Torosz edesszai úr

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Torosz
Torosz edesszai úr halála (13. századi miniatúra)
Torosz edesszai úr halála (13. századi miniatúra)

Edessza uralkodója
Uralkodási ideje
1094 1098
Elődjetörök uralom
UtódjaI. Balduin edesszai gróf
Életrajzi adatok
Született11. század első fele
Elhunyt1098. március 9.
Edessza
SablonWikidataSegítség

Torosz edesszai úr (örményül: Թորոս; ? – Edessza, 1098. március 9.) örmény előkelő, bizánci tisztségviselő, 1094–1098 között Edessza uralkodója.

A törököket váltotta a település élén, de hatalmát nem sikerült teljesen konszolidálnia, és a törökök is állandó fenyegetést jelentettek Edesszára. Ezért 1098-ban segítségül hívta a városba az első keresztes hadjárattal érkező Boulogne-i Balduint és seregét. A frankok érkezését követően az edesszai polgárok összeesküvést szőttek ellene, és meggyilkolták.

Élete[szerkesztés]

Az örmény származású Torosz a bizánci udvar egyik legmagasabb rangú, „kuropalatész”[1] (görögül: κουροπαλάτης) és „dux” (görögül: δούξ) titulusú tisztviselője volt;[2] valószínűleg ezzel is magyarázható, hogy nem az önálló örmény egyház tagja volt, hanem a bizánci államvallást, a görögkeleti kereszténységet gyakorolta.[3][4] Családjáról keveset tudni, bár Steven Runciman történész többször is megemlíti, hogy Torosz edesszai úr feleségül vette a szintén ortodox keresztény örmény Gábor melitenei úr egyik leányát.[5]

1094-ben az örmény nemes visszafoglalta a korábban egy török törzsfő kezén lévő Edessza városát.[6] Edesszai Máté tudomása szerint Edessza ura I. Maliksáh szeldzsuk szultán testvére, Tutus volt, ő nevezte ki kormányzónak Toroszt a városba. Tutus 1095-ös halála után Torosz megmaradt a település kormányzójának,[7] illetve a szeldzsuk szultán hűbéresének;[6] de hamarosan megkísérelte Edesszát saját uradalmának nyilvánítani. Ebben a fellegvárba beszállásolt török és örmény katonák voltak segítségére, a település nemessége ugyanis tiltakozott Torosz önkényuralma ellen.

Edesszai úrként visszaverte az ortokida–aleppói szövetség támadását 1095-ben, és a kilikiai örmény állam széthullása után is képes volt független maradni.[7] A török helyőrséget kikergette a városból, amelyet így teljes mértékben az ellenőrzése alá vonhatott.[1] Aacheni Albert korabeli krónikája szerint Torosz nagyúr a kormányzásban egy tizenkét fős tanácsra támaszkodott.[8] A bizánci császár bizonyos fokig elismerte uralmának törvényes mivoltát – néhány töredékes felirat arra enged következtetni, hogy Torosz nagyúr a bizánci uralkodó nevében gyakorolta a hatalmat[9] –; a környező török uralkodókat pedig az edesszai nagyúr ügyes politikával játszotta ki egymás ellen. A danismend törökökkel szemben segítségül hívta Alphilag törzsfőt, akit később megöletett;[3] és rövid időre egy al-Farádzs nevű szeldzsuk herceggel is szövetségre lépett.[10]

