Szerkesztővita:Nyenyec/Archívum5

Az oldal más nyelven nem érhető el.
Új téma nyitása
A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Legutóbb hozzászólt Mathae 18 évvel ezelőtt a(z) Segítségkérés témában
 2015.05.09.              

c Plágium a teremtés elmélet témában.

Ilyen esetben elengedhetetlen a tényalapú kormeghatározásra a valós természet kora és a Bibliai teremtés Bibliai kor nagyságát illetően. Ennek megfelelően van az elismert perkambrium hegyképződés 3milliárd éves földtörténeti kor, ennek elején kezdődött a természet által kialakult növényzet és élőlények egyszerű halmaza. 

Bibliai kortörténet nemzedéksorok figyelembe vételével csak 6700- 6800év ez esetben csak innen kezdődött volna az élet. Ebből a rövid időből még nem lehetett volna kövület azaz megkövesedett növényi vagy állati maradvány, kőszén, kőolaj, de még tőzeg sem. Csak a hosszú 3milliárdéves földtörténeti korból indulhattak ki a magas lánchegységek növekedése, és sok százmillió év alatt alakulhattak ki a nagy szén és olajmezők, de még a tőzeg telepekhez is évmilliók kellettek. Ezek a természeti tények önmagukban megbuktatták a tervezett teremtés elméletet a történeti kór összehasonlítás alapján is beleértve. Egy kis ízelítő a bizonyításban. A 200-300méter mélyben a kőszén melletti márgában találhatók széncsíkok ezek mentén széthasítás után tökéletes erezettel szélein csipkézet falevél szén található ami a növény eredetet igazolja. Ezekhez is több száz millió év kellett nagy nyomással. Ilyen szénrétegek 2000méter mélységben is találhatók. Az ezekre halmozódott meg kövesedett hatalmas réteg felgyülemléséhez is hét nyolcszázszoros Bibliai kor kellett. Ezekről az egyházi tanítások nem beszélnek.

Vannak vallások akik elismerik, hogy a hegyek alakulása a perkambriumi kortól kezdődtek. Ez földtörténeti kor szerint 3000millió év, /3milliárd év/ Himalája hegység-ben talált fossziliák amik jelenleg is vannak. Tehát a szá-mitás alapján, a természet kezdet kora 3000000000:~7000év Bibliai kor kerekítve= több mint 40ezerszeres a természet javára, a Biblia időhöz képest .
Így a természet önálló létezésben átalakulásokban fejlődésben messze korábbi és igazoltabb, mint a Bibliai, ami egy héten belül történt, és mindennap erősítve ismételve, hogy „ Lőn este és lőn reggel „ majd említve a másnap, harmad és hetedik napig, már minden élőlény meg lett teremtve. Ilyen alapon van a tízparancsolatban a hetedik nap szentelése meghatározva. Tehát egyértelmű. Ha ezt Bibliai idézettel cáfolni akarják az Bibliai ellentmondást igazol, így az „Isten” szava van megkérdőjelezve.

Ám ha ebbe a teremtési egy időszakba tudott volna fosszília képződni bizonyára közel egymás mellett találhatók lettek volna emberek, mamutok, madarak, csigák, halak stb. De ilyen még véletlenül sem akadt. Hanem fejlődési fokozatokban szétszórtan találhatók. Mit bizonyítanak ezek, 1./ 40ezerszer régebben működött már a természet mint az úgymond Bibliai teremtés ahogy indítva lett. Így jóval korábban kezdődött és volt sok-sok idő a változó körülményekhez alkalmazkodni.

 Ilyen a súlyemelők, birkózók, kajakosok megváltozott testalkata a testépítéssel.

Az új élet kialakulása pedig mind máig ismétlődnek, a tengerekben a vulkáni „füstölők”-nél és Pl. Kamcsatkán a vulkáni gejzírek tavaiban minden megter- vezett teremtő munka nélkül. .2./Ezek alapján a vallástudomány a természet eredményét letagadva és kisajátítva Isteni alkotásnak mondja ki, ami más területen elítélendő plágiumnak van nevezve. 3./ Nézzük a tervezést alkotást; az hogy bárki kimond egy szót, hogy legyen az

 kevés ahhoz hogy kialakuljon valami. Mózes I. 1.r. 26.v. „És monda Isten:
  teremtsünk embert…” Ez kevés. Ez nem tervezés és nem kivitelezett alkotás. Azontúl ez a személyi többes már nem egyedüli Isten tevékenységre utal. 
De mintha nem történt volna meg egyből a teremtés. Mert a I.k. 2.r. 7.v.-ben ismétlés van másképp. 
  „És formálta az Úr Isten az embert a földnek porából…” ez még mindig messze van az ember sok száz milliárdnyi sejtjeinek kiépítéséhez. Az asszony esete is hasonló a Mózes I. 1.r. 27-28 vershez képest ahol még elhangzik a „Szaporodjatok …és uralkodjatok…” Ennek ellenére később a Mózes I. 2.r. 18-22 vers- ben „…Nem jó az embernek egyedűl lenni; szerzek néki segítő társat… 22.v. …az aludt ember bordáját … alkotá asszonynyá…” 

. Ilyenre szokták bevetni a Jolly-Jokert, hogy Isten előtt minden lehetséges és ezzel igazolva van minden. Végezetül lehetett-e a ma is mérhető mínusz 180-200Cºdermesztő hidegben jégvilágban, növény teremtés második napon. Pl. Mózes I. 1. rész 11.v. „Azután monda Isten: Hajtson a föld gyenge füvet… gyümölcsfát…” de nap megteremtés csak másnapra esett. „ A lőn este és lőn reggel harmadik napon. A közel mínusz 200Cº borzalmas hideg azonban meg volt a világűrben a föld léte előtt és mindmáig változatlan. A Biblia szerint a nap és a sok hőt adó csillag csak melegíthette a világűrt azóta. Másik érdekesség, hogy Isten néhány versszakkal előbb a 4.versben, rangra lett emelve ember által, ekkor lett Úr Isten. Ez megint amolyan elszólás, véletlen kifecsegés mert,így magát az Istent is az ember hozhatta létre. Ez az Istenteremtés megismétlődött az „Üdvözlégy Máriában” is… „Üdvözlégy Mária Istennek szent anyja” terjesztésben. Így Jézus II. Isten holott még szentnek sem nevezik pedig Gábriel Angyal megjövendölte, úgy hogy “szentnek hivatik “ és nem Istennek hivatik. Azt a gyilkos keresztet amely konkrét eszköze volt a gyilkolásoknak az szenté van avatva és a világon a legnagyobb reklámmal van mutogatva.

Végezetül lezárható, hogy maga a természet, kövületeivel és a főldtörténetkori 40 ezerszeres idősebb voltával és összes tényalapú bizonyítékaival buktatta meg a Bibliai genezist /teremtés elméletet/. Azon túl mivel a természetes folyamat jóval előbb kezdödött mint a Bibliai történetek kora ezért a Biblia írók cask jóval késöbb jöttek elő egy teremtés elmélettel. Ha éves terjedelmű léptéket veszünk alapul akkor nem utolsó nap hanem utolsó másodperc töredékében jött elő a Bibliai teremtés elmélet. Ezért lehet plágiumról beszélni, vagyis az el lesett természet eredményeire lett kitalálva egy halva született teremtés elméletet. Azért halva született mert mint említve volt minusz 180-200˚C dermesztő hidegben ripropsz modon egy hét alatt cask a mesében lehet földi világot elő varázsolni.

Ennek pedig nincs tényalapja ezért szent mese amit valóságként akarnak elfogadtatni, mind máig. Ez mondható tömeges félrevezetésnek is. 

Miután ez a tényszerű ismertetés köztudatba jutott és a hittérítők is találkoztak vele már nem mentesíti az ige hirdetőket a tudatlanság védelme. Mai értelemben szólva nagyon is tetten érhető a Bibliaírók tapasztalatlansága foldtörténeti kort illetően, így akarva akaratlan tömegek félre vezetése történt és történik ma is, ami bűn is lehet. A bűnökről meg annyit, hogy a hazugság az egyik legnagyobb bűn. ami a kőtáblára írt tizparancsolatból kimaradt. Valós Isten 2X40 napig Mózessal a Hóreb hegyén nem hagyta volna ki a kőtábláról a” A ne hazudj „ parancsolatot. Tudta volna, hogy nemzetek háborújáig fajulhat a hazugságokból eredő vétek. Mózesnek volt még olyan nagyot mondása is hogy a kéngázas hegy tetőn “…negyven nap és negyven éjjel; kenyeret nem evettés izet sem ivott” Mózes II.k. 34.r. 28. vers .Egy élet erős ember hegymászás nélkül is 5-6 nap múlva szomjan hal..Ezt még egyszer megerősíti Mózes. V.k 9.r. 9. versben.Utánna még levitte a Hóreb hegyről a két nehéz kőtáblát idős ember léttére és szét tőrte az arany borju bálványon.. Ez miatt még egyszer meg ismételte va negyven napos túrát. Ezek mind meg kérdőjelezik a Mózesi írások hitelességét Egy ilyen eset is elég a szavahihetőség elvesztésére , de aBiblia első hét lapján több tucat ilyen valótlanság állítás van.

A tömegek ámítása becsapása hosszú időn át már halmozott hazugság.
Ide tartozik még az a Bibliai Isteni intelem, Mózes V. 18. rész 20. vers 
  „…Aki olyat mer szólani az én nevemben amit én nem parancsoltam néki szólani… haljon meg …az…”. Márpedig minden hittérítő így közli a saját gondolatait.

Sajnálatos, hogy diplomás emberek is hasonlóan mint az egyszerű félrevezethető emberek szinte becsukott szemmel kritika nélkül befogadják mindazt amit ellenkezik képesítésük alapján az egzakt tudományok és a realista fogalmak szerint hivatásuk lenne. Pedig elég volna a Biblia első 7 lapját alapos elemzéssel ellenőrizni, és több tucat dillema található ezen a kis részen amire épűl az egész hitélet. Ezért csírájában kellene kivesézni, hogy mi fogadható el mi téves mik a dilemmák és mi az emberi érték amit ma felhasználnak a téveszmék hitelesítésére.. Tehát ideje lenne egy reform lépés ez nügyben.

Ezek a szólás szabadságba beleférnek és az igazság is helyet kapott, Bízom a gondolkodó emberek megértésében. Mert a tények nem hazudnak jeligével.

Tisztelettel Takács Sándor email: dor.takacs@freemail.hu A fenti leírás a Biblia változatlan idézetei alapján és a tudományok elért közismert tényeinek össze válogatása alapján készzült. Üdvözlettel Takács Sándor

Névtelen[szerkesztés]

Kedves Nyenyec! Természetesen nem nyúlok bele az általad leírtba. De pont a kitörni készülő nyelvészet-vitában nem jól mutat ez a felületes hiba: Újabb kérés anoninuszhoz. Amúgy garatulálok a hozzászólásod hangjához, és tartalmához. Üdv OsvátA. 2005. március 21., 21:23 (CET)Válasz

Mathae[szerkesztés]

Helló, Nyenyec!

