Horvát függetlenségi népszavazás

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
A plakát szövege:„Népszavazás Horvátországért 1991. május 19-én.” A középső téglalap a „ZA” felirattal azt a kék szavazólapot szimbolizálja, amelyen a Horvátország függetlenségéről szóló népszavazási kérdést feltették.

A horvát függetlenségi népszavazást 1991. május 19-én tartották az 1990-es horvát parlamenti választások és a Jugoszlávia felbomlásához vezető etnikai feszültségek erősödése után. 83 százalékos részvétel mellett a választók 93 százaléka a függetlenség mellett foglalt állást. Ezt követően Horvátország 1991. június 25-én kikiáltotta függetlenségét és a Jugoszláviával fennálló társulásának felbontását, de a brioni megállapodás értelmében a döntésre három hónapos moratóriumot vezetett be, amikor az Európai Közösség és az Európai Biztonsági és Együttműködési Konferencia erre felszólította. A moratórium idején a horvátországi háború eszkalálódott, és 1991. október 8-án a horvát parlament megszakította az összes megmaradt kapcsolatot Jugoszláviával. 1992-ben az Európai Gazdasági Közösség országai diplomáciai elismerésben részesítették Horvátországot, majd felvették az Egyesült Nemzetek Szervezetébe is.

Előzmények[szerkesztés]

A második világháború után Horvátország a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság része lett. Horvátországot a Horvátországi Kommunisták Szövetsége uralta, és a Jugoszláv Föderáción belül bizonyos fokú autonómiát élvezett. 1967-ben horvát szerzők és nyelvészek egy csoportja kiadta a Nyilatkozatot a horvát irodalmi nyelv státuszáról és nevéről, nagyobb autonómiát követelve a horvát nyelv számára.[1] A nyilatkozat hozzájárult egy nemzeti mozgalomhoz, amely polgári jogok kiterjesztésére és a jugoszláv gazdaság decentralizálására törekedett, és az 1971-es horvát tavaszban csúcsosodott ki, amelyet a jugoszláv vezetés elnyomott.[2] Az 1974-es jugoszláv alkotmány megnövelt autonómiát adott a szövetségi egységeknek, lényegében teljesítve a horvát tavasz egyik célját, és jogi alapot biztosítva a szövetségi választópolgárok függetlenségéhez.[3]

Az 1980-as években a politikai helyzet Jugoszláviában romlott, a nemzeti feszültséget az 1986-os szerb SANU-memorandum, valamint az 1989-es vajdasági, koszovói és montenegrói lázadások fokozták.[4][5] 1990 januárjában a Jugoszláv Kommunisták Szövetsége nemzeti alapon szerveződött frankciókra vált szét, és a horvát frakció lazább föderációt követelt.[6] Ugyanebben az évben Horvátországban megtartották az első többpárti választásokat, amelyeken a Franjo Tuđman vezette Horvát Demokratikus Közösség győzelme további nacionalista feszültségekhez vezetett.[7] A horvátországi szerb politikusok bojkottálták a Szábort, a helyi szerbek pedig átvették az irányítást a szerbek lakta területek felett, útlezárásokat állítottak fel, és megszavazták, hogy ezek a területek autonómmá váljanak. A szerb autonóm régiók hamarosan egyesültek, és a nemzetközileg el nem ismert Krajinai Szerb Köztársaság (RSK)[8][9] kinyilatkoztatta, hogy ki kívánja vívni a függetlenséget Horvátországtól.[10][11]

A népszavazás és a függetlenség kikiáltása[szerkesztés]

