Martin György

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Martin György
Született 1932. február 5.
Budapest
Elhunyt 1983. október 31. (51 évesen)
Budapest
Beceneve Tinka
Állampolgársága magyar
Házastársa Borbély Jolán
Foglalkozása tánctörténész
néprajzkutató
néptánckutató,
zenefolklorista
Kitüntetései

Martin György (beceneve: Tinka) (Budapest, 1932. február 5. – Budapest, 1983. október 31.) Erkel-díjas magyar tánctörténész, néprajzkutató, zenefolklorista, a nemzetközi rangú magyar tánckutatás megteremtője.

Életpályája[szerkesztés]

Írásai[szerkesztés]

Társszerzővel közösen készült könyvek, cikkek, tanulmányok[szerkesztés]
 • Lugossy Emma: 39 verbunktánc. Táncművészet, 1955.
 • Martin György – Pesovár Ernő: A Szabolcs-Szatmár megyei monografikus tánckutató munka eredményei és módszertani tapasztalatai. Ethnographia LXIX. Budapest, 1958
 • Martin György – Pesovár Ernő: A magyar néptánc szerkezeti elemzése. Tánctudományi Tanulmányok 1959-1960
 • Martin György – Pesovár Ernő: A Szabolcs-Szatmár megyei monografikus tánckutató munka eredményei és módszertani tapasztalatai. In: Segédanyag a Néptáncgyűjtés célja, jelentősége című előadáshoz. Budapest, 1962
 • Martin György – Pesovár Ernő: A Szabolcs-Szatmár megyei monografikus tánckutató munka eredményei és módszertani tapasztalatai. Demos Bd. 3. Heft 1. 1962 németül)
 • Martin György – Pesovár Ernő: Determination of Motive Types in Dance Folklore. Acta Ethnographica Academiae Scientiarum Hungaricae, Tomus 12.
 • Martin György – Lányi Ágoston: Motívumkutatás – motívumrendszerezés. A sárköz-dunamenti táncok motívumkincse. Melléklet: Sárköz-dunamenti motívumtár. Budapest, 1964
 • Martin György – Olsvai Imre: A magyar népzene- és néptáncbemutató műsora. Táncművészeti Értesítő, 1964/3.
 • Martin György – Pesovár Ernő: A motívumtípus meghatározása a táncfolklórban. Tánctudományi Tanulmányok 1963-1964.
 • Martin György – Kaposi Edit: A néptáncegyüttes műsora, mint a szocialista művelődés eszköze. Módszertani levél a Népművészeti Tanácsadók részére 2.
 • Martin György – Lányi Ágoston: A nyugati dialektus táncai. Melléklet a Magyar tánctípusok és táncdialektusok című munkához. Budapest, 1970
 • Martin György – Kallós Zoltán: A gyimesi csángók táncélete és táncai. Tánctudományi Tanulmányok 1969-1970
 • Martin György – Lányi Ágoston: A tiszai dialektus táncai. Melléklet a Magyar tánctípusok és táncdialektusok című munkához. Budapest, 1971
 • Martin György – Lányi Ágoston: Az erdélyi dialektus táncai. Melléklet a Magyar tánctípusok és táncdialektusok című munkához. Budapest, 1972
 • Martin György – Küllős Imola: Javaslat a Magyar Néprajzi Társaság Folklór Szakosztályának 1979-1980-as munkatervéhez. Néprajzi Hírek VIII., 1979
 • Martin György – Pesovár Ernő: Legényes, vebunk. In: Lelkes Lajos (szerk.): Magyar néptánchagyományok. Budapest, 1980
 • Martin György – Takács András: Mátyusföldi népi táncok. Bratislava, 1981
 • Martin György – Lányi Ágoston – Pesovár Ernő: A körverbunk története, típusai és rokonsága. Budapest, 1983
 • Martin György – Pálfi Csaba (szerk.) Gypsy Dance of Hungary from the Archives of the HAS. Folkraft EP-1351. Budapest, 1983 (hanglemez)
 • Martin György – Németh István – Pesovár Ernő: Magyar Népzenei Antológia I. LPX 18112-16. Budapest, 1985 (hanglemez)
 • Martin György – Kallós Zoltán (gyűjtő): Tegnap a Gyimesben jártam… Gyimes-völgyi lírai dalok. Budapest, 1989
 • Martin György – Karsai Zsigmond: Lőrincréve táncélete és táncai. Budapest, 1989
 • Martin György – Keszler Mária: A Népművészet Mesterei. Táncos egyéniségek. Táncművészeti Dokumentumok 1990
 • Martin György – Pesovár Ernő: Tánc. In: Voigt Vilmos (szerk.): A magyar folklór. Felsőoktatási tankönyv. Budapest, 1998.
