Benyák Bernát József

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Benyák Bernát József
Benyák Bernát.jpg
Született 1745. december 6.
Komárom
Elhunyt 1829. március 1. (83 évesen)
Selmecbánya
Állampolgársága magyar
Nemzetisége magyar
Foglalkozása bölcseletdoktor,
szerzetes,
pedagógus
Commons
A Wikimédia Commons tartalmaz Benyák Bernát József témájú médiaállományokat.

Benyák Bernát József (Komárom, 1745. december 6.Selmecbánya, 1829. március 1.) bölcseletdoktor, piarista rendi szerzetes, tanár.

Élete[szerkesztés]

1764. október 3. a piarista rendbe lépett; bölcseleti s teológiai tanulmányainak elvégezte után a nyitrai convictus igazgatója lett; innét szerzetének pesti lyceumába tanárrá neveztetett ki, hol egy ideig a gimnáziumban a költészetet és ékesszólást tanította; előadásait nem csak magyarul adta elő, hanem tantételeit is két izben magyarul hirdette és a gyülekezet előtt magyarul védelmezte 1777-ben. Ezután a székesfehérvári gimnázium igazgatója lett; később Vácra, Debrecenbe s Trencsénbe rendelték; több évig nevelő volt és 1817 körül Selmecbányára jött aligazgatónak s spiritualisnak, hol a magyar nyelvben is adott oktatást. A magyar nyelven kívül beszélte a németet, franciát, olaszt és görögöt.

Munkái[szerkesztés]

 • Egész logikából és oktató fisikából válogatott czikkelyek. Kalocsa, 1777.
 • Sermocinationes criticae super ortu, et progressu philosophiae. Pestini, 1779. Online
 • Magyarok sóhajtásai az haldokló Mária Teréziához. Hely n. (1780. Névtelenül.)
 • Responsum ad librum singularem Petri ab Osterwald de religiosis ordinibus et eorum reformatione. Pestini, 1782.
 • Okos elmének mulatozásai. Bruyes apát után francziából ford. U. ott, 1783.
 • Ratiocinium philosophicum super libertate ingenii humani in philosophando. U. ott, 1784. (Censurai kézirati példány a nemzeti muzeumban.)
 • Felséges második Józsefnek az ő közjóbéli tiszteihez adatott intése 1783 végén. Németből ford. Buda, 1784.
 • Felséges második József bölcs országlásának megmutatása. Németből ford. Pest (1784.)
 • Pia memoria dni Ignatii Nagy de Sélye prima Alba-Regalensium episcopi. U. ott, 1790.
 • Felséges Józsefnek ausztriai főherczegnek beiktatásakor költ köszöntő dal. Vácz, év n.
 • Ode ad diem IV. kal. jan. 1795. ill. ac. rev. d. Gabriel Zerdahelyi… capit. Vaciens. suffragiis… renunciatus est. Hely n.
 • Az Urban boldogult néh. méltsgs. báró Miháldi Splényi Ferencz váczi püspöknek utolsó eltakarításakor készült halotti vers. Vácz, 1796.
 • Nemes Végh Péter urnak 1797-ben történt halálán sirhalma fölött kesergő lélek. Vácz (Elegia.)
 • Josepho principi regio haereditario archi-duci Austriae regni Hungariae palatino dum primum ingrederetur Vacium III. non aug. 1798. Hely n.
 • A boldogságos szűz Máriának tiszteletére szánt… ének. Latinból ford. Vácz. 1798.
 • Szabad kir. Szeged városának költségén épült tánczpalotának első mulatságát tisztelő dall. Buda, 1800.
 • Farádi Vörös Ignácz úrnak halálára irt vers. U. ott. 1800.
 • Méltóságos ur Kőszeghy László csanádi püspök beiktatását város és oskolák tisztelik. Temesvár, 1801.
 • Pia memoria primi lapidis pro aede publica pauperum in libera reg. civitate Szegediensi erecta. Szegedini, 1801. (Kézirata a n. muzeumban.)
 • Seren. principis regii Josephi archiducis Austriae et Hungariae palatiui ad praeruptum s. Benedicti in rupe Szkalka antrum accessum musae rupium earum incolae festivo concentu excipiunt Tynaviae. 1806.
 • Seren. principi Josepho dum provinciam Trenchiniensem ingrederetur. U. ott, 1806.
 • Francisco I. regi Hungariae monumentum ediderunt scolae piae 1807. Schemnicii. (Költemény.)
 • Carmen pro soennitate benedictionis templi Csábrágiensis a Francisco e comitibus Koháry erecti. Schemnicii, 1815.
 • Grammatica hungarica. U. ott. 1816. (2. kiadás. U. ott, 1824.)
 • Ode ill. ac rev. dno Antonio Makay de eadem. Neosolii, 1819.
 • Ő nagyságának mélt. Geleji Makay Antal urnak. Selmecz. 1819. (Költemény.)
 • Opuscula poetica. Viennae, 1819.
 • Méltóságos br. Révai Nep. János ő nagyságának Turócz vármegye főisp. lett beiktatására készített versmű. Vácz, 1819.
 • Magyar versei. Bécs. 1820. (Révay Nep. János br. költségén.)
 • Carmen dum torques aureus Franc. Corn. Hell rei mont. praefecti collo pro 50 servitii annos imponentur. Schemnicii, 1820.
 • Ode cels ac rev. principi Alexandro a Rudna de eadem. Viennae, 1820.
 • Üdvösséges énekei. Selmecz, 1821. (Makay Antal beszterczebányai püspök költségén.)
 • A magyar nyelvnek egyenes folyását ismertető versek. U. ott. 1826.

Kéziratban: Valósítás, hogy a Magyarország és Ausztria között való kereskedésnek szabad volta a magyaroknak nem csak nem ártalmas, hanem igen hasznos (a n. múzeumban, hol még több kézirata is van 1790–1806-ból. Kéziratainak jegyzéke is ott őriztetik.)

Levele Péczeli Józsefhez. Székes-Fehérvár, 1787. jún. 27. (Figyelő XXI. kivonatban.)

Források[szerkesztés]