Gyógyszertár

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
A gyógyszertárak jelképe ókori eredetű jelkép, Aszklépiosz botja. A kígyó a megújulás, az újjászületés és termékenység kifejezője, a bot, a hatalom és a gyógyítás istenének megtestesítője, Hügieia serlege a higiéniát jelképezi[1]
Mindennapi élet a 14. században egy itáliai gyógyszertárban

A gyógyszertár (köznapi elnevezése patika, régies neve apotéka; angolul: pharmacy, drugstore, drug-shop) szűkebb értelemben a gyógyszerek értékesítését végző, tágabb értelemben minden egészségvédő termékkel foglalkozó egészségügyi intézmény. A gyógyszertár a gyógyszerellátásra irányuló egészségügyi szolgáltató (ideértve a gyógyszer-kiskereskedelmet is) tevékenységet végző egészségügyi intézmény[2] (csak másodlagosan „magánvállalkozás”). A lakossági gyógyszerellátást a különböző gyógyszertárak végzik, amelynek során az egészségügyi szolgáltató a gyógyszert és az alkalmazásával összefüggő szakmai információt a betegek részére közvetlenül biztosítja.[3] A gyógyszertárak elterjedt jelképe egy kehely amelynek a szárára egy kígyó tekeredik (Hügieia serlege).

A gyógyszertár a társadalom professzionális alrendszerében az egészségügyi ellátó rendszer része, ahol a gyógyító tevékenység bináris kódja az egészség és betegség viszonya.[4] A gyógyítási folyamatban a gyógyszertár lehet az első, de az utolsó láncszem is, ahol a beteg a gyógyszeres terápiájával kapcsolatban még irányítható és ellenőrizhető. A gyógyszerész az a személy, aki ezt kellő kompetenciával meg is teheti a gyógyszertárban. A gyógyszertári munka, a gyógyszerészet így válhat az elsődleges „kapuőrré”. A beteg ember egyre gyakrabban a hirdetések alapján diagnosztizálja tüneteit, és az orvos megkerülésével kezd öngyógyításba. Ez a feladat nagymértékben megnöveli a gyógyszertári munka felelősségét és az egészségnevelésben betöltött szerepét.[5]

Arany Kígyó Gyógyszertár, Miskolc
Tradicionális gyógyszertár Bécsben

A „gyógyszertár” és „patika” szó etimológiája[szerkesztés]

