Szerkesztő:Hkoala/A kiemelési eljárás reformja, 2010-01-16

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

Egy szócikk kiemelésének kezdeményezése

A jelölés folyamata

 1. Nézd meg a kiemelt szócikkek kritériumait, és bizonyosodj meg arról, hogy a javasolt szócikk megfelel ezeknek.
 2. Helyezd el a {{kszj}}(?) sablont a javasolt cikk vitalapján (ha a {{cikktörténet}}(?) sablont használja a lap, akkor az állapot paramétert változtasd meg kszj-re). Amennyiben a szócikk már korábban volt jelölve kiemelt szócikknek, a {{kszj2}}, harmadik jelölés esetén a {{kszj3}} sablont kell elhelyezned a vitalapon. Vedd figyelembe, hogy az újrajelölésig az előző, sikertelen jelölés után legalább két hónapot kell várni.
 3. Ott kattints az Írd le véleményed hivatkozásra.
  A megnyíló szerkesztőablakban egy előre elkészített lapvázlatot fogsz látni, a következő másolatát: Szerkesztő:Hkoala/minta munkalap2.
 4. Az első sorban a „A javasolt szócikk címe” szöveget cseréld le az általad jelölt szócikk címére.
 5. Ezután az „Én, a jelölő, tanúsítom, hogy a jelölt szócikk megfelel a kiemelt szócikkekkel szemben elvárt olyan általános követelményeknek, amelyek a témában való szakmai jártasság nélkül is ellenőrizhetőek.” után helyezz el négy hullámvonalat (~~~~).
 6. Ha van olyan műhely, amelyiknek a cikk témája tevékenységi körébe tartozik, akkor ezt jelezd a műhely oldalára mutató link elhelyezésével. Amennyiben a szócikk több műhelyt is számottevő mértékben érint, minden érintett műhelyt nevezz meg! A megfelelő műhelyek jelzését a kiemelést végző szerkesztők felülbírálhatják.
 7. Mentsd el az új munkalapot.
 8. Lépj vissza erre az oldalra, szerkeszd, és helyezd el ezt a sort:
  <h3>[[Wikipédia:Javaslatok kiemelt szócikkekre/A javasolt szócikk címe|A javasolt szócikk címe]]</h3>
  a lap legaljára, a várakozólista végére.

A jelölő szerkesztő kötelességei

A jelölő szerkesztő kötelessége ellenőrizni, hogy a jelölt szócikk megfelel azoknak az elvárt általános követelményeknek, amelyek a témában való szakmai jártasság nélkül is ellenőrizhetőek. Aláírásával saját felelősségére tanúsítja ezen követelmények teljesülését.

