Ugrás a tartalomhoz

A szép fényes katonának

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
A szép fényes katonának
Műfajmagyar népies dal
DallamArany János
SzövegAmade László
Hangfajmoll
A kotta hangnemeD moll
SorokA A B C
HangterjedelemV–4 V–4 ♭3–7 ♯VII–4
KadenciaV (V) 5
Szótagszám14 14 12 13
ElőadásmódMérsékelve

Az A szép fényes katonának kezdetű műdal eredeti szövege Amade László költeménye a XVIII. századból. Arany János szerezte a dallamát, ami 1884-ben jelent meg Toborzó címmel több más dalával együtt. Kodály Zoltán e dal szövegével egészítette ki az A jó lovas katonának de jól vagyon dolga (Zsére, 1911) kezdetű magyar népdalt Háry János című daljátéka számára. A dal ezzel a szöveggel terjedt el.

Kotta és dallam[szerkesztés]


{
  <<
  \relative c' {
   \key d \minor
   \time 2/4
   \tempo 4 = 72
   \set Staff.midiInstrument = "oboe"
%    A szép fényes katonának gyöngyarany élete,
%    csillog-villog a mezőbe´ jó vitéz fegyvere,
    \repeat unfold 2 {
    d8 e f f g f e d cis e a,4 cis8 e a,4 \bar "||" \break }
%    Szép élet, víg élet, soha jobb nem lehet,
     f'8 f g4  a8 a4 a8  a c g( bes) a a4 a8 \bar "||" \break
%    hopp, hát jöjjön katonának, ilyet ki szeret.
    g g a f e16 e8. g8 e d f e cis d4 r \bar "|."
   }
  \addlyrics {
    A szép fé -- nyes ka -- to -- ná -- nak gyöngy -- a -- rany é -- le -- te,
    csil -- log- vil -- log a me -- ző be' jó vi -- téz fegy -- ve -- re.
    Szép é -- let, víg é -- let, so -- ha jobb nem le -- het,
    hopp, hát jöj -- jön ka -- to -- ná -- nak, i -- lyet ki sze -- ret.
    Hej!
   }
  >>
}

A szép fényes katonának gyöngyarany élete,
csillog- villog a mező be' jó vitéz fegyvere.
Szép élet, víg élet, soha jobb nem lehet,
hopp, hát jöjjön katonának, ilyet ki szeret.
Hej!

Források[szerkesztés]

 • Daloskönyv: Toborzó. Szerk.: Kríza Kálmán www.fsz.bme.hu (1992. december 16.) (Hozzáférés: 2016. március 30.) (kotta és szöveg) arch
 • MAGYAR KÖLTŐK: 18. SZÁZAD. Szerkesztette: Mezei Márta mek.oszk.hu. Budapest: Neumann Kht. (2000) (Hozzáférés: 2016. március 30.)
 • Arany János népdalgyűjteménye. Szerkesztette: Kodály Zoltán és Gyulai Ágost. Budapest: Akadémiai Kiadó. 1952. 184. o. Függelék, 5. kotta  
 • 111 dal úttörőknek. Közreadó: Juhász Frigyes. Budapest: Editio Musica. 1959. 86. kotta  
 • Tiboldi József: A magyar népdal családfája: A magyar népdal eredete és családfájának ismertetése művelődéstörténet, etnográfia, esztétika és a nemzetnevelés szempontjából. Mellékelve a legszebb magyar népdalokból összesen 101 dal. Budapest: Szerző kiadása: Rózsavölgyi és Társa. 1936. 27. kotta  

Felvételek[szerkesztés]

 • Toborzó. A Magyar Rádió és Televízió Zenekara és Énekkara, Ének: Melis György, vezényel Ádám Jenő YouTube (1966. március 17.) (Hozzáférés: 2016. március 30.) (audió) 2:58-ig.
 • Toborzó. MR Énekkar és Gyermekkórus, Vezényel: Thész Gabriella YouTube (2010. november 13.) (Hozzáférés: 2016. március 30.) (videó)
 • Zene Zeneportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap