Személyiségtípusok

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Jump to navigation Jump to search

Az emberek kategorizálása pszichológiai szempontból. Ha megértjük és felismerjük az ezek közötti különbségeket, jobban megérthetjük az emberek egymással való kommunikációját és környezetünk viselkedése mögötti indítékokat. Mindegyik személyiségtípusra más-más viselkedésforma jellemző és mindegyikhez hasonló jellemvonások köthetők.

A személyiségeket Jung társalgó és gubózó /introvertált szembeállásban beállítottságba adja. A társalgó /extrovertált: a szangvinikus és a kolerikus. A hevét /energiáját a tárgyra fordítja: tevékenységre vagy emberre fekteti a hangsúlyt. Az a célja, hogy megváltoztassa a világot. A másik két típus gubózó /introvertált. Elvonja tárgyából a hevületet /libidót. melankolikus és a flegmatikus vérmérsékletűek. Arra kényszerül, takarékoskodjon: meggondolja tettét, így lassú. Félénk és bizalmatlan. Állandó gondja a környezethez alkalmazkodni. A társalgó /extrovertált: minden új, ismeretlen csábít. Többnyire előbb tesz, aztán elemez. Tettei gyorsak, habozás, mérleg nem lassít. [Pléh-Horváth]

Leírása[szerkesztés]

A típus fogalmát kiegészíti a személyiségvonás. A lélekelemző /pszichoanalitikus modellek mellett az átfogó kölcsönhatás /interperszonális feltevések mellett vannak részből általánosító felfogások: hermeneutika [Carver és Scheier 1998.]. A tekintélyi /autoritarianus mellett indíték /motívum fogalmak: személyiség-lélektan, különbségeket rendszerezők. Teljesítményes [David McClelland és mtársai 1953]. Hozzáértés /kompetencia [White, G.] A lényegítés /eszencialista jellemzés helyett a hétköznapi viselkedés állandósága kvázi-induktív /következtetés-szerű mintakép /prototípus a vérmérséklet arisztotelészi tagolása helyett. A temperamentumon, viselkedésbeli jellegzetességeken, testalkaton, feltételezhető betegségeken alapuló merev kategóriába sorolása. A vérmérséklet - véle született élettani /fiziológiai: idegerő, egyensúly, teherbírás, munkavégzés képessége. Ez kimutatható bőr-galvánreflex mérésével. Ez csak vonatkoztatási pont, de nem felosztási alap ember osztályozáshoz. [Tyeplov] Az emberi tulajdonságok zömét folytonos átmenetek jellemzik.[Cattel] - Amíg a piknikus és cikloid, leptoszom és szkizoid közt az összekötő tagok hiányoznak, a kretsmerizmus, egyetemes grafológia [íráselemzés]. A vérmérséklet [Lásd ott!] bevonult a köznyelvbe is. Célszerű megkülönböztetni a vérmérséklet és a személyiség típusait.

Személyiségtesztek[szerkesztés]

A pszichológia ágán belül különféle személyiségteszteket hoztak létre tudósok, és ezek egyike máig a négy vérmérsékleten alapszik. A kretsmeri alkattan a külső testi és a belső lelki minta összefüggését kereste. Az új felfogás az élettani mozzanatot is belülre helyezi. A vérmérséklet alapsíkjai folytonosak. [kontinuum] Az okinak nevezett idegélettani típustanok eltérő s hajlékony alkalmazkodási módról beszélnek. Nem rekesztenek ki egy típust sem! A vonáselemzés/faktoranalízis semleges módszerré nőtte ki magát. [Pléh]

Eysenck ábrája kör, két tengelye: Bizonytalan-Szilárd [függő]; Gubózó/introvertált-társalgó /extravertált [vízszintes]. Magban a vérmérséklet 1. melankolikus 2.kolerikus 3. flegmatikus 4.szangvinikus. 1. Méla jegyei: mogorva, szorongó, merev, józan, bajlátó, zárkózott, begubózó/visszahúzódó, csendes. 2. Lobbanékony: érzékeny, nyugtalan, támadó, izgatott, változó, indulat/impulzív, derűs/optimista, tevő/aktív. 3. Egykedvű: tétlen, gondos, aggályos, békés, fegyelmezett, megbízható, egykedvű, nyugodt. 4. Vibráló: barátkozó, nyílt, beszédes, fogékony, kényelmes, élénk, gondtalan, vezető. [Pléh-Horváth]

A legnevesebb az MMPI [Minnesota Többskálájú Személyiség Inventár/jegyzék] kérdőív. Bizonyos állítások szélsőségesen viselkedő betegekről szólnak. Majd felméréssel tisztázzák a beteget elkülönítőt az egészségestől. Így a személy válaszai arcélt /profilt adnak személyiségéről. A behavior/viselkedés kutatók főként szorongást, aggodalmat, nyugtalanságot, vegetatív/ösztönös izgalmat néznek. [Janet Taylor] Túlélés értékelő: Barátságos /önző [Buss 1995.] A személy-helyzet kölcsönhatás /interakció kérdőíveken vett adatait faktoranalízis eljárással rendezi a válaszokat. [Walter Michel, amerikai; David Magnusson, svéd; Oláh Attila] A személyiség és képességei rétegzése, felépülése. [Pléh]

