Névmások a német nyelvben

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

A német nyelvben megkülönböztetünk ragozható és ragozhatatlan szófajokat. A névmás (das Fürwort; Pronomen) a ragozható szófajok csoportjába tartozik.

Használatuk[szerkesztés]

A névmásokat kétféleképpen használhatjuk:

 • önállóan (más névszó helyett): Kommt Peter mit? (Velünk jön Péter?) – Ja, er kommt mit. (Igen, velünk jön.)
 • jelzőként (más névszó mellett): Welches Buch wählst du? (Melyik könyvet választod?) – Ich wähle dieses Buch. (Ezt a könyvet választom.)

A jelzőként álló névmás nemcsak közelebbről határozza meg a főnév jelentését, hanem determinánsként megmutatja a főnév nemét, számát és esetét azáltal, hogy felveszi a névelők végződéseit.

Fajtái[szerkesztés]

 • személyes névmás (das Personalpronomen)
 • visszaható névmás (das Reflexivpronomen)
 • kölcsönös névmás (das Reziprokpronomen)
 • birtokos névmás (das Possessivpronomen, Possessiv[um])
 • mutató névmás (das Demonstrativpronomen, Demonstrativ[um])
 • kérdő névmás (das Interrogativpronomen, Interrogativ[um])
 • vonatkozó névmás (das Relativpronomen)
 • határozatlan névmás (das Indefinitpronomen)
 • névmási határozószó (das Pronominaladverb)

Személyes névmás (das Personalpronomen)[szerkesztés]

Ragozása[szerkesztés]

EGYES SZÁM TÖBBES SZÁM önöző forma
E/1. E/2. E/3. T/1. T/2. T/3.
hímnem nőnem semlegesnem
alanyeset ich du er sie es wir ihr sie Sie
tárgyeset mich dich ihn sie es uns euch sie Sie
részes eset mir dir ihm ihr ihm uns euch ihnen Ihnen
birtokos eset mein dein sein ihr sein unser euer ihr Ihr

A német mondatban a főnévvel vagy személyes névmással kifejezett alany kötelező az ige mellett. A személyes névmás vonatkozhat személyekre, tárgyakra vagy fogalmakra is. Egyes szám harmadik személyben három alakja van a három nyelvtani nemnek megfelelően. A "Sie" (nagy kezdőbetűvel!) udvarias megszólítást: önözést, magázást fejez ki. Jelentései: ön, önök; maga, maguk.

A személyes névmásokat általában nem kell magyarra fordítani:
– Wie ist das Buch? (Milyen a könyv?)
– Es ist interessant. (Érdekes.)

Használata[szerkesztés]

 • Alanyként: Ich bin müde. (Fáradt vagyok.)
 • Tárgyként: Ich liebe dich! (Szeretlek!)
 • Részeshatározóként: Zeig mir bitte die Fotos! (Kérlek, mutasd meg a fényképeket!)
 • A személyes névmás birtokos esete csak vonzatként használatos: Wir gedachten euer. (Megemlékeztünk rólatok.)
 • A személyes névmás is állhat elöljárószókkal: Komm zu mir! (Gyere hozzám!)

Visszaható névmás (das Reflexivpronomen)[szerkesztés]

A visszaható névmás a cselekvésnek az alanyra való visszahatását fejezi ki.

Ragozása[szerkesztés]

EGYES SZÁM TÖBBES SZÁM önöző forma
E/1. E/2. E/3. T/1. T/2. T/3.
tárgyeset mich (magam) dich (magad) sich (magát) uns (magunkat) euch (magatokat) sich (magukat) Sich (magát, magukat)
részes eset mir (magamnak) dir (magadnak) sich (magának) uns (magunknak) euch (magatoknak) sich (maguknak) Sich (magának, maguknak)

Használata[szerkesztés]

 • Magyarhoz hasonlóan: Wie fühlen Sie sich? (Hogy érzi magát?)
 • Elöljárószóval: Er kommt zu sich. (Magához tér.)
 • A cselekvésnek az alanyra való visszahatásának kifejezése (alany+ige+visszaható névmás tárgyesete): Ich kämme mich. (Fésülködöm.)
 • Ha a cselekvés az alany testrészére vagy ruhadarabjára irányul (alany+ige+visszaható névmás részes esete+tárgy): Ich putze mir die Zähne. (Fogat mosok.)
 • Gyakran használjuk a visszaható névmás részes esetét kötelező tárggyal rendelkező mondatokban: Ich sehe mir diesen Film an. (Megnézem ezt a filmet.)

Kölcsönös névmás (das Reziprokpronomen)[szerkesztés]

Az einander (egymás) kölcsönös névmás ragozhatatlan, és egybeírjuk az elöljárószókkal.

Wir begrüßten einander. (Üdvözöltük egymást.)
Wir unterhielten uns miteinander. (Beszélgettünk egymással.)

Birtokos névmás (das Possessivpronomen)[szerkesztés]

Használata[szerkesztés]

A német nyelvben a birtokos névmás két különböző szerepet tölthet be a mondatban:

 • Állhat a birtokot jelölő főnév előtt (mint birtokos jelző): Das ist mein Buch. (Ez az én könyvem.)
 • Állhat önállóan a birtokos és a birtok neve helyett: Das Buch ist meines. (A könyv az enyém.)

A jelzői birtokos névmás[szerkesztés]

Kétalakú determinánsként ragozzuk, mint a határozatlan névelőket. Mivel jelöli a birtok nemét, számát és esetét (sőt, egyes szám harmadik személyben a birtokos nemét is), sohasem állhat előtte névelő.
Der Vater liebt seinen Sohn, seine Tochter, sein Enkelkind. (Az apa szereti a fiát, a lányát, az unokáját.)

alanyeset EGYES SZÁM TÖBBES SZÁM önöző forma
E/1. E/2. E/3. T/1. T/2. T/3.
hímnem nőnem semlegesnem
egy birtok hímnem mein dein sein ihr sein unser euer ihr Ihr
nőnem meine deine seine ihre seine unsere eu(e)re ihre Ihre
semlegesnem mein dein sein ihr sein unser euer ihr Ihr
több birtok meine deine seine ihre seine unsere eu(e)re ihre Ihre
eset egy birtok több birtok
hímnemű birtok nőnemű birtok semlegesnemű birtok minden nem
alanyeset mein Freund meine Mutter mein Heft meine Hefte
tárgyeset meinen Freund meine Mutter mein Heft meine Hefte
részes eset meinem Freund meiner Mutter meinem Heft meinen Heften
birtokos eset meines Freundes meiner Mutter meines Heftes meiner Hefte

Az önálló birtokos névmás[szerkesztés]

Az önálló birtokos névmást csak akkor használhatjuk, ha a birtok már ismert.

 • Ha nem áll előtte határozott névelő, háromalakú determinánsként ragozzuk (mint a határozott névelőt), s ezáltal jelzi a birtok nemét, számát és esetét.

– Hier liegt ein Buch. Ist es deines? (Itt fekszik egy könyv. A tiéd?)
– Ja, es ist meines. (Igen, az enyém.)

alanyeset EGYES SZÁM TÖBBES SZÁM önöző forma
E/1. E/2. E/3. T/1. T/2. T/3.
hímnem nőnem semlegesnem
egy birtok hímnem meiner deiner seiner ihrer seiner unserer eu(e)rer ihrerer Ihrerer
nőnem meine deine seine ihre seine unsere eu(e)re ihre Ihre
semlegesnem meines deines seines ihres seines unseres eu(e)res ihres Ihres
több birtok meine deine seine ihre seine unsere eu(e)re ihre Ihre
eset egy birtok több birtok
hímnemű birtok nőnemű birtok semlegesnemű birtok minden nem
alanyeset meiner meine meines meine
tárgyeset meinen meine meines meine
részes eset meinem meiner meinem meinen
birtokos eset meines meiner meines meiner
 • Ha határozott névelővel áll, úgy ragozzuk, mint a gyenge melléknevet:

– Geht deine Uhr genau? (Pontosan jár az órád?)
Die meine geht nach. (Az enyém késik.)

alanyeset EGYES SZÁM TÖBBES SZÁM önöző forma
E/1. E/2. E/3. T/1. T/2. T/3.
hímnem nőnem semlegesnem
egy birtok hímnem der meine der deine der seine der ihre der seine der unsere der eu(e)re der ihre der Ihre
nőnem die meine die deine die seine die ihre die seine die unsere die eu(e)re die ihre die Ihre
semlegesnem das meine das deine das seine das ihre das seine das unsere das eu(e)re das ihre das Ihre
több birtok die meinen die deinen die seinen die ihren die seinen die unseren die eu(e)ren die ihren die Ihren
eset egy birtok több birtok
hímnemű birtok nőnemű birtok semlegesnemű birtok minden nem
alanyeset der meine die meine das meine die meinen
tárgyeset den meinen die meine das meine die meinen
részes eset dem meinen der meinen dem meinen den meinen
birtokos eset des meinen der meinen des meinen der meinen

Mutató névmás (das Demonstrativpronomen)[szerkesztés]

der, die, das[szerkesztés]

A leggyakrabban és legáltalánosabban használható mutató névmás:

 • mutathat közelre (ez) vagy távolra (az),
 • vonatkozhat személyre, tárgyra, tényállásra,
 • használhatjuk önállóan vagy jelzőként (főnév előtt).

Kennst du die Jungen dort? (Ismered azokat a fiúkat ott?)

eset EGYES SZÁM TÖBBES SZÁM
hímnem nőnem semlegesnem minden nem
alanyeset der die das die
tárgyeset den die das die
részes eset dem der dem den
birtokos eset des der des der
 • Az önállóan használt mutató névmás ragozása egyes és többes szám birtokos és többes szám részes esetben eltér a határozott névelő ragozásától.

Das gefällt mir nicht. (Ez nekem nem tetszik.)

eset EGYES SZÁM TÖBBES SZÁM
hímnem nőnem semlegesnem minden nem
alanyeset der die das die
tárgyeset den die das die
részes eset dem der dem denen
birtokos eset dessen deren dessen deren/derer

Az önállóan használt der, die, das mutató névmásnak többes szám birtokos esetben két alakja van: deren és derer.

 • A deren alakot a mondatban visszautaláskor használjuk, utána főnév áll: Sie traf ihre Kusinen und deren Freundinnen. (Találkozott az unokanővéreivel és azok barátnőivel.)
 • A derer alakot előreutaláskor használjuk, utána vonatkozó névmással bevezetett mellékmondat áll: Gedenke derer, die dich erzogen haben! (Gondolj azokra, akik felneveltek!)

das[szerkesztés]

Az önállóan használt semleges das mutató névmás rámutató szóként vonatkozhat hímnemű, nőnemű, semlegesnemű és többes számú főnevekre is:

Das ist Herr Schmidt. (Ez Schmidt úr.)
Das ist meine Hausaufgabe. (Ez a házi feladatom.)
Das ist Ihr Zimmer. (Ez az ön szobája.)
Das waren schöne Erlebnisse. (Ezek szép élmények voltak.)

dieser, diese, dieses[szerkesztés]

Közelre mutató névmás, állhat önállóan (ez) vagy jelzőként (ez a(z)...). Ragozása megegyezik a határozott névelő ragozásával, ezért utána nem állhat határozott névelő!

