Csiffáry család

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
(Csiffáry szócikkből átirányítva)
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

A Csiffáry család a Nyitra vármegyei Csiffár nemzetségből ered.

A család első említései szórványosak. Talán 1542-ben említik Chyfary Ferencet, mint egyet azok közül akik a püspök embereként életüket vesztették az előző év karácsonyának tájékán történt hatalmaskodások során Zalaegerszegen, melyet a Gersei családbeliek és mások követtek el.[1]

III. Ferdinánd 1649. május 27-én Pozsonyban címeres nemeslevelet adott Csiffáry Istvánnak, nejének Bosoky Magdolnának és testvéreinek: Gergelynek és Andrásnak, valamint anyai féltestvérének, Tarr Istvánnak. Ugyanazon évben ezt kihirdették Nyitra vármegyében.[2] Az 1754-1755. évi országos nemesi összeíráskor a megye igazolta a Nemespannon lakó Márton, fiai András, István, Ferenc és János valamint testvére, Gergely és annak fiai, János és Imre nemességét, miután bemutatta az armálist és bizonyította, hogy ő és Jánosnak fiai, a társszerző Gergely és Pallya Ilona unokái.[3]

A család egyes tagjai már korábbról is ismertek,[4] a forrásokból úgy tűnik hogy előbb egyházi méltóságok szolgálatában álltak. Ez azért is valószínű, mivel minden bizonnyal eredetileg egyházi nemesek lehettek és a család eredetileg Verebélyről származhatott. Az országos nemesek közé, az egyetlen ismert nemesítés alapján 1649-ben léphettek. A nemesített ág valószínűleg Nyitrán élt.[5] Ebből a családból származnak az egyes szétköltözött családtagok után a nemespanni, ebből a vágfarkasdi és további ágak, a pogrányi, majd nemesoroszi és más ágak.

A Csiffáry-címer[szerkesztés]

A Csiffáry címer rekonstruált rajza a Magyarország Címeres Könyvéből

A Magyarország Címeres Könyvében[6] megjelent kép Szluha Márton[7] által megfogalmazott leírása:

Aranyfonallal kettévágott kék pajzsban felül a vágási vonaltól jobbra lépő arany oroszlán jobbjában zöld babérkoszorút tart, alul három szál zöld leveles fehér rózsa. Sisakdísz: növekvő arany griff jobbjában görbe kardot tart. Takarók: vörös-ezüst, kék-arany.

Az 1649-es armálison valójában szereplő ezidáig közöletlen címerkép leírása:

A vörös pajzsban kék harántpólya, alatta és felette egy-egy ezüst virág (rózsa) látható. Töredékessége miatt elképzelhető, hogy a felső részen volt még egy virág, de a térbeli elrendezés ezt nem valószínűsíti. A kék harántpólyában jobbra forduló egyfarkú, nyitott szájú, kiöltött nyelvű (arany) oroszlán, jobbjában zöld (borostyán) koszorút tart. A sisak sérült, nem kivehető, sisakdíszben koronából kinövő jobbra forduló szárnyas, nyitott szájú, kiöltött nyelvű (arany) griff, jobbjában egyenes kardot tart. A takarók színe kék-arany, vörös-ezüst.

Pest megye levéltárában kissé eltérő címerpecsét található.[8]

Híresebb tagjaik[szerkesztés]

 • István a Verebélyi szék alispánja 1620-ban
 • Csiffári János 1706-ban kinevezett nyitraújlaki plébános, aki ezen hivatalát az evangélikusok miatt nem foglalhatta el.[9]
 • Csiffáry Pál (1758 ? - 1800. február[10]) Nyitra vármegye főorvosa a 18. század végén.[11] 1794-ben és 1795-ben a szakolcai járásban működött mint belső orvos.[12]
 • Csiffáry Imre (1818–1904) nemespanni bíró[13]
 • Csiffáry István nemesoroszi bíró
 • Csiffáry Sándor (1838–1912[14]) kántortanító.[15]
 • Csiffáry Alajos (1865-?) kántortanító[16]
 • Nemesoroszi Csiffáry Flórián (1858-?) kántortanító[17]
 • Csiffáry Jenő (1895–1967) nemespanni kántortanító, embermentő
 • Csiffáry Sándor (1902-1971) egri plébános[18]
 • Csiffáry Rezső (1918-1955) a Szombathelyi magyar királyi III. honvéd hadtest karpaszományos tizedese, igazgató tanító.[19]
 • Csiffáry Nándor (1925. október 14. – 2017. június 5.[20]) oktató
 • Csiffáry Árpád Dezső (Pozsony, 1934) sebészorvos.[21]
 • Csiffáry Gergely (1948–2014) egri levéltáros
 • Csiffáry Tamás (1958–2010) kutató, szerkesztő, főiskolai docens.
 • Stark József Aurél (Csiffáry Katalin férje), a nyitrai Tatra mozi üzemeltetője a második világháború végéig[22]

Irodalom[szerkesztés]