Japán gyógyszertár Hjógó városában a sertésinfluenza idején (a vörös felirat szerint a maszkok elfogytak)
 • A szócsalád gyógy- töve a jó melléknév régi jóg középfokú alakjából lett. A szóeleji j đ gy alakulására példa a jer–gyere, jön–gyün vagy nyelvjárási jökér–gyökér szópár, a gyógul g-je már a szókezdő hang hatására palatalizálódott. Ez a tő a nyelvújítás kora óta számos összetétel előtagja lett: gyógyszer, gyógyszertár, gyógynövény, gyógyeljárás, gyógyhatás stb.[6]
 • Maga a „gyógyszer” elnevezés görög megfelelője a „farmakon” egyszerre jelentett mérget és orvosságot. A gyógyszer szó, hasonlóan a többi gyógy- előtagú összetett szavainkhoz, a nyelvújítás korából származik, az etimológiai szótár szerint Bugát Pál említi először a Természettudományi Szóhalmazban (Budán, 1843). Az előtagot a „gyógyít”, „gyógyul” igékből vonták le, illetőleg – legalább részben – a gyógyító igenevet rövidítették meg. „Gyógyító szer” elnevezésként 1775-ben már használatos volt. Ezelőtt a Pharmacum, Medicamentum szavak voltak a köznyelvben használatosak.
 • farmakon (görög) Gyógyszer, gyógyanyag, patikaszer.[7]
 • Az „apotheca” latin jövevényszó, a görög „apothéké”-ből (raktár) ered, amely főnév az „apo-„ (le-, félre-, el-) és „tithenai” (tesz, helyez, őriz) elemekből áll. Az ókorban a tároló helyeket nevezték „apothecá”-nak: apotheca vinorum=bortároló, Galénosznál, az „apotheke” a könyvek tároló helye (később bibliotheca). Az „apotheca” megnevezést a középkorban egyformán használták, csűrök, raktárak, üzletek és éléskamrák megnevezésére, amelyekben könyveket, növényeket, fűszereket és gyógyszereket tároltak. Az egyes nemzeti nyelvekben a szó különféle formákban került át, németül „Apotheke” (apoteke, apentek, apteke), oroszul „aptyeka”, olaszul „bottega” (ma már nem használják), spanyolul „bodega”, franciául „boutique”. Azok a középkori szerzetesrendek, amelyek gyógyítással is foglalkoztak – benedekrendiek, johanniták, ciszterciek, premontreiek, ágostonrendiek, pálosok, minoriták, ferencesek –, házi patikákat tartottak fenn.
 • II. Frigyes 1241-es rendeletében tette hivatalossá az „apotheca” elnevezést a gyógyszerkészítő „statió”-ra. Innen vették át az egyes nemzeti nyelvek. A gyógyszerkészítés helyét a korai középkorban még nem hívták apothecának, hanem a következő megnevezéseket találjuk rá Európa egyes helyein: armarium pigmentorum, stationes specialium, operatorium, confectionarium. 1303-tól találunk forrásokat hazánkban az apotheca, apothecarius kifejezések használatára. A klasszikus görög-római-arab alapokra visszavezethető gyógyszerkészítés tudománya a kolostori gyógyítás részeként jelent meg hazánkban is az államalapítást követően, azonban ezekről nem maradtak fenn írásos emlékek. Az apotheca szót gyógyszerek tekintetében később, valószínűleg az ezredforduló körül használták először „apotheca medicamentorum” értelmében.
 • Magyarul: apotéka, patika (patica), „patikaszerszámos bolt”. A gyógyszertár szó a nyelvújítás korától terjedt el és vált hivatalossá.
 • patika szavunk legelőször 1656-ban jelenik meg egy erdélyi írásos emlékben Teleki Jánosné Teleki Mihályhoz írt levelében: „Nekem küldj, ha lehet a patikábúl, vagy a doctorukbúl egy kevés fenyőmag olajat…”. Ezekben az időkben egyáltalán nem használták a gyógyszertár, a gyógyszerész szavakat, különösen összetételekben.[8] Ezek megjelenése jóval későbbi, így például gyógyszerárus szavunk a dési levéltárban egy 1850-ből származó feljegyzésben fordul elő először.[9]

A gyógyszertárak fajtái, megkülönböztetésük[szerkesztés]

Közforgalmú gyógyszertár[szerkesztés]

A közforgalmú gyógyszertárak (angolul: community pharmacy,[10] drug store) felelősek egy adott terület lakosságának ellátásáért. A gyógyszerellátási rendszer alappillérei. Elsődlegesen a betegek teljeskörű és közvetlen gyógyszerellátását végző egészségügyi intézmény.

Fiókgyógyszertár[szerkesztés]

A fiókgyógyszertár mindig egy közforgalmú gyógyszertárhoz kapcsolódva lát el egy kisebb települést vagy városrészt, redukált szolgáltatásokkal működik. A közforgalmú gyógyszertár (anyagyógyszertár) része, de azzal nem azonos településen működik (pl.: Anyapatika: Szegeden működik, a fiókpatika: Mórahalmon). Telephelye a közforgalmú gyógyszertár, az anyagyógyszertár. Ha az illető településen közforgalmú gyógyszertár működik, fiókgyógyszertár nem létesíthető. (Ha közforgalmú közben létesül a fiókpatika működésének az engedélyét meg kell szüntetni.)

Kórházi gyógyszertár[szerkesztés]

US Navy Autoscript III, receptolvasó robot, betegre szabottan kiszedi a gyógyszereket. National Naval Medical Center Bethesda, Maryland

A kórházi gyógyszertár (angolul: hospital pharmacy[11]) vagy más néven intézeti gyógyszertár (angolul: institutional pharmacy) az adott egészségügyi intézmény igényeit hivatott kielégíteni. (A klinikákon is intézeti gyógyszertárak működnek (angolul: health-system pharmacy[12]).

Vényforgalmú gyógyszertár[szerkesztés]

A vényforgalmú gyógyszertár (angolul: ambulatory pharmacy, outpatient pharmacy) a kórházi, klinikai gyógyszertár része, ahol a kórházi ellátás során lakossági járóbetegeket és a kórház dolgozóit látja el gyógyszerekkel.