Önállóan megjelent könyvek, cikkek, tanulmányok, kiadványok[szerkesztés]
 • Somogyi táncok. In: Morvay Péter – Pesovár Ernő (szerk.): Somogyi táncok. Budapest, 1954
 • A kanásztánc. In: Morvay Péter – Pesovár Ernő (szerk.): Somogyi táncok. Budapest, 1954
 • A csárdás. In: Morvay Péter – Pesovár Ernő (szerk.): Somogyi táncok. Budapest, 1954
 • A karikázó. In: Morvay Péter – Pesovár Ernő (szerk.): Somogyi táncok. Budapest, 1954
 • A lakodalmi táncok. In: Morvay Péter – Pesovár Ernő (szerk.): Somogyi táncok. Budapest, 1954
 • Martin György – Pesovár Ernő: Az alföldi tánchagyomány és Szabolcs-Szatmár megyei táncai. In: Lelkes Lajos (szerk.): Magyar néptánchagyományok. Budapest, 1980
 • Bag táncai és táncélete. Néptáncosok Kiskönyvtára 16-18. Budapest, 1955
 • Táncfesztivál Mátészalkán. Táncművészet, 1955.
 • Hajdútánc – Botolótánc. Fiúk Évkönyve, 1959.
 • A táncfilmek jegyzéke 1957-1960. Néptáncos, 1960/6.
 • Milyen zenei kiadványokból válogathatunk tánckompozíciókhoz is alkalmas dallamanyagot? Néptáncos, 1960/8.
 • A Structural Analysis of the Hungarian Folk Dance. A Methodological Sketch. Acta Ethnographica Academiae Scientiarum Hungaricae, Tomus 10. Budapest, 1961
 • Néptáncaink formai elemzése. In: Útmutató a megyei táncpedagógus tanfolyamok és oktatókörök szervezéséhez (Előadásvázlatok) III. Budapest, 1962
 • A néptáncgyűjtésről. In: Útmutató a megyei táncpedagógus tanfolyamok és oktatókörök szervezéséhez (Előadásvázlatok) III. Budapest, 1962
 • Nemzetközi népzenei és néptánc konferencia Gottwaldowban. Népművelés, IX. 10. 1962. Népművelési Tájékoztató. A Népművelés módszertani melléklete 10.
 • Táncos népművészeinkről. Népművelés, IX. 10. 1962. Népművelési Tájékoztató. A Népművelés módszertani melléklete 3-4.
 • A Structural Analysis of the Hungarian Folk Dance. A Methodological Sketch. Demos Bd. 4. Heft 2. 1963.
 • Types of Hungarian dances. Journal of the International Folk Music Council XV. Cambridge, 1963
 • A Népművészet Mesterei. Molnár Lajos táncos. Népművelés, X. 10. 1963
 • A néptánc megismertetésének célja és módszere a táncpedagógusok képzésében. Táncművészeti Értesítő, 1963/2.
 • Magyar tánctípusok kelet-európai kapcsolatai. MTA I. Osztályának Közleményei 21., 1964
 • Szempontok a néptánc és a népi tánczene kapcsolatának vizsgálatához. Táncművészeti Értesítő, 1964/1.
 • A néptánckutatás helyzete Romániában. Táncművészeti Értesítő, 1964/1.
 • Táncművészet Romániában. Népművelés IX. 5. 1964
 • A Nemzetközi Népzenei Konferencia tánceseményeiről. Táncművészeti Értesítő 1964/3.