 • Általános követelmény
 • A jelölt szócikken nem lehet semmilyen hiánysablon, formai sablon stb., és nem lehet jelölni olyan megjegyzéssel, hogy mire a munkapadra kerül, majd kész lesz. A jelölőnek a legjobb tudása szerinti legjobb, kész állapotú szócikket kell felterjeszteni.
 • Aktualitás
 • Kerülni kell az aktuális eseményekről szóló cikkek jelölését, mivel azok tartalma a kiemelési eljárás során jelentősen változhat, így a cikk stabilitása nem garantálható.
 • Teljeskörűség
 • Kiemelésre csak olyan cikk jelölhető, amely teljeskörű.
Kapcsolódó útmutató: Cikkértékelés.
 • Források:
 • Az állítások és a források egymáshoz rendelése világos.
 • A cikk minden állításához vagy nagyobb összefüggő logikai egységéhez hozzá van rendelve egy vagy több forrás, és ezek a forrásmegadások elég részletesek ahhoz, hogy egy ellenőrzést lehetővé tegyenek.
 • A források megbízhatónak tekinthetők.
 • A szúrópróba jellegű ellenőrzések azt mutatják, hogy a cikk tartalma levezethető a forrásokból.
 • A források cite-sablonokkal vannak megadva (pl. {{cite web}}(?), {{cite book}}(?) stb.)
 • Az internetes források linkjeinek működőképeseknek kell lenniük és a jelölt információt tartalmazó oldalra kell mutatniuk. (Indoklás: sok webes forrás tartalma gyakran jelentősen megváltozik.)
Kapcsolódó irányelvek: Tüntesd fel forrásaidat!, Ellenőrizhetőség, Ellenőrizd az adataidat!, Hivatkozz és fogalmazz pontosan!, Mikor szükséges forrásokat megadni?.
 • Pártatlanság
 • A cikk pártatlanul és súlyuknak megfelelően mutatja be a különböző nézeteket a témáról (vagy nincsenek ilyenek)
Kapcsolódó irányelvek: Semleges nézőpont, Wikipédia:A Wikipédia nem az első közlés helye.
 • Fejezetek, témák
 • A cikk a témára jellemző fejezeteket a Wikipédia konvencióinak megfelelően tartalmazza.
 • A résztémák aránya kiegyensúlyozott.
 • A cikk bevezetője a cikk címében foglaltak tömör, érthető és szabatos meghatározása, a szócikk összefoglalt, áttekintő jellegű tartalma.
 • A bevezetője a WP:BEV-nek megfelel.
Kapcsolódó útmutatók: Formai útmutató, Mintaszócikkek
 • Megszövegezés
 • A cikk áttekinthető és jól tagolt, szövegezése világos és tömör, stílusa enciklopédikus, helyesírása korrekt.
 • A szócikk megfogalmazása teljes mértékben érthető egy, a területtel nem foglalkozó, érettségi szintű tudással rendelkező látogató számára.
 • A fordításon alapuló részek szöveghűek.
Kapcsolódó irányelvek: A magyar helyesírás szabályai, Helyesírás, Önálló helyesírási irányelv, Hivatkozz és fogalmazz pontosan!.
 • Nevek és idegen szavak
 • A cikk a Wikipédia konvencióinak megfelelően írja a neveket és az idegen(eredetű) szavakat.
Kapcsolódó irányelvek: Átírás idegen írásrendszerű nyelvekből, Kerüld az angol helyesírás hatásait, Arab nevek átírása, Cirill betűs szláv nevek átírása, Görög nevek átírása, Japán nevek átírása, Koreai nevek átírása, Kínai nevek átírása, Lao nevek átírása, Thai nevek átírása, Újind nevek átírása, Wikipédia:Újperzsa nevek átírása
 • Kategória, infobox, illusztráció
 • A cikk be van sorolva a megfelelő kategóriákba.
 • A szokásos infoboxokat tartalmazza (illetve nem kell hozzá infobox).
 • A szükséges illusztrációkat tartalmazza (illetve nem szükséges illusztrálni).
Kapcsolódó lapok: Formai útmutató, Hogyan használd a kategóriákat?, Kategorizálási módszerek, Kategóriák műhelye, Hogyan használd a taxoboxokat?, Sablonműhely, Egységesített infoboxsablonok készítése és használata, Képhasználati technikák.
 • Linkek
 • A cikk elegendő számú belső hivatkozást tartalmaz, és ezek valóban a megfelelő helyre vezetnek, vagy pirosak.
 • Az angol és a német (ezek híján másik nyelv is jó) interwiki hivatkozások a megfelelő cikkre mutatnak, ha ilyen cikkek egyáltalán vannak.
 • A külső hivatkozások működőképesek és relevánsak a cikk szempontjából.
Kapcsolódó lapok: Hogyan használd a hivatkozásokat?, Interwiki-sorrend megbeszélése, Az első lépések (külső hivatkozások), Az első lépések (társprojekt-hivatkozások), Wikifogalmak szójegyzéke

A jelölés visszavonása

Amennyiben három szerkesztő tanúsítja, akár már a várólistán is, hogy a jelölt szócikk nem teljesíti a fentebb leírt követelményeket, olyannyira, hogy azok javítása a kiemelt eljárás során rengeteg szerkesztői időt és energiát elvonna, a szócikket le kell venni a várólistáról, egyúttal figyelmeztetni kell a jelölő szerkesztőt, hogy vegye komolyan a jelöléssel járó feladatokat. Az olyan szerkesztőnek, akinek két jelölését is visszavonták, fél évig tartózkodnia kell a kiemelési eljáráson való részvételtől. A figyelmeztetést bárki megteheti, ugyanígy a fél éves tilalmi idő alatt a kiemeléssel kapcsolatban végzett szerkesztéseket bárki érvénytelenítheti.