dieser Mann (ez a férfi), diese Frau (ez a nő), dieses Kind (ez a gyerek); diese Kinder (ezek a gyerekek)

eset EGYES SZÁM TÖBBES SZÁM
hímnem nőnem semlegesnem minden nem
alanyeset dieser diese dies(es) diese
tárgyeset diesen diese dies(es) diese
részes eset diesem dieser diesem diesen
birtokos eset dieses dieser dieses dieser

Az egyes számú és semlegesnemű dies(es) mutató névmás alany- és tárgyesetében mindkét alak használható, bár önállóan inkább a rövidebb (dies), jelzőként pedig a hosszabb alak (dieses) a használatos.

jener, jene, jenes[szerkesztés]

Távolra mutató névmás, állhat önállóan (az) vagy jelzőként (az a(z)...). Ragozása megegyezik a határozott névelő ragozásával, ezért utána nem állhat határozott névelő!

jener Mann (az a férfi), jene Frau (az a nő), jenes Kind (az a gyerek); jene Kinder (azok a gyerekek)

eset EGYES SZÁM TÖBBES SZÁM
hímnem nőnem semlegesnem minden nem
alanyeset jener jene jenes jene
tárgyeset jenen jene jenes jene
részes eset jenem jener jenem jenen
birtokos eset jenes jener jenes jener

solcher, solche, solches[szerkesztés]

Jelentése: ilyen, olyan. Mutató névmás, de melléknévként ragozzuk.

 • Ha névelő nélkül áll, ragozása megegyezik a melléknév erős ragozásával:

Solcher Stahl ist sehr hart. (Az ilyen acél nagyon kemény.)

eset EGYES SZÁM TÖBBES SZÁM
hímnem nőnem semlegesnem minden nem
alanyeset solcher solche solches solche
tárgyeset solchen solche solches solche
részes eset solchem solcher solchem solchen
birtokos eset solchen solcher solchen solcher
 • Ha a jeder, jede, jedes névmás után áll, ragozása a melléknév gyenge ragozását követi:

Jedes solche Buch interessiert mich. (Minden ilyen könyv érdekel engem.)

eset EGYES SZÁM TÖBBES SZÁM
hímnem nőnem semlegesnem minden nem
alanyeset solche solche solche solchen
tárgyeset solchen solche solche solchen
részes eset solchen solchen solchen solchen
birtokos eset solchen solchen solchen solchen

Ha az ein névelő előtt áll, sohasem ragozzuk!
Solch einen Rock möchte ich haben. (Ilyen szoknyát szeretnék.)

eset EGYES SZÁM
hímnem nőnem semlegesnem
alanyeset solch ein solch eine solch ein
tárgyeset solch einen solch eine solch ein
részes eset solch einem solch einer solch einem
birtokos eset solch eines solch einer solch eines

Ha az ein névelő után áll, a melléknév vegyes ragozásával megegyezően ragozzuk.
Einen solchen Rock möchte ich haben. (Egy ilyen szoknyát szeretnék.)

eset EGYES SZÁM
hímnem nőnem semlegesnem
alanyeset ein solcher eine solche ein solches
tárgyeset einen solchen eine solche ein solches
részes eset einem solchen einer solchen einem solchen
birtokos eset eines solchen einer solchen eines solchen

Kérdő névmás (das Fragepronomen)[szerkesztés]

wer?, was?[szerkesztés]

A wer? és was? kérdő névmásokat – akár egy, akár több személyre vagy dologra vonatkoznak, – mindig egyes számban használjuk.

eset Személy(ek)re kérdez Tárgy(ak)ra kérdez
németül jelentése németül jelentése
alanyeset wer? ki? kik? was? mi? mik?
tárgyeset wen? kit? kiket? was? mit? miket?
részes eset wem? kinek? kiknek?
birtokos eset wessen? ki(k)nek a ...je? wessen? (vonzat)

Ha a wer? vagy a was? a kérdő mondat alanya, akkor – attól függetlenül, hogy egy vagy több személyre vagy dologra kérdezünk, – az igei állítmány utánuk mindig egyes szám harmadik személyben áll.