 • A Nemzetközi Népzenei Konferencia tánceseményeiről. Muzsika, VII/11., 1964
 • East-European Relations of Hungarian Dance Types. In: Europa et Hungaria. Congressus Ethnographicus in Hungaria. Budapest, 1965
 • Considérations sur l’analyse des relations entre danse et la musique de danse populaires. Studia Musicologica Academiae Scientiarum Hungaricae, Tomus VII. Budapest, 1965
 • Beszámoló a Népművészeti és Népművelési Intézetben végzett tánckutató munka eredményeiről. Táncművészeti Értesítő 1965/1.
 • Etiópiai táncgyűjtőúton. Muzsika, VIII/12., 1965
 • Tánc a mai Etiópiában. Táncművészeti Értesítő, 1965/4.
 • Daloló, táncoló Etiópia. Tükör, 1965/44.
 • Az etiópiai táncok sajátosságai és főbb típusai. Ethnographia LXXVII. Budapest, 1966
 • Az etiópiai táncok sajátosságai és főbb típusai. Táncművészeti Értesítő, 1966/1. (illusztrációk és jegyzetek nélkül)
 • Egy erdélyi férfitánc szerkezeti sajátosságai. MTA I. Osztályának Közleményei 23. Budapest, 1966
 • A néptánc és a népi tánczene kapcsolatai. Tánctudományi Tanulmányok 1965-1966. Budapest, 1966
 • Dance Types in Ethiopia. Journal of the International Folk Music Council XIX. Cambridge, 1967
 • Az improvizatív előadás szerepe a Kárpát-medence tánckultúrájában. Táncművészeti Értesítő, 1967/3.
 • Kalotaszegi legényes. Táncművészeti Értesítő, 1967/3.
 • A magyar tánctípusok. Filmösszeállítással. Jegyzet. Budapest, 1967 (magyarul, németül, angolul és franciául)
 • A magyar tánctípusok zenekísérete. Hangzó példatárral. Jegyzet. Budapest, 1967 (magyarul, németül, angolul és franciául)
 • Kodály „a nem dalolóknak” is üzen. Muzsika, X/6., 1967
 • Performing Styles in the Dances of the Carpatian Basin. Journal of the International Folk Music Council XX. Cambridge, 1968 (bővített változat)
 • Der ungarische Mädchenreigen. In: H. Fielhauer (szerk.): Volkskunde und Volkskultur. Festschrift für Richard Wolfram. Wien, 1968
 • A botoló nóta. Proportio-gyakorlat nyomai a magyar néptáncban és népi tánczenében. In: Bónis Ferenc (szerk.): Magyar Zenetörténeti Tanulmányok. Budapest, 1968
 • Kanásztánc. Táncművészeti Értesítő, 1968/1.
 • Páratlan és aszimmetrikus ritmusok tánczenénkben. Táncművészeti Értesítő, 1968/2.
 • Az erdélyi hajdútánc. Táncművészeti Értesítő, 1968/3.
 • Molnár István köszöntése. Muzsika, XI/9., 1968
 • A magyar leánykörtánc. Régi táncaink kelet-európai kapcsolataihoz (Kandidátusi értekezés tézisei) Budapest, 1969
 • A magyar leánykörtánc. Régi táncaink kelet-európai kapcsolataihoz Táncművészeti Értesítő, 1969/3.
 • Egyéni és közösségi formatípusok a népi táncalkotásban. MTA I. Osztályának Közleményei 26. Budapest, 1969
 • Der siebenbürgische Haiduckentanz. Studia Musicologica Academiae Scientiarum Hungaricae, Tomus XI. Budapest, 1969. (bővített változat)
 • Egy erdélyi férfitánc szerkezeti sajátosságai. Kalotaszegi legényes. Művelődés, 1969/5. Bukarest
 • A néptánc megismertetésének célja és módszere a táncpedagógusok képzésében. In: Szöveggyűjtemény. Néptáncpedagógusok Kiskönyvtára. Összeállította: Maácz László. Budapest, 1969
 • Magyar tánctípusok és táncdialektusok. Budapest, 1970
 • A marosszéki táncciklus. Táncművészeti Értesítő, 1970/1.
 • Mezőségi férfitáncok. Táncművészeti Értesítő, 1970/2.
 • Adatok Tápé tánchagyományaihoz. Az oláhos és a csárdás. In: Ilia Mihály – Juhász Antal (szerk.): Tápé története és néprajza. Tápé, 1971
 • A Néptáncosok Bemutató Színpadáról. Népművelés, 1971/5.
 • The Relationship between Melodies and Dance Types in the Volume VI. of Corpus Musicae Popularis Hungaricae. Studia Musicologica Academiae Scientiarum Hungaricae, Tomus XIV. Budapest, 1972 (bővebb változat)
 • A második nemzetiségi néptáncbemutató. Népművelés, 1972/6
 • Legényes, verbunk, lassú magyar. Szempontok az erdélyi férfitáncok összehasonlító kutatásához. Népi Kultúra – Népi Társadalom VII. Budapest, 1973
 • Die Branles von Arbeau und die osteuropäischen Kettentänze. Studia Musicologica Academiae Scientiarum Hungaricae, Tomus XV. Budapest, 1973
 • A Duna-menti Folklórfesztivál. Táncművészeti Értesítő, 1973/3.
 • A magyar nép táncai. Budapest, 1974
 • Ungarische Volkstänze. Budapest, 1974
 • Hungarian Folk Dance. Budapest, 1974
 • Les Danses Populaires Hongroises. Budapest, 1974
 • Die balkanischen Beziehungen im ungarischen Mädchenreigen. In: Makedonszki Folklor VII. Skopje, 1974
 • Az európai tánckultúrák és a tánchagyomány. Síppal, dobbal 3. 1974
 • Népművészet és közművelődés (interjú). Tiszatáj, XXVIII/9., 1974
 • Az európai tánckultúrák és a kelet-európai tánchagyomány. Kultúra és közösség, 1975/1.
 • A közösségi embertípusért (interjú). Forrás, VII/7-8., 1975
 • 111 népi táncdal (szerkesztés és előszó)
 • Magyarországi néptáncok 1-16. RTV Újság, 1975/10-25.
 • A magyar néptánckutatás egy évtizede 1965-1975. Táncművészeti Értesítő, 1976/1.
 • Beszámoló a néptánckutatás egy évtizedéről (1965-1975). Néprajzi Hírek V. (kivonat)
 • Az új magyar táncstílus jegyei és jelentkezése a parasztság tánckultúrájában (vázlat). In: Andrásfakvy Bertalan – Hofer Tamás (szerk.): A népművészet tegnap és ma. Budapest, 1976
 • Nemzeti táncgyűjteményünk (interjú). Táncművészet, 1976/2.
 • Our Collection of National Dances (interjú). Hungarian Music News, 1976/5.
 • Magyar Néprajzi Lexikon I. Főszerk.: Ortutay Gyula. Budapest, 1977. Szakszerkesztés és címszavak: alföldi táncok, babázás, baltás tánc, bodnártánc, botoló, botoló nóta, bőgőzés, cigánycsárdás, cigánytánc, cinege, csángó táncok, csillagtánc, csirajozás, derenka, dunántúli táncok, dűvő, erdőjárózás, esztam (Sárosi Bálinttal)
 • Az új magyar táncstílus jegyei és kialakulása. Ethnographia LXXXVIII. Budapest, 1977
 • Struktur eines improvisativen Männertanzes. Studia Musicologica Academiae Scientiarum Hungaricae, Tomus XIX. Budapest, 1977
 • A táncos és a zene. Tánczenei terminológia Kalotaszegen. Népi Kultúra – Népi Társadalom. Budapest, 1977
 • A magyar néptánckutatás egy évtizede 1965-1975. Ethnographia LXXXVIII. Budapest, 1977
 • A palóc táncok kutatási eredményei és feladatai (Hozzászólás az 1976-os palóc tanácskozáson). Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve. Balassagyarmat, 1977
 • A magyar és román táncfolklór viszonya az európai összefüggések tükrében. Síppal, dobbal 6. Budapest, 1977
 • Egy improvizatív férfitánc struktúrája. Tánctudományi Tanulmányok 1976-1977
 • Miért gyűjtjük a néptáncot? A néptánckutatás egy évtizedéről. Napló, Veszprém, 1977. április 23.
