Ugrás a tartalomhoz

Békés egymás mellett élés

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Hruscsov és Kennedy találkozója Bécsben, 1961

A békés egymás mellett élés (oroszul мирное сосуществование, angolul peaceful coexistence) nemzetközi politikai fogalmát a szovjet külpolitikában a hidegháborúnak a második világháborút követő különösen kiélezett szakasza után, a Hruscsov politikája által fémjelezte enyhülési időszakban kezdték széles körben használni.

A fogalom másik fő alkalmazási területét Ázsiában az 1954-es indiai-kínai tárgyalásokon elfogadott nyilatkozat alapozta meg, ami a békés egymás mellett élés öt alapelvéről szólt, később széles körben használt hindi nyelvű formában Pancsa Sila doktrínaként emlegették.

A fogalom fő politikai tartalma a szocialista és kapitalista világrendszer közötti békés verseny lehetőségének elfogadása volt, a háború elkerülhetetlenségének dogmájával szemben.[1]

A magyar kifejezés megalkotói az eredeti orosz szó pontos fordítását, az „együttlétezés” szót magyartalannak, az „együttélést” túl intimnek tartották, ezért választották ezt a négy szóból álló megoldást.

Az 1989 után az európai szocialista országokban végbement rendszerváltások, a szocialista világrendszer megszűnte után a fogalom elvesztette jelentőségét.

Definíciója

[szerkesztés]

Egy lehetséges definíció szerint[2] a békés egymás mellett élés gyűjtőelv, amely a nemzetközi jog alapvető, minden államra kötelező elveit tartalmazza:

 • az államok szuverenitása, egyenlősége
 • az egymás belügyeibe történő be nem avatkozás
 • az erőszak tilalma
 • az önrendelkezés joga
 • a nemzetközi szerződések jóhiszemű teljesítése
 • a nemzetközi viták békés rendezése
 • az államok együttműködési kötelezettsége.

Története

[szerkesztés]
Az amerikai küldöttség a genfi csúcstalálkozó tárgyalásain John Foster Dulles külügyminiszterrel

A békés egymás mellett élés gondolatát nemzetközi fórumokon először 1922 áprilisában Csicserin szovjet külügyminiszter vetette fel az első világháború utáni helyzetet rendezni hivatott genovai konferencián(wd) Lenin utasítására mint a Szovjetunió javaslatát a különböző társadalmi rendszerű országok közötti békés egymás mellett élésre és gazdasági együttműködésre.[3]

A második világháború után, a hidegháború megindulása nyomán a Szovjetunió és szövetségesei az elkerülhetetlennek tarott következő háborúra készültek. Sztálin halála után azonban az új szovjet vezetés változtatott külpolitikáján is, és a két világrendszer közötti háború elkerülhetetlenségének gondolata háttérbe szorult a szovjet ideológiában.

Hruscsov 1956-ban az SZKP XX. kongresszusán(wd) alapvető változásokat hirdetett meg. Az új külpolitika lényege a két szuperhatalom közötti feszültségek csökkentése, a nukleáris háború elkerülése, a békés egymás mellett élés lett. Hruscsov az ilyen irányú elkötelezettségét már az 1955-ös genfi csúcstalálkozón(wd) való részvételével, majd az 1959-ben tett 13 napos egyesült államokbeli látogatásával demonstrálta.[4]

A békés egymás mellett élés gondolata világméretű elterjedésében nagy szerepet kapott az indiai–kínai közeledés, és a közöttük megkötött 1954-es megállapodás. Az ekkor elfogadott öt alapelv, a korban elterjedt hindi nyelvű nevén Pancsa sila a következő volt:[5]

 • egymás területi épségének és szuverenitásának kölcsönös tiszteletben tartása
 • meg nem támadás
 • kölcsönös be nem avatkozás egymás belügyeibe
 • egyenlőség és kölcsönös előnyök
 • békés egymás mellett élés.

Ezeket az elveket részletesebben is kifejtették az Indiába látogató Csou En-laj és Nehru miniszterelnökök közös nyilatkozatában 1954 júniusában. A békés egymás mellett élés öt alapelvét némileg módosított formában az ENSZ is elfogadta 1957 decemberében. A két ázsiai nagyhatalom közötti kapcsolatok azonban az 1962-es kínai–indiai határháború nyomán megromlottak.

A Kínában lezajlott nagy belső változások, a nagy ugrás és a kulturális forradalom, majd a szovjet–kínai szakítás nyomán a kínai külpolitika is alapvetően megváltozott, és Kína elvetette a békés egymás mellett élés politikáját, és élesen bírálta a Szovjetuniót ezzel kapcsolatban is.

Európában ezzel egyidejűleg az enyhülés politikája kezdett érvényesülni.

Jegyzetek

[szerkesztés]
 1. https://www.jugendopposition.de/lexikon/sachbegriffe/148540/friedliche-koexistenz
 2. Akadkislex
 3. Георгий Васильевич Чичерин. (Hozzáférés: 2013. augusztus 16.)
 4. Theodore Otto Windt Jr., "The Rhetoric of Peaceful Coexistence: Khrushchev in America, 1959" Quarterly Journal of Speech (1971) 57#1 pp 11-22.
 5. Diplex 108. o.

Források

[szerkesztés]
 • Akadkislex: Akadémiai kislexikon. Budapest: Akadémiai. 1990. ISBN 963 05 5279 5  
 • Diplex: Hajdu, Gyula (szerk). Diplomáciai és nemzetközi jogi lexikon, Második, teljesen átdolgozott kiadás, Budapest: Akadémiai (1967) 

További információk

[szerkesztés]