 1. Bilkei Irén 2002: A zalavári és kapornaki konventek hiteleshelyi levéltárainak oklevélregesztái 1542-1544. Zalai gyűjtemény 54. Zalaegerszeg, 28 No. 215.
 2. Kempelen Béla 1912: Magyar nemes családok III, 124; Szluha Márton 2003: Nyitra vármegye nemes családjai I. A-K. Budapest.
 3. Romhányi János 1913: Nemességigazolás Nyitra vármegyében 1754/55-ben III. Levéltárosok Lapja Archiválva 2009. július 24-i dátummal a Wayback Machine-ben II/3, 80.
 4. A teljesség igénye nélkül: 1542 Ferenc (Bilkei Irén 2002: A zalavári és kapornaki konventek hiteleshelyi levéltárainak oklevélregesztái 1542-1544. Zalaegerszeg, 28 No. 215.), 1595 Mátyás (U&C 45:28, pag. 20 (vö. Böszörményi János 1982: Hadak útján — hadak szolgálatában. Irodalmi Szemle 1982/1, 38 tiszttartó évszám nélkül); Ethey Gyula 1941: A verebélyi érseki nemesi szék VIII. Magyar Családtörténeti Szemle VII, 274.), 1642 (Gecsényi Lajos: Győr kereskedelmi kapcsolatainak történetéhez a XVII. században. 101. jegyzet) és 1650 Márton (Pongrácz, D. - Strešňák, G. - Ragač, R. - Tandlich, T. 2004: Šľachta bratislavskej stolice. Bratislava, 96-97.) stb.
 5. Drahošová, Š. - Bátora, J. - Lukačka, J. 2009: Csiffár 1209-2009. Nitra, 28 szerint "Panyára", azaz Nemespannra költöztek és itt vették nevüket. Ez azonban nem állja meg a helyét, hiszen a nemesített családtagok nyitrai illetőségűek voltak és a Pannra való költözés is csak a 18. század legelejéről mutatható ki, jóval a vezetéknév megjelenése utánról.
 6. 1913 Magyarország címeres könyve I. Budapest, 126.
 7. Szluha Márton 2003: Nyitra vármegye nemes családjai I. Budapest, 262.
 8. Kőszeghi Sándor 1899, 68; Kempelen 1912, 124
 9. Komlóssy 1896, 293; Pethes János 1898: Adatok a reformáczió és ellenreformáczió történetéhez. Dunántúli Protestáns Lap 9/34, 555. (augusztus 21.)
 10. Buday Péter 2012: A nyitrai ferences (Szt. Péter és Pál) templom Liber mortuoruma. Csal. mar. 2011/1, 8, 28.
 11. Nagy József 1864: Nyitra megye helyirása I/3. Komárom, 56; 1792-ben a bányakamarai fizikusi állásra pályázott (Štátny ústredný banský archív v Banskej Štiavnici, fond HKG, inv. č. 663; Lucia Krchnáková 2010: Zdravotnícka starostlivosť o baníkov v stredoslovenskej banskej oblasti (so zameraním na pôsobenie a prínos Jána Juraja Hoffingera. Montánna história 3, 38.)
 12. 1794 Magyar Almanak 1794-ik esztendőre. Bécs, 273; 1795 Magyar Almanak 1795-dik esztendőre. Bécs, 237.
 13. Komlóssy 1896, 204; Oedenburger Zeitung 1902. november 14., 2; Alkotmány 9/314, 8 (1904. december 31.); Családban marad 2009/2, 84 nn.
 14. Eger 1912/68, 4 (augusztus 24.)
 15. Nyitraegerszegen segédtanerőként, majd 1870-1877 között Bábindalon, 1884-1885-ben Kőkeszin (Komlóssy 1896, 126, 206, 289)
 16. Csiffáry Alajos (1889-1893 között Óváron, 1893-tól Érsekújvárott), szül. 1865. május 21-én Érsekújváron Nyitram. Képesittetett Léván 1883-ban (Komlóssy 1896, 73, 218). 1896-ban igazgatósági tag az Érsekujvári Népbank Részvénytársaságban (Kormos Alfréd 1897 (szerk.): Pénzügyi Compass, 1896-1897. Budapest, 367).
 17. 1877-1880 között segédtanító Zsitvabesenyőn, 1881-től Garamdamásdon volt tanító (Szül. Nemes-Oroszin, Barsm. 1858. november 21-én. Képesittetett Léván 1879-ben; Komlóssy 1896, 165, 193)
 18. Rácz Imre 1998: Adács - A római katolikus templom, a plébánia és a népoktatás története. Miskolc, 44 44. jegyzet.
 19. Zalai Magyar Élet 1941. november 14., II/259, 1; Zalamegyei Újság 1941. november 13. XXIV/256, 2.
 20. dorog.hu; Dr. Csiffáry Nándor búcsúztatása Archiválva 2019. június 21-i dátummal a Wayback Machine-ben; dorog.hu
 21. 1997 A Budapesti Orvostudományi Egyetemen végzett orvostanhallgatók jegyzéke 1951-1969. A Semmelweis Orvostudományi Egyetem Levéltárának kiadványai 1. Budapest, 124.
 22. Alena Mikulášová - Miroslav Palárik 2015: Nitrianske kiná v období druhej svetovej vojny. Historický časopis 63/2, 46. jegyzet.

További információk[szerkesztés]