Koi Gyula

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Koi Gyula
Koi Gyula.jpg
Született 1977. április 21. (37 éves)
Budapest
Nemzetisége magyar
Foglalkozása egyetemi oktató

Koi Gyula (Budapest, 1977. április 21. – ) egyetemi oktató, tudományos kutató, a közigazgatás-elmélet, valamint az összehasonlító közigazgatás művelője.

Tanulmányai[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

2002-ben igazgatásszervezői oklevelet (BCE KIK), majd ezt követően jogi doktorátust szerzett (SZTE ÁJK). Az ELTE BTK kínai szakán sinológiát hallgatott. Igazgatásszervezői szakdolgozatát Közszolgálati etika címmel írta. A jogász szakon záródolgozatát A magyar közszolgálati jog története a jogirodalom tükrében témakörben védte meg. A győri SZE ÁJDI-n védte meg PhD értekezését 2014. februárjában (doktori témája: Külföldi hatások a magyar közigazgatás-tudományban).

Tevékenysége[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

2002 és 2003 között az ELTE ÁJK Nemzetközi Magánjogi- és Európai Gazdasági Jogi Tanszék Európai Dokumentációs és Kutatási Központjának könyvtárvezetője. 2003 és 2005 között a BCE Államigazgatási Kar Államigazgatási Tanszékén tanársegéd, itt főként közszolgálati jogot és gazdasági igazgatást oktatott, kezdeti kutatásai a közszolgálati etikára koncentráltak, de innen datálható a PPP témakör behatóbb vizsgálata. 2005-től jelenleg is az MTA Jogtudományi Intézete Közigazgatási Osztályán tudományos segédmunkatárs. 2005-ben a Magyar Köztársaság Országgyűlése Mentelmi Bizottságánál ad hoc szakértő (Országgyűlési Etikai Kódex kidolgozása tárgyában). 2006-tól állandó szakértő ugyanitt, ugyanebben a témában. 2010-ben az új országgyűlés ismét felkérte bizottsági szakértőnek. 2005 és 2009 között a Jogi Tudósító folyóirat szakfordítója (franciából; de angolból, németből, illetőleg oroszból is), 2009. novemberétől főszerkesztő. Vendégkutató vagy konferencia-előadó volt, illetőleg írásos contributióval tanácskozáson szerepelt Brnóban (Masaryk Egyetem); Londonban (LSE); Párizsban (ENA/Science Po); Sumyban (Harkovi Nemzeti Egyetem); Tajpejben (Nemzeti Közszolgálati Intézet); Washingtonban (IACL).

Kutatásai[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Közigazgatási kutatásait 2002-ben könyvtárosként kezdte, első publikációja igazgatásszervezői szakdolgozatának egy részlete volt ugyanezen évben a köztisztviselői etikai kódex aktuális problémáiról. 2003 és 2010 között tíz OTKA, NKTH, BM, OKRI, illetve MTA JTI intézeti kutatásban vett részt. Kutatásainak súlypontját az összehasonlító közigazgatás és a jogi sinológia, a külföldi közigazgatási megoldások hazai megismertetése jeleníti meg. Jogi bibliográfusként mintegy száz, könyvészetileg ismeretlen hazai jogi nyomtatványt írt le elsőként.

Oktatóként[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

2003 és 2005 között a BCE Államigazgatási Kar Államigazgatási Tanszékén tanársegéd. 2005 és 2011 között számos helyen oktatott helyettesítőként vagy óraadóként, kiemelendő a BCE KIK, a ZMNE BJKMK, a győri SZE, a BCE KIK Továbbképző Intézete, a Kodolányi János Főiskola, a Fővárosi Munkaügyi Központ, valamint a Magyary Zoltán Szakkollégium. 2012-től a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Alkotmányjogi Tanszékén a Helyi önkormányzati modellek egyszemélyi oktatója valamennyi tagozaton, megbízott előadóként. 2012. szeptember 1-jétől a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Közjogi Intézet Európai és Összehasonlító Közjogi Tanszékén egyetemi tanársegéd.

Fordítóként[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

 • OECD: Hogyan korszerűsítsük a közigazgatást? A követendő út. Budapest, 2009. 291. OECD - MTA JTI. (A kötetet angolból és franciából fordította: Kincses László – Koi Gyula. Az IRAS –ban a kötet eredetijéről készült könyvismertetéseket angolból fordította: Linder Viktória. Szerkesztő-lektor: Lőrincz Lajos. A mutatókat készítette és technikai szerkesztőként közreműködött: Koi Gyula.) [Az általa fordított részek: 6, 9-115, 181, 183-184, 186-188, 212-236, 265-266, 267-291.]