Megkaptam az üzenetedet, és -lévén nagyon kezdő wikista- csak így tudok rá reagálni. Nos, a képeknél azért írtam sajátot, mert a szabályzatból (felületes átolvasás után) azt szűrtem le, hogy oda nekem muszáj valamit bepötyögnöm. Mivel a képek származási helyét pontosan már nem igazán tudtam/akartam meghatározni, gondoltam, így lesz a legegyszerűbb.

Ha hibáztam vele, bocs. Mert küldtem fel még egy képet (Franco és Eisenhower), oda meg nem írtam semmit. Ezek szerint ezzel jártam el jól?

Tényleg nagyon kezdő vagyok, és még a wikipédiában is alig igazodom el. Az útmutatást előre is köszönöm!

Ja, még egy kérdés. A szócikk alá én eredetileg aláírást kanyarintottam. Azt is rosszul tettem? Valaki letörölte.

Sick Grúber Dolfonzo[szerkesztés]

A Schickelgruber-es dolog állítólag urban legend, az apját nem hívták így, csak az anyai nagyapját. Az igazságot nem tudom. Különben én Schicklgruberként ismertem a dolgot, -e- nélkül. Gubb 2005. április 4., 21:06 (CEST)Válasz


Igazad van, nincsen e. Itt a családfája. Azt nem tudni pontosan ki volt az igazi anyai nagyapja (akörül vannak az igazi urban legendek, pl. hogy zsidó volt, meg ilyenek). Az, hogy a nagyanyját és a apját Scicklgrubernek hívták, az elég keményen alátámasztott tudtommal, mert az anyakönyvekben szerepelnek. (És természetesen az apja késő felnőttkori névváltoztatása is.) nyenyec  2005. április 4., 21:25 (CEST)Válasz

jéé, a szülei a családfa szerint vérfertőzést követtek el?? az apjának az apja meg az anyjának a nagyapja ugyanaz... ezt nem is udtam Alensha 2005. április 4., 22:03 (CEST)Válasz

A legvalószínűbb és "hivatalos" változat szerint az apai nagyapja Johann Georg Hiedler az anyai nagyapja pedig Johann Nepomuk Hiedler. Tehát nem ugyanaz a személy, bár testvérek voltak. Így hivatalosan Hitler szülei másodunaketestvérek voltak (voltak közös dédszüleik). Másik változat szerint igaziból Nepomuk volt az apai nagyapja is (kevésbé valószínű). Ekkor unokatestvérek lettek volna a szülei. nyenyec  2005. április 5., 02:45 (CEST)Válasz


JDM[szerkesztés]

Kedves Nyenyec!

Ha érdekel az említett dolgok "metszethalmaza", akkor ajánlom figyelmedbe az Országépítő (http://www.orszagepito.org) c. lap XX. sz. dokumentumok sorozatát.

Üdv, --JDM 2005. április 5., 14:17 (CEST)

Köszönöm, meg fogom nézni. nyenyec  2005. április 6., 00:26 (CEST)Válasz


Wikivakáció[szerkesztés]

Meghatározatlan ideig Wikivakációra mentem. Bár néha be fogok nézni, de ha üzenni szeretnél, jobb, ha az emailcímem használod: nyenyecKUKACgmailPONTcom. nyenyec  2005. április 6., 00:26 (CEST)Válasz

Kedves Nyenyec!

Szeretnék neked örömet szerezni. Te itt fontos és hasznos munkát végzel. Szerkesztőtársaidnak biztosan hiányozni fogsz.

Ami engem illet, én azt éreztem, hogy frusztrált vagy, amin ilyen messziről nem tudok segíteni. Talán azt mondanám, hogy NE törődj azzal, hogy ki mit gondol vagy mond rólad. Ez az egész lexikongás addig jó, amíg nem veszed túl komolyan Valóságként.

A családod, az a fontos. Meg talán a munkád. Sajnálom, ha nem segítettem, amikor kellett volna. Én is wikivakizom, már állástalanul is, ha nem is a Hawai-on.

És ne felejtd, hogy a barátság = a közösen, többnyire önként és örömmel végzett tevékenység. Neked itt barátaid vannak.

Üdv. antAnt 2005. április 8., 15:27 (CEST) meg a kis ant.antVálasz

Megjegyezném, hogy amikor én száműztem magam hetekre a Wikipédiából a gyilkoskeresztényes vita miatt, nem jelentettem be. Azért aközött is van különbség, hogy valaki azért megy el hosszabb szünetre; mert nem engedik állandóan törölgetni, vagy pedig azért, mert nyolc másik szerkesztő törölgetni és szabályozni akarja a véleményét. Gubb 2005. április 8., 20:27 (CEST)Válasz

ÉLJEN MINDENKI! --Rodrigó 2005. április 12., 03:15 (CEST)Válasz

Földes[szerkesztés]

Szia Nyenyec! Látom, máris megtaláltad az iskolánk cikkét az angol wikiben :-)) Akartalak is kérni, hogy nézd át, csak azt hittem, nyaralni mentél. Köszi a javításokat. üdv, Alensha 2005. április 8., 15:05 (CEST)Válasz

jajj, most néztem csak meg, mit is jelent ez a wikivakáció :( remélem, nem örökre mentél el, szükség van Rád itt! Alensha 2005. április 8., 15:05 (CEST)Válasz


Ateizmus[szerkesztés]

Kedves Nyenyec, nem akarod-e véletlenü az ateizmus lapot megírni IGe helyett? Gondolom, látod, hogy Gábor két nap leforgása alatt többet ártott neki, mint amit harminc tisztes ateista harminc nap alatt használni tudna. Gubb 2005. április 22., 01:12 (CEST)Válasz

