Némethy Lajos (plébános)

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Némethy Lajos
Született 1840. február 29.
Buda
Elhunyt 1917. október 8. (77 évesen)
Esztergom
Foglalkozása plébános,
könyvtáros,
egyháztörténész

Németi Némethy Lajos (Buda, 1840. február 29.[1]Esztergom, 1917. október 8.) római katolikus plébános, könyvtáros.

Élete[szerkesztés]

Némethy András magyar királyi helytartósági tanácsos, szabolcsmegyei földbirtokos és Sziráky Paulina fiaként született Budán a Krisztinavárosban. Gimnáziumi tanulmányait Budán, Nagyszombatban és Pozsonyban, a hittudományokat (teológiát) pedig Esztergomban végezte.

1865. július 23-án szentelték pappá. Ezek után segédlelkészként működött Szomoron, majd 1868-tól Budán a Vízivárosban, 1882-től pedig Budapesten a Belvárosban. Egyidejűleg mint hitoktató és lelkiatya működött Schytra István, gr. Dessewffy Aurél, gr. Bánffy Béla és báró Sennyei Pál családjánál, 15 éven át pedig az állami tanítónő-képzőben. 1888-ban Esztergom-vízivárosi plébánossá nevezték ki, 1888-tól az ottani irgalmas nővérek gyóntatója, 1892 után érsekmegyei könyvbíráló, 1894-től Esztergom-főegyházmegyei könyvtáros. A gondjaira bízott könyvtárt betűrendes cédula rendszerű mutatókatalógussal látta el. 1896-tól esperes lett. 1906-ban Grácban tartózkodott betegszabadságon. 1908-ban Nyitrabajnán az iskola-testvérek spirituálisa. 1909-ben nyugdíjazták.

A történelmi, a régészeti és a heraldikai társulatok választmányi, valamint a Szent István-társulat irodalmi osztályának, majd 1915-től a II. osztályának volt tagja.

Művei[szerkesztés]

 • 1873 A római kath. egyházi szertartások régészeti és magyarázati kézikönyve. Pest.
 • 1876 Nagyboldog asszonyról nevezett bp-vári főtemplom történelme. Esztergom.
 • 1878 Török mecsetek Budán. Budapest.
 • 1878 Kögl Ádám Jézustársasági tag és buda-vizivárosi lelkész életrajza (1707-1771). Esztergom.
 • 1879 A róm. kath. egyházi szertartások tankönyve elemi tanodák számára. Esztergom.
 • 1881 Szt István... királyról mondott dicsbeszédek irodalma. Esztergom.
 • 1884 Adatok Árpádházi Boldog Margit ereklyéinek történetéhez. Budapest
 • 1885 Adatok Árpádházi B. Margit történetéhez]. Esztergom. (tsz. Fraknói Vilmos)
 • 1885 A bp-vizivárosi Erzsébetiek. Esztergom.
 • 1889 Necrologium Sacerdotum Archi-dioecesis Strigoniensis 1737-1889. Esztergom. (névtelenül)
 • 1890 A pesti főtemplom története alapításától 1752-ig. Budapest.
 • 1894 Series parochiarum et parochorum archi-dioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894. Esztergom.
 • 1895 Az esztergomi főegyházmegyei könyvtár többes példányainak lajstroma. 1. füzet. Esztergom.
 • 1896 Egyházi vizsgálat Esztergomvármegyében 1701-ben. Esztergom.
 • 1898 Miként jutott 1543: Esztergom árulással török kézbe. Esztergom.[halott link]
 • 1899 Adatok a kassai vt-k tört-éhez. Esztergom.
 • 1900 A márczfalvi prépostság. Budapest. (Századok)
 • 1900 Emléklapok Esztergom múltjából. Esztergom.
 • 1900 Praeorator azaz kézikönyv az előimádkozó lelkészek számára. Esztergom.

Irodalom[szerkesztés]

 • Magyar Sion 1886:832. (*márc. 1.)
 • Zelliger 1893:354. (*márc. 1.)
 • Némethy 1894:816. (*febr. 29.)
 • Pallas XIII:26. (*Pest, febr. 29.)
 • Szinnyei IX:960. (*márc. 1.)
 • Esztergom vm. 1903:151.
 • Schem. Strig. 1918:178.
 • Áldássy Antal: Emlékbeszéd Némethy Lajosról. Bp., 1922.
 • MÉL II:293. (*márc. 1.; †Nyitrabajna)
 • Eva Vicelová (zost.) 2000: Ľudovít Némethy 1840-1917.

Jegyzetek[szerkesztés]

 1. más forrás szerint március 1-jén

Források[szerkesztés]

További információk[szerkesztés]

 • Beke Margit: Az esztergomi (esztergom-budapesti) főegyházmegye papsága 1892-2006. Bp., Szent István Társulat, 2008.
 • Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. Bp., Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesülete, 1939-2002. 7. kötettől sajtó alá rend. Viczián János.
 • Magyar életrajzi lexikon I-II. Főszerk. Kenyeres Ágnes. Bp., Akadémiai Kiadó, 1967-1969.
 • A Pallas nagy lexikona, az összes ismeretek enciklopédiája. 1-16 k. (17-18. pótk. Szerk. Bokor József). Bp., Pallas-Révai, 1893-1904.
 • Révai Új Lexikona. Főszerk. Kollega Tarsoly István. Szekszárd, Babits, 1996-.
 • Új magyar életrajzi lexikon. Főszerk. Markó László. Bp., Magyar Könyvklub.
 • Zelliger Alajos: Egyházi írók csarnoka. Esztergom főegyházmegyei papság irodalmi munkássága. Nagyszombat, Szerző, IV, 1893.