A sorselemzés genotropizmusra épül. A tropizmus -biológiai vonzás. [A fény vonzza a lepkét, bogarat.] Egy ember örökítőire másik ember örökítői; egy hivatás, betegség, halálnem hat. Alkati betegség, hajlam érzékel vonzást. Szondi szintén 4 ösztönt, de 8 ösztöntényezőt választott. Tapasztalta: az egészség és kóros között nincs éles határ. Kretschmer sovány/leptoszomja páros a gömbölyded /piknikus aszténiással. Ha aszténiás, akkor szkizofrén. Ha piknikus - cirkuláris[maniaco-depressiv] elmebaj várható. Ha könnyebb eset, az előbbi szkizoid, utóbbi cikloid pszichopata. Még jobb, ha csak lelkialkatuk olyan.[1]

S [szexualitás]: h(homoszex); s(szadizmus). P [paroxizmális/rohamos]: e(epilepszia); hy (hisztéria). Sch [skizofrén]: k(katatóniás/lefagyó); p(paranoiás/üldözött). C [cirkuláris /körkörös]: d(depresszió); m(mánia). Önkényes, kórtanilag megalapozott, családfákkal valószínűsített, Szondi-tesztben bevált.

S [nemi ösztön]: gyengéd/erőszakos; megért/támad; tűr/tesz[aktív]; játszik/művel[civilizál]... P [rohamos]: jó/gonosz; erkölcs/gyilkol; takar/mutogat(exhibició); jámbor/dühöng [epilepszia]... Sch [Én-ösztön]: Én tágít[paranoia] /szűkít[katatónia]; Ön-törvény(autista)/Ön-imád(narcizmus); Állást foglal /beolvad, részesül(participál); kivetít(projektál)/bevetít(introjektál); megszállott/megtelt eszmével (infláció) C [körkörös, társas]: tag/kilép; hű/megcsal; gyűjt,ragaszkodik[depresszió] /szétoszt, herdál [mánia]; társul/gubós. Az ösztön rezgőkör szerű: 1. kiürül; 2. feltöltődik 3. kiegyenlít /kompenzál. Véglet: kirobbanás, ösztönvész, én-váltás. Én bekebelezi vagy kiutasítja az ösztönigényt. Lefagy, mintha nem érzékelné.[2] A képválasztás: + jó; - rossz; +/- vált; 0 unott. Lehet következetes; 0→ +; +!; +!!; +!!! vagy +/- vált; esetleg - rosszba megy. Feszültség támadhat a 8 ösztöntényezőn belül. Az értelmezés hozzáértést, megérzést/intuíciót, lelki ráérzést és hatalmas gyakorlatot kíván. A Káin P rohamos e - gonoszával szemben Mózes e + áldottja lép fel. Mózes is öl, de Madách szerint Máriát akarja elrabolni a tiszttartó. Ekkor ölni kell! Szondi látja Mózesban Káint.[3] Szondit Magyarországon kívül szinte csak Svájcban ismerik el. Hatása a magyar pszichológiában ma is él.[4] Evolúciós értelmezés.[5][6]

A megismerő /kognitív: ismeretet dolgoz fel. Fogalmak: reprezentáció, kódolás, tárak. A megismerés a mesterséges értelem /intelligencia használata az embernél (lépcsők). Feldolgozási keret (figyelmi szűrés, átkódolás alkalmazásba /rövid emlék, eltárolás /hosszú emlék.). Torzítás (összes gátló tényező feltárása.). Modellek versengenek. Élettan /fiziológia és megismerő. (Szétszórtság és fókusz /gyúpont. Szándék /intenció. Hermeneutika /Isten-értelmezés. Nyelvi hozzáállás.).[7]

A szétszórt ADD és a szétszórt nyüzsgő ADHD csak nemrég azonosított ideg-élettani jelenség: figyelemzavar. Szondi álláspontja: az egészség és kóros között nincs éles határ. A figyelemhiányos hiperaktivitás-zavar (Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADHD) figyelemzavar idegi természetű veleszületett vagy fejlődési rendellenesség, melynek vezető tünete a figyelemzavar, kísérő tünetei a hiperaktivitás /nyüzsgés, feledékenység és a gyenge impulzuskontroll /löket-ellenőrzés. Betegségnek, részképességzavarnak, néha fogyatékos állapotnak tekinthető az eset súlyosságához mérten.[8]

