Máthé Gábor (jogtörténész)

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Máthé Gábor
Gabor Mathe.jpg

Született 1941. szeptember 6. (79 éves)
Budapest

Foglalkozás jogtörténész, egyetemi tanár
Iskolái Eötvös Loránd Tudományegyetem (–1967)

Máthé Gábor (Budapest, 1941. szeptember 6. –) magyar jogtörténész, egyetemi tanár. 2004 és 2009 között a Károli Gáspár Református Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar dékánja. A Magyar Jogász Egylet elnöke.

Életpályája[szerkesztés]

1962-ben kezdte meg egyetemi tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán, ahol 1967-ben szerzett jogi doktorátust. Diplomájának megszerzése után az egyetem mint MTA-kutatóhely tudományos munkatársa lett (1967–1977). 1978 és 2000 között az Államigazgatási Főiskola Jogtudományi Tanszékén dolgozott: 1984 és 1987 között mint annak vezetője, 1989 és 1994 között mint a Főiskola főigazgató-helyettese. 1993 és 2003 között Széchenyi professzori ösztöndíjjal kutatott.

2004 és 2009 között a Károli Gáspár Református Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar dékánja. 2002-től a Magyar Jogász Egylet elnöke. 2005 és 2006 között a Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Jogtudományi Tanszékének vezetője.

Munkássága[szerkesztés]

Kutatási területe a magyar alkotmány- és jogtörténet. Kutatásai során a magyar alkotmány- és közigazgatás intézményrendszerének fejlődéstörténetével, a közigazgatás és az igazságszolgáltatás határterületi problematikájával, a választójoggal és a közigazgatás büntetőhatalmával foglalkozott. Publikációit elsősorban magyar, angol és német nyelven adja közre.

Főbb tanulmányai[szerkesztés]