Wer kommt? – Eine Frau kommt. (Ki jön? – Egy nő jön.)
Wer kommt? – Die Frauen kommen. (Kik jönnek? – A nők jönnek.)

Ha a wer? vagy a was? a kérdő mondat összetett állítmányának névszói része, akkor az ige már természetesen nem egyes szám harmadik személyben áll, hanem az alanyhoz igazodik számban és személyben.

Wer ist dieser Junge? – Er ist mein Freund. (Ki ez a fiú? – Ő a barátom.)
Wer sind diese Jungen? – Sie sind meine Freunde. (Kik ezek a fiúk? – Ők a barátaim.)

welcher?, welche?, welches?[szerkesztés]

Jelentése: melyik?. Többnyire főnevek előtt, jelzőként használjuk, és úgy ragozzuk, mint a határozott névelőt.

Welchen Rock möchtest du haben? (Melyik szoknyát szeretnéd?)

eset EGYES SZÁM TÖBBES SZÁM
hímnem nőnem semlegesnem minden nem
alanyeset welcher...? welche...? welches...? welche...?
tárgyeset welchen...? welche...? welches...? welche...?
részes eset welchem...? welcher...? welchem...? welchen...?
birtokos eset welches...?

welchen...?

welcher...? welches...?

welchen...?

welcher...?

MEGJEGYZÉS: Egyes szám birtokos esetben az erős ragozású hímnemű és semlegesnemű főnevek előtt a welches helyett általában a welchen alak áll, mert a főnév –(e)s esetragja már jelzi a birtokos esetet.

Ha a welcher névmás után nem áll főnév, akkor is ugyanígy ragozzuk:

Dort stehen viele Schüler. Welcher kommt aus Budapest? (Sok tanuló áll ott. Melyik jött Budapestről?)

was für ein?[szerkesztés]

Használhatjuk főnév előtt, jelzőként (milyen ...?) vagy önállóan is (Milyen?).

 • Jelzői használata:

Was für Leute sind das? (Milyen emberek ezek?)

eset EGYES SZÁM TÖBBES SZÁM
hímnem nőnem semlegesnem minden nem
alanyeset was für ein...? was für eine...? was für ein...? was für...?
tárgyeset was für einen...? was für eine...? was für ein...? was für...?
részes eset was für einem...? was für einer...? was für einem...? was für...?
birtokos eset was für eines...? was für einer...? was für eines...? was für...?
 • Önálló használat:

– Was für ein Auto steht dort? (Milyen autó áll ott?)
– Ein Mercedes. (Egy Mercedes.)
Was für einer? (Milyen?)

eset EGYES SZÁM TÖBBES SZÁM
hímnem nőnem semlegesnem minden nem
alanyeset Was für einer? Was für eine? Was für eins? Was für?
tárgyeset Was für einen? Was für eine? Was für eins? Was für?
részes eset Was für einem? Was für einer? Was für einem? Was für?
birtokos eset Was für eines? Was für einer? Was für eines? Was für?

MEGJEGYZÉS: A táblázatokból is láthatjuk, hogy a jelzői és az önálló alak ragozása csak hímnemű alanyesetben és semlegesnemű alany- és tárgyesetben különbözik.

Vonatkozó névmás (das Relativpronomen)[szerkesztés]

A vonatkozó névmás mellékmondatot vezet be, s a főmondat egészére vagy egy részére utal vissza.

der, die, das[szerkesztés]

Ez a leggyakrabban használt vonatkozó névmás, az azonos alakú mutató névmásból fejlődött ki. Vonatkozhat személyre (..., aki) vagy tárgyra (..., amely). Ragozása megegyezik az önállóan használt der, die, das mutató névmáséval, de többes szám birtokos esetben csak a deren alakot használjuk, hiszen a vonatkozó névmás mindig visszautal, nem pedig előre!

