Polgármester

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

Polgármester a helyi önkormányzat választott vezetője számos országban (így Magyarországon is).

A tisztség története[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

A Pallas nagy lexikonában[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

  • 1. az 1886. XXI. t.-c. szerint a törvényhatósági jogú városoknak első tisztviselője, mint ilyen elnöke a városi tanácsnak, s a főispán akadályoztatása esetében a közgyűlésnek; hatáskörét a hivatkozott törvény részletesen szabályozza.
  • 2. Az 1886. XXII. t.-c. szerint a polgármester rendezett tanácsú városokban az előljáróságnak és a tanácsnak tagja és feje, rendes fizetést kap, amely a tiszti fizetésnél, amely az adott törvényhatóságban a főszolgabírák részére van megállapítva, kisebb nem lehet. Rendes elnöke a közgyűlésnek. A polgármestert városi törvényhatóságokban a törvényhatósági közgyűlés, rendezett tanácsú városokban a képviselőtestület 6 évre választja.
  • 3. Budapest székes fővárosi törvényhatóságban, amelynek élén a király által a belügyminiszter ellenjegyzése mellett kijelölt három egyén közül a közgyűlés által 6 évre választott főpolgármester áll, a polgármester a törvényhatóságnak közege, a tanácsnak elnöke, s intézkedik a törvény által hatáskörébe utalt ügyekben. A polgármesteren kivül a székes fővárosban egy, legfeljebb két alpolgármester is van, akik a tanácsnak tagjai. A polgármestert és az alpolgármestereket a bizottság 6 évre, mégpedig a polgármestert általános, az alpolgármestereket viszonylagos szótöbbséggel választja.
  • 4. Fiume városi és kerületi törvényhatóságban, amelynek ügyeit az 1886. XXI. t.-c. rendelkezése szerint a törvény újabb rendelkezéséig a fennálló törvényes gyakorlat szerint intézik, polgármester (podesta) a képviselőtestület (rappresentanza di Fiume) elnökének a neve, akit a képviselőtestület saját tagjai közül 6 évre választ.

A második világháború után[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

  • Magyarországon a hagyományos polgármesteri tisztséget az 1950. évi tanácstörvény törölte el és a tanácsrendszer bevezetésével az eltérő jogkörű VB-elnök tisztségével váltotta fel.
  • 1990-ben a helyi önkormányzatokról szóló törvény ismét bevezette a polgármesteri tisztségét.

A polgármester jogállása ma Magyarországon[1][2][szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

A polgármester megválasztására 1994-ig a helyi önkormányzat képviselőtestülete volt jogosult.[3] 1994 óta a polgármester megválasztása a helyi képviselők megválasztásával egyidejűleg történik. 1994 óta a törvény lehetővé teszi azt is, hogy a polgármestert egyidejűleg országgyűlési képviselővé válasszák.

A polgármester a jegyző útján irányítja a szakapparátust, a polgármesteri hivatalt. Az állam nem utasíthatja a polgármestert, intézkedéseit csak a közigazgatási hivatal vizsgálhatja a törvényességi felügyelet keretében.

A polgármestert munkájában a helyi képviselőtestület által az ő javaslatára megválasztott egy vagy több alpolgármester segíti.

Budapesten a Fővárosi Önkormányzat élén főpolgármester áll, a kerületi önkormányzatok élén pedig polgármesterek.

A magyar választási rendszer nem zárja ki, hogy egy polgármester egyidejűleg magas párttisztséget viseljen és nem zárja ki az ismételt megválaszthatóságot sem.

A polgármester esküjének és fogadalmának szövege[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

"Én, (a polgármester neve) esküszöm, hogy hazámhoz, Magyarországhoz hű leszek; az Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott titkot megőrzöm; (a tisztség megnevezése) tisztségemből eredő feladataimat a (megye/település/kerület) fejlődésének előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem. (A megválasztott önkormányzati tisztségviselő meggyőződése szerint) Isten engem úgy segéljen!" [4]

Források[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Polgármesterek listái[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]