Ugrás a tartalomhoz

Melléknevek a német nyelvben

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

A német nyelvben megkülönböztetünk ragozható és ragozhatatlan szófajokat. A melléknév a ragozható szófajok csoportjába tartozik, három ragozási típusa is van (erős, vegyes és gyenge).

A mondatban betöltött szerepe[szerkesztés]

A melléknév a mondatban lehet

A melléknév mondatbeli szerepétől függően állhat ragozott vagy ragozatlan formában is.

Az összetett állítmány részeként álló melléknév[szerkesztés]

A német nyelvben nincsen teljes mondat ragozott ige nélkül. Mivel névszói állítmány – a magyar nyelvvel ellentétben – nincs, a németben a melléknév önállóan nem lehet állítmány, csak a létigével alkotott összetett (névszói-igei) állítmány része. Ez esetben pedig a melléknevet nem ragozzuk!

Das Kind ist klug. / Die Kinder sind klug. – Mindkettő összetett állítmány, és a második mondatban csak az állítmány igei része (sind) van ragozva, a melléknév nincs.

A gyerek okos. / A gyerekek okosak. – Mindkettő egyszerű, melléknévvel kifejezett névszói állítmány, és a második mondatban a melléknév az alanyhoz igazodik.

A módhatározóként álló melléknév[szerkesztés]

Eltérően a magyar nyelvtől, a németben a módhatározóként álló melléknév nem kaphat semmilyen ragot, csak a felsőfokú melléknév kap egy am elöljárószót: Er antwortete richtig. Sie ist am schnellsten gelauft.

A magyar nyelvben viszont: Helyesen válaszolt. Ő futott a leggyorsabban.

A jelzőként álló melléknév[szerkesztés]

A német nyelvben csak a jelzőként álló mellékneveket ragozzuk (az összetett állítmány részeként vagy módhatározóként állókat nem). A jelzői mellékneveknek három ragozási típusa van (attól függően, hogy áll-e előttük determináns, és ha igen, akkor hány alakú):

 • erős (névelőpótló) ragozás (ha a melléknév előtt nem áll semmilyen determináns)
 • gyenge (névelőkísérő) ragozás (ha a melléknév előtt valamilyen háromalakú determináns áll)
 • vegyes (névelőkiegészítő) ragozás (ha a melléknév előtt kétalakú determináns áll)

Erős (névelőpótló) ragozás (starke Deklination)[szerkesztés]

A jelzői melléknevet akkor ragozzuk erősen, ha nem áll előtte semmilyen determináns, vagyis olyan névelő vagy névmás, amely a főnév nemét, számát és esetét jelölné.

Az erősen ragozott melléknév átveszi a határozott névelő szerepét, vagyis annak végződéseit.

eset EGYES SZÁM TÖBBES SZÁM
hímnem nőnem semlegesnem minden nem
alanyeset –er –e –es –e
tárgyeset –en –e –es –e
részes eset –em –er –em –en
birtokos eset –en / –es –er –en / –es –er
WAS FÜR …? (Milyen …?)
eset EGYES SZÁM TÖBBES SZÁM
hímnem nőnem semlegesnem minden nem
alanyeset guter Tag gute Nacht gutes Haus gute Weine
tárgyeset guten Tag gute Nacht gutes Haus gute Weine
részes eset gutem Tag guter Nacht gutem Haus guten Weinen
birtokos eset guten Tages guter Nacht guten Hauses guter Weine

MEGJEGYZÉS: Egyes számú birtokos esetben hímnemben és semlegesnemben legtöbbször –en rag lép fel, mert a főnév –es ragja már jelzi a birtokos esetet:
der Genuss guten alten Weines (jó óbor élvezete)

Használata[szerkesztés]

 • Ha nincs előtte sem határozott, sem határozatlan névelő
 • Anyagnevek előtt: Ich trinke starken Kaffee. (Erős kávét iszom.)
 • Megszólításokban: Lieber Peter! / Liebe Anna! (Kedves Péter! / Kedves Anna!)
 • Üdvözlésekben és jókívánságokban: Guten Tag! (Jó napot!), Guten Appetit! (Jó étvágyat!)
 • Birtokos esetben álló tulajdonnév után: Das ist Peters neues Haus. (Ez Péter új háza.)
 • A wessen?, dessen, deren névmások után: Wessen roter Schal hängt dort? (Kinek a piros sálja függ ott?)
 • 1-nél nagyobb tőszámnevek után: Dort stehen drei schöne Frauen. (Három szép nő áll ott.)
 • Ragozott határozatlan számnevek után (einige, etliche, mehrere, viele, wenige): Ich habe viele deutsche Bücher. (Sok német könyvem van.)

