Takács Menyhért

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Takács Menyhért
Takács Menyhért.JPEG
Született 1861. szeptember 3.
Sátoraljaújhely
Elhunyt 1933. november 29. (72 évesen)
Nemzetisége magyar
Foglalkozása bölcseleti doktor, prépost, pedagógus
Commons
A Wikimédia Commons tartalmaz Takács Menyhért témájú médiaállományokat.

Takács Menyhért (Sátoraljaújhely, 1861. szeptember 3.1933. november 29.) bölcseleti doktor, jászói premontrei prépost.

Életútja[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Középiskoláit elvégezvén, 1879. október 5-én a jászóvári premontrei rendbe lépett; négy évig a rend teológiai és pedagógiai intézetének növendéke volt. 1884. november 2-án felszenteltetett és tanár volt 1884-től 1885-ig a rozsnyói főgimnáziumban, azután 1886-ban a kolozsvári egyetemen a klasszika-filológia- és filozófiából tanári oklevelet nyert, 1891-ben pedig ugyanott bölcseleti doktor lett. 1887-től egy évig pedagógia tanára volt a jászóvári főiskolában, 1888-tól pedig a latin és görög irodalom tanára a kassai főgimnáziumban. Mellette 1897-től a Kassai Királyi Jogakadémián mint a bölcselet magántanára működött. 1898-ban a kassai főgimnázium igazgatójává nevezték ki. 1900. április 15-én királyi kinevezéssel préposti koadjutor lett a nagybeteg Benedek Ferenc prépost mellett, kinek halála (1900. július 2.) után augusztus 12-én rendje prépost-apátjává és magyarországi generális helynökké választotta. A főrendiháznak 1901. március 22-től volt tagja. Részt vett a magyar tanárok olaszországi tanulmányútjában; nyilvános felolvasásokat tartott és hírlapi cikkeket írt. Figyelemre méltó tevékenységet fejtett ki Abaúj-Torna vármegye törvényhatósági bizottságában és lelkes pártfogója volt a kulturális és humanitárius intézményeknek. Az ő elnöklésével alakult meg újra az Abaúj-Torna vármegyei és Kassa városi Közművelődési Egyesület, mely áldásosan működött a magyarosítás és népművelés terén. Ő alapította meg 1902-ben a premontrei rendnek budapesti Norbertinum hittudományi és tanárképző intézetét. Kassán a rend ősi főgimnáziumának 1904-ben új palotát építtetett. Az ő kezdeményezésére és vezetése alatt épült föl államsegéllyel 1906-ban a rozsnyói katolikus főgimnázium. Bőkezűen gondoskodott a rendi társházak újabb felszereléséről s a lelkészlakokat javarészt újra építtette, a templomokat jó karba hozta. Új népiskolákat és tanítói házakat emelt és a tanítói állásokat is gyarapította. Szervezte a József királyi hercegről nevezett Sanatorium-egyesület kassai bizottságát és ezen egyesületnek vidéki elnöke. Az Országos Magyar Szövetségnek megalakulása óta társelnöke. Az ő kezdeményezésére alakult meg a kassai katolikus kör. Tevékeny részt vett az 1903-ban Kassán rendezett Rákóczi ereklye kiállítás előmunkálataiban, mint a kiállítási nagybizottság díszelnöke. A Magyar Pedagógiai Társaság tiszteleti tagjának választotta meg. A kassai egyetem visszaállítását célzó mozgalomnak ő volt a feje és éltető szelleme.

Tanügyi és régészeti cikkeket írt a Tanulók Lapjába (1895. A gyermekek tornajátékai és az ifjak tornaversenye a rómaiaknál); az Országos Tanáregylet Közlönyébe (1897. Reáliskolai latin tanítás és tanterv revíziója); írt még a Magyar Államba, a Gömör-Kishontba, Rozsnyói Hiradóba, Kassai Szemlébe, Abauj-Kassai Közlönybe és az Alkotmányba; a Római Világ c. gyűjteményes munkának és az Ókori lexikonnak is munkatársa volt.

Elhunyt 1933. november 29-én, élete 72., rendi pályájának 54., áldozópapságának 49. évében; örök nyugalomra helyeztetett 1933. december 2-án Gödöllőn, a rend sírkertjében.

Művei[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

 • Az eleusisi mysteriumok. Kassa, 1889.
 • A római elegikusok. Értekezés. Kassa, 1892.
 • A római nevelés. Kassa, 1892.
 • A görögök és rómaiak játékai. Irta Richter W. Ford. 83 képpel. Kassa, 1894. (Ism. Egyet. Philol. Közlöny 1895.).
 • Madelaine Godefréd, Szent Norbert élete. Francziából átdolgozta. Budapest, 1905.
 • Tanulmányai. Budapest, 1909. (Tudomány és erkölcs. A kereszténység győzelme a római pogány-kultuszon. Böcklin Arnold. Ism. Budapesti Hirlap 188. sz.).
 • A Mitrasz-kultusz. Budapest, 1909. (Ism. Budapesti Hirlap 125. sz.).
 • Mi a bölcselet? Berlin, 1927.

Az ő kezdeményezésére és közreműködése mellett adták ki Kassa város tanférfiai A kassai egyetem című könyvüket 1901-ben.

Források[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

 • Alapi Gyula 1934: Takács Menyhért. Nemzeti Kultúra 1934, 58-60.
 • Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái.
 • OSZK gyászjelentések