 • Népzenekutatásunk helyzetéről (interjú). Muzsika, 1977/11.
 • A koprivsticai néptáncfesztivál. Táncművészet, 1977/1.
 • Jegyzetek a lengyel néptánckutatásról. Táncművészet, 1977/2.
 • Két néptáncgyűjtemény 30 éves születésére. Táncművészet, 1977/3.
 • A népi előadóművészet mesterei. Nyelvünk és Kultúránk III. (26), 1977
 • A Hagyományőrző Népi Együttesek veresegyházi fesztiválja 1977 (értékelés)
 • Duna-menti népek dalai, táncai. Esti Muzsika. Az Országos Filharmónia Műsorfüzete, 1977
 • A táncciklus – a néptánc legnagyobb formai egysége. Magyar Zene 1978/
 • A magyar és román táncfolklór viszonya az európai összefüggések tükrében. Művelődés, 1978/2.
 • Kiss Mátyás tánca. In: id. Juhász Antal (szerk.): Sándorfalva története és népélete. Sándorfalva, 1978
 • Egyívású hagyomány. Magyarország, 1978/38.
 • Ortutay Gyula (nekrológ). Táncművészet, 1978/6.
 • Molnár István alkotóművészete és a magyar tánchagyomány. Táncművészet, 1978/9.
 • Molnár István (életrajz és bibliográfia). In: Molnár István Képeskönyve. Budapest, 1978
 • Búcsú Mátyás Istvántól. Táncművészet, 1978/6.
 • Török táncok, táncélmények. Táncművészet, 1978/12.
 • A VI. Duna-menti Folklórfesztivál elé. Műsorfüzet előszava. Kecskemét, 1978
 • A falusi Hagyományőrző Együttesek új műveinek bemutatója (értékelés). Veresegyház, 1978
 • A magyar körtánc és európai rokonsága. Budapest, 1979
 • Tánc. In: Ortutay Gyula (szerk.): A magyar folklór. Egyetemi tankönyv. Budapest, 1979
 • Magyar Néprajzi Lexikon II. Főszerk.: Ortutay Gyula. Budapest, 1979. Szakszerkesztés és címszavak: fárida, fegyvertánc, féloláhos, férc, figurás, futó, gólya (K. Kovács Lászlóval), hajaboka, hajdútánc, hajlika, hajrózsázás, háromlépés, háromugrós, hétlépés, hora, juhásztánc, kalala, kalotaszegi táncok
 • Weapon Dance Melodies and Rhythmic Multiplicity. Studia Musicologica Academiae Scientiarum Hungaricae, Tomus XXI. Budapest, 1979
 • Die Kennzeichen und Entwicklung des neuen ungarischen Tanzstiles. Acta Ethnographica Academiae Scientiarum Hungaricae, Tomus 28. Budapest, 1979
 • Molnár István verbunktáncai. Tánctudományi Tanulmányok 1978-1979
 • A Duna-menti Folklórfesztiválról 1968-1978. Ethnographia XC. Budapest, 1979
 • Javaslatok az oktatási és tudományos szakbizottság munkájához. In:A néptáncmozgalom néhány alapvető kérdéséről. Budapest, 1979
 • Az öntevékeny táncmozgalom művészeti vitáiról (interjú). Táncművészet, 1979/11.