A rászorulók - A szenvedés és a halál előtt mindenki megrendül. A leromlás munkanélküliséggel, kirekesztettség /fölösleggé válás érzésével indul. A Kiközösítés; büntető jelleggel bírt, de célja kétségkívül a megjavítás, a visszatérítés volt. Nagyon kivételes esetekben alkalmaztak csak a közösségből való teljes és végérvényes kiközösítést Anatéma. A magára hagyás - a figyelem megvonása, a kiközösítés egy formája. A hajléktalan nem rendelkezik kapcsolati tőkével, amely átsegítené a gondokon. ennek hiányában nehezebben jut munkához, nehezebben jut szálláshoz, nehezebben jut élelmiszerhez, ruhához, mindazokhoz a javakhoz, amelyek a túléléshez szükségesek.Hajléktalanság A képzetlen hamarabb veszti el munkáját. Gyorsabban kirekesztik. A betegellátásból kirekesztik az "elfekvőt" A hospiz építményHospice alapjában véve hegymászók (Bergsteigerek), hegyvidékeken átkelők átmeneti úti szállását, magashegyi menedékhelyét jelentette. További értelemben(éjjeli) menedékhely, otthontalanok átmeneti szállása, egyszerű, vagy változatos funkciókkal rendelkező nyugdíjasotthonok, elaggottak elfekvő-otthona is.| A haldokló Szomjazik (Teréz anya szerint): - testileg (élettani); értelmi-gondolatilag (pszichés-intellektuális); Társas-társadalmilag (interperszonál-szociális); természetfeletti-lelki (transzcendentál-spirituális).[9]

 1. Benedek István: Az ösztönök világa, 1987./ 7.A sorsanalitikus ösztönfogalom 1. Ösztön és gének
 2. Benedek István: Az ösztönök világa, 1987./ 7. A sorsanalitikus ösztönfogalom 2. Az ösztönkörök
 3. Szondi Lipót: Káin, a törvényszegő. Mózes, a törvényalkotó. /Tálékoztaró Benedek István
 4. Vargha András (1994): A szondi-teszt pszichometriája.
 5. Bereczkei Tamás (1998): A belénk íródott múlt.
 6. Pléh Csaba: A lélektan története /15. Egyén és tipus: a személyiség-lélektan és -mérés diadalútja.]
 7. Pléh Csaba: A lélektan története /15. Egyén és tipus: a személyiség-lélektan és -mérés diadalútja.
 8. SZÉTSZÓRTSÁG figyelemhiányos zavar [ADHD és ADD] - E.M. Hallowell; J.J. Ratey / 1. Mi a figyelemhiányos zavar?
 9. SZOMJAZOM Idős betegek és haldoklók ellátása Kalkuttai Teréz anya szerint./Bevezetés

Forrás[szerkesztés]

 • Pszichológia : a pszichológia legfontosabb fogalmai magyar és angol nyelven / szerk. Pléh Csaba, Boross Ottilia. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2008. Személyiségtípusok lásd 276. p. (Akadémiai lexikonok) ISBN 9789630586580
 • Pléh Csaba: A lélektan története /15. Egyén és tipus: a személyiség-lélektan és -mérés diadalútja. ISBN 978 963 276 052 0.
 • * C.G. Jung: A lélektani típusok. 1988, 5-6. o., Bodrogi Miklós ford.
 • * C.G. Jung: Bevezetés a tudattalan pszichológiájába. 1990. 104.o. Nagy Péter ford.
 • * Carver, C.S. és Scheier, M.F.: Személyiségpszichológia 1998.Bp. Osiris.
 • * White, G.(szerk.): Philosophy and the cognitive sciences. Kirchberg: Austrian L.
 • * Buss, D.M. (1995) : Evolutionary psichology: A new paradigm for psychological science Psychological Inquiry 6. 1-30. o.
 • * Vargha András (1994): A szondi-teszt pszichometriája. Bp., Universitas Press.
 • * Bereczkei Tamás (1998): A belénk iródott múlt. Pécs: Dialóg-Campus
 • Horváth Görgy: Személyiség és öntevékenység /8. A személyiség megismerése. ISBN 963 17 60170
 • * R.B. Cattel: The Scientific Analysis of Personality. London 1967. 55.o.
 • * Németh László: Európai utas. Bp., 1973. 541.o.
 • * Kretschmer, E.: Temperamentumok. /Típustanok és személyiségvonások. Gondolat, 1978.
 • * B.M. Tyeplov: Problemi individualnih razlicsij. Moszkva. 1961. 514.o.
 • * Eysenck, H.: A személyiség és az Eysenck-démon. 1978.
 • * E.Wartegg: Der Zeichentest(WZT). Einführung in die graphoskopishe Schichtdiagnostik. 1955.
 • Szondi Lipót: Káin, a törvényszegő. Mózes, a törvényalkotó. /Tálékoztaró - Benedek István ISBN 963 281 803 2 Ford.: Mérei Vera, 1987. Gondolat.
 • Benedek István: Az ösztönök világa, 1987. Minerva ISBN 963 223 451 0
 • SZÉTSZÓRTSÁG figyelemhiányos zavar [ADHD és ADD] - E.M. Hallowell; J.J. Ratey ford.: Turóczi Attila /1. Mi a figyelemhiányos zavar? ISBN 978 963 9718 65 4.
 • SZOMJAZOM Idős betegek és haldoklók ellátása Kalkuttai Teréz anya szerint./Bevezetés: "Szomjazom" - Dr. Blaskovich Erzsébet LMC; prof. Dr. Iván László, 2001-02. ISBN 963 00 9471 1
 • A négy személyiségtípus, Fiatalok az Élet Küszöbén egyetemi diákszervezet, 2009.

Lásd még[szerkesztés]