Bújj, bújj, zöld ág

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

A Bújj, bújj, zöld ág egy magyar népdal. Eredetileg nagylányok virágvasárnapi villőzésének,[1] a Dunántúlon zöldágazásának volt része. Mára gyermekdallá vált. Két közismert főváltozata van.

Két gyerek szembefordulva két kézzel kaput tart, a többiek kézen fogva, nyolcast leírva átbújnak alatta. A dal végén a két kaput tartó összefogja a közelében álló gyerekeket, és megkérdezi tőlük, melyikükhöz mennek. A gyerekek a választott kapus mögé sorakoznak fel. Folytatják a dalt, amíg minden gyerek valamelyik kapus mögött áll.

Az utolsó sor ősi ráolvasás, összeregölő ének. A szita egyenértékű a sámándobbal.

Első változat[szerkesztés]

Bújj, bújj, zöld ág
Műfaj magyar népdal
Hangfaj dó-hexachord
A kotta hangneme C dúr
A gyűjtés adatai
Gyűjtő Bartók Béla
A gyűjtés helyeÚjszász
A gyűjtés ideje 1918
(Vár)megyePest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye
Kiemelt források
Dobszay97

\version "2.18.2"
\layout { \context { \Voice \consists "Ambitus_engraver" } }
\header { tagline = "" }  % ne legyen copyright szöveg
dallam = \relative c' {
   \key a \minor
   \time 2/4
   \tempo 4 = 60
   \set Staff.midiInstrument = "harpsichord"
   \transposition c'
    g' a g e g g8 a g4 e g8 g g a g f e d e d e d c4 c
    \repeat unfold 2 { g' a g e g8 e g4 g8 e g4 } \repeat unfold 2 { g8 a g f e4 d } e d c r
    \bar "|."
   }
\score {
  <<
  \dallam
  \addlyrics {
    Bújj, bújj, zöld ág, zöld le -- ve -- lecs -- ke,
    nyit -- va van az a -- rany -- ka -- pu, csak búj -- ja -- tok raj -- ta!
    Nyisd ki, ró -- zsám, ka -- pu -- dat, ka -- pu -- dat, hadd ke -- rül -- jem há -- za -- dat, há -- za -- dat,
    szi -- ta, szi -- ta, pén -- tek, sze -- re -- lem csü -- tör -- tök, bab -- szer -- da.
   }
  >>
  \layout { indent = 0.0\cm }
}
\score {
  \unfoldRepeats
  \dallam
  \midi { }
}

Bújj, bújj, zöld ág, zöld levelecske,
nyitva van az aranykapu, hadd bújjatok rajta.
Nyisd ki rózsám kapudat, kapudat,
hadd kerüljem házadat, házadat.
Szita, szita péntek, szerelemcsütörtök,
bab szereda!

Feldolgozás:

Szerző Mire
Gárdonyi Zoltán négykezes zongora Bújj, bújj, zöld ág, 1. darab
Ludvig József ének, gitárakkordok Kis kacsa fürdik…, 22. oldal

Másik változat[szerkesztés]

Bújj, bújj, zöld ág
Műfaj magyar népdal
Stílus régi
Hangfaj dó-hexachord
A kotta hangneme C dúr

{
  <<
  \relative c' {
   \key a \minor
   \time 2/4
   \tempo 4 = 60
   \set Staff.midiInstrument = "harpsichord"
   \transposition c'
    g' a g e g g8 a g4 e g8 g g a g f e d e d e d c4 c
    g' a g e g8 g g a g4 e g8 g g a g4 e g8 f e d c4 c
    \bar "|."
   }
  \addlyrics {
    Bújj, bújj, zöld ág, zöld le -- ve -- lecs -- ke,
    nyit -- va van az a -- rany -- ka -- pu, csak búj -- ja -- tok raj -- ta!
    Raj -- ta, raj -- ta, le -- sza -- kadt a paj -- ta,
    le -- sza -- kadt a paj -- ta, benn ma -- radt a macs -- ka.
   }
  >>
}

Bújj, bújj, zöld ág, zöld levelecske,
nyitva van az aranykapu,
csak bújjatok rajta!
Rajta, rajta leszakadt a pajta,
leszakadt a pajta, bennmaradt a macska.

Jegyzetek[szerkesztés]

 1. Villőzés = téltemetés.

Források[szerkesztés]

1. változat:

 • Bújj bújj zöld ág zöld levelecske. Csemadok (Hozzáférés: 2017. ápr. 28.) (kotta, szöveg, audió)
 • Gárdonyi Zoltán: Zöld erdőben, zöld mezőben: Magyar népdalok zongorára négy kézre. (hely nélkül): Rózsavölgyi és Társa. 1. darab  
 • Béres József: Szép magyar ének. Negyedik kiadás. (hely nélkül): Akovita Könyvkiadó Kft. 2016. I kötet., 35. o. ISBN 978 963 88686 9 5  
 • Magyar Néprajzi Lexikon: Bújj, bújj zöld ág. Hungarológiai Alapkönyvtár. Budapest: Akadémiai Kiadó (Hozzáférés: 2017. ápr. 29.)
 • Batta Péter: Nóták, játékok. Vajdasági Magyar Digitális Adattár (1934. márc.) (Hozzáférés: 2017. ápr. 28.)
 • Muszty Bea – Dobay András: Csalamádé: 5. Nagy Daloskönyv. 5. kötet (hely nélkül): Muszty-Dobay Bt. 150. o. ISMN 979 0 801659 00 2, gitárkísérettel  
 • Ludvig József: Kis kacsa fürdik…: Gyermekdalok gitárakkordokkal. Miskolc: Koncert 1234 Kft. 22. o.  

2. változat

Szöveg:

Felvételek[szerkesztés]

2. változat:

Kapcsolódó szócikkek[szerkesztés]

 • Zene Zeneportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap