Szellemi Tulajdon Nemzeti Tanácsa

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Tanácsa (rövidítve: SzTNT) 2011. január 1-jétől a Magyar Szellemitulajdon-védelmi Tanács utódja; egy szakmai tanácsadó, véleményező szerv, amely segíti a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnökét bizonyos, a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló törvényben[1] meghatározott feladatai ellátásában. A Tanács a Hivatal elnökének felkérésére véleményezi a szellemi tulajdon védelmére irányuló átfogó intézkedések (programok, stratégiai elképzelések, hazai és közösségi jogszabályok, nemzetközi szerződések) tervezetét. A Tanács részt vesz a szellemi tulajdon védelmével kapcsolatos nemzeti stratégia kidolgozásában, valamint figyelemmel kíséri és előmozdítja annak végrehajtását. A Tanácsról e törvény 115/F. §-a rendelkezik. A Tanács a Hivatal elnöke által jóváhagyott ügyrend szerint működik.[2]

Története[szerkesztés]

 • A Magyar Szellemitulajdon-védelmi Tanácsot eredetileg a 86/2000. (VI. 15.) Korm. rendelet[3] hozta létre, Magyar Szellemi Tulajdonvédelmi Tanács néven. Ezt a kormányrendeletet az egyes iparjogvédelmi törvények módosításáról szóló 2007. évi XXIV. törvény hatályon kívül helyezte. E törvény indokolása szerint: "A Tanács kitöltötte első ötéves mandátumát és részletesen beszámolt ötéves működésének figyelemre méltó eredményeiről; a Tanács felállítása jó döntésnek bizonyult, nagyban elősegítette a szellemi tulajdon védelmével kapcsolatos stratégiai döntések alapos előkészítését. A gazdasági és közlekedési miniszter 2006 februárjában nevezte ki újabb öt évre a - részben megváltozott összetételű - Tanács tagjait." A törvény (Szt.) 115/F. §-a - kisebb kiigazításokkal - az addig hatályos szabályozást vette át. A Tanács lehetséges tagjainak létszáma legfeljebb 15 volt.

A Magyar Szellemitulajdon-védelmi Tanács a 2010. évi CXLVIII. törvény 265. § (2) bekezdése alapján 2011. január 1-jével megszűnt. A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény vonatkozó rendelkezéseinek új szövegét a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvénnyel összefüggésben szükséges törvénymódosításokról és egyes iparjogvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi CXLVIII. törvény állapította meg. Ezek a rendelkezések hozták létre a Szellemi Tulajdon Nemzeti Tanácsát.

Tagjai[szerkesztés]

 • A Tanács legfeljebb 12 tagú - iparjogvédelmi és szerzői jogi szakértelemmel rendelkező személyekből álló - testület. A tagok kinevezésére a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnöke tesz javaslatot. A javaslat összeállításához véleményt kér a szellemi tulajdont érintő feladat- és hatáskörrel rendelkező központi államigazgatási szervek vezetőitől, valamint a szellemi tulajdon területén működő szakmai és érdek-képviseleti szervezetektől. A tagokat a miniszter nevezi ki 5 évre. (A kinevezés további 5 - 5 évre meghosszabbítható.)

A Tanács tagjainak névsora[szerkesztés]

2001. január 1-jétől[szerkesztés]

 • A Tanács elnöke: Dr. Vékás Gusztáv - Magyar Szabadalmi Hivatal;
 • A Tanács kormányzati tagjai:
  • Dr. Hamzsa Béla - főtanácsadó, Gazdasági Minisztérium;
  • Dr. Horváth Zoltán - államtitkári hivatalvezető, Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma;
  • Dr. László Péter - helyettes államtitkársági titkárságvezető, Oktatási Minisztérium;
  • Dr. Marton István - főosztályvezető, Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium;
  • Sík Zoltán - informatikai kormánybiztos, Miniszterelnöki Hivatal;
  • Dr. Wallacher Lajos - főosztályvezető-helyettes, Igazságügyi Minisztérium;
forrás

2003. szeptember 1-jétől[szerkesztés]

 • A Tanács elnöke: Bogsch Erik, a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt. vezérigazgatója (Dr. Vékás Gusztáv helyett)
 • Kormányzati tagok:
  • Dr. Horváth Zoltán főcsoportfőnök, Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
  • Szitáné dr. Kazai Ágnes főosztályvezető, Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal
  • Dr. Nikodémus Antal főosztályvezető, Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
  • Dr. Marton István főosztályvezető, Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
  • Dr. Szász Péter, a közigazgatási államtitkárság vezetője, Informatikai és Hírközlési Minisztérium
  • Dr. Wallacher Lajos főosztályvezető-helyettes, Igazságügyi Minisztérium
 • Szakértő tagok:
  • Dr. Bacher Vilmos ügyvéd, S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda (2003. július 1-jétől, Dr. Greiner István helyett)
  • Dr. Faludi Gábor, az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület jogi igazgatója
  • Kézdi-Kovács Zsolt filmrendező, a Magyar Filmunió Kft. igazgatója
  • Kulcsár Péter, az Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. ügyvezető igazgatója
  • Dr. Pakucs János, a Magyar Innovációs Szövetség elnöke
  • Dr. Vida Sándor, az állam- és jogtudományok doktora, iparjogvédelmi tanácsadó
  • Dr. Vörös Imre tanszékvezető egyetemi tanár, volt alkotmánybíró.
forrás

A Tanács tagjainak névsora 2011 és 2014 között[szerkesztés]

Elnöke: Bogsch Erik vezérigazgató, Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt.
A Tanács további tagjai:

A tagság megszűnése[szerkesztés]

 • A tagság megszűnik:
  • a) a határozott idő elteltével;
  • b) lemondással;
  • c) visszahívással;
  • d) a képviselet ellátására jogosító tisztség megszűnésével;
  • e) a tag halálával.

Források[szerkesztés]

 • 1995. évi XXXIII. törvény a találmányok szabadalmi oltalmáról (rövidítve: Szt.); a szöveget a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvénnyel összefüggésben szükséges törvénymódosításokról és egyes iparjogvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi CXLVIII. törvény állapította meg).
 • SZTNH

Jegyzetek[szerkesztés]

 1. Szt. 115/J-115/L. §.
 2. Szt. 115/F. § (6) bek.
 3. A Magyar Szabadalmi Hivatalról szóló 86/2000. (VI. 15.) Korm. rendelet
 4. http://www.sztnh.gov.hu/testuletek/sztnt/SZTNT_tagok.html

Lásd még[szerkesztés]