Széles a Duna, keskeny a partja

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Széles a Duna, keskeny a partja
Műfaj magyar népdal
Stílus vegyes
Hangfaj dúr pentachord
A kotta hangneme C dúr
Sorok A A B C
Hangterjedelem 1–5 1–5 2–3 1–5
Kadencia 1 (1) 2
Szótagszám 10 10 16 5[1]
Előadásmód Tempo giusto
Előadási tempó 152
A gyűjtés adatai
Gyűjtő Ádám Jenő
A gyűjtés helyeNógrádmegyer
A gyűjtés ideje 1928
(Vár)megyeNógrád megye
Kiemelt források
Bartók-rend 12034
Dobszay142E

A Széles a Duna, keskeny a partja kezdetű párosító éneket Ádám Jenő gyűjtötte a Nógrád megyei Nógrádmegyeren 1928-ban. Ugyanő Somogy megyében is feljegyezte.[2]

A Magyar népdaltípusok példatára a Széles a Duna kezdetű daloknak tíz főváltozatát, a hatodiknak négy alváltozatát ismeri; az e szócikkbeli változat nem található meg benne.[3][4]

Feldolgozások:

Szerző Mire Előadás
Bárdos Lajos vegyeskar Széles a Duna [5]
Kócziás György négykezes zongora Széles a Duna [6]

Kotta és dallam[szerkesztés]


\version "2.14.2"
\header {
    tagline = ""  % ne legyen copyright szöveg
    }
elsosor = { \relative c' {
%    Széles a Duna, keskeny a partja,
%    nincs olyan legény, ki átugorja.
    g'8 f e f g4 r g8 f e d c4 r
    }
}
dallam = { \relative c' {
   \key c \major
   \time 2/4
   \tempo 4 = 72
   \set Staff.midiInstrument = "brass section"
   \transposition c'
    \repeat volta 2 { \elsosor }
%    Géczi Imre átugrotta, sáros lett a cipősarka,
    \repeat volta 2 { e8 e e d e e e d }
%    ez ám a legény!
    g f e d c4 r \bar "|."
   }
}
masodik = {
   \key c \major
   \transposition c'
%    Ne gondold, Imre, hogy mindig így lesz.
%    Majd ha a kuckóban öt- hat gyerek lesz.
   \elsosor
%    Majd ha a kuckóban öt-hat gyerek lesz.
   g'8 f e f g4 g g8 f e d c4 r \break
%    Csörög a sarkantyú, csipog a sok rajkó,
    \repeat volta 2 { e8 e4 d8 e e d4 }
%    kenyér kell annak!
    g8 f e d c4 r
    \bar "|."
}
\score {
  <<
  \relative c' { \dallam \break \masodik }
  \addlyrics {
    Szé -- lës a Du -- na, kes -- këny a part -- ja.
    Gé -- czi Im -- re át -- ug -- rot -- ta,
    ez ám a le -- gény!

    Ne gon -- dold, Im -- re, hogy min -- dig így lesz.
    Majd ha a kuc -- kó -- ban öt- hat gye -- rek lesz.
    <<
    { Csö -- rög a sar -- kan -- tyú, }
    \new Lyrics { \set associatedVoice = "melody"
    csi -- pog a sok raj -- kó, }
    >>
    ke -- nyér kell an -- nak!
   }
  \addlyrics {
    Nincs o -- lyan le -- gény, ki át -- u -- gor -- ja.
    sá -- ros lett a ci -- pő -- sar -- ka,
   }
  >>
  \layout {
    indent = 0.0\cm
    }
}
\score {
  \unfoldRepeats
  \relative c' { \dallam \masodik }
  \midi { }
}

Széles a Duna, keskeny a partja.
Nincs olyan legény, ki átugorja.
Géczi Imre átugrotta, sáros lett a cipősarka,
ez ám a legény!

Ne gondold, Imre, hogy mindig így lesz.
Majd ha a kuckóban öt- hat gyerek lesz.
Csörög a sarkantyú, csipog a sok rajkó,
kenyér kell annak!

Jegyzetek[szerkesztés]

 1. Második versszak: 10 11 12 5
 2. Magyar népdalok: Széles a Duna, keskeny a partja; … Szerkesztette Ortutay Gyula mek.oszk.hu. Budapest: Neumann Kht. (2000) (Hozzáférés: 2016. máj. 2.)
 3. Dallamtípus: Széles a Duna 1. Magyar népdaltípusok példatára (Hozzáférés: 2016. máj. 2.)
 4. Lásd Magyar Néprajz, VI. kötet (Népzene, néptánc, népi játék): Zene a paraszti társadalom életében. mek.niif.hu. Budapest: Akadémiai Kiadó 177. o. (Hozzáférés: 2016. máj. 2.)
 5. Bárdos Lajos: Széles a Duna. Silentio kórus YouTube (2012. júl. 9.) (Hozzáférés: 2016. máj. 2.) (videó)
 6. Kócziás György: Széles a Duna, Dobbantós. Kolkopf Sára és Kolkopf Benjamin YouTube (2016. jan. 16.) (Hozzáférés: 2016. máj. 2.) (videó) 1:18–1:53.

Források[szerkesztés]

 • Tiszán innen, Dunán túl: 150 magyar népdal. Borsy István–Rossa Ernő. Budapest: Editio Musica. 70. o.  
 • Béres József: Szép magyar ének. Negyedik kiadás. (hely nélkül): Akovita Könyvkiadó Kft. 2016. I kötet., 147. o. ISBN 978 963 88686 9 5  
 • Bárdos Lajos: Tizennégy vegyeskar. Budapest: Zeneműkiadó Vállalat. 1959. 13. o.  
 • Támlap a Kodály-rendben. MTA Zenetudományi Intézet (Hozzáférés: 2016. okt. 9.)
 • Tücsök koma, gyere ki: Gyermekdalok és -játékok óvodásoknak és kisiskolásoknak. Összeállította: Petres Csaba. II., javított kiadás. (hely nélkül): Ábel kiadó. 2007. ISBN 978 973 114 033 9 214. kotta  

Felvételek[szerkesztés]

 • Zene Zeneportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap