Menyhárd Attila

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Menyhárd Attila

Született 1968. november 22. (54 éves)
Esztergom

Foglalkozás magyar jogász, ügyvéd, egyetemi oktató
Iskolái Eötvös Loránd Tudományegyetem (–1993)

Menyhárd Attila (Esztergom, 1968. november 22.) magyar jogász, ügyvéd, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Polgári Jogi Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára.

Egyetemi pályafutása[szerkesztés]

1988-ban kezdte meg tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán, ahol 1993-ban szerzett jogi doktorátust cum laude fokozattal. Egyetemi évei alatt az ELTE Bibó István Szakkollégium tagja. 1997-től az egyetem polgári jogi tanszékre tért vissza oktatni tanársegédként, majd adjunktusként. 2003-ban szerezte meg PhD-fokozatát A jó erkölcsbe ütköző szerződések című tanulmányával védte meg summa cum laude fokozattal, melynek konzulense Harmathy Attila volt. 2004-ben docensi megbízást kapott, majd 2007-ben habilitált és ugyanebben az évben a polgári jogi tanszék vezetőjévé nevezték ki. 2012-ben vehette át a professzori kinevezéséről szóló okiratot a Sándor-palotában.

Kutatási területe: a kereskedelmi jog, a dologi jog, a szerződési jog, a jog gazdasági elemzése, ill. a polgári jog és az alkotmányjog kapcsolata.

Oktatói tevékenysége mellett ügyvédi szakvizsgát tett, ill. a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett választottbíróság választottbírája lett.

Aktív részese számos európai kutatási programnak, magánjogi, összehasonlító jogi, továbbá a jog gazdasági elemzésével foglalkozó területeken. Több publikáció, köztük három könyv szerzője és egy további könyv társszerzője. A Freshfields Bruckhaus Deringer budapesti irodájához 2005-ben, a knowledge management területért felelős jogászként csatlakozott.

Szakterülete: kereskedelmi jog, társasági jog, tulajdonjog, kártérítési jog, szerződési jog, nemzetközi kereskedelem, értékpapírjog és közbeszerzés.

Nyelvtudás: magyar, német és angol.

Jelenleg az Oppenheim Ügyvédi Iroda munkatársa.

Díjai, elismerései[szerkesztés]

Művei[szerkesztés]

Könyvek, monográfiák[szerkesztés]

 • A szerződés akarathibák miatti érvénytelensége A Szladits Szeminárium kiadványai 1., ELTE ÁJK, Budapest, 2000, 203 p.
 • A jó erkölcsbe ütköző szerződések Gondolat Könyvkiadó, Budapest, 2004. 332 p.
 • Dologi jog Osiris Kiadó, Budapest, 2007. 529 p.
 • Kereskedelmi jog HvgOrac Budapest, 2008. 479 p. (Bárdos Péterrel közösen)
 • Dologi jog ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2010. 448 p.

Tanulmányok, könyvfejezetek[szerkesztés]

 • Kereskedelmi jogi szerződés – polgári jogi szerződés. In: Harmathy Attila (szerk.) Polgári jogi dolgozatok, Budapest: ELTE ÁJK, 1993. pp. 137-182.
 • Az adhéziós szerződések néhány elméleti aspektusa. In: Harmathy Attila (szerk.) Polgári jogi dolgozatok, Budapest: ELTE ÁJK, 1994. pp. 19-36.
 • A vállalkozási szerződés a magyar magánjog és polgári jog kötelmi dogmatikájában. In: Harmathy Attila (szerk.) Polgári jogi dolgozatok, Budapest: ELTE ÁJK, 1995. pp. 131-158.
 • A tisztességtelen szerződési kikötések kontrollja az Európai Közösségek jogában. In: Harmathy Attila (szerk.) Jogi tanulmányok, Budapest: ELTE ÁJK, 1996. pp. 61-84.
 • Szerződési igazságosság és egységes szerződési jog. In: Harmathy Attila (szerk.) Jogi tanulmányok, Budapest: ELTE ÁJK, 1997. pp. 237-285.
 • A jó erkölcsbe ütköző szerződésekről. In: Harmathy Attila (szerk.) Jogi tanulmányok, Budapest: ELTE ÁJK, 1998. pp. 213-242.
 • A jó erkölcsbe ütköző szerződések érvénytelenségének jogkövetkezményei. In: Magyar Jog 1999. (46. évf.), 4. sz., pp. 223-228.
 • Az uzsorás szerződésről. In: Liber Amicorum – Studia L. Vékás Dedicata, Budapest: ELTE ÁJK, 1999. pp. 221-240.
 • Az üzleti hírnév védelme. In: Harmathy Attila (szerk.) Jogi tanulmányok, Budapest: ELTE ÁJK, 1999. pp. 213-242.
 • A szerződésszegésért való felelősség korlátozása és kizárása. In: Harmathy Attila (szerk.) Jogi tanulmányok, Budapest: ELTE ÁJK, 2000. pp. 123-165.
 • A piaci verseny szerződéses korlátozása. In: Harmathy Attila (szerk.) Jogi tanulmányok, Budapest: ELTE ÁJK, 2001. pp. 81-141.
 • Excessive Benefit and Unfair Advantage in Contracts. In: Annales ELTE ÁJK Budapest Tomus 39/40: 107-124 (2001).
 • Észrevételek és javaslatok az új Polgári Törvénykönyv dologi jogi koncepciójának kiegészítéséhez. In: Polgári Jogi Kodifikáció IV. évf: (5-6) 7-30 (2002).
 • Az erkölcsi értékrend változása és a szerződési jog. In: Kisfaludi András (szerk.) Liber Amicorum – Studia E. Weiss Dedicata, Budapest: ELTE ÁJK, 2002. pp. 191-230.
 • A tulajdon alkotmányos védelme. In: Polgári Jogi Kodifikáció VI. évf.: (5-6.) 24-32 (2003).
 • A jó erkölcsbe ütköző szerződések. In: A Polgári Jogi Tudományos Diákkör Évkönyve, Budapest: ELTE ÁJK, 2003. pp. 93-98.
 • A tulajdonjog absztrakt felfogása a magánjogban. In: Kisfaludi András (szerk.) Liber Amicorum – Studia A. Harmathy Dedicata, Budapest: ELTE ÁJK, 2003. pp. 225-253.
 • Hungarian Tort Law 2002. In: Helmut Koziol, Barbara C Steininger (ed.) European Tort Law 2002, Springer, Wien/New York, 2003. pp. 252-262.
 • Az állam javára való marasztalásról. In: Polgári Jogi Kodifikáció V. évf.: (4) 30-37 (2003).
 • The Hungarian Tort Law 2003. In: Helmut Koziol, Barbara C Steininger (ed.) European Tort Law 2003, Springer, Wien/New York, 2004. pp. 231-244.
 • Köztulajdon – közdolgok – forgalomképesség. In: Polgári Jogi Kodifikáció VII: évf.: (2) 3-11 (2005).
 • The Hungarian Tort Law 2004. In: Helmut Koziol/Barbara C Steininger (ed.) European Tort Law 2004, Springer, Wien/New York, 2005. pp. 349-362.
 • A know-how apportálhatósága. In: Emlékkönyv Lontai Endre egyetemi tanár tiszteletére, Budapest: ELTE ÁJK, 2005. pp. 129-141.
 • Polgári jog és közgazdaságtan. In: Steiger Judit (szerk.) Gazdaság és jog: Szakács István ünnepi tanulmánykötet, Budapest: ELTE ÁJK, 2005. pp. 87-101.
 • Hungarian Tort Law 2005. In: Barbara Steininger, Helmut Koziol (ed.) European Tort Law 2005, Wien ; New York: Springer Verlag, Wien/New York, 2006. pp. 332-347.
 • Diszkrimináció-tilalom és polgári jog. In: Sajó András (szerk.) Alkotmányosság a magánjogban, Budapest, -:KJK KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft., 2006. pp. 131-146.
 • Anti-Discrimination and Private Law. In: Annales ELTE ÁJK Budapest Tomus XLVII: 281-297 (2006).
 • A tiltás hatástalansága. (Menyhárd Attila, Mike Károly, Szalai Ákos) In: Századvég 41.: 3-46 (2006).
 • Protection of Legitimate Expectations in Hungarian Private Law. In: Bénédicte Fauvarque-Cosson (ed.) La confiance légitime et l’estoppel, Société de Legislation Comparée, Paris, 2007. pp. 277-294 (Droit privé comparé et européen; 4.).
 • The Pure Economic Loss in the Hungarian Tort Law. In: Mauro Bussani (ed.) European Tort Law: eastern and western perspectives, Stämpfli/Sellier/Ant. N. Sakkoulas/Bruylant, Bern, Athens, Brussels 2007. pp. 323-338.
 • Hungarian Tort Law 2006. In: Barbara Steininger, Helmut Koziol (ed.) European Tort Law 2006, Wien ; New York: Springer Verlag, Wien/New York 2007. pp. 269-280.
 • Tort and Regulatory Law in Hungary. In: Willem H. van Boom, Meinhard Lukas, Christa Kissling (eds.), Tort and Regulatory Law Springer Verlag, Wien/New York 2007. pp. 155-170.
 • Natural Causation in Hungarian Tort Law. In: Benedict Winiger/Helmut Koziol/Bernhard A. Koch/Reinhard Zimmermann (eds.), Digest of European Tort Law Vol. 1: Essential Cases on Natural Causation Springer Verlag, Wien/New York 2007. pp. 82-88, 159-160, 246-248, 335-338, 383-384.
 • Contract Law in a Changing Society – Hungarian Experiences. In: Thomas Wilhelmsson, Elina Paunio, Annika Pohjolainen (eds.), The Private Law and the Many Cultures in Europe Kluwer Law International, 2007, pp. 105–122.
 • Tulajdonvédelem és kisajátítás. In: Liber Amicorum – Ünnepi előadások és tanulmányok Harmathy Attila tiszteletére ELTE ÁJK Polgári Jogi Tanszék, Budapest, 2007, pp. 241–258.
 • Kihívások a magánjogi dogmatikában. In: Szabó Miklós (szerk.): Jogdogmatika és jogelmélet Miskolc, Bíbor, 2007 pp. 291–307.
 • Szakértői javaslat az új Polgári Törvénykönyv tervezetéhez. Vékás Lajos (szerk.), CompLex, Budapest, 2008 pp. 571–654, 710–734. és 984–1004.
 • Közjog és magánjog határairól. In: Faludi Gábor (szerk.), Liber amicorum – ünnepi dolgozatok Gyertyánfy Péter tiszteletére. ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Budapest, 2008. 297-309 p.
 • Az emberi jogok érvényesülése a magánjogi jogviszonyokban. In: Acta Fac. Pol-Iur. Univ. Sc. Budapestiensis de Rolando Eötvös Nom. (ELTE ÁJK Kari Acta) 44. köt., 2008. 203-212 p.
 • A tulajdonhoz való jog magánjogi aspektusai. In: Századvég. Új folyam, 2007. no. 46, 151-161 p.
 • Hungarian Tort Law 2007. In: Barbara Steininger/Helmut Koziol (eds.), European Tort Law 2007, Springer Verlag, Wien/New York 2008. pp. 339-351.
 • Human Rights and Private Law. In: Annales Univ. Sc. Budapestiensis de Rolando Eötvös Nom. Sectio Iuridica Tomus 48. Budapest, 2007. pp. 413–418.
 • Economic Loss Caused by GMOs in Hungary. In: Bernhard A. Koch (ed.), Economic Loss Caused by Genetically Modified Organisms. Springer Verlag Wien/New York, 2008. pp. 259-278.
 • Punitive Damages in Hungary. In: Koziol Helmut, Wilcox Vanessa (szerk.), Punitive Damages: Common Law and Civil Law Perspectives. Wien; New York: Springer-Verlag, 2009. pp. 87-102.
 • A nem természetes személyek jogképessége a polgári jogban. In: Ficsor Krisztina, Győrfi Tamás, Szabó Miklós (szerk.), Miskolc: Bíbor Kiadó, 2009. pp. 197-205.
 • Aggregation and Divisibility of Damage in Hungary: Tort Law and Insurance. In: Oliphant Ken (szerk.), Aggregation and Divisibility of Damage. Wien ; New York: Springer-Verlag, 2009. pp. 221-254.
 • Az emberi jogok magánjogi érvényesülése.. In: Kisfaludi A (szerk.), Liber amicorum : studia L. Vékás dedicata, 2009: ünnepi dolgozatok Vékás Lajos tiszteletére. Budapest: ELTE ÁJK Polgári Jogi Tanszék, 2009. pp. 225-247.
 • Die Regelung des handelsrechtlichen Leistungsstörungsrecht. In: Müller-Graf, Peter-Christian, Vékás, Lajos (szerk.) Privatrechtsreform in Deutschland und Ungarn. Baden-Baden: Nomos, 2009. pp. 207-233.
 • Eastern Tort Law. In: Bussani Mauro, Werro Franz (szerk.), European Private Law: A Handbook vol. 1. Bern: Stämpfli, 2009. pp. 335-373.
 • Hungarian Tort Law 2008. In: Steininger Barbara, Koziol Helmut (szerk.), European Tort Law 2008. Wien ; New York: Springer-Verlag, 2009. pp. 343-363.
 • Punitive Damages in Hungary. In: Koziol Helmut, Wilcox Vanessa (szerk.), Punitive Damages: Common Law and Civil Law Perspectives. Wien ; New York: Springer-Verlag, 2009. pp. 87-102.
 • Damages Caused by Genetically Modified Organisms in Hungarian Tort Law. In: Koch Bernhard A (szerk.), Damage Caused by Genetically Modified Organisms: Comparative Survey of Redress Options for Harm to Persons, Property or the Environment. Berlin; New York: De Gruyter, 2010. pp. 273-312.
 • Hungarian Tort Law 2009. In: Steininger Barbara, Koziol Helmut (szerk.), European Tort Law 2009. Berlin; New York: De Gruyter, 2010. pp. 292-312.
 • The Development of Legal Techniques and Legal Culture in the New Context of Europe. In: Mader Luzius, Schäffer Heinz (szerk.), Text and Context: The Development of Legal Techniques and Legal Culture in the New Context of Europe. Baden-Baden: Nomos, 2010. pp. 83-93.
 • Tudás, jogtudomány, jogalkalmazás. A társadalmi-gazdasági változások hatása.. In: Fleck Zoltán (szerk.), Igazságszolgáltatás a tudomány tükrében. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2010. pp. 207-217.