Tájékoztató plakát a népszavazás lebonyolításáról a Horvát Történeti Múzeumban

1991. április 25-én a horvát parlament úgy döntött, hogy május 19-én függetlenségi népszavazást tart. A határozatot a Horvát Köztársaság hivatalos lapjában tették közzé, és 1991. május 2-án tették hivatalossá.[12] A népszavazás két lehetőséget kínált. Az elsőben Horvátország szuverén és független állammá válna, amely kulturális autonómiát és polgári jogokat biztosít a szerbek és más horvátországi kisebbségek számára, és szabadon hozhat létre szuverén államszövetséget más volt jugoszláv köztársaságokkal. A másodikban Horvátország egységes szövetségi államként Jugoszláviában maradna.[12][13] A szerb helyi hatóságok a szavazás bojkottjára szólítottak fel.[14] Egy héttel korábban, a szerbek által ellenőrzött területeken alternatív ellenreferendumot tartottak, ahol arról kérdezték a választókat, hogy szeretnének-e Jugoszláviában maradni, de Kelet-Szlavóniában a népszavazást elhalasztották, ahol így az a horvát függetlenségi népszavazás napján zajlott le.[15] A horvátországi függetlenségi népszavazást 7691 szavazóhelyiségben tartották, ahol a választópolgárok két – kék és piros – szavazatot kaptak, egy-egy népszavazási lehetőséggel, amely lehetővé tette az egyik vagy mindkét szavazólap felhasználását. A kék szavazólapon bemutatott, Horvátország függetlenségét javasoló népszavazási kérdés 93,24% igen, 4,15% nem, 1,18% érvénytelen vagy üres szavazatot kapott. A második népszavazási kérdést, amely azt javasolta, hogy Horvátország maradjon Jugoszláviában, 5,38% igen, 92,18% nem és 2,07% érvénytelen szavazattal elutasították. A részvételi arány 83,56% volt.[16]

Horvátország ezt követően kikiáltotta függetlenségét, és 1991. június 25-én feloszlatta (horvátul: razdruženje) a Jugoszláviával fennálló társulását.[17][18] Az Európai Gazdasági Közösség és az Európai Biztonsági és Együttműködési Konferencia sürgette a horvát hatóságokat, hogy a döntésre adjanak három hónapos moratóriumot.[19] Horvátország beleegyezett abba, hogy három hónapra befagyasztja függetlenségi nyilatkozatát, mely kezdetben enyhítette is a feszültséget.[20] Ennek ellenére a horvát függetlenségi háború tovább eszkalálódott.[21] Október 7-én, a moratórium lejártának előestéjén a Jugoszláv Légierő megtámadta Banski Dvorit, a fő zágrábi kormányzati épületet.[22][23] 1991. október 8-án lejárt a moratórium, és a horvát parlament megszakította Jugoszláviával fennálló kapcsolatait. A parlament ünnepi ülését a fent említett jugoszláv légitámadás[24] által kiváltott biztonsági aggályok miatt az INA zágrábi Šubićeva utcai épületében tartották, mert attól tartottak, hogy a Jugoszláv Légierő megtámadhatja a parlament épületét is.[25] Október 8-át egy ideig Horvátország függetlenségének napjaként ünnepelték. Napjainkban október 8-a a horvát parlament emléknapja, és már nem munkaszüneti nap.[26]

A nemzetközi elismerés[szerkesztés]

Robert Badinter a Badinter-bizottság elnöke

A Badinter Választottbírósági Bizottságot az Európai Gazdasági Közösség (EGK) Miniszterek Tanácsa hozta létre 1991. augusztus 27-én azzal a céllal, hogy jogi tanácsokat és kritériumokat adjon a volt jugoszláv köztársaságoknak a diplomáciai elismeréshez.[27] 1991 végén a Bizottság többek között kijelentette, hogy Jugoszlávia felbomlása folyamatban van, és hogy szabad megegyezés nélkül a jugoszláv köztársaságok belső határait nem lehet megváltoztatni.[28] Horvátország háború előtti határait az 1947-es demarkációs bizottságok[29] határozták meg, és az 1971-es és 1974-es jugoszláv szövetségi alkotmánymódosítások adták meg a szuverén jogokat, melyeket a szövetségi egységek gyakoroltak, és a szövetség csak az alkotmány által kifejezetten rá ruházott jogkörrel rendelkezett.[3][30]

A Jugoszláviai Választottbírósági Bizottság elnöke Robert Badinter volt. Németország kiállt Horvátország gyors elismerése mellett, és kijelentette, hogy meg akarja állítani a szerbek lakta területeken folyó erőszakot. Franciaország, az Egyesült Királyság és Hollandia ellenezte a gyors elismerést, de az országok megegyeztek abban, hogy közös megközelítést követnek, és kerülik az egyoldalú lépéseket. Október 10-én, két nappal azután, hogy a horvát parlament megerősítette a függetlenség kikiáltását, az EGK úgy döntött, hogy két hónappal elhalasztja a Horvátország elismeréséről szóló döntést, és úgy döntött, hogy ha addig nem ér véget a háború, két hónapon belül elismeri Horvátország függetlenségét. A határidő lejártával Németország ismertette döntését, hogy Horvátországot diplomáciailag elismeri – ezt az álláspontot Olaszország és Dánia is támogatta. Franciaország és az Egyesült Királyság egy olyan ENSZ-határozat megszövegezésével, amelyben nem támogatnák az egyoldalú lépéseket, amelyek ronthatnák a helyzetet, megpróbálta megakadályozni az elismerést, de a Biztonsági Tanács december 14-iki vitájában meghátráltak, amikor úgy látták, hogy Németország elszántan szembeszáll az ENSZ határozatával. December 17-én az EGK hivatalosan beleegyezett abba, hogy a Badinteri Választottbírósági Bizottság véleményére támaszkodva 1992. január 15-én megadja Horvátországnak diplomáciai elismerést.[31]