Szerintem nem kell ateistának lenni, ahhoz, hogy valaki az Ateizmus szócikket megírja, mert ilyen alapon nehézkesen születne meg az Analfabétizmus szócikk ugye... ;) De komolyra fordítva a szót, nem tudom lesz-e időm, energiám "megírni" de igyekszem majd dolgozni rajta. (Az egyik bajom, hogy igazándiból szerintem az angol szócikk sem valami jó.) nyenyec  2005. április 22., 09:07 (CEST)Válasz
Meg fogom keresni Szilágyi Andrást, aki talán átadna a szócikkhez anyagokat az oldaláról. --BeR 2005. április 25., 07:15 (CEST)Válasz

I. Miskolci Wikipédista Találkozó[szerkesztés]

Szia Nyenyec! De jó, hogy visszajöttél!!! A találkozó szerintem jó ötlet, én mindenképpen benne vagyok. Serinde is miskolci. Amúgy biztos szívesen eljönnének a máshol lakó wikipédisták is, vagy legalább néhányan. üdv, Alensha 2005. április 22., 14:46 (CEST)Válasz

Na mit szólsz a címhez? Ha már több mint ketten vagyunk ott (itt:-)), akkor hivatalos ;-)). Mint a téma felvetője, tiéd a jog, hogy megbeszélési lehetőséget nyiss valahol az elképzeléseiddel, alig várom. Én sok önkéntes munkát csinálok, emiatt ennek szervezését nem szeretném a nyakamba venni, ám a felmerült kérdéseknél szívesen segítek. Akit érdekel, szóljon hozzá! --Rodrigó 2005. április 24., 11:55 (CEST)Válasz

részletek:Nyenyec/Miskolci Wikipédista Találkozó

Fórum?[szerkesztés]

Kedves Nyenyec, úgy látom, vitatkozó kedvedben vagy. Ha nem akarod, hogy fórummá váljon a Wikipédia, akkor kérlek, ne kérdezgess állandóan mindenféle mellékes dolog ügyében, mert nem tudok a lényegre koncentrálni. Ha elfogadod a válaszokat, amiket írok, rendben van, ha meg nem, akkor azt fogadd el - legalább ideiglenesen - hogy nem ugyanaz a véleményünk. Majd egyszer megbeszéljük részletesebben is.

Üdvözlettel és köszönettel: Gubb 2005. április 27., 19:57 (CEST)Válasz


Rendben igazából örülök és pontosan arról van szó, hogy el akarom kerülni a végtelenbe nyúló vitákat. Viszont (ismételten) kérni szeretnék pár dolgot:

 • ne használd velem kapcsolatban a "törölgető" kifejezést, mert indokolatlannak érzem. Ha használni szeretnéd, indokold meg.
  • Jó.
 • Ha bármit írsz velem kapcsolatban, amit én igazságtalannak érzek, akkor készülj fel, hogy cseszegetni foglak és kérni fogom pontosan, hogy mutasd meg, mire gondolsz
 • igyekezz úgy fogalmazni, hogy mikor kritikusan nyilatkozol valakikről, akkor tudni lehessen, kiről is van szó és ne vegyék magukra olyanok, akikre nem értetted. Például én, mert akkor cseszegetni foglak, lásd feljebb. ;)
  • Ezt sajnos nem igazán tehetem, mert mindig megsértődik az illető, és órákig tartó vitába torkollik az egész. Ezért ezt a javaslatodat, bár tényleg szerencsés, de csak módjával tudom alkalmazni.
 • próbálj újra olyan lenni, hogy még véletlenül se emlékeztess a korai Antifinnugorra
  • Nem próbálok.
 • próbáld megmutatni a trolloknak, hogy ez nem fórum. Ne ereszkedj az ő szintjükre, mert az nem a te szinted. Ha szükségesnek érzed szólj nekem, szívesen segítek. Komolyan. (Ezt egyre fontosabbnak érzem ugyanis.)
  • Vagy a kezdő szerkesztőknek. Rendben, ezt tettem OA-val. Köszönöm a segítséget, amit az Ateizmus kapcsán adtál, nagyon rászorultam.
  • "Wer zu lange gegen Drachen kämpft, wird selbst zum Drachen." Vagy valami ilyesmi.
  • Igen! Vagy hadd idézek egy Dreherosz nevű ógörög filozófustól (az ékezetek és esetleg egyebek nem stimmelnek): Μιά άπω τις kαλυτερές μπυρής τής επoχίς μάς

Most pedig gyerünk és csináljunk együtt egy jó lexikont!

Hajrá! :) nyenyec  2005. április 27., 21:13 (CEST)Válasz

Azon vagyok! Ha nem lenne annyi vita vele, még menne is :-)) Gubb 2005. április 27., 21:37 (CEST)Válasz

Kezdőlap[szerkesztés]

Szia!

A kezdőlap frissítésével kapcsolatban lenne egy javaslatom. A kiemelt szócikkeket szerintem 3-4 hetente le tudnánk cserélni. (ha jönnek új, aktív szerkesztők akkor talán 2 hetente is) A kezdőlapon elhelyezhetnénk, kiemelnénk egy bizonyos szócikkre mutató linket. Ez a szócikk azok közül kerülhetne ki, amelyekről rengeteget lehetne írni, viszonylag ismertek, a magyar wikiben mégis mindössze néhány szó található róluk, sok ilyen van: egyes tudományterületek, híres személyiségek, települések, stb. Ezt a szócikket 2-3 hétig remélhetőleg sokan szerkesztenék, és így egy színvonalas megújult szócikk jönne létre, amely több ember szemszögéből láttatná a bizonyos témát. Kiemelt szócikknek is alkalmas lehetne.