Kézigyógyszertár[szerkesztés]

Az orvosi ún. kézigyógyszertárak útján kisebb település orvosai látják el betegeiket a szükséges gyógyszerekkel. Háziorvos és házi gyermekorvos gyógyító munkájának segítésére létesül, a gyógyszerek egy bizonyos, létfontosságú körét tartja. Szintén közforgalmú gyógyszertárhoz kapcsolódik.

Állatgyógyszertár[szerkesztés]

Az állatgyógyászati (angolul: veterinary pharmacy) termékekre szakosodott gyógyszertárak. (Humán) Gyógyszertárban állatgyógyszer forgalmazására külön engedély kell, a területileg illetékes megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Állomás szakvéleménye alapján a Földművelésügyi Minisztérium adja ki az engedélyét.

 • A gyógyszertárak létszámadatai Magyarországon (2007)
Gyógyszerész Asszisztens Kisegítő, egyéb Összesen
2010 közforgalmú gyógyszertár összesen (fő) 4897 6624 2833 14354
Egy gyógyszertárra jut (fő) 2,4 3,3 1,4 7,1
143 intézeti gyógyszertár 467 797 327 1591
Egy intézeti gyógyszertárra 3,3 5,6 2,3 11,1

Gyógyszertári modellek a tulajdonlás és vezetés szempontjából[szerkesztés]

Hagyományos, etikus (1994–2006)[szerkesztés]

A gyógyszertár tulajdonosa gyógyszerész, részt vesz a napi munkában, elsősorban gyógyszereket forgalmaz a gyógyszertár.

 • Létesítés szabályozott
 • Tulajdonlás szakember
 • Működtetés szakember (személyi jog)
 • Szabályozás megosztva állam és szakma között
 • Engedélyezés megosztva állam és szakma között
 • Ellenőrzés állam
 • Szankcionálás állam

Jellemzői: kis forgalom kevés alkalmazott * családias jelleg

Modern, merkantil, gyógyszertár-láncok (2006–2010)[szerkesztés]

Nem gyógyszerész is lehet tulajdonos, de gyógyszerész a vezetője, ő a tulajdonos alkalmazottja.

 • Létesítés szabad
 • Tulajdonlás korlátozás nélkül (gt)
 • Működtetés gazdasági társaság
 • Szabályozás szakma jogai szűkítve
 • Engedélyezés szakma jogai megvonva állam jogai szűkítve
 • Ellenőrzés állami feladat szűkítve
 • Szankcionálás állam jogai szűkítve

Jellemzői: nagy forgalom, sok alkalmazott, gyógyszertár-lánc tipikus

Működő modell (2011–)[szerkesztés]

 • Létesítés szabályozott
 • Tulajdonlás szakember
 • Működtetés szakember (személyi jog)
 • Szabályozás megosztva állam és szakma között
 • Engedélyezés állam
 • Ellenőrzés állam
 • Szankcionálás állam

Gyógyszerellátó (=gyógyszertár!) vagy gyógyászati segédeszköz-forgalmazó vállalkozás megbízottja bármilyen távolságra.

 • Két gyógyszertár közti távolság

A két gyógyszertár bejáratok között, közúton mért legkisebb távolság a közúton szabályosan közlekedve.

 • Működési engedély
 1. kérelmezni kell a tervezett megnyitás előtt legalább 60 nappal a megyei szakigazgatási szervtől
 2. 30 napon belül döntés
 3. működési engedélyben működtető neve, székhelye, (képviselője, elérhetősége)
 4. a személyi jogos gyógyszerész neve
 5. a gyógyszertár neve, címe
 6. szolgálati rendje
 7. forgalmazási köre
 8. fiók- és kézigyógyszertár: az ellátó gyógyszertár neve, címe
 9. mozgó egységként működő fiókgyógyszertár: az ellátható települések köre
 • Működési engedély visszavonása

A megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv, ha ismételten és súlyosan megsértik a gyógyszer beszerzésére/készletben tartására, forgalmazási körre, szolgálati rendre, gyógyszerkiadásra, gyógyszer árára. vonatkozó szakmai szabályokat és/ vagy ha 1 éven belül nem nyitja meg a gyógyszertárat, 2 éven belül ismételten fel kellett a tevékenységet szabálytalanságok miatt függeszteni.

