Ugrás a tartalomhoz

Adamik Tamás

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Adamik Tamás
2013-ban
2013-ban
Életrajzi adatok
Született1937. augusztus 6. (86 éves)
Kecskemét
Ismeretes mint
 • fordító
 • klasszika-filológus
 • irodalomtörténész
 • grammatikus
Nemzetiségmagyar magyar
HázastársAdamikné Jászó Anna
IskoláiEötvös Loránd Tudományegyetem
Iskolái
Felsőoktatási
intézmény
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Pályafutása
Szakterületklasszika-filológia, irodalomtörténet, nyelvészet
Munkahelyek
Eötvös Loránd Tudományegyetem (1973 óta)adjunktus, majd docens, professzor
Jelentős munkái• Retorika
• Római irodalom: A kezdetektől a nyugatrómai birodalom bukásáig
• Retorikai lexikon
• Latin irodalom a kora középkorban: 6–8. század
Szakmai kitüntetések
a Magyar Érdemrend középkeresztje
A Wikimédia Commons tartalmaz Adamik Tamás témájú médiaállományokat.

Adamik Tamás (Kecskemét, 1937. augusztus 6.[1] –) magyar klasszika-filológus, rétor, irodalomtörténész, nyelvész, műfordító, egyetemi professzor.

Élete[szerkesztés]

1937-ben született Kecskeméten. Ugyanitt érettségizett 1957-ben. 1966-ban végzett az Eötvös Loránd Tudományegyetem latin–orosz szakán. 1966–1973 között a Tankönyvkiadó idegennyelvi szakértője volt. 1973-tól az ELTE latin tanszékének adjunktusa, docense, 1991-től 2002-ig a latin tanszék tanszékvezető professzora, jelenleg professor emeritusa. 1976-ban a nyelvtudomány kandidátusa, 1989-től doktora.[2] 1982-ben Arisztotelész Rétorikájának fordításáért nívódíjat, 1984-ben Martialis-monográfiájáért Lénárd Sándor-díjat kapott.

Művei[szerkesztés]