Egy szócikk kiemelésének folyamata

A szócikkek ellenőrzése

A jelölt cikk kap egy munkalapot, de ez először csak a várólistára kerül. Amikor tíz alá csökken a munkapadon levő cikkek száma, akkor a várólista első cikke rákerül a munkapadra, elkezdődik rajta is a négy hétig tartó műhelymunka.

Abban az esetben, ha a várólistáról egy ugyanolyan témájú cikk kerülne a kiemelési eljárásra, amelyből egynek már folyamatban van az értékelése, akkor a szócikk mindaddig a várólistán marad, amíg az előtte levő cikk értékelése le nem zárul. Ilyen esetben mindig a várólistán soron következő, kitételnek megfelelő cikk következik. Kategóriákat lásd a Kiemelt szócikkek oldalon.

A kiemelési eljárás során ellenőrizni kell a kötelező feltételek teljesülését, de ettől függetlenül is javaslatot lehet tenni változtatásokra. Ha négy hét alatt minden szükségesnek tartott változtatás megtörtént és az egyes pontoknál előírt számú szerkesztő tanúsította, akkor a cikk megkapja a kiemelt címet.

Aki a cikket ellenőrizte, az a {{tanú}}(?) sablon segítségével igazolja azt a munkalapon.

Ha a műhelymunka valamelyik résztvevője észrevesz valamilyen hiányosságot, ő esetleg rögtön meg is teszi a kiegészítést vagy javítást, vagy pedig bejelenti ezt az igényét, és azt {{szükséges}}(?)nek minősíti.

A jó minőség biztosításához a szigorú kritika szükséges dolog. Nem mindegy azonban, hogy tapintattal és mértéktartással fogalmazod-e meg javaslataidat, megjegyzéseidet. A cikkbe annak szerzői kreativitásukat és szabadidejüket fektették be, azonosulnak vele. Jobbító szándékod közben ne rontsd el mások örömét az alkotásban!

A pártfogótól, azaz attól, aki a cikket kiemelésre javasolta (legyen az a cikk írója vagy sem), elvárható, hogy figyelemmel kísérje a kiemelés műhelymunkáját, és reagáljon a megjegyzésekre. Ez azonban nem azt jelenti, hogy minden egyes javítást neki kell keresztülvinnie.

A szükségesnek mutatkozó kisebb változtatásokat – pl. elütések, helyesírási hibák, hivatkozások javítása, interwikik pótlása – bárki rögtön elvégezheti; egy jelentősebb, esetleg tartalmat is érintő változtatást célszerű inkább változtatási igényként külön megfogalmazni és megbeszélni. A kivitelezést ilyen esetben is bárki elvégezheti, nem csak a cikk pártfogója.

A szükséges változtatás megtörténtét csak az igazolhatja, aki az igényt bejelentette. E nélkül az igazolás nélkül a cikk nem lehet kiemelt, ezért fontos, hogy az igény bejelentője továbbra is figyelemmel kísérje a cikk alakulását.

Ha valaki a négy hetes határidő utolsó hetében jelent be egy szükséges változtatást, a lezárási határidőt annyi nappal kell hosszabbítani, hogy maradjon egy hét a változtatás elvégzésére. Ilyen határidő módosítás maximum egyszer lehetséges, és a hosszabbítás időtartama alatt már újabb {{szükséges}} változtatási igény nem nyújtható be.