Gyenge (névelőkísérő) ragozás (schwache Deklination)[szerkesztés]

A jelzői melléknevet akkor ragozzuk gyengén, ha előtte háromalakú determináns áll, amely egyértelműen jelzi a főnév nemét, számát és esetét:
der3, dieser3, jener3, solcher3, welcher3, mancher3, jeder3, aller3, derselbe3, derjenige3

A gyengén ragozott melléknév mindig csak –e vagy –en végződést kap:

eset EGYES SZÁM TÖBBES SZÁM
hímnem nőnem semlegesnem minden nem
alanyeset –e –e –e –en
tárgyeset –en –e –e –en
részes eset –en –en –en –en
birtokos eset –en –en –en –en
WELCHER3 …? (Melyik …?)
eset EGYES SZÁM TÖBBES SZÁM
hímnem nőnem semlegesnem minden nem
alanyeset der gute Tag die gute Nacht das gute Haus die guten Weine
tárgyeset den guten Tag die gute Nacht das gute Haus die guten Weine
részes eset dem guten Tag der guten Nacht dem guten Haus den guten Weinen
birtokos eset des guten Tages der guten Nacht des guten Hauses der guten Weine

Vegyes (névelőkiegészítő) ragozás (gemischte Deklination)[szerkesztés]

A jelzői melléknevet akkor ragozzuk vegyesen, ha előtte kétalakú determináns áll:
határozatlan névelő (ein2, kein2) vagy birtokos névmás (mein2, dein2, sein2, ihr2, sein2, unser2, euer2, ihr2, Ihr2)

Ezek egyes számban, hímnem alanyesetben és semlegesnem alany- és tárgyesetben nem jelzik a főnév nemét. Ez esetekben ezért a melléknév „erős” ragokat kap, a többi esetben pedig „gyengéket”.

eset EGYES SZÁM TÖBBES SZÁM
hímnem nőnem semlegesnem minden nem
alanyeset –er –e –es –en
tárgyeset –en –e –es –en
részes eset –en –en –en –en
birtokos eset –en –en –en –en
WAS FÜR EIN2 …? (Milyen …?)
eset EGYES SZÁM TÖBBES SZÁM
hímnem nőnem semlegesnem minden nem
alanyeset mein guter Freund meine gute Frau mein gutes Haus meine guten Freunde
tárgyeset meinen guten Freund meine gute Frau mein gutes Haus meine guten Freunde
részes eset meinem guten Freund meiner guten Frau meinem guten Haus meinen guten Freunden
birtokos eset meines guten Freundes meiner guten Frau meines guten Hauses meiner guten Freunde

Rendhagyó ragozású melléknevek[szerkesztés]

Az -e- kiesése[szerkesztés]

Az -el végződésű melléknevek ragozott alakjaiból a hangsúlytalan -e- kiesik.

 • dunkel (sötét) – das dunkle Zimmer (a sötét szoba)
 • eitel (öntelt) – der eitle Mensch (az öntelt ember)
 • nobel (előkelő) – das noble Hotel (az előkelő hotel)

A hoch ragozása[szerkesztés]

A hoch (magas) melléknév ch hangja -e-vel kezdődő végződések előtt néma h hanggá változik:

Das Haus ist hoch. (A ház magas.)
Das ist ein hohes Haus. (Ez egy magas ház.)

Kapcsolódó szócikkek[szerkesztés]

Források[szerkesztés]

 • Karácsony Lajos–Dr. Tálasi Istvánné: Német nyelvtan a középiskolák számára, Tankönyvkiadó, 1982. ISBN 963-17-6566-0