Veszélyes hulladékok

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

Veszélyes hulladéknak számítanak azok az anyagok, amelyek az emberi egészségre vagy életre károsító hatást fejtenek ki.

Hulladékok csoportosítása környezeti hatás szerint, EWC kódok[szerkesztés]

Szabályozásuk Magyarországon[szerkesztés]

Veszélyes hulladékok a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 1. mellékletében felsorolt anyagok.

A "72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről" tartalmazza az egyes hulladékok 3x2 jegyű számokkal jelzett EWC kód besorolását 2 számjegyű főcsoportok, ill. 2x2 jegyű alcsoportok alatt. Minden egyes EWC kódnál * jellel van jelezve, hogy veszélyes hulladéknak számít-e, vagy sem.

A külön jogszabályban nem nevesített anyagok veszélyességének megállapítására vonatkozó eljárási szabályokat és módszereket a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet szabályozza. E szerint a hulladékjegyzékben nem szereplő vagy ismeretlen összetételű anyagok veszélyességének meghatározása a Környezet- és Természetvédelmi Főfelügyelőség kompetenciájába tartozik, amely a vizsgálat lefolytatása után mérlegeléssel hozza meg határozatát. A veszélyes hulladékok meghatározása nem egységes, országonként változó. A veszélyesnek minősülő hulladékok kezeléséhez és szállításához engedély szükséges, összetételét és származási helyét dokumentálni kell. Magyarországon a veszélyes hulladékok kezelését a 102/1996. (VII. 12.) Korm. rendelet szabályozza.

A veszélyes hulladékokat összetételük és a környezetre való veszélyességük alapján három osztályba sorolhatjuk:

I. Különösen veszélyes
II. Fokozottan veszélyes
III. Mérsékelten veszélyes

Régebben a veszélyes hulladékok elhelyezése még nem volt szabályozva, így minden szervezet úgy szabadult meg veszélyes hulladékától, ahogy tudott. Csupán a 20. század vége felé kezdték el a veszélyes hulladékkal szennyezett területek felmérését. Az Amerikai Egyesült Államok területén 1994-re közel 40 ezer ilyen területet fedeztek fel, ezek közül 1296 hely került „elsőbbségi listára”. Ez azt jelenti, hogy ezeket a területeket környezeti és egészségügyi kockázatuk miatt meg kell tisztítani a szennyezőanyagoktól, és emberi beavatkozás szükséges a környezet helyreállításához.

A hasonló magyarországi területek megtisztításához nekünk is szükségünk van egy tervre, amely megkeresi és felméri az érintett helyeket. (Országos hulladékgazdálkodási terv 2014-2020.)

Hazánkban 2014-ben 653000 tonna veszélyes hulladék keletkezett (KSH). Ennek egy része hasznosítható, más része ártalmatlanítható, és csupán a maradék szakszerű elhelyezéséről kell gondoskodni, azonban meg kell oldani az elmúlt évtizedekben keletkező, és napjainkig az üzemekben tárolt 70-80 millió tonna veszélyesnek minősülő hulladék feldolgozását és ártalmatlanítását is. A veszélyes hulladékok elhelyezésére szánt lerakónak számos kritériumnak kell megfelelnie. Először is gondosan kell kiválasztani a legjobb helyet, megvizsgálják a talaj szerkezetét és összetételét, az elhelyezendő hulladék várható összetételét, a bomláskor lejátszódó folyamatokat. Elemzik azokat a természeti jelenségeket és folyamatokat, amelyek hatására a veszélyes hulladék, vagy valamely bomlásterméke a környezetbe juthat. A lerakót megépülte után is folyamatosan ellenőrzik, a csurgalékvizet összegyűjtik és tisztítják. Magyarországon ilyen veszélyes hulladék-tároló egyedül Aszódon üzemel. Hazánkban az évente termelt veszélyes hulladékok közel 25-35 százaléka az alumíniumgyártás melléktermékeként keletkező, fokozottan veszélyes hulladékok osztályába tartozó vörösiszap. Bár az alumíniumgyártás, így a vörösiszap mennyisége is egyre inkább visszaesik, de még mindig nem tudni, mit kezdenek az eddig felhalmozott veszélyes hulladékkal, ami nemcsak nehézfémeket tartalmaz, de radioaktív sugárzást is kibocsát. Hasonlóan nagyobb mennyiségben található az azbeszt, részben hőszigetelés, részben azbeszt tetőfedő pala és vízvezeték formájában.

Háztartási veszélyes anyagok megoszlása[szerkesztés]

40% Festék, hígító
18% Háztartási vegyszer.
12% Szennyezett csomagoló anyag
10% Gyógyszerek
10% Szárazelem
8% Olajos hulladék
2%Növényvédő szerek

Építési bontási veszélyes hulladékok[szerkesztés]

Azbeszt, kátrány, festék, szénhidrogén származékok, toxikus nehézfémek, oldószerek! Általában fenti anyagok teszik veszélyessé a bontási hulladékokat, amelyeket az alábbi táblázat ismertet:

(A hulladék anyagi minősége szerinti csoportok, hulladék EWC kódja)

Veszélyes anyagokat tartalmazó beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, 17 01 06

Veszélyes anyagokat tartalmazó üveg, műanyag, fa, 17 02 04

Szénkátrányt tartalmazó bitumen keverék,17 03 01

Veszélyes anyagokkal szennyezett fém,17 04 09

Veszélyes anyagokat tartalmazó föld és kövek, 17 05 03

Veszélyes anyagokat tartalmazó vasúti pálya kavicságya, 17 05 07

Azbeszttartalmú szigetelőanyagok, 17 06 01

Egyéb veszélyes anyag tartalmú szigetelőanyagok, 17 06 03

Azbesztet tartalmazó építőanyagok, 17 06 05

Veszélyes anyaggal szennyezett gipsz, 17 08 01

Higanyt tartalmazó építési hulladékok, 17 09 01

PCB-ket tartalmazó építési vagy bontási hulladékok, 17 09 02

Veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb építési,vagy bontási hulladékok, 17 09 03

Vonatkozó magyar jogszabályok[szerkesztés]

  • 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról
  • 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről
  • 41/2000. (XII. 20.) EüM-KöM együttes rendelet, az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról
  • 2007. évi CXX törvény, és a módosított 46/2005. (VI.30.) GKM rend. a veszélyes hulladékok  szállításról
  • 102/1996. (VII. 12.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékokról

Szócikkek[szerkesztés]

Külső hivatkozások[szerkesztés]