Ugrás a tartalomhoz

Belpolitika

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

A belpolitika az egy országon belüli társadalmi rétegek, csoportok egymáshoz való viszonya, küzdelmük az állami hatalom megszerzéséért, megtartásáért és befolyásolásáért, hogy ennek révén érdekeiket érvényesíthessék, társadalmi céljaikat elérhessék.[1] A politika eredendően és elsősorban belpolitika. A „politika” kifejezés az ókori görög polisz névből ered, és magyar jelentése „közélet”, ez értelemben tehát mindenki, aki részt vesz a közéletben, politizál.

Az államok, nemzetek egymáshoz való viszonya, törekvésük befolyásuk, érdekeik érvényesítésére a nemzetközi térben a külpolitika.[2]

A politika két vetülete, a kül- és a belpolitika alapvetően egységet alkot, mivel a politikai tevékenység célja az állam részéről mindkét esetben a fennálló társadalmi viszonyok védelme és megszilárdítása, az ellenzék részéről pedig a hatalom megszerzése saját érdekeinek és eszmerendszerének érvényre juttatása céljából.

A politikával, közélettel, annak jelenségeivel foglalkozik a politikatudomány. A politikával hivatásszerűen foglalkozó személy a politikus.

Tartalma[szerkesztés]

A (bel)politika az állam ügyeiben való részvétel, az állami tevékenység formáinak, (a politikai rendszernek), feladatainak, tartalmának a meghatározása.

A belpolitika középpontjában a kormányzati erők és az ellenzék közötti küzdelem áll a hatalom megszerzése, megtartása és felhasználása érdekében. Minden társadalmi tevékenység, probléma politikai jelleget ölt, ha megoldásának lehetősége összefüggésben áll a kormányzati hatalom problémájával.

A politikai tevékenység alanyai a társadalmilag aktív személyek csoportjai, társadalmi rétegek és osztályok, és az azokat képviselő pártok. A politikai tevékenységben tartalmilag gyakran részt vesznek – esetenként annak ellenére, hogy ezt tagadják – formailag nem politikai szervezetek, civil szervezetek, szakszervezetek, vallási közösségek is.[3]

A belpolitika az állam, a kormányzat tevékenységének fő irányait fogja át. A politikai ráhatás célja szerint megkülönböztethető a gazdaságpolitika, pénzügypolitika, költségvetési politika, oktatáspolitika, kultúrpolitika, tudománypolitika és sok más szakpolitika.[4]

Eszközei[szerkesztés]

A társadalmi berendezkedés formájától és állapotától, a demokrácia állapotától függően a politikai ráhatás eszközei változatosak lehetnek a közvetlen kényszerítő akcióktól a rugalmas manőverezésig, olyan kedvező feltételek létrehozásáig, amikor a kívánt cél közvetlen beavatkozás nélkül érhető el.[4]

A politikai tapasztalatok azt mutatják, hogy „a cél szentesíti az eszközt” elve, az embertelen eszközök alkalmazása az elméletileg mégoly humánus célok elérésére csak elemberteleníti magát a célt is.[4]

A politikát a gazdasági viszonyok determinálják, a politikai viszonyokban kifejeződnek az egyes társadalmi csoportok érdekei. A politika azonban nem a gazdasági viszonyok tükörképszerű megjelenítése, a politikai tevékenység nagyfokú önállósággal rendelkezik.[4]

A politika szorosan összefügg a joggal, a törvények a politika koncentrált kifejeződései.[4]

Jegyzetek[szerkesztés]

  1. Akadkislex 446. o.
  2. Akadkislex 446. o.
  3. Filozófiai kislex 285. o.
  4. a b c d e Filozófiai kislex 286. o.

Források[szerkesztés]

  • Akadkislex: Akadémiai kislexikon. Budapest: Akadémiai. 1990. ISBN 963 05 5279 5  
  • Filozófiai kislex: Filozófiai kislexikon. Budapest: Kossuth. 1973.