 • A gyógyszertár működésének szüneteltetése

Évente legfeljebb 21 napig, amit be kell jelenteni az engedélyezőnek (ok, kezdet, várható ideje). Ha előre nem tervezett: azonnal, de legfeljebb a következő munkanapon.

 • Működő gyógyszertárak száma Magyarországon (2006–2010) között[13]
2006 2008 2009 2010
Közforgalmú gyógyszertár 2010 2348 2364 2520
Fiók gyógyszertár 650 654 641 650
Kézigyógyszertár 276 252 241 250
Kórházi (intézeti) gyógyszertár 143 - - 120
Vényforgalmú gyógyszertár 73 - - 74

A gyógyszertár funkcionális helyiségei[szerkesztés]

Patika Budapesten, az egykori Állami lakótelepen

A közforgalmú gyógyszertár alapterülete legalább 80 m² legyen.[14]

A gyógyszertár építésének általános szempontjai[szerkesztés]

 • A gyógyszertár szaktevékenységét, vagyis a gyógyszerkészítés, -vizsgálat, -készletezés, -ellenőrzés, -tárolás, szakmai tájékoztatással való kiadás, gyógyszerészi gondozás, tanácsadás biztosítására alkalmas helyiségek.[15]
 • Közegészségügyi követelmények: a helyiségek megvilágítása, szellőzése, vízellátása feleljen meg a közegészségügyi előírásoknak.
 • A burkolat (fal, padozat, mennyezet), világítás, hőmérséklet, nedvességtartalom, légcsere az adott helyiségben végzett tevékenységnek megfelelő legyen.
 • Gyógyszerészeti szempontok: biztosítani kell a gyógyszertári munkafolyamatok gyógyszerkészítés,-vizsgálat) szakszerű elvégzésének feltételeit.
 • Gazdaságossági követelmények: a gyógyszertár lehetőleg minél kisebb költségekkel üzemeljen - racionális munkaszervezés, kisgépek alkalmazása, korszerű energiaellátás

Bejárat[szerkesztés]

A GYÓGYSZERTÁR feliratot jól látható helyen kell elhelyezni. Kettő bejárat, vagyis betegforgalmi és gazdasági, riasztóval ellátva, vasráccsal felszerelt.

 • Betegforgalmi bejárat
 1. betegforgalmi bejáratot akadálymentesen kell kialakítani
 2. szélfogó vagy légzsilip vagy légfüggöny, közútról vagy közterületről
 3. mozgássérült számára is lépcső
 4. jelzőcsengő/kaputelefon
 5. kiadóablak

Ügyeleti vagy készenléti időben a gyógyszer-expediálás a kiadóablakon keresztül is történhet.

 • gazdasági

Officina[szerkesztés]

minimum 20 m²

 • A betegforgalom lebonyolítására, gyógyszerkiadásra való helyiség.
 • Világos, száraz, fűthető, szellőztethető, padlózata résmentes, fontos a jó szellőzés, a higiénés körülmények, a megfelelő megvilágítás és alapterület.
 • A készítmények tárolására megfelelő szekrény-, polc-, forgókorong-rendszer, az expediáláshoz, árazáshoz számítógép szükséges
 • A gyógyszerkiadást úgy kell megszervezni, hogy a betegek egymás betegségéről ne jussanak információhoz (a várakozáshelyét jelezni kell, jól látható figyelmeztető felirattal.
 • Gyógyszerészi gondozás az officinában akkor végezhető, ha az legalább 25 m2. A munkaterület és a betegforgalmi rész elkülönített. A betegforgalmi térben ivóvíz és pohár tartandó.
 • Panaszkönyv a beteg írásbeli észrevételei számára jól látható helyen tartandó.
 • A gyógyszertár működési engedélyét, a felügyeleti szervek elérhetőségét.
 • Ha más gyógyszertárral magi készítésére megállapodást kötött: ennek egy példányát, ha közgyógyellátásra az OEP-pel szerződést kötött ezt is.
 • Táraasztal legyen lemosható, fertőtleníthető, úgy kell elhelyezni, hogy a betegforgalmi és a munkaterület elkülönített, de a gyógyszerész megközelíthesse a betegforgalmi részt.

Vényező[szerkesztés]

minimum 8 m²
Gyógyszerek, galenikumok, magisztrális gyógyszerek készítésére szolgáló helyiség. Világos, száraz, szellőztethető, padozata résmentes, bútorzata és falfelülete az ajtó magasságáig vegyszeresen tisztítható.