A bizottság úgy ítélte meg, hogy Horvátország függetlenségét nem szabad azonnal elismerni, mivel az új horvát alkotmány nem rendelkezik az EGK által előírt kisebbségek védelméről. Válaszul Franjo Tuđman elnök írásos biztosítékot adott Robert Badinternek, hogy a hiányt orvosolni fogják.[32] Az RSK december 19-én hivatalosan kinyilvánította elszakadását Horvátországtól, de államiságát és függetlenségét nemzetközileg nem ismerték el.[33] December 26-án a jugoszláv hatóságok bejelentették egy kisebb állam létrehozásának tervét, amely magában foglalhatja a Horvátországtól elfoglalt területet,[34] de a tervet az ENSZ Közgyűlése elutasította.[35] Horvátországot először 1991. június 26-án ismerte el független államként Szlovénia, amely Horvátországgal egy napon kiáltotta ki függetlenségét.[17] Őket július 30-án Litvánia követte, majd 1991 decemberében Ukrajna, Lettország, Izland és Németország következett.[36] Az EGK-országok 1992. január 15-én, az Egyesült Nemzetek Szervezete pedig 1992 májusában ismerte el Horvátországot.[37][38]

Következmények[szerkesztés]

Bár január 15-e, az a nap, amikor Horvátország elnyerte a diplomáciai elismerést nem munkaszüneti nap, a horvát média és politikai élet ma is számon tartja.[39] A 10. évfordulón, 2002-ben a Horvát Nemzeti Bank 25 kunás emlékérmét vert.[40] A függetlenség kikiáltását követő időszakban a háború Vukovár[41] és Dubrovnik[42] ostromával, valamint a másutt kirobbant harcokkal tovább eszkalálódott, mígnem az 1992. január 3-i tűzszünet stabilizálódáshoz és az erőszak jelentős csökkenéséhez vezetett.[43] A háború gyakorlatilag 1995 augusztusában a Vihar hadművelet eredményeként Horvátország döntő győzelmével ért véget.[44] Horvátország jelenlegi határai akkor jöttek létre, amikor az 1995. novemberi erdődi megállapodás értelmében Kelet-Szlavónia szerbek által elfoglalt területeit visszaintegtrálták Horvátországhoz, az eljárás 1998 januárjában zárult le.[45]

Jegyzetek[szerkesztés]

