Ugrás a tartalomhoz

PL/SQL

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

A PL/SQL (Procedural Language/Structured Query Language) az Oracle által az SQL kiterjesztéseként kifejlesztett procedurális programozási nyelv. Az Oracle adatbáziskezelőt használva ezen a nyelven írhatunk triggereket és más tárolt eljárásokat. A nyelv alapja az Ada programozási nyelv; természetesen a PL/SQL magában foglalja az SQL nyelvet, pontosabban annak SELECT, INSERT, DELETE, UPDATE illetve OPEN, FETCH, CLOSE utasításait.

Példaprogramok[szerkesztés]

 • MERGE utasítás PL SQL nyelven, amely magában foglalja az UPDATE, DELETE és INSERT utasításokat

A következő példában adott egy fizetesek tábla (benne a nevekkel és fizetésekkel) és egy fiz_modosit tábla (benne nevekkel és az új fizetésekkel). A merge paranccsal a következőket tudjuk megtenni:

- ha van egyezés a név alapján, akkor az új fizetésre módosítjuk a fizetést (update)

- ha van egyezés a név alapján és a fizetés 13000 vagy kevesebb, akkor töröljük a sort (delete)

- ha nincs egyezés a név alapján akkor új sort szúrunk be name és new_sal értékkel (insert)

Alaptáblák:

select * from fizetesek;

NAME    SAL
---------- ----------
ADAM    12000
BOB    13000
BOBEK   14000

select * from fiz_modosit;

NAME    NEW_SAL
---------- ----------
ADAM    13000
BOBEK   15000
MARRY   16000

Ha a fiztesek táblát merge paranccsal változtatjuk a fiz_modosit tábla használatával, akkor a következőket várjuk:

- Bobek fizetése 15000 legyen (update)

- Adam sora törlődjön (kevesebb a fizetése, mint 13000) (delete)

- Marry kerüljön bele a fizetések táblába (insert)

merge into fizetesek
 using fiz_modosit
 on (fizetesek.name = fiz_modosit.name)
when matched then
 update set sal = new_sal
 delete where sal <= 13000
when not matched then
 insert (fizetesek.name, fizetesek.sal)
 values (fiz_modosit.name, fiz_modosit.new_sal);
-- 3 rows merged.

select * from fizetesek;
NAME    SAL
---------- ----------
BOB    13000
BOBEK   15000
MARRY   16000

A három változás megtörtént. De felmerül kérdésként, hogy miért nem kerül törlésre Bob fizetése, hiszen megfelel a delete feltételnek (kisebb vagy egyenlő mint 13000). Azért nem kerül törlésre, mert a merge során csak azok a sorokkal történik változás, amelyek a merge során érintettek, azaz benne vannak a using után álló módosítótáblában. Például: Adam szerepelt ebben a táblában, ezért törlődött is a sor, de Bob nem (ezért nem történt vele semmi)

 • Egy 'my_table_before' nevű triggert definiálunk, amely a 'my_table' tábla 'statusz' mezője alapján tartja karban a 'my_stat_table' nevű statisztikai segédtáblát:
 create or replace trigger my_table_before
 before insert or update or delete on my_table
 for each row
 begin
   if inserting or
    (updating and :new.statusz <> :old.statusz) then
     update my_stat_table st set st.count = st.count+1
     where st.statusz = :new.statusz;
     if sql%notfound then
       insert into my_stat_table values (:new.statusz, 1);
     end if;
   end if;
   if deleting or
    (updating and :new.statusz <> :old.statusz) then
     update my_stat_table st set st.count = st.count-1
     where st.statusz = :old.statusz;
   end if;
 end;
 /

Megj.: a program végén lévő perjel akkor kell, ha az eljárást az Sql*Plus használatával definiáljuk, ezzel jelezzük a PL/SQL blokk végét.

 • Úgynevezett 'névtelen PL/SQL blokk' hívása Pro*C-ből. A PL/SQL blokk egy cursort nyit meg, amelyet egy 'SQL_CURSOR' típusú host-változóban tárolunk.
  SQL_CURSOR crsr;
  varchar ename [32];
  int ideptno, empno, deptno;

  EXEC SQL ALLOCATE :crsr;

  ideptno= 30;
  EXEC SQL EXECUTE
    BEGIN
      OPEN :crsr FOR
      SELECT ename, empno, deptno
      FROM emp
      WHERE deptno = :ideptno;
    END;
  END-EXEC;

  EXEC SQL FETCH :crsr INTO :ename, :empno, :deptno;

Források[szerkesztés]

Kapcsolódó szócikkek[szerkesztés]