Vita egy megkívánt változtatás körül

Egy megkívánt változtatásról vita indulhat. Ilyenkor a vita egyik résztvevője szavazást kérhet arról, hogy szükséges-e a változtatás, vagy sem. Egy ilyen szavazáson az is részt vehet, aki csak ekkor kapcsolódik be a munkába. Az ilyen szavazások feltételei:

 • Egy ilyen szavazást legkorábban akkor lehet meghirdetni, ha a cikk már legalább két hete a munkapadon van.
 • A szavazásban mindenki részt vehet, aki egy törlési megbeszélésen részt vehetne, még akkor is, ha csak ezen a ponton kapcsolódik be a cikk kiemelésébe.
 • A szavazás érvényességéhez legalább tíz résztvevő kell, és két hétig tart.
 • Az igény visszaminősítéséhez 2/3-os többség kell.
 • A szavazatok összeszámlálásakor a tartózkodásokat nem kell figyelembe venni.
 • Ha a szavazáson nincs elég résztvevő, vagy nincs meg a 2/3-os többség, akkor az igény megtartja szükséges jellegét.
 • Ha a változtatás szükségesnek minősült, a szavazás lezárásától kezdve még két hét áll nyitva a változtatás elvégzésére és ellenőrzésére, ennyivel hosszabbodik a munkapadon töltött idő.

Tanúsítványok, igények, megjegyzések

Bárki részt vehet a munkában, de csak az igazolhatja egy feltétel teljesülését, aki egy törlési megbeszélésen résztvehetne.

A változtatási igényüket is csak ezek a szerkesztők minősíthetik szükségesnek, azaz egy kiemelt cikktől elvárhatónak.

Ha egy ilyen változtatás megtörtént, és ezt maga az igénylő is így látja, akkor húzza át a ({{szükséges}}(?)) sablont és illessze be a {{megtörtént}} sablont. Ez fontos, mert amíg nyitva van egy szükséges változtatás, addig nem lehet a cikk kiemelt. Egy változtatási igényt megfogható módon szükséges alátámasztani, nem elég, ha az csak általánosságban mozog. Példa jól alátámasztott változtatási igényekre:

 • Symbol declined.svg Szükséges változtatás: A cikket alaposan át kell dolgozni úgy, hogy stílusa enciklopédikus legyen. Példák a cikk nem megfelelő stílusára: Felháborítónak tartom..., gyönyörűséggel állapíthatjuk meg... és Üljünk bele képzeletbeli repülőgépünkbe, és tekintsünk le Európára fölülről. ~~~~

A konkrétumok nélküli változtatási kérelmek figyelmen kívül hagyhatók. Példa a nem megfelelően megfogalmazott változtatási igényre: A cikk túl rövid.

Ha a kért változtatás megtörtént, de a a {{szükséges}}(?) sablont elhelyező szerkesztő nem tartja kielégítőnek az elvégzett módosítást, akkor ezt jeleznie kell a munkalapon.

Ha a kért változtatás megtörtént, de a {{szükséges}}(?) sablont elhelyező szerkesztő nem jelenik meg a kiemelési eljáráson, hogy ezt tanúsítsa, akkor a kiemelési eljárás befejezése előtti héten a változás megtörténtét egy hozzáértő szerkesztő is igazolhatja.

A következő sablonokat használhatod a munkalapon:

{{tanú}}(?) Symbol kept vote.svg A feltételt ellenőriztem, teljesülését tanúsítom
{{megjegyzés}}(?) Symbol opinion vote.svg megjegyzés
{{kérdés}}(?) Symbol question.svg kérdés
{{szükséges}}(?) Symbol declined.svg Szükséges változtatás:
{{megtörtént|~~~~}} Check mark.svg A változtatás megtörtént ~~~~

Egy szócikk kiemelésének lezárása

Egy munkalap lezárása

Amikor eldőlt, hogy a cikk kiemelt lett-e vagy sem, akkor egy gyakorlottabb szerkesztő lezárja a jelölés munkalapját.

 • A cikk akkor kapja meg a kiemelt cím LinkFA-star.pngcsillagocskáját, ha
  • négy hétig a munkapadon volt, és
  • az egyes pontoknál előírt számú szerkesztő a {{tanú}}(?) sablon segítségével igazolta, és ugyanakkor
  • minden olyan változtatási javaslat kivitelezése megtörtént, amit igénylője {{szükséges}}(?)nek minősített.

...egyébként a jelölés sikertelen. A sikertelen jelölések munkalapja az archívumba kerül. A cikket két hónap után újra lehet jelölni.