 • A Hagyományőrző Népi Együttesek veresegyházi találkozója (értékelés). Veresegyház, 1979
 • Magyar Néprajzi Lexikon III. Főszerk.: Ortutay Gyula. Budapest, 1980. Szakszerkesztés és címszavak: kanásztánc, kardtánc, karikázó, kettős (Pesovár Ernővel), kocsikala, kolomejka, korcsos, körcsárdás, kun legényes, lánctánc, lassú magyar (Pesovár Ernővel), legényes, lépő, marosszéki forgatós, M. Gy., medvetánc (Maácz Lászlóval), mesterségtánc, Molnár István
 • Rögtönzés és szabályozódás a magyar néptáncokban. Népi Kultúra – Népi Társadalom XI-XII. Budapest, 1980
 • Improvisation and Regulation in Hungarian Folk Dances. Acta Ethnographica Academiae Scientiarum Hungaricae, Tomus 29. Budapest, 1980
 • Táncdialektusok és történeti táncdivatok. Előmunkálatok a Magyarság Néprajzához 7. Budapest, 1980
 • A cigányság hagyományai és szepere a kelet-európai népek tánckultúrájában. Zenetudományi Dolgozatok 1980
 • The Traditional Dance Cycle – as the Largest Unit of Folkdancing. In: Der ältere Paartanz in Europa. Stockholm, 1980
 • A Kárpát-medence népeinek tánckultúrája. In: Lelkes Lajos (szerk.): Magyar néptánchagyományok. Budapest, 1980
 • Magyar táncdialektusok. In: Lelkes Lajos (szerk.): Magyar néptánchagyományok. Budapest, 1980
 • Az erdélyi tánchagyomány földrajzi tagolódása. In: Lelkes Lajos (szerk.): Magyar néptánchagyományok. Budapest, 1980
 • Körtáncok, lánctáncok. In: Lelkes Lajos (szerk.): Magyar néptánchagyományok. Budapest, 1980
 • A francia reneszánsz branle-ok és a kelet-európai lánctáncok. In: Lelkes Lajos (szerk.): Magyar néptánchagyományok. Budapest, 1980
 • A magyar körtánc és kelet-európai kapcsolatai. In: Lelkes Lajos (szerk.): Magyar néptánchagyományok. Budapest, 1980
 • Fegyvertánc, mutatványos szólótánc, hajdútánc. In: Lelkes Lajos (szerk.): Magyar néptánchagyományok. Budapest, 1980
 • A botoló és zenéje. In: Lelkes Lajos (szerk.): Magyar néptánchagyományok. Budapest, 1980
 • Az erdélyi román hajdútánc. In: Lelkes Lajos (szerk.): Magyar néptánchagyományok. Budapest, 1980
 • A mezőségi férfitáncok régi és újabb típusai. In: Lelkes Lajos (szerk.): Magyar néptánchagyományok. Budapest, 1980
 • A páros táncok hagyományos rendje a marosszéhi táncciklusban. In: Lelkes Lajos (szerk.): Magyar néptánchagyományok. Budapest, 1980
 • Vargyas Lajos Erkel Ferenc-díjas. Néprajzi Hírek IX., 1980
 • A Folklór Szakosztály munkájáról. Néprajzi Hírek IX., 1980
 • Folklórtalálkozók Csehszlovákiában, 1980. Táncművészet, 1980/10.
 • Táncház és színpad. Népszava, 1980. február 2.
 • Néphagyomány, néptánc (interjú). Tiszatáj XXXIV., 1980/1.
 • Feladataink a források megközelítésében, gyermekjátékaink feltárásában. Az ANOT tanácskozásának jegyzőkönyve. Budapest, 1980
 • Feladataink a források megközelítésében, gyermekjátékaink feltárásában. Táncművészet, 1980/5.
 • Az oktatási szekció tanácskozása. Az ANOT tanácskozásának jegyzőkönyve. Budapest, 1980
 • Az oktatási szekció tanácskozása. Táncművészet, 1980/6.
 • A Hagyományőrző Népi Együttesek országos találkozója. Veresegyház, 1979.
 • A népi együttesi mozgalom problémái (értékelés). Budapest, 1980
 • Magyar Néprajzi Lexikon IV. Főszerk.: Ortutay Gyula. Budapest, 1981. Szakszerkesztés és címszavak: nyúltánc, oláhos, pajtástánc, palóc táncok, pergetés, pont, pontozó, proporció, rezálás, ritka cigánytánc, ritka csárdás, ritka legényes, sallai verbunk, sergés, silladri, sűrű magyar, székely táncok, székely verbunk, széki táncok
 • A magyar nemzetiségi néptáncgyűjtés szerepe a szlovák-magyar összehasonlító kutatásokban. In: A csehszlovákiai magyar nemzetiség néprajzi kutatása. Bratislava, 1981
 • Výskum ludových tancov maďarskej národnosti a jeho miesto v slovensko-maďarskom porovnávacom stúdiu. Teoretické a praktické problémy národopisného výskumu. In: Mad’arskej národnosti v Československu. Bratislava, 1981
 • Az erdélyi férfitáncok kutatása. Zenetudományi Dolgozatok 1981
 • Szék felfedezése és tánchagyományai. Tánctudományi Tanulmányok 1980-1981
 • Szék felfedezése és tánchagyományai. Táncművészet, 1981/1., 1981/2.
