Sablon:Kezdőlap kiemelt cikkei/2016-24-1

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Bod Péter
Bod Péter

Bod Péter (1712–1769) református lelkész, irodalomtörténész, egyháztörténész, történész, író; „a késő barokk évtizedek legnagyobb magyar tudósa”. Széles körű gyűjtőmunkával és levelezéssel, magyar és külföldi történetírók munkájának tanulmányozásával arra törekedett, hogy egyházának és szűkebb hazájának kulturális hagyatékát összegyűjtse. Sokoldalú tudományos munkássága kiterjedt a teológiára, egyházjogra, egyháztörténetre, történelemre, nyelvtudományra és irodalomtörténetre; Orbán Balázs „Erdély nagyérdemű Kazinczyjának” nevezte.

Ő írta az első magyar nyelvű egyháztörténetet (Az Isten vitézkedő anyaszentegyházának históriája) és az első magyar nyelvű munkát az ünnepek eredetéről, megtartásuk módjáról (Szent Heortokrátes). Irodalomtörténetileg legfontosabb műve a kerek 250 éve, 1766-ban megjelent Magyar Athenas, amelyben több mint ötszáz magyar írót mutat be.

Tervezte, hogy megírja Erdély földrajzi, történeti, politikai, egyház- és iskolaügyi leírását; ennek egyes részei kéziratban maradtak, és a nagyszabású mű soha nem készült el. Az erdélyi románok történetéről szóló kéziratainak (Az Erdélyi Oláhok Uniáltatásokról való rövid História, illetve Brevis Valachorum Transylvaniam incolentium historia) fő témája egyháztörténeti vonatkozású, de foglalkozik bennük a románok eredetével és szokásaival is. A székelyekkel foglalkozó Siculia Hunno-Dacica című, szintén kéziratban maradt munkája kitér a székely rovásírásra is, amellyel már nagyenyedi diák korában megismerkedett.

Nevét viseli a sepsiszentgyörgyi megyei könyvtár, a Károli Gáspár Református Egyetem bölcsészettudományi karának könyvtára, a kézdivásárhelyi tanítóképző, illetve a marosvásárhelyi Diakóniai és Tanulmányi Központ. Szintén róla nevezték el a gyulafehérvári Bod Péter Alapítványt, amely a dél-erdélyi szórványtelepülések magyarsága önazonosság-tudatának megőrzését, műemlékeinek megvédését, egyházainak és iskoláinak fenntartását tűzte ki céljául, valamint a csernátoni Bod Péter Közművelődési Egyesületet. Magyarországon 1993 óta rendezik meg a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Versenyt.