Hier ist das Buch, das du gesucht hast. (Itt a könyv, amelyet kerestél.)

eset EGYES SZÁM TÖBBES SZÁM
hímnem nőnem semlegesnem minden nem
alanyeset der die das die
tárgyeset den die das die
részes eset dem der dem denen
birtokos eset dessen deren dessen deren

welcher, welche, welches[szerkesztés]

Az ugyanilyen alakú kérdő névmásból fejlődött ki. Jelentése: aki, amely. Ragozása megegyezik a kérdő névmás ragozásával, de a welcher vonatkozó névmás birtokos esetben és többes szám részes esetben nem használatos; helyette a der, die, das vonatkozó névmás megfelelő alakjait használjuk.

Mein Lehrer, welcher sehr streng ist, hat mich heute gelobt. (A tanárom, aki nagyon szigorú, ma megdicsért.)

eset EGYES SZÁM TÖBBES SZÁM
hímnem nőnem semlegesnem minden nem
alanyeset welcher welche welches welche
tárgyeset welchen welche welches welche
részes eset welchem welcher welchem
birtokos eset

wer, was[szerkesztés]

Általános értelmű mellékmondatokat vezetnek be. Ragozásuk megegyezik a hasonló alakú kérdő névmások ragozásával. A wer személyre (..., aki), a was tárgyakra, fogalmakra (..., ami) vonatkozik.

Wer will, der kann. (Aki akar, tud.)

eset Személy(ek)re vonatkozik Tárgy(ak)ra vonatkozik
németül jelentése németül jelentése
alanyeset wer aki, akik was ami, amik
tárgyeset wen akit, akiket was amit, amiket
részes eset wem akinek, akiknek
birtokos eset wessen aki(k)nek a ... wessen ami(k)nek a ...

Határozatlan névmás (das Indefinitpronomen)[szerkesztés]

A man ragozása
alanyeset man
tárgyeset einen
részes eset einem
birtokos eset

man[szerkesztés]

A man az általános alany kifejezésére szolgál. Az állítmány mellette mindig egyes szám harmadik személyben áll. Magyarra többes szám 1. vagy 3. személyű állítmánnyal, személytelen szerkezettel vagy az ember(ek) szóval fordítjuk.

Hier bekommt man alles. (1. Itt mindent megkapunk. 2. Itt mindent megkapnak. 3. Itt mindent lehet kapni. 4. Itt mindent megkap az ember.)

A man határozatlan névmásnak csak alanyesete van. Tárgyesetét és részes esetét az einer határozatlan névmás megfelelő alakjaival fejezzük ki.

Es freut einen. (Az ember örül.)

A jedermann ragozása
alanyeset jedermann
tárgyeset jedermann
részes eset jedermann
birtokos eset jedermanns

jedermann[szerkesztés]

Jelentése: mindenki, minden ember. Csak egyes száma van.

Man kann nicht jedermann gefallen. (Nem tetszhetünk mindenkinek.)

A névmás birtokos esetben –s ragot vesz fel, és a birtokot jelölő főnév előtt áll.

Früh aufstehen ist nicht jedermanns Sache. (Nem mindenkinek van ínyére korán felkelni.)

eset jemand niemand
alanyeset jemand niemand
tárgyeset jemand(en) niemand(en)
részes eset jemand(em) niemand(em)
birtokos eset jemands niemands

jemand, niemand[szerkesztés]

A két névmás egymás ellentéte. A jemand jelentése valaki, a niemand jelentése senki. Mindkét névmásnak csak egyes száma van.

– Siehst du hier jemanden? (Látsz itt valakit?)
– Nein, ich sehe hier niemanden. (Nem, itt senkit sem látok.)

Birtokos esetben a névmások a birtokot jelölő főnév előtt állnak. Gyakran használunk von+részes esetet is.