 • A korszerű orosznyelv-oktatásért. Az I. Országos Orosznyelv-oktatási Konferencia anyaga; szerk. Adamik Tamás; Tankönyvkiadó, Budapest, 1968
 • Móritz György–Csengery Zoltánné: Olasz nyelvkönyv. A gimnáziumok IV. osztálya számára; szerk. Adamik Tamás; Tankönyvkiadó, Budapest, 1968
 • Móritz György: Olasz társalgás; szerk. Adamik Tamás; Tankönyvkiadó, Budapest, 1969 (Tanuljunk nyelveket!)
 • Hlavács József–Rhédey Györgyné: Orosz nyelvkönyv 6. Az általános iskola 6. osztálya számára; szerk. Adamik Tamás; Tankönyvkiadó, Budapest, 1971
 • Catullus versei. Catulli Veronensis liber (egyetemi tankönyv, kritikai kiadás); sajtó alá rend., jegyz. Adamik Tamás; Tankönyvkiadó, Budapest, 1971 (Auctores Latini, 15.)
 • Herczeg Gyula, Kotzián Tamás: Képes olasz nyelvkönyv gyermekeknek 1.; szerk. Miseje Attiláné, Adamik Tamás; Tankönyvkiadó, Budapest, 1972
 • Tanári kézikönyv az orosz nyelv tanításához a 6. osztályban; Tankönyvkiadó, Budapest, 1972
 • Kosaras István: Orosz nyelvtan. A középiskolák számára; szerk. Adamik Tamás; Tankönyvkiadó, Budapest, 1972
 • Banó István–Nagy Ferenc–Waczulik Margit: Latin nyelvkönyv; szerk. Adamik Tamás; Tankönyvkiadó, Budapest, 1973 (Tanuljunk nyelveket!)
 • Latin költészet. Kézirat gyanánt; szerk. Adamik Tamás, B. Révész Mária; ELTE, Budapest, 1974 (Klasszika-filológiai tanulmányok, 1.)
 • Latin prózaírók; szerk. Adamik Tamás, B. Révész Mária; ELTE, Budapest, 1976 (Klasszika-filológiai tanulmányok, 2.)
 • Martialis és költészete; Akadémiai, Budapest, 1979 (Apollo könyvtár, 10.)
 • Vergilius: Aeneis I-VI. (egyetemi segédkönyv); szöveggond. Adamik Tamás, bev. Adamik Tamás, Bollók János, jegyz. Adamik Tamás, B. Révész Mária, Bollók János; Tankönyvkiadó, Budapest, 1987 (Auctores Latini, 21.)
 • Ammianus Marcellinus: Róma története; ford. Szepesy Gyula, jegyz., utószó Adamik Tamás; Európa, Budapest, 1993
 • Római irodalom az archaikus korban; Seneca, Pécs, 1993 (Seneca könyvek)
 • Római irodalom az aranykorban; Seneca, Pécs, 1994 (Seneca könyvek)
 • Római irodalom az ezüstkorban; Seneca, Pécs, 1994
 • N. Horváth Margit–Nagy Ferenc: Latin nyelvkönyv I.; szerk. Adamik Tamás; Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1995
 • Római irodalom a késő császárkorban; Seneca, Budapest, 1996 Pécs (Seneca könyvek)
 • Catullus versei. Catulli Veronensis liber; 3. jav. kiad.; szöveggond., bev., jegyz. Adamik Tamás; Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1998 (Auctores Latini, 15.)
 • Antik stíluselméletek Gorgiastól Augustinusig. Stílus, kritika, értelmezés; Seneca, Budapest, 1998 (Seneca könyvek)
 • Vergilius: Aeneis I-VI.; 2. jav. kiad.; szöveggond. Adamik Tamás, bev. Adamik Tamás, Bollók János, jegyz. Adamik Tamás, B. Révész Mária, Bollók János; Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2001 (Auctores Latini, 21.)
 • Hajdu Péter: Claudius Claudianus eposzai; szerk. Adamik Tamás, Eperjessy László; Argumentum, Budapest, 2002 (Apollo Könyvtár, 23.)
 • Harmatta János–Rimóczi-Hamar Márta: Horatius, Vergilius és Maecenas. Barátság és hűség Augusztus Rómájában; szerk. Adamik Tamás, Borzsák István; Akadémiai, Budapest, 2003 (Apollo Könyvtár, 20.)
 • Adamik Tamás–Aczél Petra–A. Jászó Anna: Retorika; Osiris, Budapest, 2004 (Osiris tankönyvek)
 • József Attila: Medáliák című ciklusának szerkezete. Elhangzott a Szent István Társulat régi székházának dísztermében 2005. március 4-én; Szent István Akadémia, Budapest, 2006 (A Szent István Tudományos Akadémia székfoglaló előadásai)
 • Római irodalom. A kezdetektől a Nyugatrómai Birodalom bukásáig; Kalligram, Pozsony, 2009
 • Retorikai lexikon; szerk. Adamik Tamás, A. Jászó Anna; Kalligram, Pozsony, 2010
 • Cicero összes retorikaelméleti művei; szerk. Adamik Tamás; ford. Adamik Tamás, Csehy Zoltán, Gonda Attila, Kisdi Klára, Krupp József, Mezei Mónika, Polgár Anikó, Simon L. Zoltán; Kalligram, Pozsony, 2012
 • Sanctissima religio. Vallás- és irodalomtudományi tanulmányok; Szent István Társulat, Budapest, 2012
 • Miért írunk verset? Költői est négyesben; Adamik Tamás, Baka Györgyi, B. Tóth Klára, Deák-Sárosi László; Üveghegy, Százhalombatta, 2013
 • Latin irodalom a kora középkorban: 6–8. század. Budapest: Kalligram. 2014. ISBN 978-80-8101-821-3
 • Irodalmi karácsony. Adamik Tamás, Baka Györgyi, B. Tóth Klára, Deák-Sárosi László és Kasó Tibor szakrális és karácsonyi versei; Üveghegy, Százhalombatta, 2016
 • Latin irodalom a Karoling-korban: 8–9. század. Budapest: Kalligram. 2017. ISBN 978-963-468-001-7
 • Carmina Rustica. Versek és műfordítások; Üveghegy, Százhalombatta, 2018
 • Latin irodalom az átmeneti korban, 9-11. sz. A keresztény Európa kiteljesedése; Kalligram, Budapest, 2020. ISBN 9789634681793
 • Latin irodalom az érett középkorban, 12-13. század. A keresztény Európa virágkora; Pest Kalligram, Budapest, 2022
 • Carmina Fructifera. Versek és műfordítások; Üveghegy, Százhalombatta, 2023