 • Az új folklórhullám és néptáncmozgalom előzményeiről (interjú). Kultúra és Közösség, 1981/4.
 • Hagyományőrző Népi Együttesek országos találkozója, Veresegyház 1980. (értékelések) Budapest, 1981
 • Magyar Néprajzi Lexikon V. Főszerk.: Ortutay Gyula. Budapest, 1982. Szakszerkesztés és címszavak: táncdialektus, táncelemzés (Pesovár Ernővel), táncmotívum, táncrend, táncszó (Küllős Imolával), tánctípus, tánczene, tustoló, tüskömtánc, ugrós, ungareszka
 • Improvisation and Regulation in Hungarian Folk Dances. Hungarian Dance News 1980/5-6. (az 1980 3-4. kivonata)
 • A Maros-Küküllő vidéki magyar táncdialektus. Zenetudományi Dolgozatok 1982. Budapest
 • Karsai Zsigmond és a pontozó Magyarországon. Táncművészeti Dokumentumok 1982. Budapest
 • A széki hagyományok felfedezése és szerepe a magyarországi folklorizmusban. Ethnographia XCIII. Budapest, 1982
 • Magyar néptánckutatás Szlovákiában. Ethnographia, XCIII. Budapest, 1982
 • A Survey of the Hungarian Folk Dance Research. Edited by. R. Lange. Dance Studies. Vol. 6., 1982
 • A férfitáncok pedagógiai és táncházi alkalmazásáról. Zene, tánc… Budapest, 1982
 • Az új folklórhullámról. Látóhatár, 1981. február (kivonat)
 • A Hagyományőrző Népi Együttesek országos találkozója, Veresegyház 1981. (értékelések) Budapest, 1982
 • A Tolna megyei néptáncok kutatása. In: Bodai József (szerk.): Tánckutatás és tánchagyomány Dél-Dunántúlon. Budapest, 1983
 • A dél-dunántúli leánykörtáncok. In: Bodai József (szerk.): Tánckutatás és tánchagyomány Dél-Dunántúlon. Budapest, 1983
 • Verbunk-hagyományok a Dél-Dunántúlon. In: Bodai József (szerk.): Tánckutatás és tánchagyomány Dél-Dunántúlon. Budapest, 1983
 • A néptáncok rögzítése és lejegyzése. In: Bodai József (szerk.): Tánckutatás és tánchagyomány Dél-Dunántúlon. Budapest, 1983
 • Gesichtspunkte für die Klassifizierung der ungarischen Reigentänze und ihre Typen. In: Analyse und Klassifikation von Volkstänzen. Warszawa, 1983
 • Bartók, Kodály és a néptánckutatás. Táncművészet, 1983/3.
 • Bartók, Kodály and Folk Dance Research. Hungarian Dance News 1983/1-2.
