Rodostói ház

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

Koordináták: é. sz. 48,7228°, k. h. 21,2602°

A Rodostói ház

A Rodostói ház Kassán található Rákóczi-emlékhely, annak a háznak az utánzata, ahol a fejedelem 1720 és 1735 között száműzetésben élt, és halt meg. A Hóhérbástya udvarán álló kétemeletes épület, amelyet 1991-ben nyitottak meg a nagyközönség számára. Az eredeti Rodostóban található ház kivitelezésében a fejedelem sajátkezűleg is részt vett.

A ház története[szerkesztés]

Mintául, területileg és kivitelezésben is az a szerény ház szolgált, amely ma a Márvány-tenger parti városkában, Tekirdağban, a hegyoldalon áll. Mivel Kassán az eredeti környezethez hasonló terület nem található a Hóhérbástya északi szárnyán - a XIX. XX. században fordulóján - épült lakóházat és istállót vélték alkalmasnak. A ház alaprajza eltérő a Rodostóban találhatóétól, ezért a ház nem pontos mása csak hasonmása az eredetinek.

A ház felépítésének gondolata 1904-ben merült fel először, amikor a magyar országgyűlés törölte, I. Ferenc József király támogatásával az 1715. évi 49. tc. 2. és 3. §-ait, amellyel rehabilitálták a fejedelmet és bujdosó társait. Ennek értelmében megszervezték a szabadságharcosok hamvainak hazaszállítását. Ekkor határozták el a rodostói ebédlőház berendezésének átszállítását is Kassára, hogy a már tervbe vett rodostói ház másolatának felépítése után azt ott felhasználhassák. A magyar kormány egy bizottságot rendelt ki a száműzöttek hamvainak hazaszállításásra, valamint a lakóhelyülk felépítésére. Edvi Illés Aladár akvarell sorozatának és az ebédlőház teljes berendezésének megvételére és becsomagolására is sor került. Az ebédlőház felszerelésének átszállítására 1905-ben került sor. a 29 nagyméretű ládát a Fő utca 51. számú ház pincéjében helyezték el, ahol átvészelték a világháborút, és közben teljesen megfeledkeztek róluk.

A ház pincéjében 1936-ban átalakításokat végeztek és így bukkantak a ládákba csomagolt ebédlőházra. A ház felépítésére csak 1938 (1. bécsi döntés) után került sor. Lux Kálmán budapesti építész korábbi, 1908-ban készített tervei alapján a "Kládek és fivérei" cég 1940-43-ban a Hóhérbástya toldaléképületét alakította át. Az épület befejezésére azonban nem került sor és így a látogatók előtt zárva maradt. Ezután a ház hosszú éveken keresztül múzeumi raktárként szolgált.

Az eredeti gondolat megvalósítására - II. Rákóczi Ferenc emlékházának berendezésére 1990-1991-ben került sor, amikor is ezek a helyiségek kiürültek és az ebédlőház egyes elemei (festett faburkolatok, stukkódíszítés, rácsos ablakok) restaurálásra kerültek.

Helyiségek[szerkesztés]

Az első hat helyiség a földszinten, a többi az emeleten található.

I. helyiség

Röviden ismerteti II. Rákóczi Ferenc életét és a Habsburg ellenes rendi felkelést. A teremben találhatók többek között képek a fejedelmről, a borsi kastélyól, édesanyjáról, Zrínyi Ilonáról és édesapjáról, I. Rákóczi Ferencről. Itt található a szécsényi országgyűlés cikkelyének másolata, valamint Éder Gyula 1909-ben festett képe (II. Rákóczi Ferenc bejövetelere Kassára)

A helyiség továbbá bemutatja a Kassát a szabadságharc ideje alatt. Fényképmásolatok Károlyi Sándorról és Bercsényi Miklósról. Fegyverek és kuruc zászlómásolat.

II. helyiség

Ebben a helyiségben mutatják be a fejedelem és társainak hazaszállítását és a hozzá kapcsolódó emléktárgyakat; emlékérmek, képeslapok, a kassai temetésre készült fém koszorúk, valamint egy portré a fejedelemről, Mányoki Ádám nyomán (Keisz K.).

III. helyiség

A 2006-ban avatott szobor

Itt találhatók az Edvi Illés által készített akvarellek (1904), Bercsényi Miklós házának részletei, valamint Mikes Kelemen szobájának mennyezete.

IV. helyiség

A kassai Rodostói ház építésről készült képek (1940-43), valamint Lux Kálmán tervei alapján készült makett.

V. helyiség

Ebben a teremben található a Rákóczi-család galériája (Rákóczi Ferenc, Rákóczi György, Sarolta Amália), valamint a fejedelem személyes tárgyai. Több érme és Mikes Törökországi leveleinek első, 1794-es kiadása.

VI. helyiség

A teremben korabeli török berendezés került kiállításra. Itt tekinthető meg az a videófelvétel, amelyet 1906-ban készítettek az újratemetésről.

VII. helyiség

A rodostói kápolnából származó emléktárygak, többek között miseruhák találhatók a teremben, Edvi Illés Akvarelljei mellett.

VIII. helyiség

Az utolsó helyiség az eredeti ebédlő, aminek elkészítésében maga a fejedelem is tevékenyen részt vett; utolsó éveiben kézművességel foglalkozott (faragott és festett). A helyiségbe belépni nem lehet, hiszen padlózata is eredeti. Itt található a fejedelem halotti ruhájának csipkéi és halotti leple is.

Egyéb[szerkesztés]

A Rodostói ház udvarán 2006-ban avatták fel II. Rákóczi Ferenc szobrát. A szobrot Győrfi Sándor művész készítette és a magyar kormány 2006. április 3-án adományozta a szlovák kormánynak. A szobor 240 cm magas és magasságán emel az a 8 tonnás Brazíliából származó tömb is, melyen Európa 12 főbb városát tüntették fel.