Egy cica, két cica

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Egy cica, két cica
Műfaj magyar népies dal
Szerző Dankó Pista
Hangfaj dúr
A kotta hangneme 2. sor: Á dúr
többi: D dúr
Sorok A B C A
Hangterjedelem V–8 ♯VII–9 1–8 V–8
Kadencia 1 (5) 1
Szótagszám 21 21 24 21

Az Egy cica, két cica című csárdás Dankó Pista szerzeménye. A szegedi Hungária kávéházban mutatta be, ahol többen – köztük Pósa Lajos és Gárdonyi Géza – két napon át mulatozással és tánccal ünnepelték a dalt.

Feldolgozás:

Szerző Mire
Farkas Ferenc ének, zongora 50 csárdás, 3. kotta

Kotta és dallam[szerkesztés]


\version "2.14.2"
\header {
    tagline = ""  % ne legyen copyright szöveg
    }
elsosor = { \relative c' { d a8 d fis4 d8 fis a4 fis8 a d4 r g,8 g fis fis e e a g fis4 e d r }
}
dallam = { \relative c' {
   \key d \major
   \time 4/4
   \tempo 4 = 72
   \set Staff.midiInstrument = "electric bass (pick)"
   \transposition c'
    \elsosor \bar "||"
    e cis8 e a4 e8 a cis4 a8 cis e4 r d8 d cis cis b b e d cis4 b a r \bar "||"
    b4. b8 d d cis b a d fis,4 a8 d fis,4 g4. g8 b b a g fis a d,4 fis8 a d,4 \bar "||"
    \elsosor \bar "|."
   }
}
\score {
  <<
  \dallam
  \addlyrics {
    Egy ci -- ca, két ci -- ca, száz ci -- ca, jaj, ker -- ge -- ti az i -- ci -- pi -- ci e -- ge -- ret.
    Kis Te -- ca, nagy Te -- ca, Ka -- ti -- ca, haj, nem sze -- ret mást, csak e -- gye -- dül en -- ge -- met.
    Jaj, de szép kis ál -- lat a ci -- ca, a ci -- ca, hej, de még szebb lány a Ka -- ti -- ca, Ka -- ti -- ca.
    Egy ci -- ca, két ci -- ca, száz ci -- ca, haj, meg -- fog -- ta az i -- ci -- pi -- ci e -- ge -- ret.
   }
  >>
  \layout {
    indent = 0.0\cm
    }
}
\score {
  \unfoldRepeats
  \dallam
  \midi { }
}

Egy cica, két cica, száz cica, jaj, kergeti az icipici egeret.
Kis Teca, nagy Teca, Katica, haj, nem szeret mást, csak egyedül engemet.
Jaj, de szép kis állat a cica, a cica, hej, de még szebb lány a Katica, Katica.
Egy cica, két cica, száz cica, haj, megfogta az icipici egeret.

Források[szerkesztés]

 • Sárosi Bálint: Nótáskönyv. Második, változatlan kiadás. Budapest: Nap Kiadó. 2012. ISBN 978 963 9658 17 2 84. kotta  
 • Farkas Ferenc: 50 csárdás: Énekre és zongorára. Ötödik kiadás. Budapest: Editio Musica. 1971. 3. kotta  
 • Tiboldi József: A magyar népdal családfája: A magyar népdal eredete és családfájának ismertetése művelődéstörténet, etnográfia, esztétika és a nemzetnevelés szempontjából. Mellékelve a legszebb magyar népdalokból összesen 101 dal. Budapest: Szerző kiadása: Rózsavölgyi és Társa. 1936. 88. kotta  

Felvételek[szerkesztés]

 • Zene Zeneportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap