1790 az irodalomban

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

Az 1790. év az irodalomban.

Események[szerkesztés]

Kelemen László
Edmund Burke
 • Kelemen László vezetésével megalakul az első magyar színtársulat.
 • Október 25-én megtartják az első előadást a budai vár német színházában. Simai Kristóf vígjátéka, az Igazházi kerül színre. Ugyanezt a darabot két nappal később a pesti német színházban is előadják.[1]
 • Kazinczy Ferenc (Széphalmi Vince néven) Kassán megindítja szépirodalmi folyóiratát, az Orpheust. A kiadványnak 1792-es megszűnéséig összesen hét füzete jelent meg.

Megjelent új művek[szerkesztés]

 • Immanuel Kant: Az ítélőerő kritikája (Kritik der Urteilskraft).
 • Edmund Burke értekezése: Reflections on the Revolution in France (Elmélkedések a francia forradalomról).
 • Alekszandr Nyikolajevics Ragyiscsev orosz író műve: Utazás Pétervárról Moszkvába (Путешествие из Петербурга в Москву), mely miatt öt év szibériai száműzetést kellett elszenvednie.

Dráma[szerkesztés]

Magyar irodalom[szerkesztés]

Kölcsey Ferenc
Teleki József
Benjamin Franklin
 • Révai Miklós kiadja Bessenyei György 1781-ben írt röpiratát: Egy magyar társaság iránt való jámbor szándék. Bessenyei a magyar nyelvet és tudományt védelmezi benne, és sürgeti egy tudós társaság (az akadémia) felállítását.
 • Gvadányi József: Egy falusi nótáriusnak budai utazása; („az elaludt vérű magyar szivek felserkentésére és mulatságára” írt népies költemény).

Születések[szerkesztés]

Halálozások[szerkesztés]

 • április 17. – Benjamin Franklin amerikai feltaláló, író, polgári demokrata politikus, természettudós, nyomdász, kiadó (* 1706)
 • június 21. – Johann Georg Hamann német filozófus és író (* 1730)
 • október 30. – Karai Szenrjú japán antológiaszerkesztő és költő, a tréfás alkalmi vers, a szenrjú műfajának megteremtője (* 1718)

Jegyzetek[szerkesztés]

 1. Pintér Jenő: A magyar irodalom története: tudományos rendszerezés Budapest, 1930–1941; 4. kötet. Színészet c. alfejezet. (DVD: Arcanum Kiadó)