Laboratórium[szerkesztés]

minimum 12 m²
Nagyobb mennyiségű gyógyszerek, galenikumok előállítására és a beérkező gyógyszeranyagok bevizsgálására szolgál, magisztrális gyógyszer készítése, ellenőrzése folyik. Világos, száraz, szellőztethető, padozata résmentes, bútorzata és falfelülete az ajtó magasságáig vegyszeresen tisztítható.[16]

Aszeptikus helyiség[szerkesztés]

minimum 6 m²
Csíraszegény, patogén mikroorganizmustól mentes magisztrális gyógyszerek előállítására alkalmas helyiség (nem kötelező). A környezeti tisztaság és higiéne (aszeptikus munkahelyek, személyzet esetleges fertőző betegségei - személyi higiéne) A nem steril gyógyszereknek is megfelelő kritériumok szerint kell készülniük (személyi higiéne, tisztaság stb.)

Tanácsadó helyiség[szerkesztés]

a gyógyszerészi gondozás szaktevékenységének a színhelye (helyiség vagy egy helyiség elkerített erre a célra alkalmas része)

Lakossági információs pult[szerkesztés]

A közforgalmú gyógyszertárban biztosítani kell a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény tv. által előírt elektronikus tájékoztató rendszert a betegek részére.

Raktár[szerkesztés]

minimum 10 m²
A szakszerű raktározás a gyógyszerek minőségének megőrzését szolgálja. A raktár a belső közlekedőhöz, vagy a gyógyszerátvevőhöz kapcsolódik. A gyógyszerek és a forgalmazható egyéb termékek tárolására alkalmas bútorzat. A kábítószerek és pszichotróp anyagok tárolására biztonsági záras rögzített vaskazetta vagy erős falú fülke, fémszekrény. Tűzveszélyes edény/szekrény/helyiség. Naró anyagok/savak szekrény/fülke, hűtőszekrény.

Gyári készítmények raktára[szerkesztés]

A legnagyobb raktárterület, közvetlen kapcsolatban az officinával, tárolás ABC rendben. Kapcsolódik a göngyöleg- és csomagolóanyag-raktárhoz.

Anyagraktár (camera materialis)[szerkesztés]

Gyógyszeranyagok (szubsztanciák, kemikáliák) tárolása ABC rendben, az erős hatású szerek elkülönítetten. Felszerelési tárgy: asztal az impleáláshoz, kanalak, spatulák.

Hűvös raktár (gyógyszeres pince: aquarium)[szerkesztés]

a hőmérséklet + 5 °C. Hiányában hűtőkamra szükséges.

Átvevő helyiség[szerkesztés]

A hátsó bejáratnál, teherautóval megközelíthető. Közvetlenül kapcsolódik a belső közlekedőhöz.

Mosogató[szerkesztés]

A gyógyszertári edények és gyógyszeres üvegek tisztítására szolgál. A laboratórium közelében legyen. Melegvizes mosogató, szárítórács, szárítószekrény.

Belső közlekedő[szerkesztés]

Az anyagmozgatás guruló kocsikon célszerű. Fontos a jó megvilágítás

Iroda-ügyeletes szoba[szerkesztés]

Az adminisztráció és az ügyelet célját szolgálja. Az éjszakai kiadónyílást a közelében kell elhelyezni. Lehetőség az éjszakai gyógyszerkészlet elhelyezésére.

Szociális helyiségek[szerkesztés]

Étkező, öltözők, mosdó, zuhanyozó, WC (közegészségügyi normák)

A gyógyszertár berendezései, gépei, eszközei[szerkesztés]

 • Bevizsgálás

Analitikai vizsgálat reagensei, büretta, szeszfokoló, lupe

 • Mérés

hitelesített mérlegek

 • Ált. laboratórium

exikkátor, kanalak, üveggyöngy

 • Aszeptikus gyógyszerkészítés

Aszeptikus gyógyszerkészítő eszközök aszeptikus fülke-manipulátor vagy lamináris boksz, hőlégsterilizátor.