Folcrum 2005. április 30., 17:01 (CEST)Válasz

Szia! Az ötletet én nagyon támogatom, szerintem az egyetlen kérdés, hogy elértük-e már a kritikus tömeget a szerkesztői létszámban, hogy ez működni tudjon. Én már régóta figyelemmel kísérem az angol en:Wikipedia:Collaboration of the week, lapot, ahol a szerkesztők összefognak, hogy hetente egy cikket közösen feljavítsanak és a német de:Wikipedia:Qualitätsoffensive lapot, ahol kb. kéthetente egy témához kapcsolódó valamennyi szócikket igyekeznek rendbehozni/kibővíteni (pl. Alpok, Kémia, Olimpiai játékok).
A Wikipédia:Országok műhelynél szerintem már látszik, hogy a szerkesztők tudnak együtt dolgozni, de az egy óriási munka (időben) viszonylag kevés résztvevő szerkesztővel. Lehet, hogy kisebb, fókuszált együttműködések hatékonyabbak lennének.
Szóval a kérdés, hogy vagyunk-e elegen az ilyesmihez, vagy még várni kell egy kicsit, míg több aktív szerkesztőnk lesz... nyenyec  2005. április 30., 20:37 (CEST)Válasz

szentgy.jpg[szerkesztés]

Szia!

A képet nyugodtan töröld, az általad megjelöltszármazási hely tényleg nem szolgál semmilyen konkrét információval a kép felhasználhatóságával kapcsolatban.

Folcrum 2005. május 2., 20:21 (CEST)Válasz

Kérés képekkel kapcsolatban - Episode Gogolplex.[szerkesztés]

Lehet, hogy csinálni kellene egy sablont, mert már az ötödik szerkesztőnek írod ugyanazt. Bár lehet, hogy udvariatlanság sablonokkal kommunikálni; ehhez nem értek. De azért egy ötlet ez is. Maradtam: Gubb 2005. május 4., 22:33 (CEST)Válasz

Ha így növünk, akkor egy robotot kéne inkább csinálni. ;) Előregyártott szövegen gondolkodtam én is különben, mert néha nincs energiám kellően részletesen és udvariasan sokadszorra elmagyarázni, amit szeretnék. nyenyec  2005. május 4., 22:38 (CEST)Válasz

közjegyző[szerkesztés]

Nem tekintem a dolgot megbántásnak vagy személyeskedésnek. És ersze vitázni sem szeretnék. Az inkriminált szöveg nagyon jó példa arra, hogy az emberek nem a leírt szöveget értelmezik, hanem "belevetítenek". Erre a közelség (kontextus) ad lehetőséget. De mivel kontextus mindig van, ez a félelemből eredő óvatosság gyakorlatilag indokolatlan cenzúrázás vagy látens paranoia. De az nem az én problémám, hanem azé, aki túlzottan ügyel vagy egyszerűen fél a többes vagy abszolút nem vitatható értelmezhetőségtől. Ez a félelem működik akkor is, amikor valamit nem ismer, és ragaszkodik a szerkesztő ahhoz, hogy legyen legalább egy idézhető forrás (hivatkozás a tekintélyre, a "hatalomra", különben törli a szöveget. Egyébként az átírás a "rendes szó kapcsán szerintem nem sikerült elég jóra, de háborúzzon az "igazáért" az, akinek olyan a vérmérséklete. Az a pdoxa vagy mi, téma majd ilyen lesz... a jelek szerint Mesüge 2005. május 5., 07:10 (CEST)Válasz

Örülök neki, ha nem veszed személyeskedésnek, mert nem az. Elmondom én hogy látom ezeket a dolgokat. A "rendes ember" nem lexikoncikkbe való szóhasználat szerintem. Ennek egyik oka az éppen az, hogy nagyon is félreértelmezhető.
Nem tudom mire gondolsz pontosan az idézhető forrásoknál, mindenesetre az források megléte több okból fontos, én kettőt emelnék ki: 1. hogy meghúzzuk valahol a vonalat, amitől kezdve valami a lexikonba való 2. az ellenőrizhetőség.
A P-DOX-ot majd meglátjuk. Üdv, nyenyec  2005. május 5., 08:16 (CEST)Válasz

Forrás-nak ajánlom (ad/ellenőrizhetőség)

"ManyÉKSz": rendes: A rendet szerető, dolgát pontosan végző. Megfelelő, jó állapotban lévő. Kielégítő. derék, tisztességes. Jóindulatú. erkölcsi v. illendőségi szempontból kifogástalan. Megszokott, természetes. Állandó jellegű. V. szabályzatban, menetrendben előírt és ott szereplő. vmely közösségben teljes jogot élvező, ill. magasabb fokozatba tartozó. Igazi, valódi.

A lexikonszerkesztésben alapvető munkaeszköznek számít az értelmező szótár, tehát mielőtt valaki értetlenkedni kezd (l. Grin's slur at közjegyző/vita) vegyen erőt magán és "üsse fel" - az irodalmat.

(ad/idézhető forrás)

Idézhető forrás a wikipédiánál tképpen bárki lehet, ai nem azonos a szerzővel (szerkesztővel), és akinek az adott szavait már publikálták.

Képzeld el, ha én ezt az idézhetőség kedvéért megírom a következő címmel:

Kis magyar abszurd

A még alig ismert, de máris népszerű Wikipedia nevű, kalákában és ingyenmunkával készülő lexikon magyar mutációjának (önjelölt és túlbuzgó szerkesztői - magánvélemény) a közjegyző szócikkből kihúzták a rendes ember jelzős szerkezetet, mert többen nem tudták, hogy az mit jelent, illetve túlságosan bizonytalannak, meghatározatlannak érezték a kifejezést.

