Ozorai Imre

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Ozorai Imre
Született

Ozora
Elhunyt 1550 előtt
Foglalkozása

Ozorai Imre (Ozora, 1500/1510 körül – 1550 előtt) az első magyar reformátorok egyike, a református vallásos értekező próza egyik első képviselője.

Élete[szerkesztés]

Ozorán (Tolna vármegyében) született; papnak készült és a reformáció híve lett. Mikor a krakkói egyetemről, melyre az 1530. év téli félévében, s a wittenbergiről, melyre 1531-ben iratkozott be, visszatért, azonnal a protestantizmus érdekében kezdett működni s mint békési lelkész Békés, Bihar és Zaránd vármegyék összeszögellő vidékein Luther tanait hirdette.

Művei[szerkesztés]

De Christo, et ejus Ecclesia, Item de Antichristo, eiusque Ecclesia. Krakkó, 1535. (Csak négy példánya ismeretes, melyek mindegyike csonka; címlevele egyiknek sincs meg, és így a valódi cím már nem határozható meg. A könyv teljesen magyar szövegű, latin címe a szöveg kezdete fölé nyomott föliratból származik. A legteljesebb példány a Magyar Tudományos Akadémiáé; ennél csonkább a Magyar Nemzeti Múzeum példánya; a harmadik ennél is csonkább Nagy István könyveivel a British Museumba került; legcsonkább a nagyenyedi evangélikus református kollégiumé.)

Ezen munkából Ozorai szentírás-fordításai címmel idézeteket közöl az Irodalomtörténeti Közlemények (1896. 290-308. l.), összehasonlítva azokat a latin szöveggel és Pesti Gábor Újtestamentum-fordításával.

  • Ozorai Imre vitairata. Krakkóban nyomtatta Victor Jeromos 1535; sajtó alá rend. Varjas Béla, tan. Nemeskürty István; hasonmás kiad.; Akadémiai, Bp., 1961 (Bibliotheca Hungarica antiqua)
  • Az Christusrul és az ű egyházárul, ësmét az Antichrisztusrul és az ű egyházárul. Ozoray Imre pap szërzëtte; szöveggond., előszó Pusztai Tamásné; Kálvin János Társaság, Bp., 2002

Kapcsolódó szócikkek[szerkesztés]

Források[szerkesztés]

További információk[szerkesztés]

  • Ozorai, Imre (1550) Az Christusrul es az w eg'hazarul, esmet az Antichristusrul es az w eg'hazarul. REAL-R
  • Sziklay János: Dunántúli kulturmunkások. A Dunántúl művelődéstörténete életrajzokban. Bp., Dunántúli Közművelődési Egyesület, 1941
  • Magyar életrajzi lexikon I-II. Főszerk. Kenyeres Ágnes. Bp., Akadémiai Kiadó, 1967-1969
  • Új magyar életrajzi lexikon. Főszerk. Markó László. Bp., Magyar Könyvklub. I. köt.
  • Új magyar irodalmi lexikon. Főszerk. Péter László. Bp., Akadémiai Kiadó, 1994
  • Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon. Szerk. Ladányi Sándor. 3. jav., bőv. kiadás. Budapest: Magyarországi Református Egyház Zsinati Irodája. 1977. ISBN 963-7030-15-8  
  • Révész Imre: Krisztus és Antikrisztus. Ozorai Imre és műve. Tanulmány a magyar protestáns theologiai gondolkozás kezdeteiből; Városi Ny., Debrecen, 1928 (Theologiai tanulmányok)