Gyermekvédelem

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

A gyermekvédelem a szociális munka szakterülete, olyan köztevékenység, mely a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására szolgál.

A gyermekvédelmi rendszer egy adott állam gyermekvédelmének leírására szolgáló kategória, mely magába foglalja a gyermekvédelem funkcióit, szabályait, megoldásait, szervezeteit, működésmódjait.

Magyarországon törvény, amely szabályozza: az 1997. évi XXXI. törvény A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról.

A gyermekvédelem története Magyarországon[szerkesztés]

 • A jelenleg hatályos jogszabály az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról.

Gyermekvédelmi alapellátások[szerkesztés]

 • Pénzbeli ellátások:
  • rendszeres pénzügyi támogatás,
  • rendkívüli pénzügyi támogatás,
  • kiegészítő pénzügyi támogatás
  • óvodába járási támogatás
  • gyermektartásdíj állam általi megelőlegezése,
  • otthonteremtési támogatás
 • Személyes gondoskodást nyújtó ellátások:
  • gyermekjóléti szolgáltatás (tájékoztatás; tanácsadás; várandós anyák támogatása; szabadidős programok szervezése; veszélyeztetettség feltárása, javalaslat készítése; családgondozás)
  • gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde, családi napközi, házi gyermekfelügyelet)
  • átmeneti gondozási formák
   • helyettes szülő
   • családok átmeneti otthona
   • gyermekek átmeneti otthona

Helyettes szülő az lehet, aki a 24. életévét betöltötte, büntetlen előéletű magyar állampolgár, nincs eltiltva saját gyermeke(i)vonatkozásában a szülői felügyeleti jog gyakorlásától és sikeresen elvégezte a szükséges tanfolyamot. Max. 5 gyermeket nevelhet (a sajátjaival együtt).

Szakellátás[szerkesztés]

Hatósági intézkedések

 • nevelésbe vétel
 • védelembe vétel
 • családba fogadás
 • kiskorú ideiglenes hatályú elhelyezése
 • utógondozás
 • kiskorú nevelési felügyeletének elrendelése
 • bűnelkövető fiatalkorúak intézeti ellátása és pártfogó felügyelete

gyermekjóléti szakellátások

 • Otthont nyújtó ellátás
  • nevelőszülő
  • gyermekotthon
  • speciális otthon
  • csecsemőotthon
 • Területi Gyermekvédelmi Szakszolgáltatás (TEGYESZ)

A nevelőszülő[szerkesztés]

Fajtái:

 • nevelőszülő: max. 5 gyermeket nevelhet
 • különleges/speciális nevelőszülő: max 3 gyermeket nevelhet

Ki lehet nevelőszülő?

 • Minimum 24 éves kor
 • nincs eltiltva a közügyektől
 • személyisége, lakáskörülményei alkalmasak gyermek befogadására
 • min. 18, max. 50 évvel idősebb a gyermeknél
 • Elvégezte az előírt tanfolyamot

Feladata:

 • befogadás, gondozás, nevelés
 • csak osztott gyám lehet (oktatás, egészségügy, okiratok beszezése)

Megszüntethető:

 • felmondással (a nevelőszülő kérésére)
 • a nevelőszülő
  • elköltözik
  • gondnokság alá kerül
  • bűncselekményt követ el
  • elhalálozik A nevelőszülők 2014. január 1-től foglalkoztatási jogviszonyban állnak a működtetővel.

Gyermekvédelmi intézmények[szerkesztés]

 • Szolgáltatást nyújtó intézmények: gyermekjóléti szolgálat, területi gyermekvédelmi szakszolgálat, napközbeni ellátást nyújtó intézmények, átmeneti gondozást nyújtó intézmények
 • Hatósági jog- és feladatkörrel rendelkező intézmények: helyi önkormányzat képviselőtestülete, jegyző, gyámhivatal

Jegyzetek[szerkesztés]

 1. Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai. (Hozzáférés: 2013. június 4.)

Források[szerkesztés]

Az 1997. évi XXXI. törvény A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról.

Herczog M.: A gyermekvédelem dilemmái, Gyermekvédelmi Kiskönyvtár, Pont Kiadó, Budapest, 1997.

Szociális intézmények