A problémát az okozta, hogy a lektor-szerkesztők, akiknek talán valóban nincs körülhatárolva a hatásköre és nincs írott munkaköri leírása, még az alapvető segédeszközöknek (Magyar nyelv értelmező szótára) szűkében vannak, egyrészt, mert a könyv kézikönyv változatát nem tudják megvenni annak magas ára miatt, másrészt, mivel az említett referencia munka nem érhető el elektronikusan az Interneten, ahol a Wikipedia készül, és ahol a szerkesztők otthon vanak, nem úgy mint a környezetükben, ahol még a jelek szerint rendes emberrel nem találkoztak....

shalom, haverim

Mesüge 2005. május 5., 08:46 (CEST)Válasz

Hát erre nem igazán tudom, mit mondjak. Valami miatt nem értjük egymást, lehet, hogy a "rendes ember" benne van az értelmező szótárban, de akárcsak a "rettenetes ember", szerintem nem szakmai szövegbe való. De mivel már nincs a szövegben, we can agree to disagree. Mindenesetre jobb, ha hozzászoksz, hogy más szerkesztők kritizálni fogják amit írsz, illetve belejavítanak majd, urambocsá törölnek is belőle. Azok, akiket ez irritál, nehezen bírják hosszútávon a Wikipédiát. Üdv, nyenyec  2005. május 5., 08:57 (CEST)Válasz

1. Engem nem irritál a fenti jelenség, hanem kifejezetten szórakoztat. Azt irritálhatta a "nem szakmai (értsd. lexikon) szövegbe való rendes ember", aki kihúzta onnan. Ez az ő problémája.

2. Ez a ("jobb, ha hozzászoksz"") - vagy megszox, vagy megszöx fordulat nem barátságos, sőt egy kicsit fölényes (a tapasztalt, régi mondja az újonnan jött-mentnek...), akárcsak a Grin stílusa.

egy nem rendes Mesüge 2005. május 5., 09:13 (CEST)Válasz

Az igazsághoz hozzátartozik, hogy jó stílusérzéked van, mivel a rendes szó bizalmas szóhasználatban jelenti a derék, becsületes embert, amely regiszter valóan nem szakmai, szakkönyvi. A többi viszont már hatalmi kérdés, és a hatalmi harc engem nem érdekel.

Mesüge 2005. május 5., 09:17 (CEST)Válasz


Jól van, nem kell azért túlzásokba esni. Bocs, ha félreérthetően fogalmaztam. Azt akartam mondani, hogy mikor ezeken a lapokon valaki hatalmat, félelmet, cenzúrát emleget, az mindig egy nagyon erős frusztráció jele. Én azt remélem és azt gondolom, hogy te nagy vonalakban egyetértesz azzal, hogy mi itt együtt próbálunk egy jó lexikont csinálni (naná, mert különben nem pazarolnád az idődet ilyesmire). Néha eltérnek a vélemények arról, hogy milyen a jó lexikon. Gyakran azt kívánom, hogy minden magyar szerkesztő töltsön el egy kis időt az angol Wikipédiában, ahol sokkal jobban része a mindennapoknak az, hogy a szövegeket mások átírják és kitörlik. Nálunk ez ritka és meglepően sok súrlódás van belőle (és pontosan ezért ritka). Nálunk még szerintem a kultúrából hiányzik ez. A szócikkek, mikor több szerkesztő hajlandó egyáltalán "belenyúlni a máséba" szinte mindig hosszabbak lesznek, de gyakran nem jobbak. Eljön majd a nap, mikor nálunk is természetes lesz, az együtt szerkesztés. Nem mondom, hogy a többség mindig jobbat mond, mint az eredeti szerkesztő, de fontos, hogy ezt lazán tudjuk kezelni.

Összefoglalom:

 1. Mi mind azért vagyunk itt, hogy egy jó lexikont írjunk.
 2. Ha más szerkesztők beleszólnak abba, amit írsz, az itt egy természetes dolog (lesz majd a magyar Wikipédiában is).
 3. Ha beleszólnak, akkor az általában azért van, mert szerintük picit más a jobb lexikon és nem azért mert nem tetszel nekik személyesen. (Tételezz fel jóindulatot). Nem hatalmi, uralmi, stb hajlamaik kiélése miatt, vagy mert valamilyen okból cenzúrázni akarnak.
 4. Ha arrogánsak, mikor kritizálnak, akkor visszavágás helyett hívd fel rá a figyelmüket. (Ez rám is vonatkozik). Grin hajlamos néha morcos/morgós/türelmetlen öregember módjára írni :), de ő már letett annyit az asztalra, hogy megtehesse. Attól még nyugodtan figyelmeztetheted, hogy másképp tegye.

Próbáljunk lazák és udvariasak lenni, mert különben sohasem jön el a nap, mikor a magyar Wikipédiában egy szó, szakasz, vagy szócikk átírása vagy törlése természeteses része a mindennapoknak és nincs belőle folyton ekkora dráma. ;)

Üdv, nyenyec  2005. május 5., 15:55 (CEST)Válasz

Re Commons[szerkesztés]

Hello!

Gondoltam, hogy fent lehetnek az ilyen gyakran alkalmazott képek, csak nem tudom, hogy hogyan rakjam be ezeket képként a magyar wikibe, hogyan hivatkozzak rá?

Folcrum 2005. május 5., 16:47 (CEST)Válasz

Kép kérésre válasz[szerkesztés]

A Vackor mackós cikkhez kértem képet a Macibolt oldalról. A válasz:

'Csatoltan megküldöm a kért képet. A kép Reich Károly eredeti könyvillusztrációja alapján készült. Mi nem tudtuk felkutatni Reich Károly örökösét az engedélyért. Ezért külön szócikkben emlékeztünk meg az alkotóról. Tehát a szerzői jogi helyzet nem egyértelmű. Ezt kérem figyelembe venni a további felhasználásnál.'