A fenti kötet fordítása mellett mintegy 100 jogi cikkfordítása jelent meg (illetve van megjelenés alatt) angol, francia, német és orosz nyelvből. 2003-ban a Belügyminisztérium számára francia törvényszöveget is fordított.


Főbb publikációi[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Mintegy 80 tudományos közleménye látott napvilágot. Művei angol, francia, német, szlovák, valamint ukrán nyelven is megjelentek.

 • A közérdek a tételes jogban.; A közérdek a közigazgatás feletti ügyészi törvényességi felügyelet tükrében.; A közérdek fogalmának megjelenése egyes ókori szöveghagyományokban.; A Magyar Királyi Közigazgatási Bíróság közérdekkel kapcsolatos joggyakorlata.; Válogatott bibliográfia. In: Bódig Mátyás-Dudás Gábor-Ivancsics Imre-Kántás Péter-Kiss Barnabás-Koi Gyula-Körtvélyessi Zsolt-Majtényi László-Pap András László-Szabó Máté Dániel-Szamel Katalin-Temesi István-Tóth Judit: Közérdek és közigazgatás. (Szerk.: Szamel Katalin). Budapest, 2008. 333. MTA Jogtudományi Intézet. 83-106.; 260-277.; 288-296.; 297-304.; 305-333.
 • OECD: Hogyan korszerűsítsük a közigazgatást? A követendő út. Budapest, 2009. 291. OECD - MTA JTI. (A kötetet angolból és franciából fordította: Kincses László – Koi Gyula. Az IRAS –ban a kötet eredetijéről készült könyvismertetéseket angolból fordította: Linder Viktória. Szerkesztő-lektor: Lőrincz Lajos. A mutatókat készítette és technikai szerkesztőként közreműködött: Koi Gyula.) [Az általa fordított részek: 6, 9-115, 181, 183-184, 186-188, 212-236, 265-266, 267-291.]
 • (Braibant, Guy; Drago, Roland; EU közigazgatási jog; Gazdasági igazgatás; Humánigazgatás; Jogi segítségnyújtás; Jogi sinológia; Közigazgatási nemperes eljárás; Közszolgálati etika; Public-Private Partnership; Szabó József; Szolgáltató közigazgatás címszavak). In: Lamm Vanda (főszerk.): Jogi Lexikon. Budapest, 2009. Kluwer Complex Jogi és Üzleti Kiadó Kft. Második, átdolgozott, és bővített kiadás 112., 168-169., 217., 259., 304-305., 350., 417., 424., 572., 612., 632.
 • Luxemburg. Észtország. Lettország. Litvánia [4 könyvfejezet]. In: Balázs István-Bordás Mária-Boros Anita-Gajduschek György-Halász Iván-Imre Miklós-Koi Gyula-Kristó Katalin-Lövétei István-Lőrincz Lajos-Rixer Ádám-Sipos Katalin-Szamel Katalin-Tamás András-Temesi István: Az Európai Unió tagállamainak közigazgatása (szerk.: Balázs István-Gajduschek György-Koi Gyula-Szamel Katalin). Complex Wolters Kluwer, Budapest, 2011. 292-313., 869-891., 893-913., 915-937. ISBN 978 963 295 216 1

Források[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Életrajz[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

 • Főszerkesztői bemutatkozás. Jogi Tudósító XL. évf. (2009) 11. sz. 3.
 • Koi Gyula címszó. In: Pablényi Attila (szerk.): Ki kicsoda a magyar közigazgatásban 2006. Budapest, 2006. 94. DFT-Hungária. ISSN 1787 9862
 • Koi Gyula címszó. In: Radosiczky Imre (szerk.): Ki kicsoda a magyar oktatásban II. kötet Felsőoktatás, felnöttképzés, szakképzés és nyelviskolák. Budapest, 2006. 288. FISZ. ISSN 1787-1026
 • Orosz Ágnes (szerk.): A Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatás-tudományi Karának (Államigazgatási Főiskola) története 1977-2007. Budapest, 2007. 351. HVG-ORAC Lap-és Könyvkiadó Kft. ISBN 978-963-7490-93-4

Interjúk[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

 • Lengyel Tibor: Dokumentációs központok. Népszava, 2003. február 28.
 • Előházi Zsófia: A kari Dokumentációs Központ. (Interjú a Központ könyvtárosával, Koi Gyulával) Jurátus, XXII. évfolyam 1. szám, 2003. szeptember 15.
 • Előházi Zsófia: Helyben olvasható EU-s tudás. Lépéselőnyben a jogászok. Népszabadság Diploma melléklet, 2003. október 8.
 • Farkas János: Etikai kódex a honatyák magatartásáról. Kisalföld, 2006. április 12.