 • Oldatok és folyékony gyógyszerformák
 • Kenőcsök, emulziók és szuszpenziók

Gyógyszertári kisgépek, pl.: Kenőcshomogenizáló, háztartási robotgép, kézi tablettázógép

 • Kúpok

Buzsi gép, kúpkiöntő

 • Porok
 • Szignálás eszközei

gyógyszertár- és annuláló bélyegző

 • csomagoló anyagok[17]

A gyógyszertárak működésének személyi feltételei, dolgozói[szerkesztés]

 • Szakképzett dolgozók

Gyógyszerészek, gyógyszertári asszisztensek, expediáló szakasszisztensek

 • Szakképesítés nélküli dolgozók

Takarítónő, segédasszisztens

A gyógyszertárakat gyógyszerészek vezetik[szerkesztés]

Csak gyógyszerész (a kézigyógyszertár kivételével), aki magyar egyetemen gyógyszerészi diploma (vagy külföldi honosított/egyenértékű/elismerték), ha külföldi állampolgár: igazolja jártasságát a magyar nyelvben, szerepel a működési nyilvántartásban. Nem lehet gyógyszertár vezetője az, aki cselekvőképességet kizáró/korlátozó gondnokság alatt áll, bíróság jogerősen eltiltott a gyógyszerészi foglalkozástól.

Jogok és kötelezettségek[szerkesztés]

A közforgalmú gyógyszertárat (kivéve hatósági vagy felelős vezető esetét) a személyi jogos gyógyszerész vezeti. Csak egy gyógyszertárat vezethet (ide nem értve a fiók- vagy a fiókból közforgalmúvá alakult patikát). Más gyógyszertárban vagy gyógyszertárat működtető gazdasági társaságban nem dolgozhat (ilyennel munkavégzésre irányuló semmilyen jogviszonyban nem lehet). Felelős a szakmai munkáért, ellenőrizhet, utasíthat (ez a fiókgyógyszertárakra is vonatkozik). A személyi jogos gyógyszerész írásban rögzíti, minden beosztott személyre, hogy gyógyszert gyógyszertárban csak gyógyszerész vagy gyógyszertári szakasszisztens adhat ki. Gyógyszerészi oklevéllel nem rendelkező személy gyógyszer készítésénél csak gyógyszerész felügyelete és irányítása mellett segédkezhet. Házhoz szállítás esetén a gyógyszertár vezetője a felelős a kiszolgáltatás szakszerűségéért és pontosságáért.

Felelős gyógyszertár-vezető[szerkesztés]

Ha a személyi jogos adott ideig nem tudja vezetni a gyógyszertárat, felelős vezetőről köteles gondoskodni, aki (felelős vezető)

 • <60 napig látja ezt el: feleljen meg a gyógyszertárvezetői feltételeknek + be kell jelenteni a megyei népegészségügyi szakigazgatási szervnek
 • >60 napig: feleljen meg a személyi jogos gyógyszerész feltételeinek + a megyei szakigazgatási szerv engedélye kell

Hatósági gyógyszertár-vezető[szerkesztés]

 • Feleljen meg gyógyszertár vezetésére és működtesse a gyógyszertárat. A javadalmazása annak a gyógyszertárnak a költsége, ahova kirendelték.
 • A megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv hivatalból kirendel hatósági vezetőt, ha a településen csak egy gyógyszertár van, és ott megszűnt a személyi jog, lemondtak a személyi jogról, de a gyógyszertár működtetője 6 hónapon belül nem jelentett be más személyi jogost, a személyi jogos vagy a gyógyszertár vezetője nem mondott le, de nem is működteti a gyógyszertárat, a működés szakmai szabályait súlyosan megsértik.

A gyógyszertári asszisztensek feladatai[szerkesztés]

A gyógyszerészek munkáját egészségügyi szakképesítéssel rendelkező gyógyszertári asszisztensek segítik. Feladatuk, a gyógyszerész felügyelete mellett, bizonyos gyógyszerek elkészítése és kiadása. A gyógyszertári asszisztenseknek egészségügyi szakképesítéssel és gyógyszertári asszisztensi oklevéllel kell rendelkezniük.

A gyógyszertárak ellenőrzése[szerkesztés]

A megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv feladata a gyógyszertárak ellenőrzése. Ha a működési feltételek nem biztosítottak, akkor határidővel felfüggeszti. Ha a határidőre nem pótolja, akkor visszavonja a működési engedélyt. Hiba lehet a gyógyszerek készletben tartása, szolgálati rend betartása, gyógyszer kiadása (ára), berendezés, felszerelés, forgalmazói kör.

A gyógyszertárak forgalmazási köre[szerkesztés]

Magyarországon a rendszerváltás előtt a gyógyszertárak kizárólag a betegségek megelőzésére, gyógyítására szolgáló gyógyszerekkel, valamint gyógyvízekkel, gyógyteákkal, szérumokkal, gyógytápszerekkel, kötözőszerekkel, tapaszokkal és gyógyászati segédeszközökkel foglalkoztak. A rendszerváltás óta a gyógyszertárak profilja kibővült gyógyszernek nem minősülő gyógytermékekkel, kozmetikumokkal, táplálék-kiegészítőkkel, amely termékeket nem csupán gyógyszertárak értékesíthetnek.

 • kizárólag gyógyszertárban forgalmazhatók
 1. Forgalomba hozatalra engedélyezett humán gyógyszerek (egyesek gyógyszertáron kívül)
 2. A kizárólag gyógyszertári forgalmazásra engedélyezett gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények
 3. Magisztrális gyógyszerkészítmények (egyedi, Gyógyszerkönyv, FoNo)
 4. Egyedi igénylésű” gyógyszerek
 5. A gyógyászati célra engedélyezett gyógyszeranyagok, növényi/állati) drogok
 6. Azok az anyatej-helyettesítő, -kiegészítő és speciális gyógyászati célra szánt tápszerek, amelyek árához – ha az OEP tb-támogatást állapított meg – támogatást vesznek igénybe. Most kiestek pl. fogyasztásra szolgáló csökkentett energiatartalmú, sportolóknak szánt élelmiszer, bébiétel, diabetikus élelmiszer.
 • gyógyszertárban (de nem kézigyógyszertárban) is forgalmazhatók, ha az illetékes egészségügyi hatóságok által engedélyezett/bejelentett
 1. gyógyászati segédeszközök[18]
 2. orvosi kéziműszerek, eszközök
 3. beteg- és csecsemőápolási cikkek
 4. sebészeti varróanyagok, kötszerek
 5. orvosi laborvizsgálati vegyszerek
 6. (nem radioaktív) in vitro diagnosztikumok
 7. fertőtlenítőszerek
 8. a nem csak gyógyszertári forgalmazásra engedélyezett gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények
 9. gyógyvizek
 10. gyógyteák
 11. (külön engedély birtokában!) a törzskönyvezett állatgyógyászati készítmények és premixek
 12. rovarcsípést megelőző és kezelő külsőleges szerek
 13. tápszerek
 14. kozmetikai készítmények (az adott rendeletre hivatkozva)
 15. étrendi kiegészítők
 16. közegészségügyi vizsgálati tartályok
 17. kontaktlencse tisztításához és tárolásához szükséges folyadékok, edények
 18. (nem kézigyógyszertárban!)
 19. csecsemő- és gyermektápláláshoz szükséges eszközök
 20. szoptatási kellékek
 21. nyomdai vagy elektronikus úton előállított, egészségügyi felvilágosító, tájékoztató, egészséges életmóddal kapcsolatos, a gyógyszerészi gondozást támogató könyvek, kiadványok (az ÁNTSZ illetve a Nemzeti Egészségvédelmi Intézet által egészségügyinek nyilvánított) - kiadványok
 • gyógyszertárban kötelezően készletben tartandók
 1. Minden intézeti gyógyszertárban humán anti-tetanusz immunglobulin
 2. Minden intézeti és közforgalmú gyógyszertárban adszorbeált tetanusz toxoid
 3. A megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv tisztifőgyógyszerésze a hazánkban honos viperafajták előfordulási helyéhez legközelebbi kórház intézeti gyógyszertárát határozattal kijelöli e fajták marása elleni szérum kötelező készletben tartására kombinált, valamennyi európai viperafaj elleni.
 4. A (támogatás szempontjából) referencia-gyógyszerek forgalmazása minden gyógyszertárban kötelező. A beszerzés időtartama nem haladhatja meg a 24 órát, de legalább a gyógyszertár szolgálati rendje szerinti következő nyitvatartási napon teljesülnie kell
 • Nem referencia-gyógyszerek forgalmazása

A magisztrális készítmények[szerkesztés]

A gyógyszergyárakban előállított gyógyszerek mellett a gyógyszertárak jelentős része bizonyos gyógyszerek egyedi előállításával is foglalkozik, az orvos rendelvénye alapján, a Magyar Gyógyszerkönyv előírásait követve. A Szabványos Vényminták Gyűjteménye (Formulae Normales, FoNo) egy hivatalos vényelőirat-gyűjtemény, mely megkönnyíti a gyakran használt magisztrális készítmények rendelését és elkészítését. Orvosi és gyógyszerészi változata is létezik, jelenleg a VII. kiadás érvényes. (Formulae Normales Editio VII., FoNo VII.) A gyógyszerek árszínvonalának növekedésével ez a tevékenység ismét egyre jobban előtérbe kerül.