A folyamatos török támadásoknak azonban sem gazdagságával, sem ravasz külpolitikájával nem tudott huzamosabb ideig ellenállni, ezenfelül erőszakos kormányzási módszerei miatt alattvalói rendszeresen fellázadtak ellene. Az örmény és a muszlim lakosságra egyaránt kivetett magas adók, valamint a nagyúr ortodox vallása – szemben a monofizita örményekkel – tovább fokozták népszerűtlenségét.[11][12] Emiatt 1098-ban az edesszai nagyúr az első keresztes hadjáratban részt vevő keresztes lovagokhoz folyamodott segítségért. Követek útján a városba hívatta az örményekkel már korábban is rokonszenvező Boulogne-i Balduin frank nemest, Bouillon Gottfried egyik fivérét. Az edesszai uralkodó küldöttjei és a keresztesek 1098. január 1-jén találkoztak Turbesszel várában.[11] Boulogne-i Balduin csak úgy volt hajlandó elfogadni Torosz meghívását, ha a korosodó uralkodó fiává fogadja és örökösének teszi meg. Az edesszai uralkodó eredeti szándékai szerint mindössze zsoldosként fogadta volna fel a kereszteseket;[13] de minthogy nem volt gyermeke és így örököse sem, engedett a frank lovagnak. 1098. február 6-án érkezett meg a keresztes csapat a városba, ahol a lakosság nagy lelkesedéssel fogadta őket. Torosz nagyúr törvényes fiává fogadta Boulogne-i Balduint az örmény hagyományoknak megfelelően: a frank lovag derékig meztelenre vetkőzött, az örökbefogadó apa egy két emberre szabott inget vett magára, amit ráhúzott a lovagra is, és meztelen mellkasukat egymáshoz dörgölték.[14] E szertartással Boulogne-i Balduin hivatalosan is az edesszai uralkodó törvényes fiává lett; a nagyúr felesége is elismerte őt gyermekének.[15]

Torosz nagyúr reményeivel ellentétben a frankok érkezése nem segített helyzetén: a nagyúr csakhamar féltékeny lett Boulogne-i Balduin népszerűségére a lakosság körében, és a hatalmat sem szívesen osztotta meg fogadott fiával.[10]

Röviddel Boulogne-i Balduin megjelenése után a városlakók a vének tanácsának és a tanácsba meghívott örmény fejedelem, Konstantin gargari úrnak a vezetésével összeesküvést szőttek Torosz nagyúr ellen. Nem tisztázott, hogy fogadott fiának volt-e tudomása a készülődő eseményekről, és ha igen, mekkora szerephez jutott bennük: Foucher de Chartres csupán említést tesz a Torosz elleni összeesküvésről, de nem részletezi azt; Aacheni Albert szavai alapján úgy tűnik, a kereszteseket nem vonták be a Torosz elleni szervezkedésbe, sőt, Boulogne-i Balduin vonakodott letaszítani a trónról fogadott apját; és úgyszintén egyedül az edesszai polgároknak tulajdonítja uruk trónfosztását és megölését Vazul edesszai püspök (1143–1169).[16] Edesszai Máté szerint Boulogne-i Balduin aktív részese volt a zendülésnek;[17] ám nem zárható ki, hogy az örmény krónikás vádja a frankokkal szembeni ellenszenvének megnyilvánulása.[16] 1098. március 7-én hirtelen megmozdulásként az uralkodó hivatalnokait elfogatták, majd az összeesküvők a hercegi palota alá vonultak. A katonaság nem állt ki Torosz nagyúr mellett, fogadott gyermeke pedig a megadást tanácsolta neki. Az uralkodó erre azzal a kikötéssel volt hajlandó, hogy szabadon távozhat feleségével Melitene városába az ottani örmény fejedelem udvarába. Annak ellenére, hogy Boulogne-i Balduin kezességet vállalt mostohaapja életéért, a városlakók mégsem hagyták őt elmenni. Mikor a nagyúr ráébredt, hogy tulajdon palotájában tartják fogva, március 9-én az egyik ablakon át próbált megszökni. A város lakosságából összeverődött tömeg azonban elkapta és meglincselte.[3] Levágott fejét lándzsára tűzve hordozták körbe a városban.[18] Vazul edesszai püspök elbeszélésében a nagyúr átadta kincseit a felbőszült polgároknak a szabad elvonulásért cserébe, de a lakosok megkötözték őt, és hiányos öltözetben, egy kötélen leeresztették a városfal mentén – a szöveg sérülése miatt ez a változat nem tárja fel Torosz halálának közvetlen körülményeit.[19]

Edessza koronája a nagyúr fogadott fiára szállt, aki felvette az edesszai grófi címet, létrehozva ezzel az első keresztes államot.

