Török szövetségesek a magyarországi török háborúkban

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

A török szövetségesek az Oszmán Birodalom részben vazallus, részben más szövetségből való támogatói a magyarországi török háborúkban.

Fő háborús fél[szerkesztés]

Vazallusok[szerkesztés]

A hűbéres román és erdélyi fejedelmek nem egy ízben elhagyva a szultán oldalát a keresztény erőkhöz csatlakoztak.

Alkalmi szövetségesek[szerkesztés]

  • Wappen1-1-.gif Erdélyi szászokBáthory Gábor önkényuralma ellen lázadtak fel 1610-ben, 1612-ben már a törökök is Báthory ellen támadtak és a szászok is folytatták a harcot, immár a szultán segítségével
  • Pavillon royal de France.svg Francia Királyság – a 16. század óta baráti-szövetségi viszony jellemezte a két államot. Csak egy-két esetben vettek részt a franciák oszmán oldalon a harcokban. Ezek közül a legfontosabbak a Thököly-felkelés és a török kiűzése
  • Thököly címer.jpg Felső-Magyarországi Fejedelemség1682 és 1685 között fennállt állam volt Thököly Imre vezetésével, amely a szultán hűbérese volt
  • Flag of the Cossack Hetmanat.svg Zaporozsjei kozákok – kozák katonái a havasalföldi seregnek voltak a 17. században, az egyik Erdély elleni török-tatár-havasalföldi hadjáratban is részt vettek, de legtöbb esetben a törökök ellen harcoltak magyarországi hadszíntéren
  • Civil Ensign of Hungary.svg Kurucok – Thököly vezetésével és részben oszmán-tatár támogatással a Habsburgok ellen harcoltak, később többségük átállt a keresztény oldalra
  • Herb Rzeczypospolitej Obojga Narodow.svg Lengyelország-Litvánia (a bujdosókat támogatta)
  • Civil Ensign of Hungary.svg Renegát magyarok – a törökök olykor-olyakor a vallási ellentétek kihasználásával állítottak szolgálatukba protestáns magyarokat, de az iszlám hitre áttért magyarok is rendszerint szolgáltak a török hadseregben, tulajdon honfitársaik ellen harcolva
  • Szapolyai Magyar Királysága.JPG Szapolyai János magyar királysága – a Szapolyait pártoló magyar államvezetők csoportosulása 1526 és 1541 között
  • Flag of Serbia 1281.svg Magyarországi szerbek – a török háborúk előtt a Magyarországra letelepült szerbeket (délvidékieket, erdélyieket) nem egy esetben állították a törökök maguk mellé, amelyben közreműködtek a török seregben szolgáló szerbek, vagy szerb származású katonai parancsnokok
  • Napeshold.jpg Székelyek1529-ben területük Habsburg-fennhatóság alatt állt, de átálltak a betörő moldvai vajda mellé, azzal közvetve a törökök mellé álltak. Később is sor került hasonló átállásokra.

Kapcsolódó szócikkek[szerkesztés]