Hier liegt jemands Buch. / Hier liegt das Buch von jemandem. (Itt fekszik valakinek a könyve.)

etwas, nichts[szerkesztés]

A két névmás egymás ellentéte. Az etwas jelentése valami, a nichts jelentése semmi. Mindkét névmás ragozhatatlan.

– Hörst du etwas? (Hallasz valamit?)
– Nein, ich höre nichts. (Nem, semmit sem hallok.)

all[szerkesztés]

 • A ragozatlan all (mind) alak mutató vagy birtokos névmások előtt állhat: All das kenne ich schon. (Mindezt már ismerem.)
 • Egyes számban önállóan csak a semleges nemű alles alakot használjuk, rendszerint dolgokra vonatkoztatva: Alles ist in Ordnung. (Minden rendben van.)

Vonatkozhat személyekre is, ha egy embercsoportot – mint egységet – kívánunk hangsúlyozni: Alles aussteigen! (Mindenki szálljon ki!)

 • Egyes számban a hímnemű és nőnemű aller és alle alakokat csak jelzőként használjuk anyagnevek vagy elvont főnevek előtt: Aller Anfang ist schwer. (Minden kezdet nehéz.)
 • Többes száma: alle (mindenki, mindnyájan, minden...)

jeder, jede, jedes[szerkesztés]

A jeder, jede, jedes névmás csak egyes számban áll, és a csoport egyedeit hangsúlyozza. A többes számot az alle névmással fejezzük ki.

eset EGYES SZÁM TÖBBES SZÁM
hímnem nőnem semlegesnem minden nem
alanyeset jeder jede jedes alle
tárgyeset jeden jede jedes alle
részes eset jedem jeder jedem allen
birtokos eset jedes jeder jedes aller

A jeder állhat önállóan is: Jeder muss arbeiten. (Mindenkinek dolgoznia kell.)

einer, eine, eines[szerkesztés]

Az einer³keiner³ határozatlan névmásokat akkor használjuk a jemand – niemand és az etwas – nichts névmások helyett, ha a nemet is ki akarjuk fejezni.

An der Haltestelle steht einer/eine. (A megállónál áll valaki (férfi/nő).

eset EGYES SZÁM TÖBBES SZÁM
hímnem nőnem semlegesnem minden nem
alanyeset einer eine eines welche
tárgyeset einen eine eines welche
részes eset einem einer einem
birtokos eset
eset EGYES SZÁM TÖBBES SZÁM
hímnem nőnem semlegesnem minden nem
alanyeset keiner keine keines keine
tárgyeset keinen keine keines keine
részes eset keinem keiner keinem
birtokos eset
 • einer³ + többes birtokos eset: az egyik ...

Einer seiner Brüder ist Arzt. (Az egyik bátyja orvos.)

 • keiner³ + von + többes részes eset: senki sem ...

Keiner von uns will hierbleiben. (Senki sem akar közülünk itt maradni.)

der/die/das eine, der/die/das andere[szerkesztés]

Az ein- (egyik) és az ander- (másik) névmásokat melléknévként ragozzuk. Mivel határozott névelő áll előttük, ragozásuk a melléknév gyenge ragozásával egyezik meg:

eset EGYES SZÁM TÖBBES SZÁM
hímnem nőnem semlegesnem minden nem
alanyeset der eine / andere die eine / andere das eine / andere die einen / anderen
tárgyeset den einen / anderen die eine / andere das eine / andere die einen / anderen
részes eset dem einen / anderen der einen / anderen dem einen / anderen den einen / anderen
birtokos eset des einen / anderen der einen / anderen des einen / anderen der einen / anderen

Die einen lachten, die anderen weinten. (Egyesek nevettek, mások sírtak.)

manch[szerkesztés]

Jelentése: némely, nem egy, sok. (Használata megegyezik a solch, solcher³ mutató névmáséval.)

 • Önállóan álló semlegesnemű alakjai dolgokra vonatkoznak: Ich habe schon manches gesehen. (Már sok mindent láttam.)