Akkor felhasználható vagy sem?

Köszi!

Ui: Bocsi, hogy egyfolytában zavarlak. Próbálok tanulni... :)

Antolik László

Ez azt jelenti, hogy törvényesen nem használható fel. Köszi, hogy utánajársz. Egyébként zavarj nyugodtan, szívesen segítek. A kocsmafalon is kérdezhetsz, mások hátha gyorsabb és jobb válaszokat tudnak adni. nyenyec  2005. május 5., 21:15 (CEST)Válasz

Pallas / MEK licensz[szerkesztés]

Következő jogi kérdésem... :)

Tehát eddig használtam forrásként a Pallas Lexikon MEK-s változatát, de szigorúan figyeltem, hogy csak fogalomtisztázási szempontból, tehát nem Crtl + Copy ;)

Gondoltam írok egy licensz kérést a MEK-nek, hogy ne adj' Isten elkerüljek minden jogi problémát... :)

A levél:

>> Érdeklődni szeretnék, hogy a 
>> http://www.mek.iif.hu/porta/szint/egyeb/lexikon/pallas/html/ oldalon 
>> található online lexikonra milyen jogi védettségek vonatkoznak. Esetleg
>> hozzájárulnának, hogy szócikkeket vagy részleteket felhasználhassak a 
>> magyar Wikipédián (http://hu.wikipedia.org/)?
>> Természetesen minden esetben megjelölném a forrást.
A lexikon anyagát az Arcanum Kiadótól kaptuk.
Azt gondolom, hogy hivatkozással nem lenne gond,
ha átvennék a szócikkeket. Talán a MEK mellett
az Arcanum-ra is érdemes linket, hivatkozást tenni,
ők adták ki CD-n.
Viszont ne a fenti címet, hanem már az új MEK-ben
lévőt érdemes használni: http://mek.oszk.hu/00000/00060
Arra is felhívom továbbá a figyelmüket, hogy a lexikon
szövege sajnos nagyon hibás. Nem volt erőnk, forrásunk
kijavítani  :-( Amit átvesznek, célszerű ellenőrizni.
Megköszönnénk, a hibajavításokat, mi is akkor átvezetnénk
az online változatban.
üdv
Moldován István
MEK könyvtáros
*****************************************************
Országos Széchényi Könyvtár
Magyar Elektronikus Könyvtár Osztály
1827 Budapest, Budavári Palota F épület, 320/D. sz.
Tel: (36)-1-224-3846
Fax: (36)-1-202-0804
E-mail: moldovan@oszk.hu vagy moldovan@mek.oszk.hu 
URL: http://mek.oszk.hu
*****************************************************

Kérdések:

változatra gondoltam

Segítséget köszi!

Üdv, Laci

Erre semmi szükség, mert gyengíti a világos szerzői jogi álláspontot, amelyet sysop:Grin is többször kifejtett: a Pallas anyaga szabadon felhasználható konkrét szócikkek készítéséhez. A szorgalmas újonc kolléga kb. olyan fontos sablont csinált, mint mondjuk a "Wikipédia szerkesztési engedély", amelyről Tudjuk, hogy felesleges. Röviden: nagy hiba lenne elfogadni a javaslatot.--Linkoman


Ok, közben én is megtaláltam. Bocsi és kösz!-- Laci

Kezdőlap újra[szerkesztés]

Szia!

Múltkor említettem a "javítsunk fel egy lapot" kezdeményezést, te írtad, hogy az angol és német wikiben már sikeresen működik. Most a média hatására talán megnövekedett a szerkesztői közösség (már ma is több mint 500 szerkesztés történt). Ha benne vagy: a főlapra ki lehetne rakni valamilyen felhívást, mindenki megírná, hogy melyik lapot szeretné bővíteni, majd kiválasztanánk egyet és közösen feljavítanánk. Meglátnánk, hogy mennyire érdekli az embereket, életképes-e. Én sajnos másfél hétre elutazom, és valószínűleg nem jutok géphez, de utána aktívan bekapcsolódnék.

Folcrum 2005. május 6., 22:04 (CEST)Válasz

Jó, akkor ketten már vagyunk (leszünk)! ;) Megbeszélésre bocsátom a Kocsmafalon, aztán indulhat a dolog. nyenyec  2005. május 6., 22:08 (CEST)Válasz

Elszútram, bocs[szerkesztés]

Kedves sysop Nyenyec, Most vettem észre, hogy a fővárosok kategóriában a Varsó - vélhetően az én hibámból- 3x szerepel. Javítanád? Köszi.--Linkoman

Videojáték és társai[szerkesztés]

A videó hosszú ó-val csak úgy használatos, ha az önállósult videó szóról (= képmagnó, a videomagnó rövidült alakjaként) vagy annak származékáról van szó, pl. videójavítás. Minden olyan esetben, amikor a video- a technológiára utaló előtagként szerepel, rövid o-val áll, így a videojátékban is. (Elvileg vitatható, hogy pl. a videokazettát a videóhoz való kazettának vagy a videotechnika eszközének tartjuk, mindenesetre az utóbbi mellett döntöttek. Végül is érthető, ha párjára, az audiokazettára gondolunk, ami nem az "audió" nevű készülékhez való.)

Ugyanezen az elven működik a foto/fotó is, amivel jóval kevesebb baj szokott lenni: önálló szóként (= fénykép, a fotográfia rövidült alakjaként) és annak összetételeiben hosszú ó (pl. fotóművészet), előtagként (= fénnyel kapcsolatos) rövid o (pl. fotocella).

Idetartozik még az auto/autó is: az automobil lerövidült alakjából létrejött autó hosszú ó minden származékával együtt (autómárka stb.), míg az auto- (= magától, önállóan) előtag rövid (autodidakta stb.).