Fontosabb műfordítások[szerkesztés]

 • Arisztotelész: Rétorika; ford., jegyz., utószó Adamik Tamás; Gondolat, Budapest, 1982
 • L. Caecilius Firmianus Lactantius: Az isteni gondviselésről. A keresztényüldözők halála. Isten művei. Isten haragja; ford., jegyz., utószó Adamik Tamás; Helikon, Budapest, 1985 (Prométheusz könyvek, 6.)
 • Cornificius: A C. Herenniusnak ajánlott rétorika. Latinul és magyarul / Cornifici Rhetorica ad C. Herennium; ford., bev., jegyz. Adamik Tamás; Akadémiai, Budapest, 1987 (Görög és latin írók, 18.)
 • Szent Jeromos (Hieronymus): "Nehéz az emberi léleknek nem szeretni". A keresztény életről, irodalomról és tudományról; ford., jegyz., utószó Adamik Tamás; Helikon, Budapest, 1991 (Harmonia mundi könyvek)
 • A szofista filozófia. Szöveggyűjtemény; összeáll., utószó Steiger Kornél, ford. Adamik Tamás et al.; Atlantisz, Budapest, 1993 (A kútnál)
 • Az apostolok csodálatos cselekedetei; ford. Adamik Tamás et al., szerk. Dörömbözi János, utószó Adamik Tamás; Telosz, Budapest, 1996 (Apokrif iratok)
 • Csodás evangéliumok; ford. Adamik Tamás et al.; vál., utószó Adamik Tamás, szerk. Dörömbözi János; Telosz, Budapest, 1996 (Apokrif iratok)
 • Apokalipszisek; szerk. Dörömbözi János, vál., utószó Adamik Tamás, ford. Adamik Tamás et al.; Telosz, Budapest, 1997 (Apokrif iratok)
 • Apokrif levelek; ford. Adamik Tamás et al., vál., utószó Adamik Tamás, szerk. Dörömbözi János; Telosz, Budapest, 1999 (Apokrif iratok)
 • Martialis: Válogatott epigrammák. Electa epigrammata; ford. Adamik Tamás et. al., vál., szerk., jegyz., utószó Adamik Tamás; Magyar Könyvklub, Budapest, 2001 (Írók, költők, gondolkodók)
 • Cornificius: A szónoki mesterség. A C. Herenniusnak ajánlott retorika; ford., utószó, jegyz. Adamik Tamás; Magyar Könyvklub, Budapest, 2001
 • Lysias beszédei; ford. Adamik Tamás, Agócs Péter, Horváth László, Ittzés Máté; Osiris–Balassi, Budapest, 2003 (Sapientia Humana)
 • Ioannes Saresberiensis (Salisburyi János): Metalogicon; ford., jegyz. Adamik Tamás; Szent István Társulat, Budapest, 2003 (Középkori keresztény írók, 4.)
 • Szent Jeromos: Levelek; szerk. Takács László, ford. Adamik Tamás, Puskely Mária, Takács László; Szenzár, Budapest, 2005
 • Quintilianus: Szónoklattan; szerk., jegyz. Adamik Tamás, ford. Adamik Tamás, Csehy Zoltán, Gonda Attila, Kopeczky Rita, Krupp József, Polgár Anikó, Simon L. Zoltán, Tordai Éva; Kalligram, Pozsony, 2008

Díjai[szerkesztés]

Jegyzetek[szerkesztés]

 1. Kortárs magyar írók. [2012. szeptember 30-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2010. október 29.)
 2. Új magyar irodalmi lexikon

További információk[szerkesztés]

 • A VIGILIA BESZÉLGETÉSE Adamik Tamással
 • Adamik Tamás; szerk. Markó Alexandra; ELTE Fonetikai Tanszék, Budapest, 2001 (Magyar nyelvész pályaképek és önvallomások)
 • Oratoris officium. Tanulmányok a hetvenéves Adamik Tamás tiszteletére; szerk. Déri Balázs; L'Harmattan–ELTE BTK Latin Nyelvi és Irodalmi Tanszék, Budapest, 2008