A többi (hímnemű, nőnemű és többes számú) önálló alak személyekre vonatkozik: Manche von uns sprechen schon gut Deutsch. (Némelyek közülünk már jól beszélnek németül.)

 • Jelzőként lehet ragozott és ragozatlan. Ragozatlan formában (manch) az ein vagy erős ragozású melléknevek előtt áll.

Névmási határozószó (das Pronominaladverb)[szerkesztés]

Az elöljárószós főneveket, ha személyt jelölnek, elöljárószós névmásokkal helyettesítjük; ha nem személyt jelölnek, akkor pedig névmási határozószókkal.

An wen denkst du? (Kire gondolsz?) / Woran denkst du? (Mire gondolsz?)

A névmási határozószóknak két csoportja van:

 • mutató névmási határozószók (elöljárószó + das/dies → da(r)/hier + elöljárószó)
 • kérdő és vonatkozó névmási határozószók (elöljárószó + was → wo(r) + elöljárószó)

Névmási határozószók listája[szerkesztés]

elöljárószó mutató kérdő vonatkozó
névmási határozószó
németül jelentése németül jelentése németül jelentése
an daran, hieran erre, arra,

ezen, azon

woran? mire? min? woran amire, amin
auf darauf, hierauf erre, arra,

ezen, azon

worauf? mire? min? worauf amire, amin
aus daraus, hinaus ebből, abból woraus? miből? woraus amiből
bei dabei, hierbei emellett, amellett,

ennél, annál

wobei? mi mellett? minél? wobei aminél
durch dadurch, hierdurch ezáltal, azáltal wodurch? mi által? wodurch ami által, amivel
für dafür, hierfür ezért, azért wofür? miért? wofür amiért
gegen dagegen ez ellen, az ellen wogegen? mi ellen? wogegen ami ellen
hinter dahinter emögött, amögött,

emögé, amögé

wohinter? mi mögött?

mi mögé?

wohinter ami mögött,

ami mögé

in darin, darein, hierin ebben, abban,

ebbe, abba

worin? miben? mibe? worin amiben, amibe
mit damit, hiermit ezzel, azzal womit? mivel? womit amivel
nach danach, hiernach ezután, azután wonach? mi után? wonach ami után
neben daneben, hierneben emellett, amellett,

emellé, amellé

woneben? mi mellett?

mi mellé?

woneben ami mellett,

ami mellé

um darum ezért, azért worum? miért? worum amiért
unter darunter, hierunter ez alatt, az alatt,

ez alá, az alá

worunter? mi alatt? mi alá? worunter ami alatt, ami alá
über darüber, hierüber efölött, afölött,

efölé, afölé
erről, arról

worüber? mi fölött?

mi fölé?
miről?

worüber ami fölött,

ami fölé,
amiről

von davon, hiervon ettől, attól wovon? mitől? wovon amitől
vor davor, hiervor ez elé, az elé,

ez előtt, az előtt

wovor? mi elé? mi előtt? wovor ami elé, ami előtt
zu dazu, hierzu ehhez, ahhoz wozu? mihez? wozu amihez
zwischen dazwischen e közé, a közé,

eközött, aközött

wozwischen? mi közé?

mi között?

wozwischen ami közé,

ami között

Személyes névmások birtokos esetéből és a –wegen, –willen, –teils, –seits, –gleichen, –halben utótagokból összetett névmási határozószók:

névmási határozószó jelentése
meinetwegen miattam
um meinetwillen kedvemért
meinesteils részemről
meinerseits részemről
meinesgleichen hozzám hasonló
meinethalben énfelőlem

Lásd még[szerkesztés]

Források[szerkesztés]

 • Karácsony Lajos–Dr. Tálasi Istvánné: Német nyelvtan a középiskolák számára, Tankönyvkiadó, 1982. ISBN 963-17-6566-0