Sablon:Kezdőlap kiemelt cikkei/2011-50-1

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Jedlik Ányos
Jedlik Ányos

Jedlik Ányos (Szímő, 1800. január 11.Győr, 1895. december 13.) magyar természettudós, feltaláló, bencés szerzetes, kiváló oktató. Ő alkotta meg többek között az első elektromotort, mondta ki az öngerjesztés elvét, írta le elsőként a dinamóelvet, ismerte fel a feszültségsokszorozás jelenségét. Bár Magyarországon már 1746-ban megjelent az első, elektromossággal foglalkozó tankönyv, az elektrodinamika kutatását és oktatását ő kezdte el.

A 19. századot joggal nevezhetjük az elektromosság korszakának. Volta 1800-ban állította össze az első, elektromos áramot termelő oszlopot — Arago szerint ez volt a legcsodálatosabb eszköz, amit ember valaha felfedezett; a század nagy eredményeit pedig az az 1901-es hír tetőzte be, hogy Marconinak sikerült hullámokkal, drót nélkül összekötnie Európát és Amerikával. E két időpont között a század zseniális kutatói fokozatosan feltárták az elektromos áram sokféle tulajdonságát, hatását, és ezek gyakorlati alkalmazásai megváltoztatták az emberi civilizáció arculatát. Ebbe a munkába a 19. század negyedik évtizedétől Magyarország is bekapcsolódott, jó ideig egyedül Jedlik munkásságával. Hátramaradt írásainak alaposabb feldolgozása azt mutatta, hogy a szerény anyagi eszközökkel rendelkező fizikai szertárak csendes munkása nemcsak, hogy lépést tartott az európai haladással, de nem egy dologban meg is előzte azt.


Mi magyarok nem vagyunk olyan gazdagok nagy emberekben, hogy könnyelmű felületességgel elhanyagolhatnók őket. Kell, hogy emléküket tiszteljük, hagyatékukat szerető gonddal őrizzük. Az angoloknak nagyjaik számára megvan a Westminster Apátságuk, a franciáknak a Pantheonjuk. Mi csak szellemünkben tudunk pantheont készíteni nagy íróink, politikusaink, tudósaink emlékének. Ezek sorába kell, hogy méltó hely jusson Jedlik Ányosnak, a múlt évszázad csendben, önzetlenül dolgozó tudósának is.
– Holenda Barnabás: Jedlik életrajza, alkotásai