 • Máthé Gábor–Révész Tamás: Az esti- és levelező tagozatú oktatás fejlődése az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán. 1945-1970; ELTE, Bp., 1972 (Jogtörténeti értekezések)
 • A bírói hatalom gyakorlásáról szóló 1869:IV. tc. létrejötte és jelentősége a dualizmus jogrendszerében (1969)
 • Csizmadia Andor–Máthé Gábor–Nagy Endre: Magyar közigazgatástörténet; Államigazgatási Főiskola, Bp., 1982
 • Az Igazságügyi Minisztérium történetéből. 1867-1871 (1982)
 • A magyar burzsoá igazságszolgáltatási szervezet kialakulása, 1867-1875; Akadémiai, Bp., 1982
 • A magyar közigazgatási irodalom válogatott bibliográfiája, 1827-1944; összeáll. Hernádi László Mihály, szerk. Kovács Kálmán, Máthé Gábor, Hernádi László Mihály; SKV, Bp., 1983
 • A szabálysértési jog továbbfejlesztésének elméleti megalapozása; szerk. Máthé Gábor, Szabó András; MTA Államtudományi Kutatások Programirodája, Bp., 1987
 • A kihágás intézménye (1988)
 • A közigazgatási büntetőbíráskodás fejlődése az utolsó 100 évben. Tanulmánykötet / Entwicklung der Verwaltungsstrafgerichtsbarkeit in den vergangenen 100 Jahren. Sammelband; szerk. Máthé Gábor, Révész Tamás; Igazságügyi Minisztérium, Bp., 1988 (Igazságügyi Minisztérium Tudományos és Tájékoztatási Főosztály kiadványai)
 • Theorie und Institutionsystem der Gewaltentrennung in Europa. Mitteleuropäische Rechtshistorikerrunde. I. Konferenz. Veszprém, 15-18. September 1992; szerk. Máthé Gábor; School of Public Administration, Bp., 1993 (Studies on public administration and law)
 • Degré Alajos emlékkönyv; szerk. Máthé Gábor, Zlinszky János; Unió, Bp., 1995
 • Die Entwicklung der österreichisch – ungarischen Strafrechtskodifikation im XIX-XX. Jahrhundert; szerk. Máthé Gábor, Werner Ogris; Unió, Bp., 1996
 • The Hungarian state. Thousand years in Europe; szerk. Gergely András, Máthé Gábor; Korona, Bp., 2000
 • Die Elemente der ungarischen Verfassungsentwicklung. Studien zum Millennium; szerk. Máthé Gábor, Mezey Barna; ELTE, Bp., 2000
 • A közigazgatási bíráskodásról (2000)
 • Problems of codification during the Austro-Hungarian dual Monarchy (2001)
 • Von dem Vormärz bis zum 20. Jahrhundert. Tradition und Erneuerung in der ungarischen Rechtsentwicklung. Studien zu den Reformen in den 19-20. Jahrhunderten; szerk. Máthé Gábor, Mezey Barna; ELTE ÁJK, Würzburg–Bp., 2002 (Bibliotheca iuridica Acta congressuum)
 • European administrative penal law; szerk. Máthé Gábor, Kis Norbert; BCE, Bp., 2004
 • Die Problematik der Gewaltentrennung; Gondolat, Bp., 2004 (Ungarische Rechtshistoriker)
 • Nationalstaat, Monarchie, Mitteleuropa. Zur Erinnerung an den "Advokaten der Nation", Ferenc Deák; szerk. Máthé Gábor, Mezey Barna; Gondolat, Bp., 2004 (Bibliotheca iuridica. Acta congressuum)
 • Der bürgerliche Rechtsstaat in Ungarn (2005)
 • A jogi szakvizsgarendszer megújítása (társszerzőkkel) (2005)
 • Közigazgatási eljárások jogszabályainak gyűjteménye. Tansegédlet; vál., összeáll. Ivancsics Imre, Máthé Gábor; Magyar Hivatalos Közlönykiadó, Bp., 2005 (Lex-icon)
 • Sub clausula 1956. Dokumentumok a forradalom történetéhez; szerk. Gecsényi Lajos, Máthé Gábor; összeáll., jegyz. Baráth Magdolna; Magyar Hivatalos Közlönykiadó, Bp., 2006
 • Közjogi tanulmányok Lőrincz Lajos 70. születésnapja tiszteletére; szerk. Imre Miklós, Lamm Vanda, Máthé Gábor; Aula, Bp., 2006
 • Sub clausula, 1920-1947. Dokumentumok két békeszerződés (Trianon, Párizs) történetéből; szerk. Gecsényi Lajos, Máthé Gábor, összeáll., jegyz. Baráth Magdolna és Katona Csaba; Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Bp., 2008
 • Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 1998-2008. Crescit sub pondere palma; szerk. Máthé Gábor; KGRE ÁJK, Bp., 2008
 • Sapienti iniuria non potest fieri. Ünnepi tanulmányok Zlinszky János tiszteletére; szerk. Horváth Attila, Koltay András, Máthé Gábor; Gondolat, Bp., 2009 (Jogtörténeti értekezések)
 • Sub clausula 1989. Ddokumentumok a politikai rendszerváltozás történetéhez. A grand strategy; szerk. Gecsényi Lajos, Máthé Gábor, vál., jegyz. Baráth Magdolna; Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Bp., 2009
 • Ünnepi tanulmányok Révész T. Mihály 65. születésnapja tiszteletére; szerk. Máthé Gábor, Mezey Barna; Gondolat, Bp., 2010
 • Das Wesen der Rechtsgeschichte. Werner Ogris zum 75. Geburtstag; szerk. Máthé Gábor, Mezey Barna; Gondolat, Bp., 2010
 • Die Habsburgermonarchie auf dem Wege zum Rechtsstaat? Rechtshistorisches Symposium; szerk. Máthé Gábor, Werner Ogris; Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Bp.–Wien, 2010
 • Jogtörténeti parerga. Ünnepi tanulmányok Mezey Barna 60. születésnapja tiszteletére; szerk. Máthé Gábor, Révész T. Mihály, Gosztonyi Gergely; ELTE Eötvös, Bp., 2013
 • Állam-, egyház-, jogtörténeti magyarázatok. Ünnepi tanulmányok Rácz Lajos tiszteletére 65. születésnapja alkalmából; szerk. Máthé Gábor, Révész T. Mihály; Multiszolg Bt., Vác, 2013
 • A magyar jog fejlődésének fél évezrede. Werbőczy és a Hármaskönyv 500 esztendő múltán; szerk. Máthé Gábor; Nemzeti Közszolgálati Egyetem–Nemzeti Közszolgálati és Tankönyvkiadó, Bp., 2014

Díjai, elismerései[szerkesztés]

Források[szerkesztés]

 • Jog Jogportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap