Még azt mondják, nem illik

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

A Még azt mondják, nem illik egy 18. századi műdalból folklorizálódott magyar népdal. Két dallamváltozatban ismert. A népi szöveg eredeti változatát Tuboly Liza írta a 18–19. század fordulóján.[1]

Kotta és dallam[szerkesztés]

Első változat[szerkesztés]

Még azt mondják, nem illik
Műfaj magyar népdal
Stílus régi
Hangfaj lá-pentachord
A kotta hangneme D moll
Sorok A A B Bv
Hangterjedelem 1–♭3 1–♭3 1–5 1–5
Kadencia 1 (1) 5
Szótagszám 13 13 13 13
Előadási tempó 110–116
A gyűjtés adatai
Gyűjtő Bartók Béla
A gyűjtés helyeNagymegyer
A gyűjtés ideje 1910
(Vár)megyeKomárom vármegye
Kiemelt források
Bartók-rend 3466
Dobszay227/D
Népdaltípus4386

{
  <<
  \relative c' {
   \key d \minor
   \time 2/4
   \tempo 4 = 72
   \set Staff.midiInstrument = "electric bass (pick)"
   \transposition c'
%    Még azt mondják, nem illik a tánc a magyarnak.
%    Nem, ha néki cipellőt, bő nadrágot varrnak,
    \repeat unfold 2 {
    d8 e f e f e d4 d8 e f e d4 d \bar "||" } \break
%    de sarkantyús csizmának, kócsagtollas főnek,
%    illik gyöngyös pártának, magyar főkötőnek.
    \repeat unfold 2 {
    a'8 g f e f e d4 d8 e f }
    \alternative {
        {g a4 a \bar "||" }
        {e8 d4 d \bar "||" }
    }
   }
  \addlyrics {
    Még azt mond -- ják, nem il -- lik a tánc a ma -- gyar -- nak,
    nem, ha né -- ki ci -- pel -- lőt, bő nad -- rá -- got varr -- nak,
    de sar -- kan -- tyús csiz -- má -- nak, kó -- csag -- tol -- las fő -- nek
    il -- lik gyön -- gyös pár -- tá -- nak, ma -- gyar fő -- kö -- tő -- nek.
   }
  >>
}

Még azt mondják, nem illik a tánc a magyarnak,
nem, ha néki cipellőt, bő nadrágot varrnak,
de sarkantyús csizmának, kócsagtollas főnek
illik gyöngyös pártának, magyar főkötőnek.

Az én ingem lengyel gyolcs, csakhogy rojtja nincsen,
az én csizmám karmazsin, csakhogy talpa nincsen,
azért varrják a csizmát, hogy táncoljunk benne,
ha rongyos is, foltos is, illik a tánc benne.

A karmazsin sötétvörös, színes, török eredetű bőrféle. A gyolcs lenből vagy pamutból készült finom fehér vászon.

Ismert még egy szövegváltozat/versszak:

Megfogtam egy szúnyogot, nagyobb volt a lónál,
kisütöttem a zsírját, több volt egy akónál.
Aki aztat elhiszi, szamarabb a lónál,
aki aztat elhiszi, szamarabb a lónál.

Feldolgozás:

Szerző Mire Előadás
Kodály Zoltán gyermekkar Táncnóta, 1. dal [2][3]

Érdekes, hogy Kodály 1929-ben Bartók 1910-es gyűjtését dolgozta fel, nem a sajátját.

Kvintváltós változat[szerkesztés]

Kvintváltós változat
Műfaj magyar népdal
Stílus régi
Hangfaj moll
A kotta hangneme 1. sor: A moll
2. sor: D moll
Sorok A A B Bk
Hangterjedelem 5–7 5–7 1–5 1–5
Kadencia 5 (5) 5
Szótagszám 13 13 13 13
Előadásmód Tempo giusto
A gyűjtés adatai
Gyűjtő Kodály Zoltán
A gyűjtés helyeEgyházashetye
A gyűjtés ideje 1922
(Vár)megyeVas megye
Kiemelt források
Bartók-rend 13686
Dobszay227
Kodály–Vargyas 377
Népdaltípus4382

A dal másik változata abban különbözik az előzőtől, hogy az első két sor egy kvinttel magasabban van. Kánonban is énekelhető.


\version "2.14.2"
\header {
    tagline = ""  % ne legyen copyright szöveg
    }
dallam = { \relative c' {
   \key d \dorian
   \time 2/4
   \tempo 4 = 72
   \set Staff.midiInstrument = "electric bass (pick)"
   \transposition c'
%    Meg azt mondjak, nem illik
    \repeat volta 2 {
    a'8 b c b c^\markup { \raise #1 \box \abs-fontsize #16 2 } b a4 a8^\markup { \raise #1 \abs-fontsize #16 { \hspace #-1 (3) } } b c b a4^\markup { \raise #1 \abs-fontsize #16 { \hspace #-1 (4) } } a } \break
%    d8 e f e f e d4 d8 e f e d4 d } \break
%    de sarkantyus csizmanak, kocsagtollas fonek
    \repeat volta 2 {
    a8 g f e f e d4 }
    \alternative {
        { d8 e f g a4 a }
        { d,8 e f e d4 d \bar "|." }
    }
   }
}
\score {
  <<
  \dallam
  \addlyrics {
    Még azt mond -- ják, nëm il -- lik a tánc a ma -- gyar -- nak,
    de sar -- kan -- tyús csiz -- má -- nak, kó -- csag -- tol -- las fő -- nek
   }
  \addlyrics {
    nëm, ha né -- ki ci -- pel -- lőt, bő nad -- rá -- got varr -- nak,
    il -- lik gyön -- gyös pár -- tá -- nak, \repeat unfold 6 { \skip 1 } ma -- gyar fő -- kö -- tő -- nek.
   }
  >>
  \layout {
    indent = 0.0\cm
    }
}
\score {
  \unfoldRepeats
  \dallam
  \midi { }
}

Jegyzetek[szerkesztés]

 1. Móser Zoltán: Azt mondják: lengyel. vigilia.hu (Hozzáférés: 2016. feb. 20.) arch
 2. Kodály Zoltán: Táncnóta. Angelica Leánykar, vezényel Gráf Zsuzsanna YouTube (2007. okt. 6.) (Hozzáférés: 2016. jún. 24.) (videó)
 3. Még azt mondják nem illik. Előadja: Bartók Béla leánykar YouTube (2010. jún. 7.) (videó)

Források[szerkesztés]

Első dallamváltozat:

Kvintváltós dallamváltozat:

 • Tiszán innen, Dunán túl: 150 magyar népdal. Borsy István–Rossa Ernő. Budapest: Editio Musica. 130. o.  
 • Béres József: Szép magyar ének. Negyedik kiadás. (hely nélkül): Akovita Könyvkiadó Kft. 2016. I kötet., 274. o. ISBN 978 963 88686 9 5  
 • Szép magyar dalok (kóta és szöveg). Összeállította: Kerényi György. Budapest: Budapest Székesfőváros Irodalmi és Művészeti Intézet. 124. o.  
 • Iskolai énekgyüjtemény I: 6–10 éves tanulóknak. Szerkesztette: Kodály Zoltán. Budapest: Országos Közoktatási Tanács. 1943. 210. o. 297. kotta  
 • Kodály Zoltán: Gyermek- és nőikarok. Jubileumi, bővített kiadás. Budapest: Editio Musica. 154. o.  
 • Százszorszép: 100 magyar népdal Kodály Zoltán gyűjtéséből. Közreadja: Bárdos Lajos. Budapest: Zeneműkiadó. 1957. 138. o. 100. kotta  
 • Törzsök Béla: Zenehallgatás az óvodában: Dallamgyűjtemény óvodák számára. Budapest: Zeneműkiadó. 1980. ISBN 963 330 402 4 295. kotta  
 • Tücsök koma, gyere ki: Gyermekdalok és -játékok óvodásoknak és kisiskolásoknak. Összeállította: Petres Csaba. II., javított kiadás. (hely nélkül): Ábel kiadó. 2007. ISBN 978 973 114 033 9 277. kotta  

Szöveg:

Felvételek[szerkesztés]

 • Zene Zeneportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap