Dzsentri

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

A dzsentri az angol gentry (’köznemesség’) szóból származik. A középkorban a köznemeseket hívták gentrynek, akik a kapitalista fejlődés megindulása után a saját birtokukon árutermelést folytattak.

A dzsentrik Magyarországon az 1867 után birtokukat vesztett, gyakran hivatali, értelmiségi pályát választó nemesek voltak.

Angliában[szerkesztés]

A középkorban Angliában saját birtokain árutermelést folytató nemesség elnevezése a dzsentri.

A gentryk olyan földbirtokosok, akiket a Tudor-kor győzteseinek nevezhetünk, hiszen a bekerítésekből ők profitáltak a legtöbbet, birtokaikat megduplázták. Amikor például VIII. Henrik 1540-ben eladta a korábban kisajátított kolostorok birtokállományát, mindent a gentryk vásároltak fel. Ezenkívül az eladósodott parasztok földjeire is rátették a kezüket, ezzel is növelve birtokukat. Körülbelül ötezer családról lehetett szó, amelyeknek politikai súlyuk is jelentős volt: békebírói és seriffi tisztségeket töltöttek be. Egyre képzettebbek lettek, jól ismerték a jogot. A bekerítések által megindult tőkefelhalmozás révén a tőke ezen új vállalkozói réteg kezében összpontosult. Ők rendelkeztek a termelési eszközökkel, és a tönkrement parasztok, kézművesek (mint szabad bérmunkások) végezték a termelést számukra.

Magyarországon[szerkesztés]

Magyarországon az elnevezés az 1870–80-as években terjedt el az elszegényedő, birtokait elveszítő nemességre, amely ragaszkodott társadalmi rangjához és úri életformájához. Többségük köztisztviselői, katonai pályára kényszerült. A 20. század első felében az úri középosztály elnevezést használták e réteg képviselőire.

Egy tökéletes példa erre lehetne a földbirtok nélküli bonyhádi Perczel Miklós (18821969), debreceni fényképész, filmoperatőr, aki jómódúan élt és saját fotóstúdióval rendelkezett;[1] Perczel Miklósnak a nagyapja dr. bonyhádi Perczel Béla (18191888), Magyarország igazságügy-minisztere, a Magyar Királyi Kúria elnöke, szabadelvű párti politikus, valóságos belső titkos tanácsos, aki még több-száz holdas földbirtokon gazdálkodott.[2] A sok gyermekes házasságok és a földbirtokok feldarabolása, a jobbágy felszabadítás, a gazdasági válságok, illetve az ügyetlen gazdálkodás vezetett arra, hogy sok nemesi család leszármazottja a 19. század végére földbirtok nélkül maradt, holott Mária Terézia magyar királynő korában és a reformkorban még rendkívül jómódúaknak számítottak a vármegyei földbirtokos köznemeségen (bene possesionati) belül. Egy másik ehhez hasonló példa a földbirtok nélküli kehidai Deák Péter (18641921), Nagykanizsa város rendőr-főkapitánya; Deák Péternek az apja kehidai Deák Lajos (18171879) zalatárnoki földbirtokos, táblabíró, százados volt a 47. honvédzászlóaljban, Deák Ferencnek a "Haza Bölcsének" az elsőfokú unokatestvére.

A dzsentrik emlékezetes figuráit örökítette meg Mikszáth Kálmán és Móricz Zsigmond számos regénye.

Források[szerkesztés]

Jegyzetek[szerkesztés]

  1. Hajdú-Bihari Napló, 1969. június (26. évfolyam, 124-148. szám)1969-06-01 / 124. szám
  2. Országos Széchényi Könyvtár - gyászjelentése - Perczel Béla

További információ[szerkesztés]

  • Egy dzsentri testvérpár, 1905 körül (fénykép)
  • A zsentri. (Adomák a magyar köznemesség életéből). In: Gracza György: A nevető Magyarország. Bp, 1901. I. kötet. 81-116. old.
  • Gaál Zsuzsanna: A dzsentri születése. A Tolna megyei reformkori középbirtokos nemesség átalakulása a neoabszolutizmus és a dualizmus korában; Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd, 2009