 1. Šute, Ivica (1999. április 1.). „Deklaracija o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika – Građa za povijest Deklaracije, Zagreb, 1997, str. 225” (horvát nyelven) (PDF). Radovi Zavoda Za Hrvatsku Povijest 31 (1), 317–318. o. ISSN 0353-295X. (Hozzáférés: 2011. október 14.)  
 2. Vlado Vurušić. „Heroina Hrvatskog proljeća”, 2009. augusztus 6.. [2012. augusztus 6-i dátummal az eredetiből archiválva] (Hozzáférés ideje: 2011. október 14.) (horvát nyelvű) 
 3. a b Rich, Roland (1993). „Recognition of States: The Collapse of Yugoslavia and the Soviet Union”. European Journal of International Law 4 (1), 36–65. o. [2021. július 19-i dátummal az eredetiből archiválva]. DOI:10.1093/oxfordjournals.ejil.a035834. (Hozzáférés: 2023. május 9.)  
 4. Frucht 2005, 433. o.
 5. Leaders of a Republic in Yugoslavia Resign”, 1989. január 12.. [2012. november 6-i dátummal az eredetiből archiválva] (Hozzáférés ideje: 2010. február 7.) 
 6. Davor Pauković (2008. június 1.). „Posljednji kongres Saveza komunista Jugoslavije: uzroci, tijek i posljedice raspada” (horvát nyelven) (PDF). Časopis Za Suvremenu Povijest 1 (1), 21–33. o, Kiadó: Centar za politološka istraživanja. ISSN 1847-2397. (Hozzáférés: 2010. december 11.)  
 7. Branka Magas. „Obituary: Franjo Tudjman”, 1999. december 13.. [2012. november 10-i dátummal az eredetiből archiválva] (Hozzáférés ideje: 2011. október 17.) 
 8. Armed Serbs Guard Highways in Croatia During Referendum”, 1990. augusztus 20. (Hozzáférés ideje: 2010. december 11.) 
 9. Elections in Europe: A Data Handbook. Nomos Verlagsgesellschaft, 401. o. (2010). ISBN 978-3-8329-5609-7 
 10. Chuck Sudetic. „Croatia's Serbs Declare Their Autonomy”, 1990. október 2.. [2012. november 12-i dátummal az eredetiből archiválva] (Hozzáférés ideje: 2010. december 11.) 
 11. Eastern Europe and the Commonwealth of Independent States. Routledge, 272–278. o. (1998). ISBN 978-1-85743-058-5 
 12. a b Odluka o raspisu referenduma”, 1991. május 2. (Hozzáférés ideje: 2011. december 27.) (horvát nyelvű) 
 13. Croatia Calls for EC-Style Yugoslavia”, 1991. július 16. (Hozzáférés ideje: 2010. december 20.) 
 14. Sudetic, Chuck. „Croatia Votes for Sovereignty and Confederation”, 1991. május 20. (Hozzáférés ideje: 2010. december 12.) 
 15. Filipović, Vladimir (2022). „Srpska pobuna u selima vukovarske općine 1990. - 1991.” (horvát nyelven). Scrinia Slavonica 22, 291–319. o, Kiadó: Department for the History of Slavonia, Srijem and Baranja of the Croatian Institute of History. DOI:10.22586/ss.22.1.9. (Hozzáférés: 2022. december 4.)  
 16. Izviješće o provedenom referendumu (horvát nyelven). State Election Committee, 1991. május 22. [2012. február 27-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2011. december 27.)
 17. a b Chuck Sudetic. „2 Yugoslav States Vote Independence To Press Demands”, 1991. június 26.. [2012. november 10-i dátummal az eredetiből archiválva] (Hozzáférés ideje: 2010. december 12.) 
 18. Deklaracija o proglašenju suverene i samostalne Republike Hrvatske”, 1991. június 25. (Hozzáférés ideje: 2010. december 12.) (horvát nyelvű) 
 19. Riding, Alan. „Europeans Warn on Yugoslav Split”, 1991. június 26. (Hozzáférés ideje: 2010. december 12.) 
 20. Sudetic, Chuck. „Conflict in Yugoslavia; 2 Yugoslav States Agree to Suspend Secession Process”, 1991. június 29. (Hozzáférés ideje: 2010. december 12.) 
 21. Sudetic, Chuck. „Shells Still Fall on Croatian Towns Despite Truce”, 1991. október 6. (Hozzáférés ideje: 2010. december 16.) 
 22. Yugoslav Planes Attack Croatian Presidential Palace”, 1991. október 8. (Hozzáférés ideje: 2010. december 13.) 
 23. Williams, Carol J.. „Croatia Leader's Palace Attacked”, 1991. október 8. (Hozzáférés ideje: 2011. január 23.) 
 24. Govor predsjednika Hrvatskog sabora Luke Bebića povodom Dana neovisnosti (horvát nyelven). Sabor, 2008. október 7. (Hozzáférés: 2011. december 28.)
 25. Dražen Boroš. „Dvadeset godina slobodne Hrvatske”, Glas Slavonije, 2011. október 8. (Hozzáférés ideje: 2011. december 29.) (horvát nyelvű) 
 26. Zakon o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj”, 2019. november 15. (Hozzáférés ideje: 2021. május 20.) (horvát nyelvű) 
 27. Sandro Knezović (2007. február 1.). „Europska politika u vrijeme disolucije jugoslavenske federacije” (horvát nyelven) (PDF). Politička Misao 43 (3), 109–131. o, Kiadó: University of Zagreb, Faculty of Political Sciences. ISSN 0032-3241. (Hozzáférés: 2012. június 18.)  
 28. Pellet, Allain (1992). „The Opinions of the Badinter Arbitration Committee: A Second Breath for the Self-Determination of Peoples”. European Journal of International Law 3 (1), 178–185. o. [2011. május 29-i dátummal az eredetiből archiválva]. DOI:10.1093/oxfordjournals.ejil.a035802. (Hozzáférés: 2023. május 9.)  
 29. Kraljević, Egon (2007. november 1.). „Prilog za povijest uprave: Komisija za razgraničenje pri Predsjedništvu Vlade Narodne Republike Hrvatske 1945.-1946” (horvát nyelven) (PDF). Arhivski Vjesnik 50 (50), 121–130. o, Kiadó: Croatian State Archives. ISSN 0570-9008. (Hozzáférés: 2012. június 20.)  
 30. (2009) „Jugoslavija: unitarna država ili federacija povijesne težnje srpskoga i hrvatskog naroda – jedan od uzroka raspada Jugoslavije” (horvát nyelven). Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu 46 (2), Kiadó: University of Split Faculty of Law. ISSN 1847-0459. (Hozzáférés: 2010. december 10.)  
 31. Lucarelli, Sonia. Europe and the breakup of Yugoslavia: a political failure in search of a scholarly explanation. Martinus Nijhoff Publishers, 125–129. o. (2000). ISBN 978-90-411-1439-6 
 32. Roland Rich (1993). „Recognition of States: The Collapse of Yugoslavia and the Soviet Union”. European Journal of International Law 4 (1), 48–49. o. [2012. április 21-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2023. május 9.)  
 33. Statehood and the law of self-determination. Martinus Nijhoff Publishers, 79–81. o. (2002). ISBN 978-90-411-1890-5 
 34. Serb-Led Presidency Drafts Plan For New and Smaller Yugoslavia”, 1991. december 27. (Hozzáférés ideje: 2011. december 28.) 
 35. Serb-Led Presidency Drafts Plan For New and Smaller Yugoslavia”, 1991. december 27. (Hozzáférés ideje: 2011. december 28.) 
 36. Date of Recognition and Establishment of Diplomatic Relation. Ministry of Foreign Affairs and European Integration (Croatia). [2010. augusztus 13-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2011. december 18.)
 37. Stephen Kinzer. „Slovenia and Croatia Get Bonn's Nod”, 1991. december 24.. [2012. június 20-i dátummal az eredetiből archiválva] (Hozzáférés ideje: 2012. július 29.) 
 38. Paul L. Montgomery. „3 Ex-Yugoslav Republics Are Accepted into U.N.”, 1992. május 23.. [2012. november 11-i dátummal az eredetiből archiválva] (Hozzáférés ideje: 2012. július 29.) 
 39. Obilježena obljetnica priznanja (horvát nyelven). Croatian Radiotelevision, 2011. január 15. [2012. szeptember 5-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2011. december 29.)
 40. Commemorative 25 Kuna Coins in Circulation. Croatian National Bank, 2010. május 19. [2011. december 16-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2011. december 29.)
 41. Sudetic, Chuck. „Croats Concede Danube Town's Loss”, 1991. november 18. (Hozzáférés ideje: 2010. december 15.) 
 42. Binder, David. „Old City Totters in Yugoslav Siege”, 1991. november 9. (Hozzáférés ideje: 2010. december 16.) 
 43. Sudetic, Chuck. „Yugoslav Factions Agree to U.N. Plan to Halt Civil War”, 1992. január 3. (Hozzáférés ideje: 2010. december 16.) 
 44. Dean E. Murphy. „Croats Declare Victory, End Blitz”, 1995. augusztus 8.. [2012. október 12-i dátummal az eredetiből archiválva] (Hozzáférés ideje: 2010. december 18.) 
 45. Chris Hedges. „An Ethnic Morass Is Returned to Croatia”, 1998. január 16.. [2013. május 18-i dátummal az eredetiből archiválva] (Hozzáférés ideje: 2010. december 18.) 

Források[szerkesztés]

Fordítás[szerkesztés]

 • Ez a szócikk részben vagy egészben a(z) 1991 Croatian independence referendum című angol Wikipédia-szócikk ezen változatának fordításán alapul. Az eredeti cikk szerkesztőit annak laptörténete sorolja fel. Ez a jelzés csupán a megfogalmazás eredetét és a szerzői jogokat jelzi, nem szolgál a cikkben szereplő információk forrásmegjelöléseként.