Jegyzetek[szerkesztés]

 1. a b Runciman 1999  160. oldal
 2. Morris, Rosemary: T‘oros of Edessa (d. 1098). In The Crusades: An Encyclopedia. Szerk. Alan V. Murray. Kalifornia, Santa Barbara: ABC-CLIO, Inc. 2006. 1185–1186. o. ISBN 1-57607-862-0  
 3. a b c Runciman 1999  165. oldal
 4. Aacheni 2007  168–69. oldal, 46. lábjegyzet
 5. Runciman 1999  164. és 247. oldal
 6. a b Runciman 1999  70. oldal
 7. a b Morton, Nicholas: The Crusader States and their Neighbours: A Military History, 1099–1187. Oxford: Oxford University Press. 2020. 83. o. ISBN 9780198824541  
 8. Aacheni 2007  169. oldal; Keightley 1859 74. oldal
 9. MacEvitt 2010  67–68. oldal
 10. a b MacEvitt 2010  67. oldal
 11. a b Pörtner 1985  236. oldal
 12. First Crusade, 1096–1099. In Mayer, Hans Eberhard: The Crusades. Ford. John Gillingham. Bungay, Suffolk: Oxford University Press. 1972. 53. o. ISBN 0198730160  
 13. MacEvitt 2010  66. oldal
 14. Aacheni 2007  171. oldal és 170. oldal, 47. lábjegyzet. Az örökbefogadás rítusáról Nogent-i Guibert, Aacheni Albert és az ő nyomán Türoszi Vilmos számol be; ellenben nem ejt róla szót a szemtanú Foucher de Chartres, sem pedig az örmény Edesszai Máté. Ezzel kapcsolatban lásd még Beaumont 1928  108. oldal
 15. Runciman 1999  164. oldal
 16. a b Beaumont 1928  110–12. oldal
 17. MacEvitt 2010  68. oldal; Aacheni Albert  173. oldal, 51. lábjegyzet és 175. oldal
 18. Aacheni 2007  177. oldal
 19. Beaumont 1928  111. oldal

Források[szerkesztés]

 • Aacheni 2007: Aacheni Albert: Historia Ierosolimitana: History of the Journey to Jerusalem. Ford. és szerk. Susan B. Edgington. Oxford: Clarendon Press. 2007. = Oxford Medieval Texts, ISBN 9780199204861  
 • Beaumont 1928: Beaumont, André Alden, Jr: Albert of Aachen and the County of Edessa. In The Crusades, and Other Historical Essays: Presented to Dana C. Munro by His Former Students. Szerk. Louis J. Paetow. New York: Crofts. 1928. 101–138. o.  
 • Keightley 1859: Keightley, Thomas: The crusaders, or, Scenes, events, and characters from the times of the crusades. 5. kiadás. London: J.W. Parker. 1859.  
 • MacEvitt 2010: MacEvitt, Christopher: The Crusades and the Christian World of the East: Rough Tolerance. Philadelphia: University of Pennsylvania Press. 2010. = The Middle Ages Series, ISBN 978-0-8122-4050-4  
 • Pörtner 1985: Pörtner, Rudolf: A Szent Sír hadművelet: A keresztes hadjáratok a legendákban és a valóságban (1095–1187). Ford. Mészáros Klára. Budapest: Európa Könyvkiadó. 1985. ISBN 9630734885  
 • Runciman 1999: Runciman, Steven: A keresztes hadjáratok története. Szerk. Veszprémy László, ford. Bánki Vera és Nagy Mónika Zsuzsanna. Budapest: Osiris Kiadó. 1999. ISBN 963-379-448-X  

További információk[szerkesztés]

Előző uralkodó:
török uralom
Edessza uralkodója
1094–1098
Következő uralkodó:
I. Balduin edesszai gróf