Választott király Oenus Kr. e. 111-109 Ovinus
Választott király III. Silvius Kr. e. 109-107 Sisilius, Saessyllt
A Beldgabred-ház királyai
Beldgabred Beldgabred Kr. e. 107-97 Beldgabedrus, Blegywyrd
Beldgabred Archmail Kr. e. 97-95 Archimalus, Arthmael Beldgabred öccse.
Sorshúzással választott királyok
Választott király Eldol Kr. e. 95-91 Eldolus, Eidol mab Arthmael
Választott király Redon Kr. e. 91-89 Rodianus, Rydion mab Arthmael
Választott király Redechius Kr. e. 89-86 Redargius, Rhydderch mab Arthmael
Választott király Samuil Kr. e. 86-84 Samulius, Sawyl Penuchel
Választott király Penessil Kr. e. 84-81 Penisillus
Választott király Pir Kr. e. 81-79 Phyrrus
A Capoir-ház királyai
Capoir Capoir Kr. e. 79-77 Caporius, Kapeur
Capoir Digueillus Kr. e. 77-73 Dinellus, Manogan map Kapeur Capoir fia.
Capoir Heli Kr. e. 73-72 Beli Mawr Digueillus fia.
Capoir Lud Kr. e. 72-61 Lludd map Beli Mawr Heli fia.
Capoir Cassivelaunus Kr. e. 61-48 Caswallawn Heli fia.
Capoir Tenvantius Kr. e. 48-Kr. u. 1 Tasciovanus Cassivelaunus unokája.
Capoir Cymbeline 1-40 Cunobelinus, Kynobellinus, Cynfelyn Tenvantius fia.
Capoir Guiderius 40-43 Togodumnud, Gwydr Cymbeline fia.
Interregnum: 43-61
Capoir Arvirargus 61-74 Gweyrydd Cymbeline fia.
Capoir Marius 74-125 Meurig, Mayric Arvirargus fia.
Capoir I. Coel 125-150 Cole, Coilus Marius fia.
Capoir Szent Lucius 150-180 Lleirwg Mawr I. Coel fia.
Interregnum: 180-208
Vegyesházi királyok
Sulgenius Sulgenius 208-211 - A római hadak ellen küzdő briton vezér.
Severus Geta 211-212 - Teljes nevén: Publius Septimius Geta. Római császár is, aki Caracallával együtt uralkodott.
Severus Caracalla 211-217 Bassianus Teljes nevén: Septimius Bassianus Caracalla. Római császár is, akinek halála után katonai diktatúrák harcoltak a britonok földjén.
Interregnum: 217-286
Római Carausius 286-293 Marcus Mausaeus~ Római hadvezér, aki a katonacsászárok uralmának leáldoztával önkényesen elfoglalta a briton trónt.
Római Allectus 293-296 Caius~ Szintén római trónbitorló.
Római Asclepiodotus 296-305 Julius~ Római parancsnok, aki átvette a britonok földje feletti hatalmat.
Votadinus II. Coel, az öreg király 305 Cole
Római Sápadt Constantius 305-306 Flavius Valerius~ Chlorus Római császár is volt.
Római I. Constantinus 306-312 Flavius Valerius~ Római császár, aki 312-ben elveszítette ezen területeket.
Gewissei Octavius 312 Eudaf Hen I. Constantinus féltestvére. Első trónra lépése.
Votadinus Trahern 312-313 Trahaearn II. Coel testvére.
Gewissei Octavius 313-383 ld. fent Második trónra lépése.
Votadinus Maximus 383 Magnus Clemens~ Római császár is.
Dumnonius Caradocus 383 Karadawc
Dumnonius Dionotus 383-388 - Caradocus testvére.
Interregnum: 388-407
Római Szabad Gratianus 407 ~Municeps <smal>
Bretagne II. Constantinus 407-409 Flavius Claudius~
Bretagne Constans 409 - III. Constantinus fia.
Interregnum: 409-425
Gewissei Vortigern 425-466 Guorthigirn, Gwrtheym, Wyrtgeorne, Foirtchern
Gewissei Vortimer 466-471 Guorthemer Vortigern fia.
Gewissei Vortigern 471-480 ld. fent Másodjára a trónon.
Bretagne Aurelius Ambrosius 480-496 Embereis Guletic, Emrys Wledig
Bretagne Uther Pendragon 496 Ythr Ben Dragwn, Wthyr Bendragon
Bretagne Artúr 496-537 Artus Uther fia.
Dumnonius III. Constantinus 537-538 Bengegit Custennin
Bretagne Aurelius Conanus 538-539 ~Caninus, Cynan Wledig III. Constantinus unokaöccse.
Dyfed Vortiporius 539-540 Gwrthefyr, Gourtepir
Gwynedd Malgo 540-549 Maelgwn Hir
? Keredic 549-554 Cerdic, Ceredig
Interregnum: 554-615
Gwynedd Cadvan 615-620 Cadfan, Catamanus, Gideon
Gwynedd Cadwallo 620-634 Cadwallon Cadvan fia.
Interregnum: 634-655
Gwynedd Cadwallader 655-664 Cadwaladr Fendigaid, Catuvelladurus Cadwallo fia. 664-ben a brit szigeteket elözönlő angolszász népek végleg visszaszorították a britonok uralmát. Egyesek a mai Bretagne-ba menekültek, míg a briton Gwynedd-ház Wales-ben uralkodott tovább egészen a 13. századig, amikor az angolok leigázták az országot.