A gyógyszertárak szolgálati rendje[szerkesztés]

Szolgálati időt a megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv tisztifőgyógyszerésze határozza meg a működési engedélyben, amely lehet osztott vagy osztatlan. A folyamatos betegellátás biztosítását, az orvosi ügyelet helyét, gyógyszerkiadást végző intézeti gyógyszertár, valamint az adott gyógyszerár fiókgyógyszertárának elérhetőségét kell figyelembe venni.

 • nyitvatartási idő
 • készenléti szolgálat

Készenléti szolgálatra minden közforgalmú gyógyszertár kötelezhető, ha intézeti gyógyszertár járóbeteg-vényforgalmat is lebonyolít. Járvány esetén fiókgyógyszertár. Ide értve a heti pihenő- vagy munkaszüneti napot is.

 1. ügyeleti idő

a nyitvatartási időn túl is betegellátás, a gyógyszerész jelen van.

 1. készenléti idő

a nyitvatartási időn túl, a gyógyszerész nincs ott, de hívásra <30 perc bejön

Jegyzetek[szerkesztés]

 1. Miért a kígyó a gyógyszerészek szimbóluma?. ma.hu, 2007. január 31. (Hozzáférés: 2020. március 19.)
 2. Archivált másolat. [2010. szeptember 23-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2012. április 24.)
 3. 41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet a közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak működési, szolgálati és nyilvántartási rendjéről
 4. Pokol B. Szociológia elmélet Rejtjel Kiadó 1999. 128. old.
 5. Németh Erzsébet PhD (Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet): Új kihívás a gyógyító, megelőző kommunikációban: a reklámok növekvő hatása. VIII. Országos Konferencia, Budapest, 2005. február 24-25.
 6. Archivált másolat. [2015. április 11-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2012. április 24.)
 7. The word derives from the Greek: φάρμακον (pharmakon), meaning "drug" or "medicine" (the earliest form of the word is the Mycenaean Greek pa-ma-ko, attested in Linear B syllabic script. φάρμακον, Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon, on Perseus Digital Library
 8. Péter H. Mária 2002. Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai. E délyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár.
 9. (Péter H. 2002, Szabó T. 1984)
 10. https://en.wikipedia.org/wiki/Pharmacy
 11. https://en.wikipedia.org/wiki/Hospital_pharmacy
 12. https://en.wikipedia.org/wiki/American_Society_of_Health-System_Pharmacists
 13. J/1323. számú dr. Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás miniszter Budapest, 2010. október
 14. 41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet
 15. külön jogszabály az 1997. évi LXXVIII. tv. az épített környezet alakításáról és védelméről
 16. Európai (Magyar) Gyógyszerkönyv FoNo A Gyógyszerellátási ill. a Klinikai-Kórházi Szakmai Kollégium szakmai irányelvei Az OGYI módszertani levelei és szakmai irányelvei
 17. 41/2007. (IX. 9.) EüM r. 1. sz. melléklete
 18. ha nincs a gyógyszertárban külön jogszabályban meghatározott szakképesítéssel rendelkező személy, csak a sorozatgyártásúak, egyéb is, ha van ilyen képzettség külön jogszabály szerint

Források[szerkesztés]

Kapcsolódó szócikkek[szerkesztés]

Commons:Category:Pharmacy
A Wikimédia Commons tartalmaz Gyógyszertár témájú médiaállományokat.

További információk[szerkesztés]

 • Nick Barber, Alan Willson: Clinical pharmacy Elsevier Health Sciences, 2006.12.21
 • K. N. Hansen, G. Parthasarathi: Text Book Of Clinical Pharmacy Orient Blackswan, 2004.01.01.
 • A. V. Yadav: Hospital And Clinical Pharmacy Pragati Books Pvt. Ltd., 2008.08.07