Adam78 2005. május 8., 16:54 (CEST)Válasz

Hú, ez aztán kimerítő válasz! Nagyon köszönöm! nyenyec  2005. május 8., 17:16 (CEST)Válasz

Elnevezési szokások[szerkesztés]

Nyenyec, pls pillants már rá az Wikipédia-vita:Elnevezési szokások lapra, feltettem ott egy kérdést, amiben bizonytalan vagyok, csak senki nem akarja észrevenni :) Köszi -- Karaj 2005. május 11., 08:27 (CEST)Válasz

Kezdőlap-terv[szerkesztés]

Szia! Kösz a válaszodat. Sajnos nincs időm megcsinálni, pedig tudom, az lenne a használható. Nyilván nehézkes átrágnia magát bárkinek a leíráson. Azért ha van kedved, próbáld meg, tényleg nem bonyolult az egész. OA 2005. május 13., 15:37 (CEST) (És a koncepciójára igencsak illik az általad mottóként használt Saint-Exupéry-idézet :-))Válasz

Szia! Én is remélem, hogy lesz majd valakinek ideje/energiája átalakítani a kezdőlapot, az OA által vázolt terv szerintem elég jó. De addig is ki kéne gyomlálni egy hibás hivatkozást: a tematikus listák linket a bal oldali hasáb alsó szakaszában, ugyanis ez a kategorizálási módszerek cikkre redirectel, ami viszont a Wikipédia:Kategorizálási módszerek-re irányít tovább és szintén ott van a kezdőlapon. Ugyancsak az Egyéb kategorizálási módszerek szakaszban ott van egy Hogyan-ok redirect a Hogyan cikkre, ami hamarosan törlődik - ezt is el kéne pusztítanod csodálatos sysop-erőiddel. :) --f.adam 2005. május 14., 14:24 (CEST)Válasz

Egy rövid kérdés[szerkesztés]

Szia!

Ópium Háborús lapunk van?

Folcrum 2005. május 14., 17:29 (CEST)Válasz

Műhely[szerkesztés]

Szia!

Megtaláltam a hozzászólásokat, ahogy látom többeket érdekel a dolog, szerintem még más potenciális szerkesztőket is érdekelne, csak nem olvassák a kocsmafalat. Én is a két, egyszerre párhuzamosan futó lapot tartom optimálisnak, kezdetben 3-4 hét szerkesztésre biztosan szükség lenne. Valaki javasolt havi 5-öt, na ennyire optimista nem vagyok. Idővel biztosan gyorsulunk.

Folcrum 2005. május 14., 22:01 (CEST)Válasz

Hello!

Valahová a főlapra is be tudnál szúrni egy apró linket? Folcrum 2005. május 15., 14:40 (CEST)Válasz

Én a főlap-linket annyira nem javasolnám, azt se olvassák végig többen, mint a kocsmafalat, csak akkor lenne értelme, ha valami nagyon kiemelkedő helyen lenne a link, úgy meg vonzani fogja a vandálokat... Alensha 2005. május 15., 15:10 (CEST)Válasz


A Wikipédia:Közösségi Portálra kéne kirakni, oda illik inkább. Azt a lapot viszont gatyába kéne rázni... nyenyec  2005. május 15., 15:15 (CEST)Válasz

Magában a Wikis Műhely nagybetű, amúgy konkrét esetben lehet akár kisbetű, de én tulajdonnévnek érzem. A többségi véleményt elfogadom, most a gyors átíráson vagyok. --Rodrigó 2005. május 16., 00:14 (CEST)Válasz

Capablanca.jpg[szerkesztés]

Szia! Capablanca fotója az angoloktól: a jó öreg Capablanca 1927-ben meghalt. Nyilván az (előttem ismeretlen) fényképész is már jó régen. Hetven év azóta többé-kevésbé eltelt. Jó az, hogy résen vagy. De muszáj ennyire? Ha tévednék, dobd ki a képet... Baráti mosoly OsvátA. 2005. május 15., 09:36 (CEST)Válasz

Hmmm. Capablanca 42-ben halt meg, nem? Egyáltalán nem biztos, hogy a fotós 1935 előtt meghalt. Szerintem ez necces. (A J.A. örököse is most kopogtatott, mikor 2 év múlva lejár a jogvédelem: [1]). nyenyec  2005. május 15., 15:10 (CEST)Válasz
Elnéztem az évszámot. Sorry. OsvátA. 2005. május 15., 20:55 (CEST)Válasz

Törlés[szerkesztés]

Bocs, attól tartok, egyszzerre szerkesztettünk egy azonal törlődő cikket... Sav-bázis kölcsönhatás - Serinde 2005. május 16., 17:04 (CEST)Válasz

Semmi gond, de a vulgáris cuccokat kitörölheted egyből a szövegből. nyenyec  2005. május 16., 17:18 (CEST)Válasz

Segítségkérés[szerkesztés]

Helló! Azért írok, mert a Bizánci császárok kategóriában sok a bibi. Egyeseknek megvolt az oka, amiket orvosoltam, de ennek ellenére még mindig fennállnak. Szerintem te is látod majd, mire gondolok (I. Mihály kétszer, Phokasz, III. Leó és Theodóra császárnő rossz helyen). Nem tudnál valamit tenni annak érdekében, hogy jó legyen a lista? Előre is kösz! És még valami: az egyes betűkhöz rendelt császárok neveit nem lehetne sorrendbe rakni (mondjuk ne betűrendbe, mert a latin számok miatt baj lenne)? Ez pusztán stilisztikai kérdés.--Mathae 2005. május 17., 14:06 (CEST)Válasz