Távolból

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Távolból
Műfaj magyar népies dal
Dallam Bognár Ignác
Szöveg Petőfi Sándor
Hangfaj dúr
A kotta hangneme C dúr
Sorok A B C D
Hangterjedelem 3–6 2–6 5–9 ♯VII–8
Kadencia 4 (3) 4
Szótagszám 10 10 10 10

A Távolból Petőfi Sándor verse. 1843-ban írta Pozsonyban.[1] Zenéjét Bognár Ignác szerezte.[2]

A „kis lak”, amiről a vers szól, Dunavecsén állt.

A vers szövege[szerkesztés]

Kis lak áll a nagy Duna mentében;
Oh mi drága e lakocska nékem!
Könnyben úszik két szemem pillája,
Valahányszor emlékszem reája.

Bár maradtam volna benne végig!
De az embert vágyai vezérlik;
Vágyaimnak sólyomszárnya támadt,
S odahagytam őslakom s anyámat.


Kínok égtek a szülőkebelben,
Hogy bucsúmnak csókját ráleheltem;
S kínja lángi el nem aluvának
Jéggyöngyétől szeme harmatának.


Mint ölelt át reszkető karával!
Mint marasztott esdeklő szavával!
Oh, ha akkor látok a világba:
Nem marasztott volna tán hiába.


Szép reményink hajnalcsillagánál
A jövendő tündérkert gyanánt áll;
S csak midőn a tömkelegbe lépünk,
Venni észre gyászos tévedésünk.


Engem is hogy csillogó reményem
Biztatott csak, minek elbeszélnem?
S hogy mióta járom a világot,
Bolygó lábam száz tövisre hágott.


...Szép hazámba ismerősök mennek;
Jó anyámnak tőlök mit izenjek?
Szóljatok be, földiek, ha lészen
Útazástok háza közelében.


Mondjátok, hogy könnyeit ne öntse,
Mert fiának kedvez a szerencse – –
Ah, ha tudná, mily nyomorban élek,
Megrepedne a szive szegénynek!

Dallama és kottája[szerkesztés]


{
  <<
  \relative c' {
   \key a \minor
   \time 4/4
   \tempo 4 = 60
   \set Staff.midiInstrument = "drawbar organ"
   \transposition c'
%     Kis lak all a nagy Duna mente-ben
    r4 g'8 f e4 e g8  g a g g4 f \bar "||"
%     Oh mi dra-ga e lakocska ne-kem
    r4 f8 e  d4 d a'8 a g  f f4 e \bar "||"
    \break
%    Konnyben uszik ket szemem pillaja
    r4 g8 g c4 c d8 c b a a4 g \bar "||"
%     Va-lahanyszor emlekszem re- a ja.
    r4 c8 c b4  a g8 g  f  b, d4 c \bar "|."
   }
  \addlyrics {
    Kis lak áll a nagy Du -- na men -- té -- ben,
    Oh mi drá -- ga e la -- kocs -- ka né -- kem!
    Könny -- ben ú -- szik két sze -- mem pil -- lá -- ja,
    Va -- la -- hány -- szor em -- lék -- szem re -- á -- ja.
   }
  >>
}

Jegyzetek[szerkesztés]

 1. Távolból Alkotói portrék a magyar irodalomból. (Gépeskönyv)
 2. Kis lak áll a nagy Duna mentében[halott link] (Színház- és Filmművészeti Egyetem Könyvtára)

Források[szerkesztés]

 • Petőfi Sándor: Távolból (Kárpátalja)
 • Tiboldi József: A magyar népdal családfája: A magyar népdal eredete és családfájának ismertetése művelődéstörténet, etnográfia, esztétika és a nemzetnevelés szempontjából. Mellékelve a legszebb magyar népdalokból összesen 101 dal. Budapest: Szerző kiadása: Rózsavölgyi és Társa. 1936. 72. kotta  

Felvételek[szerkesztés]

További információk[szerkesztés]

 • Zene Zeneportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap