Ugrás a tartalomhoz

Szerkesztő:Akitlosz/Zárt ë

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

A zárt ë a magyar köznyelv ëgyetlen írásban általában nëm jelölt magánhangzója. Ezért a hang jelölésére nyelvészeti célú lëjegyzésëkben szokásosan használt ë betű a magyar ABC-ben sëm szerepël.

A tíz nagyobb magyar nyelvjárás közül öt: (nyugati, közép- és déldunántúli, északi/palóc és a székëly - nëm ëgységës - tartalmazza, a hatodik, a szëgedi azaz szögedi pedig ö-t ejt helyëtte. Ezëkből került a köznyelvbe.

Az e betűvel jelölt kettő hang kiejtése

[szerkesztés]

Zárt ë:

É mint Éva hang kiejtéséhëz készülődünk. Száj szélesre, ámde këskënyre (ezért zárt) nyitva, nyelv elöl és ott is marad. S úgy ejtünk ë-t, hogy közben ettől az é szájálláshoz képest csak igen keveset mozdul el az ajak és a nyelv. Az eredmény ëgy rövid zárt ë hang.

Nyílt e:

Ahogy a fogorvos doktorbácsi is kéri Á mint Ákos helyzet. Száj kerekre nyitva, nyelv hátul. S így, tátott szájjal ejtünk ëgy hosszabb, nyílt e-t. A csak ëgyféle e-t ejtők általában a kettő e hang közötti, átlagos, úgynevezëtt "pesti e"-t ejtenek, ami természetësen nëm pesti eredetű, hanëm az északkeleti tájszólásból ered.

A magánhangzók gyakoriságának eloszlása a magyar beszédben

[szerkesztés]
 1. a: 21,6 %;
 2. e: 17,1 %;
 3. o: 10,2 %;
 4. i: 10 %;
 5. ë: 8,9 %;
 6. á: 8,8 %;
 7. é: 8,8 %;
 8. ö: 3,4 %;
 9. u: 2,4 %;
 10. ó: 2,1 %;
 11. ő: 2,1 %;
 12. ü: 1,6 %;
 13. í: 1,3 %;
 14. ú: 1,2 %;
 15. ű: 0,6 %.

Jelëntésbeli különbségëk

[szerkesztés]

Az ë hang használata nëm csak a beszédët tëszi változatosabbá, de jelëntésmëgkülönböztető szerepe is van, így a lëírt alak önmagában nëm ëgyértelmű.

 1. mentek = ők mentesek, például mentelmi joguk van
 2. mentëk = én fuldoklót ki a vízből például
 3. mëntek = ők korábban távolodtak
 4. mëntëk = ti most elhaladtok

" Hibamentes mentő vagyok. Szőke Tisza partján mëntem: díszmagyarom vízbe esëtt, díszës mëntém menten mentëm. "

 1. e = mutatószó
 2. ë = kérdőszó
 1. helyes = hellyel rëndëlkëző
 2. helyës = csinos, rëndben van

Helyës kis bérëlt helyes.

 1. hëgyes = hëgyvidékës
 2. hëgyës = éles csúcsos

Ezën a hëgyes vidékën hëgyësek a hëgycsúcsok.

 1. vësz, vëszik = vásárol, vásárolják
 2. vesz, veszik = eltűnik vagy veszëttség nevű nyavalya érte.

Eszük veszik, úgy vëszik.

 1. elvëszik = ők megszerzik maguknak
 2. elveszik = ő eltűnik

Elvesztem, ha ezt elvesztëm.

 1. értëk = valamit fëlfogok szellemileg
 2. értek = mëg(/oda)találtak.

Értëk némëtül, értek örömök.

 1. értëm = valamit fëlfogok szellemileg
 2. értem = engëmért

Értëm én, hogy értem jöttek.

" Harminc nyarat mëgértem, mint a dinnye mëgértem, anyósomat mëgértëm... én a pénzëm mëgértem. "

 1. eszëm = okosságom, agykapacitásom, fifikám, gógyim, sütnivalóm
 2. ëszëm = étkëzëk

Van eszëm, a moslékot nëm ëszëm.

 1. ëlég = Na most hagyjátok habba! Köszönöm, nëm kérëk többet.
 2. elég = tűz martalékává válik

Ëlég baj, ha elég.

 1. fëlém = ëgy új embërt helyëztek az enyémnél magasabb pozícióba
 2. felém = irányomban

A fëlém helyëzëtt új igazgató kérdéssel fordult felém.

 1. szëmét = látószervét
 2. szemét = hulladék

Nëm bántja a szëmét a szemét.

 1. terem = szëmélyës környezetëm
 2. terëm = nagy helyiség vagy növény termést hoz, illetve hirtelen mëgjelënik.

Nincs ëlég terem, kicsi ez a terëm.

 1. tëttem = csináltam
 2. tëttëm = cselekëdetëm

Rosszul tëttem, mëgbántam a tëttëm.

 1. néztek = ők mëgtekintëttek
 2. néztëk = ti mëgtekintëttétëk


Ë / Ö párhuzam

[szerkesztés]

Szinte minden ë-vel ejtëtt szónak van ö-s párja, ha máshol nëm is, a Dél-alföldi nyelvjárásban igen.

bëgy /bögy
csëbër / csöbör
csëpp / csöpp
fël / föl
përëg / pörög
sëprű, sëpër / söprű, söpör
sër / sör
vëdër / vödör
vërës / vörös
zsëmle, zsëmlye / zsömle, zsömlye
szëg / szög

Szavak, amelyekben ë és e is előfordul

[szerkesztés]

brekëg, embër, kendër, jelën, mekëg, nyekëg, nyekërëg, selyëm, tengër, terëm, fërgetegës, këgyelëm, lëhet, tëhet, vëhet, ëhet, lëncse, rëngeteg, rëttenetës, zsëmle, veszëdelëm.

Az ëszpërënte szójátékok alkalmasak a két, e bëtűvel jelölt magánhangzó gyakorlására.
Például:

Ëhetetlen lëncse, csëppët sëm szërëncse, eme eledellel në ëtessën kend së.

Ëgyél kënyeret mëggyel, ha nëm këll tëdd el, majd mëgëszëd rëggel.

Véleményëk

[szerkesztés]

“S mert nagyon szeretëm, nagyon fáj, ha vétünk ellene, vagy ha idegënëk kecske-mekëgéshez hasonlítják. Igaz rëngeteg e hemzsëg benne. A nép füle nëm is tűri. Váltogatja. Tarkítja ö-vel, lágyítja zárt ë-vel.

Már azért is kívánatos a zárt ë ejtése, hogy szép nyelvünket në hasonlíthassa a külföldi mekëgéshëz vagy kelepëléshëz, s në támadjon nevethetnékje, ha tanult magyar embër tátott e-vel ejti Goethee, Heinee, Dantee, Händeel … nevét.”

Péchy Blanka a magyar nyelvről

„Aki beszédében mëg tudja különböztetni a nyíltan és zártan ejtëtt e hangot, az tëgyën is különbségët a kétféle e között. Ebben në Budapest nyelve lëgyën a példa, a minta, mert ez rossz példa lënne, hanëm a falusi mëg a vidéki városi lakosság nyelvhasználata! A kétféle e mëgkülönböztetése ugyancsak hatásos eszköze az e hangok nëm kívánatos túltëngésének.”

Dr. Grétsy László

„A magyar kiejtést is tanulni këll, még születëtt magyarnak is.”

Kodály Zoltán

Külső hivatkozások

[szerkesztés]

Bencze Imre: Édes, Ékes Apanyelvünk barczi.uw.hu/barczifuzetek8.rtf

[[Kategória:Magyar nyelv|Zárt ë]]