Sikertelen jelölés

Egy cikk jelölése automatikusan sikertelen lesz, még a megfelelő támogató szavazatok ellenére is, ha:

 • a cikk hossza a várólistán való szereplés ideje alatt több mint 5%-ot változott (ez azt jelenti, hogy a jelölő nem teljes cikket rakott fel kiemelési eljárásra);
 • a cikk kilobájtban mért mérete több mint 20%-kal változott a munkapadon töltött idő alatt (azt jelenti, hogy rengeteg változtatni valót találtak benne a szerkesztők).

A cikket legkorábban a sikertelen jelölés lezárása után két hónap elteltével lehet újra jelölni.

Az újrajelölés

Cikket újrajelölni leghamarabb két hónappal lehet azután, hogy lekerült a munkapadról. Ha a várólistán öt vagy annál kevesebb cikk van, akkor ez a korlátozás nem érvényes.

A lezárás folyamata

Ha a lap megkapta a kiemelt státuszt
 1. A cikk lapjának alján a kategóriák és az interwikik közé helyezd el a {{kiemelt}}(?) sablont.
 2. A cikk vitalapjának tetején cseréld le a {{kszj}}(?) sablont a {{ksz}}-re.
 3. Írd be a {{Wikipédia:Javaslatok kiemelt szócikkekre/A cikk címe}} munkalapot az archívumba.
 4. Szerkeszd a [[Wikipédia:Javaslatok kiemelt szócikkekre/A cikk címe]] munkalapot, és írd a címbe az eredményt és a dátumot:
  ===A cikk címe (A kiemelt státuszt megkapta: év. hó. nap.)===
 5. A Kiemelt szócikkek lapon írd be az új kiemelt címét a megfelelő témához a betűrendnek megfelelő helyére.
 6. A Wikipédia:Kiemelt szócikkek listája oldalra helyezd el a megfelelőképpen a szócikk nevét.
 7. A cikk enwikis párjának végén, az interwiki-hivatkozások előtt helyezd el a {{Link FA|hu}}(?) sablont a többi FA-hivatkozás között, a megfelelő betűrendi helyen.
 8. Értesítsd a döntésről a lezárt jelölés pártfogóját a vitalapján!
 9. A Javaslatok kiemelt szócikkekre lapot szerkesztve
  • töröld ki a [[Wikipédia:Javaslatok kiemelt szócikkekre/A cikk címe]] munkalapot a munkapad cikkei közül., és
  • emelj át egy olyan munkalapot a várakozólistáról a munkapadra, amelynek a témája nem azonos a munkapadon szereplő szócikkekével.
 10. Szerkeszd a frissen a munkapadra került munkalap bevezetőjét, és töröld ki a várakozólistára vonatkozó bejegyzést.
 11. Értesítsd a frissen a munkapadra került cikk pártfogóját, hogy elkezdődik a négyhetes jelölési munka.
Ha a lap nem kapta meg a kiemelt státuszt
 1. A cikk vitalapjának tetején cseréld le a {{kszj}}(?) sablont a {{kszfail}}-re.
 2. Írd be a {{Wikipédia:Javaslatok kiemelt szócikkekre/A cikk címe}} munkalapot az archívumba.
 3. Szerkeszd a [[Wikipédia:Javaslatok kiemelt szócikkekre/A cikk címe]] lapot, és írd a címbe az eredményt és a dátumot:
  ===A cikk címe (Sikertelen jelölés: év. hó. nap.)===
 4. Értesítsd a döntésről a jelölő szerkesztőt a vitalapján!
 5. A Javaslatok kiemelt szócikkekre lapot szerkesztve
  • töröld ki a [[Wikipédia:Javaslatok kiemelt szócikkekre/A cikk címe]] munkalapot a munkapad cikkei közül., és
  • emelj át egy olyan munkalapot a várakozólistáról a munkapadra, amelynek a témája nem azonos a munkapadon szereplő szócikkekével.
 6. Szerkeszd a frissen a munkapadra került munkalap bevezetőjét, és töröld ki a várakozólistára vonatkozó bejegyzést.
 7. Értesítsd a frissen a munkapadra került cikk pártfogóját, hogy elkezdődik a négyhetes jelölési munka.