Cikkek[szerkesztés]

 • A BGB reformjáról. In: Polgári Jogi Kodifikáció 2000. (II. évf.), 1. sz., pp. 25-26.
 • A szerződési jog szabályozásának egyes kérdései. In: Polgári Jogi Kodifikáció 2000. (II. évf.)2. sz., pp. 29-30.
 • Az Európai Unió irányelveinek implementálása és a nemzeti jogalkotás. In: Polgári Jogi Kodifikáció 2000. (II. évf.) 4. sz., pp. 24-25.
 • A fogyasztói adásvételről szóló EK irányelv átültetésének problémái. In: Polgári Jogi Kodifikáció 2001. (III. évf.) 4-5. sz., pp. 54-56.
 • A szerződés érvénytelenségének egyes kérdéseiről. In: Polgári Jogi Kodifikáció 2001. (III. évf.)1. sz., pp. 37-37.
 • Felelősség szerződésszegésért. In: Polgári Jogi Kodifikáció 2001. (III. évf.) 3. sz., pp. 25-26.
 • Fogyasztóvédelem és felelősségkorlátozás. In: Gazdaság és Jog 2001. (IX. évf.) 12. sz. pp. 19-23.
 • Az új Polgári Törvénykönyv bevezető rendelkezései. In: Polgári Jogi Kodifikáció 2002. (IV. évf.) 2. sz., pp. 28-30.
 • Az új Polgári Törvénykönyv koncepciójának vitája az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán. In: Polgári Jogi Kodifikáció 2002. (IV. évf.) 4. sz. pp. 35-37.
 • Fogyasztói adásvétel és jótállás. In: Polgári Jogi Kodifikáció 2002. (IV. évf.) 1. sz., pp. 19-21.
 • Felelősség "közvetett" károkozásért. Fuglinszky Ádámmal közösen, In: Magyar Jog 2003. (L. évf.) 5. sz. pp. 283-286.
 • Az angol ingatlan-nyilvántartás reformja. In: Polgári Jogi Kodifikáció 2003. (V. évf.) 3. sz., pp. 35-38.
 • A jó erkölcsbe ütköző szerződések tilalmának tartalmi meghatározása. In: Gazdaság és Jog 2004. (XII. évf.) 9. sz., pp. 3-9.
 • A kártérítési jog egyes kérdései. In: Polgári Jogi Kodifikáció 2004. (VI. évf.) 1-2. sz., pp. 47-49.
 • Mietrecht in Ungarn. In: IMMOLEX 2005. évf: (März) pp. 74-79.
 • A magyar fogyasztóvédelmi jog fejlődése. 1985-2005. Korreferátum. In: Jakab András – Takács Péter (szerk.): A magyar jogrendszer átalakulása 1985 – 2005. ELTE – Gondolat Kiadó, Budapest, 2007. 1. köt. pp. 663-668.
 • Consumer Protection and Private Law. In: András Jakab – Péter Takács – Allan F. Tatham (eds.): The Transformation of the Hungarian Legal Order 1985 – 2005 Kluwer Law International pp. 349 – 352.
 • A jogellenes fenyegetés. In: Bajorfi Ákos – Bodzási Balázs – Molnár Márta (szerk.): Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kara Polgári Jogi Tudományos Diákkörének Évkönyve 2003 – 2004. tanév/2004 – 2005. tanév ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, 2007, pp. 79 – 84.
 • A kártérítési jog egységesítésére irányuló törekvések Európában.. In: Bajorfi Ákos – Bodzási Balázs – Molnár Márta (szerk.): Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kara Polgári Jogi Tudományos Diákkörének Évkönyve 2003 – 2004. tanév/2004 – 2005. tanév ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, 2007, pp. 281-284.
 • Nizsalovszky Endréről. In: Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának Évkönyve 2006 ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, 2007 pp. 381 – 384.
 • Natural Causation as a Prerequisite for Liability in Hungarian Tort Law (case comment on „loss of a chance”).. In: EUROPEAN REVIEW OF PRIVATE LAW 16 (2008):(6) pp. 110-116.
 • A Legfelsőbb Bíróság ítélete a soproni mélygarázs ügyében. Forgalomképtelen ingatlan felszínén, felszíne alatti vagy feletti részén emelt épület tulajdonjogának megszerzése.. JOGESETEK MAGYARÁZATA 1 (2010):(4) pp. 19-27.
 • A Legfelsőbb Bíróság elvi határozata a termékfelelősségről. Döntés a termék gyártóját terhelő felelősség és a külön jogszabályon alapuló (állami) helytállási kötelezettség viszonyáról.. JOGESETEK MAGYARÁZATA 1 (2010):(1) pp. 19–24.

Források[szerkesztés]

 • Jog Jogportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap