Totem

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Totemoszlop a Thunderbird Parkban, a kanadai British Columbia tartománybeli Victoria városában

A totem vallásosan tisztelt növény, állat vagy az ezeket ábrázoló tárgy. A totemállataikat a természeti népek a törzsük ősének tekintették, s emiatt azok kultikus tiszteletnek örvendtek. A totem angol szó, az algonkin indiánok ototeman szavából ered, amely szó pedig az ote (törzs, nemzetség) származéka. Totemnek hívták egyúttal a kanadai indiánok azt a kézjegyet is, melyet törzsfőnökeik a szerződések aláírásakor használtak.

E szót a néprajz tágabb értelemben is használja, általában törzsjelet értenek rajta, és ezekből fejlődtek ki a családi- és országcímerek is. A totem egyúttal az illető törzs nevét is jelenthette, s minthogy e törzsek többnyire valamelyik állat nevével jelölték magukat, így annak rajzolata az illető állatnak a kezdetleges képét jeleníti meg.

Mivel a műveltség e kezdetleges fokán a címerállat a törzs hite szerint annak őse és mint ilyen a vallási tiszteletük tárgya is volt, - erre való tekintettel (Lubbock kutatásai óta) a totem szó olyan értelemmel is bír az etnológiában és az összehasonlító vallástudományban mint a fétis. A totemizmus köztes helyen áll a vallás fejlődése során, - a legkezdetlegesebb fétisizmus s a haladóbb felfogású sámánizmus, valamint a még későbbi sokistenhit a politeizmus között. Annyiban fejlettebb a fétisizmusnál, hogy a totemet nem mint a tárgyat tekinti egy természetfölötti erejű felsőbb lénynek, hanem azt, amit vagy akit a totem ábrázol. Ez lehet még az állaton és a növényen kívül hegy, kő, patak, folyam, égitest vagy bármely más élő vagy élettelen dolog, melynek a tevékenysége - hitük szerint, - lehet az emberre nézve hasznos vagy káros. Ezeknek a felsőbbrendű volta miatt váltak a vallásos tisztelet tárgyává képzeletükben. A totemizmus az észak-szibériai népeknél, az ainóknál és sok észak-amerikai indián törzseknél igen elterjedt volt, de még az ókori görögöknél is megtalálható volt a medvetisztelet, valamint az egész földön széles körben elterjedt volt a kigyótisztelet is.

Források[szerkesztés]