 • A cigányság tánckultúrája. In: Szegő Lajos (szerk.): Cigányok, honnét jöttek, merre tartanak? Budapest, 1983
 • Kinizsi tánca a 15. és 16. századi forrásokban. Zenetudományi Dolgozatok 1983. Budapest
 • A sándorfalvi Kiss Mátyás tánca. A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve 1978-79. Szeged, 1983
 • Brockhaus – Riemann Zenei lexikon 1. kötet. Budapest, 1983. Címszavak: ardeleana, ardelenescu, botoló, bőgőzés, csűrdöngölő, székely verbunk, dus, tus, tust, dusolás, tustoló, dűvő, duva, esztam
 • Emlékeim Kodályról. In: Zenetudományi Dolgozatok 1983. Budapest
 • Brockhaus – Riemann Zenei lexikon 2. kötet. Budapest, 1983. Címszavak: hajdútánc, hora, kaluser, căluşer, kanásztánc, karikázó, kolo, kolomejka, lassú magyar, legényes, marosszégi forgatós, mars, medvetánc (Maácz Lászlóval)
 • Tánc és társadalom. Történeti táncnévadás-típusok itthon és Európában. In: Hofer Tamás (szerk.): Történeti antropológia. (Az 1983. április 18-19-én tartott tudományos ülésszak előadásai). Budapest, 1983
 • Népi tánchagyomány és nemzeti tánctípusok Kelet-Közép-Európában a XVI-XIX. században. Ethnographia, XCV. Budapest, 1983
 • A dallam és a tánctípusok összefüggése a Magyar Népzene Tára VI. kötetében. Tánctudományi Tanulmányok 1982-1983
 • A magyar néptáncok történeti rétegei és műfaji csoportjai. In: Varga Marianna (szerk.): Népművészeti Akadémia IV. Budapest, 1983
 • Néptáncközlések mutatója 1947-1981. Összeállította: Antal László. (Szakmai tanácsadás) Budapest, 1983
 • Pesovár Ferenc 1930-1983. Táncszók, 1983. május (bibliográfiával)
 • Pesovár Ferenc 1930-1983. Néprajzi Hírek XII., 1983 (bibliográfia nélkül)
 • Pesovár Ferenc 1930-1983. Táncművészeti Dokumentumok 1983
 • Molnár István (életrajz és bibliográfia). Táncszók, 1983. szeptember
 • Molnár István a Fényes Szellők időszakában. Táncszók, 1983. szeptember
 • Hagyományőrző fesztivál 1982. In: 7 év a Hagyományőrző Népi Együttesek életéből (értékelések). Budapest, 1983
 • Magyar néptáncok. In: Balassa M. Iván (szerk.): Népművészeti Akadémia. Vizsgakérdések. Budapest, 1983
 • Ez az élet rendje. KISZ Etnográfia (Budapest ELTE KISZ) 1983/10.
 • A mezőségi sűrű legényes. Budapest, 1985
 • The Correlation of Tunes and Dance Types in Volume VI of Corpus Musicae Popularis Hungaricae. Hungarian Dance News 1985/1. (kivonat)
 • Peasant Dance Traditions and National Dance Types in East-Central Europe in the 16th-19th Centuries. Etnologia Europaea XV. Budapest, 1985
 • Brockhaus – Riemann Zenei lexikon 3. kötet. Budapest, 1983. Címszavak: oláhos, pergetés, pontozó, silladri, táncrend, ugrós, ungaresca (Domokos Máriával)
 • On Hungarian Folk Dance Research. In: International Monograph on Folk Dance. Published by CIOFF and by the Methodological Institute of the Hungarian National Centre for Culture. Budapest, 1986
 • Sur la recherche relativa à la danse folklorique hongroise. In: Monographie internationale de la dance populaire. Publié par CIOFF et par L’ Institut Méthodologique du Centre National Hongrois de la Culture. Budapest, 1986
 • Ethnic and Social Strata in the Naming of Dances (Different Types of Historical Nomenclature in Hungary and in Europe). Hungarian Studies 12. Budapest, 1986
 • Charakteristik und Typen der äthiopischen Tänze. In: Stockmann, Erich (Hrsg.): Musikkulturen in Afrika. Berlin, 1987
 • Népi tánchagyományaink és nemzeti tánctípusok Kelet-Közép-Európában, a XVI-XIX. században. In: Sebő Ferenc (szerk.): Népzenei olvasókönyv. Budapest, 1997
 • A magyar és a román táncfolklór viszonya az európai összefüggések tükrében. In: Sebő Ferenc (szerk.): Népzenei olvasókönyv. Budapest, 1997
 • A sárközi-dunamenti táncok motívumkincse. Jelenlévő Múlt. Budapest, 1999
 • Énekes körtáncok. Jelenlévő Múlt. Budapest, 2000
 • A botoló tánc zenéje. Budapest, 2003
 • Mátyás István 'Mundruc'. Egy kalotaszegi táncos egyéniségvizsgálata. Jelenlévő Múlt. Planétás Kiadó, Budapest 2004

Díjai, elismerései (válogatás)[szerkesztés]

Források[szerkesztés]