Totem

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Totemoszlop a Thunderbird Parkban, a kanadai British Columbia tartománybeli Victoria városában

A totem vallásosan tisztelt növény, állat vagy ezeket ábrázoló tárgy. A totemállatot a természeti népek a törzs ősének tekintik, s emiatt az kultikus tiszteletnek örvend. A totem angol szó, és az algonkin indián ototeman szóból ered, mely az ote (törzs, nemzetség) származéka. Totem egyúttal a kanadai indusok kézjegye, mellyel törzsfőnökeik névaláírás helyett élnek.

E szó a néprajzi tudományban tágabb értelemmel vált közkeletűvé s egyáltalán törzsjelet értenek rajta, aminőkből fejlődtek a családi és országcímerek is. A totem rendesen az illető törzs nevét, s minthogy a törzsek többnyire valamely állat nevével jelölik magukat, tehát az illető állatnak a kezdetleges rajzú képét ábrázolja. E szerint valóságos hieroglif jegye az ilyen nevének.

Minthogy azonban a művelődés e kezdetleges fokán a címerállat még a törzs hite szerint annak valóságos őse is és mint ilyen vallásos tisztelet tárgya: erre a felfogásra való tekintettel Lubbock óta a totem körülbelül olyan értelemben használatos az etnologiában és az összehasonlító vallástudományban, mint a fétis. A totemizmus mintegy középhelyen álló vallásfejlődési fokozat a legnyersebb fétisizmus s a szellemibb felfogású samánizmus és politeizmus között. Annyiban csakugyan fölötte áll a fétisizmusnak, hogy nem magát a totemet tekinti a természetfölötti erejű felsőbb lénynek, hanem azt, amit vagy akit a totem ábrázol. Csakhogy ez lehet még akár állat, növény, hegy, kő, patak, folyam, égitest, vagy bármi más elő avagy élettelen dolog, melyet az emberre nézve hasznos vagy káros, de egyáltalán hatalmas volta vallásos tisztelet tárgyává emelt az ő képzeletében. A totemizmus alapján áll az észak-szibériai népeknél meg a japáni ainóknál s némely amerikai indus törzseknél még ma is igen elterjedt, az ókorban pedig a görögöknél is kimutatható medvetisztelés, valamint részben az egész földkerekségen annyira elterjedt kigyótisztelet is.

Források[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]